WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |

«Iсторiя музейно справи та зоологiчних музев унiверситетiв Украни Львів Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Природнича секція ICOM України

Iсторiя музейно справи

та зоологiчних музев унiверситетiв

Украни

Львів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Природнича секція ICOM України

Серія «Біологічні Студії»

заснована у 2009 році

І. В. Шидловський

Iсторiя музейно справи

та зоологiчних музев унiверситетiв

Украни За редакцією Й. В. Царика Львів УДК 069.015.02 : 59 (477) (091) ББК Е 60 л 611 (4 УКР) Ш-5

Ре ц е н з е н т и :

член-кор. НАН України, д-р біол. наук І. Г. Ємельянов (Науково-природознавчий музей НАН України);

д-р біол. наук Ю. М. Чернобай (Державний природознавчий музей НАН України);

д-р біол. наук, проф. В. В. Серебряков (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Шидловський І. В.

Ш-56 Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України / за ред. Й. В. Царика / Ігор Шидловський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 112 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

ISBN 978-966-613-752-7 (cерія) ISBN 978-966-613-940Зібрано матеріали щодо виникнення та розвитку музейної справи у світі, наведено основні терміни та поняття, які використовують під час роботи з музейними зразками.

Вперше систематизовано та висвітлено ґрунтовний матеріал про зоологічні музеї університетів України, їхню історію та склад колекцій.

Для студентів, аспірантів, наукових співробітників біологічного профілю та широкого кола читачів, які цікавляться музеями України, їхніми збірками та історією музеології.

УДК 069.015.02 : 59 (477) (091) ББК Е 60 л 611 (4 УКР) ISBN 978-966-613-752-7 (cерія) © Шидловський І. В., © Львівський національний університет ISBN 978-966-613-940-8 імені Івана Франка, 2012 ЗМIСТ ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. Історія музейної справи та музеології

1.1. Домузейна епоха

1.2. Протомузейна епоха

1.3. Палеомузейна епоха

1.4. Мезомузейна епоха

1.5. Неомузейна епоха

РОЗДІЛ 2. Зоологічні музеї університетів України

Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка.......31 Відділ безхребетних і хребетних тварин Музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Зоологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зоологічний музей Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова

Зоологічний музей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Зоологічний музей Львівського національного аграрного університету (Дубляни)....

Зоологічний музей при Біомедичній академії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Зоологічний музей Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького...

Зоологічний музей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Зоологічний музей Ужгородського національного університету..69 Зоологічний музей Ніжинського державного педагогічного університету імені М.В. Гоголя

Зоологічний музей Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (Сімферополь)

Зоологічний музей Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Зоологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка................77 Зоологічний музей Черкаського національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Зоологічний музей Житомирського державного університету імені Івана Франка

Зоологічний музей Донецького національного університету........

Зоологічний музей Міжнародного гуманітарного університету імені акад. Степана Дем’янчука (Рівне)

Зоологічний музей Запорізького національного університету......83 Зоологічний музей Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського

Зоологічний музей Інституту природничо-географічної освіти та екології при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (Київ)

Зоологічний музей Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Цінності університетських зоологічних музеїв

Адреси зоологічних музеїв університетів України

Музейна термінологія

Список рекомендованої літератури

Іменний покажчик

6 ВСТУп

М узеї – це науково-дослідні й культурно-освітні заклади, у яких збирають, комплектують, вивчають і зберігають пам’ятки історії, матеріальної й духовної культури людства, природничі, етнографічні, меморіальні та інші колекції, завдяки використанню яких в експозиціях, виставках, екскурсіях, лекціях та інших видах наукової й освітньо-виховної роботи поширюють науково-природничі знання, допомагають формувати і виховувати гармонійно розвинену особистість. Вони ж відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку суспільства, його свідомості, освіченості, сприйнятті прекрасного, гуманності та ставленні до живого.

У монографії “Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України” зібрано матеріали про виникнення та розвиток музейної справи у світі, наведено основні терміни та поняття, які використовують під час роботи з музеаліями. Особливу увагу приділено розвиткові природничих колекцій та музеїв в Україні. Вперше зібрано ґрунтовний матеріал про зоологічні музеї університетів України, їхню історію та склад колекцій.

Книга складається з двох розділів, які розкривають суть музейної справи та історію музейництва, і словника термінів, що найчастіше застосовують на практиці; подано список рекомендованої літератури, предметний та іменний покажчики.

