WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 18 |

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ...»

-- [ Страница 11 ] --
М. В. Мирончук, студент Науковий керівник - І,В, Морозова, старший викладач НТУУ “Київський Політехнічний Інститут” Повітря, яким ми дихаємо, має великий вплив на наше здоров'я. У чистому свіжому атмосферному повітрі повинно міститися: азоту 78,08%, кисню 20,95%, аргону 0,92%, вуглекислого газу 0,03%, інше (0,02%) складають інертні гази - гелій (Не), неон (Ne), ксенон (Хе), кріптон (Кr), а також озон (03) і водень (Н2). Людина почуває себе нормально, якщо повітря не містить шкідливих для організму речовин. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) за 2014 рік, щорічно у світі приблизно 3,7 мільйонів людей вмирає через забруднення атмосферного повітря.

Великі міста задихаються від шкідливих газів. Головним джерелом забруднення у великих містах (70%) є автомобільний транспорт. Особливо в Україні, де більшість автомобілів, мають спрацьовані двигуни й тому сильно забруднюють повітря. До цього часу в якості палива використовується переважно вкрай шкідливий етильований бензин, складовою якого є свинець.

Зазвичай, двигуни авто бувають погано відрегульованими, тому в їхніх газових викидах міститься значна кількість вуглекислого газу, сажі. У містах, де забруднення атмосферного повітря досить суттєве, помітно знижується його прозорість.

На сьогодні Україна формує Європейський вектор розвитку. Наразі дуже актуальною є тема підвищення екологічного стану держави, тому необхідний контроль складу шкідливих викидів за допомогою відповідних приладів.

Для вимірювання оксиду вуглецю, суми вуглеводнів в відпрацьованих газах автомобільних двигунів, а також для вимірювання частоти оборотів колінчастого валу, коефіцієнту Лямбда, використовують газоаналізатор ИНФРАКАР. Технічні характеристики цього приладу: СО 0…5%, СН 0…3000 ppm, СО2 0…16%, О2 0…21%, Лямбда 0…2, похибки вимірювання (основна приведена) 4 – 6%, живлення газоаналізатора 12В, або 220 В (залежно від джерела живлення). Відомо що при використанні нині існуючих газоаналізаторів, виникає велика похибка при вимірюваннях викидів шкідливих речовин на не стаціонарних місцях контролю. Для більшої точності, потрібно використовувати інвертор із правильною синусоїдою.

Електронний інвертор, із правильною синусоїдою, як правило, живиться від акумуляторів постійного струму, тому такий інвертор є автономним.

Комутація струму в такому інверторі здійснюється незалежно від процесів у зовнішніх електричних ланцюгах завдяки наявності додаткових комутуючих пристроїв усередині самого інвертора, виконаних на транзисторах або тиристорах. Засоби управління комутацією є одними з найбільш відповідальних елементів в автономних інверторах. Для досягнення більш гладкої лінії синусоїди інвертор має бути побудований за схемою Колпітца. Річ у тім, що коливальний контур цієї схеми більш доцільний для досягнення більшої ефективності інвертора, який має використовуватись для підвищення точності вимірювань газоаналізаторів. До того ж, його ціна не велика.

Інвертори напруги з правильною синусоїдою, які зараз є у продажу, мають значно більшу ціну, ніж даний пристрій. Зменшення собівартості може бути досягнуто за рахунок заміни деталей і комплектуючих, які використовують інші розробники на більш доцільні.

Отже, з використанням інвертора з правильною синусоїдою, що побудований за схемою Колпітца, значно підвищиться точність вимірювання газоаналізатора. А це, в свою чергу, дозволить визначати навіть незначні перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин в автомобільних викидах.

–  –  –

Характерною рисою сучасного етапу соціально-економічного розвитку України є подальший розвиток використання ядерної енергії. Наслідки цього процесу не обмежуються сферами науки, техніки, медицини, а знаходять своє відображення в найрізноманітніших сферах життя, зокрема в ядерній енергетиці.

Добре відомо, що використання ядерної енергії пов'язане зі значним ризиком для життя і діяльності як окремих людей, так і цілих держав, навіть для існування планети Земля [2].

Поняття «ризику» в сфері використання ядерної енергії почало використовуватися Міжнародною комісією з радіологічного захисту (МКРЗ) для кількісного визначення шкідливих факторів і об'єктивних оцінок шкоди здоров'ю.

Концепція ядерного ризику включає в себе як мінімум чотири елементи:

оцінку ядерного ризику; управління ядерним ризиком; запобігання ймовірним негативним наслідкам, пов'язаним з ядерним ризиком; формування механізму і фондів відшкодування ймовірних збитків, можливих через цей ризик [4].

Оцінка ядерного ризику пов'язана з аналізом походження потенційної ядерної та радіаційної небезпеки в Україні. Це надто складний процес, який складається з двох етапів: визначення ризику (передусім його джерел) і оцінки ризику.

Основними об'єктами потенційної ядерної та радіаційної небезпеки на території України є підприємства ядерно-паливного циклу (АЕС, дослідницькі реактори та збірки, підприємства по видобуванню та переробці урану), підприємства, які використовують радіаційне небезпечні технології та матеріали.

Чітке дотримання режиму використання ядерної енергії є основою запобігання і недопущення радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища з метою як забезпечення життя і здоров'я людей, так і охорони довкілля.

Норми, правила і стандарти з ядерної безпеки – це критерії, вимоги й умови забезпечення безпеки під час використання ядерної енергії. Їх дотримання є обов'язковим при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії [1].

Отже, радіоекологічна (ядерна та радіаційна) безпека як передумова і складова екологічної безпеки зумовлює такий стан розвитку суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії, поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивними відходами тощо, за якого системою науково-технічних, економічних, організаційних, державно-правових та інших соціальних заходів [3].

Список використаних джерел:

1. Александров І. О. Економіко-екологічна безпека територіальних утворень та виробничих систем / І. О. Александров, Г. О. Черніченко, О. В.

Половян // Регіональнаекономіка. – 2004. – № 1. – С. 133–145.

2. Безпека регіонів України і стратегіяїї гарантування. Природнотехногенна (екологічна) безпека. – К. :Наукова думка, 2008. – Т. 1. – 390 с.

3. Васюта О. А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку / Васюта О. А. – Тернопіль, 2001. – 599 с.

4. Герасимчук З. В. Наукові засади дослідження екологічної безпеки як фактора сталого розвитку / З. В. Герасимчук // Економіка України. – 2004. – № 2. – С. 63–69.

УДК 504.73.03:630*18:630*425:502.7

–  –  –

Захисні лісові насадженння (ЗЛН) є лісовими екосистемами з властивими їм лінійністю та специфічним піднаметовим кліматом. Для них характерні підвищені значення абіотичних компонентів, висока біологічна різноманітність, непостійність і динамічність [K.Falinski, 1997; Й.В. Царик, 2003].

Система захисних лісових насаджень – складна, добре розвинена й значно поширена мережа насаджень різного цільового призначення й лісівничотаксаційної характеристики [А.П. Стадник, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008;

О.І. Пилипенко, 2004; В.Ю. Юхновський, 2003].

ЗЛН є важливою частиною екологічної мережі України [Ю.Р. ШелягСосонко, 2005; В.В. Лавров, 2003, 2006, 2009]. Вони відрізняються просторовоцільовими формами, умовами місцезростання, структурою, фітоценотичними, біогеоценотичними особливостями. Ці лінійні лісові екосистеми захищають ґрунтовий покрив, очищають повітря та сприяють збереженню вологи, збільшуючи на 18–38% кількість опадів, утроє знижують вплив суховіїв. Вони здатні гасити пилові та снігові буревії, а також підвищувати на 2–5 ц/га врожайність зернових культур [Довідник з агролісомеліорації, 1988;

А.П. Стадник, 2008]. Лісові смуги істотно знижують швидкість вітру, сприяють накопиченню вологи, підвищують вологість ґрунту і приземного шару повітря, зменшують перепади температури повітря і ґрунту тощо О.І. Фурдичко, В.С. Паштецький, 2012; А.П. Стадник, 2008. Вони виконують важливі для навколишнього природного середовища функції – буферну, бар'єрну, фільтраційну, запобігають вивітрюванню, ерозії ґрунтів, опустелюванню, підвищують врожайність агроугідь, підтримують стабільність ландшафтів, утворюють середовище існування для живих організмів, підтримують біорізноманіття, є коридорами міграції видів. Лісові меліорації в системі агроландшафтів сприяють покращенню екологічних, агролісомеліоративних та природоохоронних умов і забезпечують стійке функціонування аграрного виробництва А.П. Стадник, 2008; О.І. Фурдичко, В.С. Паштецький, 2012.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Внаслідок недосконалого законодавства, проведення земельної реформи та зміни форм власності, лісового господарювання, незаконних рубок, аеротехногенного забруднення занепадає система ЗЛН, знижується її екологічна роль в підтриманні збалансованого стану агроландшафтів.

Роль ЗЛН у збереженні біорізноманіття, підтриманні стабільності та стійкості ландшафтних екосистем, як об'єкта моніторингу антропогенних змін досліджена недостатньо. Актуальною є також оцінка флористичної подібності природних ядер та ЗЛН як міграційних коридорів екомережі.