Сьогодні в Україні працюють понад 4 тис. громадських музейних закладів, які провадять наукову, освітню і виховну роботу, частина з них розташована далеко від обласних центрів і є чи не єдиними осередками пізнання та виховання молоді. Серед них 3 265 музеїв зареєстровані при вищих навчальних закладах, і понад 40 з них – природничі.

Саме природничі музеї сприяють розвиткові особистості й покликані виховувати любов до живого і навколишнього середовища загалом. Адже об’єкти природи – це те, з чим стикаються люди від раннього дитинства. Часто вони настільки привабливі, що діти блискавично їх запам’ятовують. Власне тому про тваринний і рослинний світ розповідається у дитячих книжках, журналах, казках тощо.

Музейні ж природничі виставки посилюють емоційний стан. Відвідуючи такі виставки, школярі навчаються сприймати і розрізняти різноманітних тварин, а слухаючи екскурсовода, отримують знання про елементи біології різних видів тварин та дізнаються про природоохоронний статус об’єктів, умови їхнього життя й причини вимирання частини з них. Така інформація дає змогу осмислити побачене й почуте в музеї, привертає увагу до збереження живого, а в малюків викликає приємні емоції підтвердження почутого за допомогою візуального сприйняття.

Крім того, протягом останніх років природничі музеї почали використовувати як лікувальні заклади, де завдяки тактильним відчуттям хворі діти отримують позитивні емоції, чим поліпшують своє здоров’я і зміцнюють душевний стан.

Важливе значення мають музеї в житті студентів, оскільки це та вікова група, у якої відбувається процес формування особистості, закладається світогляд і певні переконання. Під час роботи зі студентами [13] музеї використовують такі напрями діяльності: збиральницький, фондовий, експозиційний, пошуково-дослідницький, пам’ятко-охоронний, просвітницько-інформаційий, навчальний, туристичний, організаційний, громадсько-корисний і профорієнтаційний. Практично всі ці напрями зумовлюють зацікавлення у студентів та виховують у них працелюбність і наполегливість.

Захоплення збиральницьким напрямом музейної роботи не має вікових обмежень. Цей напрям є одним із перших, з яким можуть ознайомитися діти чи дорослі. Його суть полягає в попередньому зацікавленні людини збиральницькою діяльністю. Дуже важливу роль у цьому разі відіграє знайомство з музейними співробітниками, які працюють з природничими об’єктами, що нас оточують, і володіють знаннями про походженння та історію життя на Землі. Зазначимо, що більшість відомих біологів минулого і теперішнього часу формували свій світогляд під час збирання колекцій тварин, рослин, викопних організмів тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для підготовки монографії, зокрема, окремих її розділів використано інформацію про музеї з їхніх інтернет-сторінок. Також значну допомогу надали А. Затушевський, І. Загороднюк, В. Криволапов, В. Лобков, П. Шешурак, О. Бокотей, М. Книш, Д. Пилипенко, Р. Шикула, П. Гнатів, О. Пономаренко, Д. Страшнюк, М. Гаврилюк, А. Бочкарьова, М. Пампура, Н. Смірнов. Усім переліченим людям висловлюємо щиру подяку, їх можна вважати співавторами конкретних нарисів про історію та формування колекцій зоологічних музеїв університетів України.

Крім того, вдячні О. Амоліну, П. Гольдіну, В. Домнічу, В. Лобкову, Р. Новицькому, М. Пампурі, Л. Резніченко, І. Загороднюку, А. Затушевському, П. Шешураку за допомогу з фотоматеріалом для книги.

–  –  –

I дея створення різноманітних за характером і походженням збірок museaum у XVI та XVII ст. була виявом енциклопедичності тенденцій того часу і завдяки обширності змогла охопити різноманітні філософські категорії знань.

Термін “музей” у його сучасному розумінні, можливо, походить з античності:

музейон – храм-святилище муз, богинь-захисниць мистецтв та наук, він був також осередком мистецтва й науки.

Первісне поняття “музей”, на противагу сьогоднішньому, відображало приватні та виняткові функції. У той час у відкритих приміщеннях, церквах та палацах об’єкти збірок демонстрували власне музейні колекції, зосереджені у приватній сфері, які відображали інтимність особистих інтересів та захоплень.

“Структура музеїв... до кінця XVIII ст. ґрунтувалася на принципі зв’язку між мистецтвом і природою згідно з твердженням Плінія, що все у цьому світовому театрі вартує бути пам’яткою. Починаючи від музею як ідеї, через музей як опис і аж до фактичного музею структура тиsаеит була створена для того, щоб гармонійно сполучати створене природою і мистецтвом, справжнє й уявне, звичне і незвичне, щоб не лише акцентувати на багатстві універсуму, а й зрозуміти та пояснити межі людських можливостей – theatrum mundi” [85].

Згідно з Ф. Вайдахером [9], загальний розвиток музеального феномена, або ж музею, характеризують певною періодизацією. До XVI ст. історія музейної роботи дуже розмита, оскільки всі колекції, які збирали, були власністю конкретних багатих людей, тобто не доступними для інших. Лише з середини XVI ст.

низка колекцій стала доступною для окремих відвідувачів і гостей князівських родин, саме з того часу історія різноманітних збірок набула певної чіткості.

В історії музейної справи як суспільної інституції, за дослідженнями багатьох науковців [50], вирізняють такі періоди.

1. Протомузейний – V тисячоліття–XVI ст. до Різдва Xристового (Р. Х.).

2. Ранньомузейний – період розвитку колекціонування і нагромадження колекцій та створення перших синкретичних музеїв, XVII–перша половина XIX ст.

історія музейної справи та музеології

3. Класичний – друга половина XIX ст. до 70-х років ХХ ст.

4. Сучасний – з кінця 70-х років ХХ ст. і донині.

Проте повніше і детальніше історія музеології, яку ми практично ототожнюємо з історією музеїв, описана у Ф. Вайдахера [9], який навів просту класифікацію епох, узявши за основу час першої появи такої інституції, як музей, і систематизував усі попередні дані про збиральницьку діяльність з урахуванням їхнього (імовірного) наближення до музею в сучасному розумінні:

1) домузейна епоха – від перших ознак у Месопотамії початку II тисячоліття до Р. Х. – до скарбниць XIV ст.;

2) протомузейна епоха – князівські збірки XIV–XVII ст.;

3) палеомузейна епоха – колекції бюргерів та перші публічні музеї XVII– XVIII ст.;

4) мезомузейна епоха – від державних музеїв кінця XVIII–до першої половини XX ст.;

5) неомузейна епоха – від закінчення Другої світової війни і до сьогодні.

Важливим фактом у визначенні музеального феномена є доступність колекцій для громадськості. Отже, про музей як такий ідеться лише тоді, коли попри функції цілеспрямованого збирання, зберігання та дослідження об’єктів, які мають особливе суспільне значення, передбачено ще й їхнє використання, тобто експонування для кожного незалежно від його стану, освіти чи походження. До XVII ст. не виявлено фактів існування музеїв, доступних більшменш широкому загалу, а до кінця XVIII ст. такі музеї були радше винятком [9].

Справжній прорив у відкритті музеїв для громадськості відбувся лише на зламі ХVIII та XIX ст. під час суспільних змін, спричинених Французькою революцією. Тоді, щоб підвищити культурний рівень населення, було націоналізовано численні колекції. Проте навіть до такої колекції, як Йоаннеум у Ґраці, призначеної під час її заснування 1811 р. спеціально для громадськості, усі, “за винятком дітей до 8 років”, мали доступ лише по четвергах і неділях, по дві години в день... [9].

1.1. домузейна епоха (вiд початку II тисячолiття до Рiздва.Xристового до скарбниць XIV ст.).

З бирання перших предметів, що свідчать про природу та культуру, відомі з початку II тисячоліття до Р. Х. із Ларси у Месопотамії. Принцеса БелШалті-Наннар, донька останнього царя династії Халдеїв, зібрала в Урі колекцію місцевих старожитностей. Під час розкопок 1934 р. разом з предметами колекції знайдено барабаноподібної форми глиняний предмет з написом, є припущення, що це своєрідна “музейна етикетка” [89]. За даними археологів, найбагатші скарбниці існували в палацах фараонів у Фівах та Мемфісі (III–І тисячоліття до Р. Х.), Мікенському і Кноському палацах (XVI ст. до Р. Х.), цитаделях фінікійських міст (XIV–VII ст. до Р. Х.), також високо цінували Архів інкських оракулів у Китаї (ХІІІ–ХІІ ст. до Р. Х.), бібліотеки Ніневійського палацу (VIIІ–VII ст. до Р. Х.), Вавилону (ІV–ІІ ст. до Р. Х.), Александрійську бібліотеку в Єгипті (ІІІ–І ст. до Р. Х.).