Нині, відповідно до Земельного кодексу України та стратегії розвитку агропромислового комплексу, на фоні природних катаклізмів (суховіїв, пилових буревіїв, глобального опустелювання), інтенсифікація захисного лісорозведення залишається одним із провідних завдань удосконалення землекористування шляхом відтворення на державному рівні планової та юридичної основи захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії, охорони земельних ресурсів А.П. Стадник, 2008; О.І. Фурдичко, В.С. Паштецький, 2012.

Отже, для покращення умов навколишнього природного середовища, зниження небезпеки розвитку несприятливих природних та антропогенно природних явищ, збереження, охорони й раціонального використання малопродуктивних і деградованих земель України одним з першочергових завдань є створення стійких і довговічних захисних і меліоративних лісових насаджень, підвищення лісистості території України до європейських норм О.І. Фурдичко, В.С. Паштецький, 2012.

–  –  –

Серед забруднення різних видів навколишнього середовища, хімічне забруднення природних вод має особливе значення. Усяка водойма або водне джерело пов'язане з середовищем, що його оточує. На нього впливають умови формування поверхневого або підземного водного стоку, різноманітні природні явища, індустрія, промислове і комунальне будівництво, транспорт, господарська і побутова діяльність людини. Наслідком цих впливів є привнесення у водне середовище нових, невластивих йому речовин забруднювачів, що погіршують якість води. Забруднення, що надходять у водне середовище, класифікують порізному, в залежності від підходів, критеріїв і завдань. Так, звичайно виділяють хімічне, фізичне й біологічне забруднення.

Щорічно у стічних водах гальванічних цехів втрачається понад 0460 тон міді, 3,3 тисяч тон цинку, десятки тисяч тон кислот і лугів. Крім зазначених втрат сполуки міді та цинку, що виносяться стічними водами з очисних споруд гальванічного виробництва, надають дуже шкідливий вплив на екосистему.

Відходи, що містять ртуть, свинець, мідь локалізовані в окремих районах у берегів, однак деяка їхня частина виноситься далеко за межі територіальних вод.

Для боротьби з цими викидами можна виділити два основні методи:

ультразвукова обробка (кавітація) та безреагентна (акустична) коагуляція. Ці два методи найкраще підходять для очистки стоків.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 18 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи ОДЕСА ОНУ УДК 54:378.14(075.8) ББК 24р30я73 М299 Рекомендовано до друку Вченою радою хімічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 6 від 18 березня 2015 року.Рецензенти: Т. О. Кіосе, кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної екології ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Г....»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік Реферати ОБЗОР ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И REVIEW OF BASIC WORLD PROCESSES ТЕНДЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ AND TENDENCIES IN THE FIELD OF УГРОЗАМ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, COUNTERACTION THE THREATS OF ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ NUCLEAR DISTRIBUTION, NUCLEAR БЕЗОПАСНОСТИ TERRORISM AND POWER SAFETY Вороненко В.В., Скалецкий Ю.М., Торбин В.Ф. Voronenko V.V., Skaleckiy Yu.M., Torbin V.F. В статье проанализировано Законодательство...»

«РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Савіч І.О. Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Протягом останніх років в загальноосвітніх навчальних закладах запроваджуються курси екологічної спрямованості, а саме «Екологія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) та «Екологія. 10-11 клас» (профільний рівень), також в Запорізькій області до варіативної...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ННІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ» для студентів зі спеціальностей 7.130501, 8.130501–«Ветеринарна медицина» Київ –2009 УДК 636.082.612.6.089 Викладено індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2013рік інтактних тварин дозволили встановити параметри animals allowed to set the parameters of the norm of норми поляризаційних властивостей тканин polarization properties of the thyroid and suprarenal щитоподібної та надниркової залоз у щурів. glands tissues in rats. Перспективи подальших досліджень. Перспективним у Prospects of further researches. Perspective in this даному напрямку є вивчення поляризаційної структурності тканин direction is a study of...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«дизельное. Проведена оценка растительного масла и биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу. Диметиловый эфир, растительное масло, биодизель, метиловый эфир, смесевые топлива. Grounded the necessity of search of fuels from refurbishable sources, able to replace oil diesel. The estimation of vegetable butter and biotdiesel as alternatives is conducted to the oil fuel-oil. Methoxymethane, vegetable butter, biotdiesel, methyl ether, blenderized fuels. УДК 631.315:629.783...»

«ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2014. № 1(43) УДК 616.438-091.8-003.9:616-001.17:616-092.4 І. В. Гунас, І. В. Дзевульська, Е. В. Черкасов, О. І. Ковальчук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ В статті наведені дані щодо показників...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»