10 історія музейної справи та музеології Іншими домузейними формами були скарбниці храмів у античній Греції, де зберігали священні дари богам та дива природи. Збирання старожитностей було однією з характерних рис суспільного життя давньогрецької цивілізації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 15 |
 
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4 1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО УДК 630.164.3 (075.8) Проф. М.М. Гузь, д-р с.-г. наук; проф. І.М. Озарків, д-р техн. наук; доц. І.Є. Кульчицький-Жигайло, канд. с.-г. наук; студ. О.І. Озарків; асист. О.Я. Данчівська – НЛТУ України, м. Львів ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВОЛОГИ У ДЕРЕВІ Розкрито будову кореневої системи дуба. Наведено закономірності перенесення вологи в дереві....»

«ДСТУ 5028:200 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЯЙЦЯ КУРЯЧІ ХАРЧОВІ Технічні умови ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ Технические условия HEN’S EGGS FOR HUMAN CONSUMPTION Specifications Чинний від _01.01.20 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на курячі яйця (далі яйця), які використовують для харчування населення і промислової переробки на продукти харчування, і призначені для реалізації в Україні, а також на експорт до країн ЄЕС. 1.1.1 У разі постачання харчових яєць до інших країн вимоги до...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ГІСТОЛОГІЯ. ПРАКТИКУМ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів УДК 576.3(075.8) ББК 28.05я73 З 14 Рецензенти: д-р біол. наук, проф. Т. Ю. Квітницька-Рижова д-р біол. наук, проф. Н. В. Родіонова д-р мед. наук, проф. О. М. Грабовий Рекомендовано до друку вченою радою...»

«Штучний Інтелект Написав Данич Михаил П'ятниця, 01 листопада 2013, 11:48    Штучний інтелект (ії, англ.Artificial intelligence, AI) наука та технологія создания інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм. Ії пов'язаний з схожим Завдання Використання комп'ютерів для розуміння людського інтелекту, альо НЕ обов'язково обмежується біологічно правдоподібнімі методами. Походження и розуміння терміну «штучний інтелект»                Процітоване в Преамбулі визначення...»

«Удк 668.53 № держреєстрації 0109U002428 Інв № МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НТУ „ХПІ”) 61001, МПС, м. Харків, вул. Фрунзе,21 тел.(0572) 707-61-41 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор НТУ „ХПІ” з наукової роботи, _д. т. н. проф. А. Марченко 2010.12 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОБГРУНТУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН КОМПОНЕНТІВ В ЕМУЛЬСІЙНІЙ ФОРМІ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ НОСІННЯ (заключний) Декан факультету технології органічних речовин О....»

«В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Частина 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Навчальний посібник Частина 1 Харків «ХАІ» 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО Навчально-методичний посібник Київ 2008 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО Навчально-методичний посібник Київ 2008 УДК 711.8 (075.8) ББК Н80я7 М6 Автори: Е.І. Устінова, А.Є. Гай, О.О. Маріц, Є.О. Бовсуновський, І.І. Устінова Рецензенти: Г.М. Франчук – д-р техн. наук, проф.; Т.О. Шилова – канд. техн. наук, доц.;...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет біології, екології та біотехнології Кафедра землевпорядкування та кадастру МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА спеціальності 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр” Чернівці – 2012 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ Кафедра: Землевпорядкування та кадастру Завідувач: к.б.н., доцент Беспалько Р.І. Кількість професорів: 2 Кількість докторів наук: 2 Кількість доцентів: 4 Кількість кандидатів...»

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 595.7+591.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУН COLLEMBOLA НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ І. Я. Капрусь Державний природознавчий музей НАН України, вул. Театральна, 18, Львів 79008, Україна е-mail: i-kaprus@mail.ru Проведено дослідження фауни колембол у різному просторовому масштабі від локального до регіонального. Запропоновано умовно поділяти досліджені регіони на групи з урахуванням різної площі: мікрорегіони, мезорегіони, макрорегіони і мегарегіони....»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 25.10.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 25/10/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.12 Свідоцтво про...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»