WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА Тема: Соціально-професійна адаптація випускників ПТНЗ в умовах сучасного виробництва Слухач: Нудьга В.О. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ

У ДНІПРОПЕТРОВСКІЙ ОБЛАСТІ

Школа резерву заступників директорів

професійно-технічних навчальних закладів

ВИПУСКНА ТВОРЧА РОБОТА

Тема:

Соціально-професійна адаптація

випускників ПТНЗ в умовах сучасного виробництва Слухач: Нудьга В.О.

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій Дніпропетровськ Вступне слово Адаптація (вихідне з біології) – це активний стан людини на всіх етапах входження в нове для неї середовище.

Професійна адаптація майбутніх робітників вимірюється життєвою доцільністю праці, її результатів для людини і суспільства.

Вона не може бути явищем, відокремленим від навчання і складає один із провідних компонентів навчально-професійної діяльності учнів різного типу професійних училищ. Професійна адаптація визнана об’єктивним процесом підготовки майбутніх робітників. Її психологічний вектор визначається суспільним процесом, а способи вираження підказуються реальними ситуаціями життя і штучно не обмежуються підбором конкретних її напрямів. Кожен з напрямів, що гармонізує життя, взаємодію людини і праці, може прислужитися до вирішення проблем професійної адаптації майбутніх робітників.

Виробнича адаптація майбутнього робітника - важливий етап його професійної діяльності. Успішність адаптації визначає ефективність, якість подальшої роботи, наміри молодого працівника надовго пов’язати свою діяльність з цим підприємством, установою або очікувати зручного випадку для переходу в іншу організацію.

Не менш важливо, що адаптація є одним з панівних факторів самореалізації працівника в трудовій сфері, механізмом його трудової кар’єри.

Загальновизнаними в соціально-економічній літературі вважають економічні, соціально-психологічні та моральні втрати, які пов’язані з неуспіхом трудової адаптації. Вони завдають шкоди як самому працівникові, так і виробництву, виробничому колективу.

У таких реаліях на інженерно-педагогічний колектив ПТНЗ покладені певні зобов’язання на тільки навчити учнів професійної майстерності, виробити професійні компетенції, а й забезпечити якісну та ефективну адаптацію молодого робітника в умовах сучасного виробництва.

Значний внесок у вивченні проблеми професійної адаптації молоді до праці зробили вітчизняні та зарубіжні дослідники. У розв’язанні проблеми адаптації визначилися соціально-психологічний, індивідуально-психологічний, діяльнісний, генетичний та особистий підходи.

Головна увага у проблемі адаптації згідно з соціально-психологічним підходом приділяється вивченню індивідуальної структури того соціального цілого, до якого належить особистість учня. При цьому в плануванні заходів професійної адаптації формуються такі характеристики особистості, як статус, позиції, соціальні ролі, ранги.

В індивідуально-психологічному підході проблема адаптації учнівської молоді до праці розглядається з позиції біологічних властивостей: статевих, фізіологічних, біологічних.

Сутність діяльнісного підходу у розв’язанні задач адаптації учнівської молоді до праці полягає у виявленні стану і форми активності особистості, що виражаються у поведінці й ставленні до навчання. Діяльність при цьому вважається універсальною основою психологічної адаптації до праці, виміром стійкості, позитивності, усвідомленості її учнями. Генетичний підхід визначає рівень професійної адаптації до праці як цілісної системи якостей, здібностей особистості, що забезпечує їй працездатність. Особистісний підхід поглиблює уявлення про адаптацію молоді до праці шляхом аналізу рефлексивних, мотиваційних, емоційних та інших якостей учнівської молоді, що навчається в ПТНЗ.

ЗМІСТ

1. Психолого-практичні механізми адаптаційного періоду молодого працівника на виробництві.

Загальні засади адаптації молодого робітника на виробництві.

Психологічні засади адаптації молодого робітника на виробництві.

Методика психологічної адаптації учня до виробництва у межах навчального закладу

2. Пропоновані заходи професійної адаптації учнів у конкретному навчальному закладі:

§ План заходів адаптації учнів до виробничого середовища під час навчання в ПТНЗ § Первинне тестування професійної придатності учнів (зр азки психологічних тестів) § Періодичне тестування професійної придатності учнів (зразки психологічних тестів) § Позаурочна виховна година (зразок ) § Бесіди, уроки, тренінги адаптаційно-векторного спрямування (зразки) Використана література

–  –  –

Зі збільшенням динамізму в суспільному й економічному житті країни, переходом до ринкових відносин суттєво зростає роль адаптації, ускладнюються її умови. Під виробничою адаптацією розуміють процес взаємодії працівника з навколишнім виробничим середовищем з метою опанування нової для нього виробничої ситуації.

Виробнича адаптація є активною. Це процес взаємної дії працівника та виробничої організації із засвоєння новизни в конкретній ситуації.

З одного боку, новачок, опановуючи умови праці та взаємодії з людьми, які працюють у різних сферах виробництва, прагне замінити свою поведінку відповідно до нової виробничої ситуації. З іншого боку, він підсвідомо намагається вплинути на колег і керівників, щоб змінити їхнє ставлення до нього. Але, як правило, вплив всієї організації підприємства на адаптанта буде значно більшим і потужнішим, оскільки підприємство, для підтримки своєї адаптативної єдності і загальної ефективності роботи колективу, має значно більше важелів вплинути на новачка, щоб привести у відповідність із системою норм і цінностей, трудових традицій, стереотипів поведінки.

З іншого боку, підприємство зацікавлене в успішній адаптації молодого працівника, оскільки у такий спосіб вирішується декілька важливих моментів щодо плинності робітничих кадрів, підвищення якості виробничого процесу, зменшення матеріальних та часових витрат на пошук і навчання працівників (див. Схема 1).

Для сучасних характеристик виробничої адаптації належить багаторівневий характер, який виявляється у взаємодії та єдності біологічного, психологічного й соціального рівнів адаптації.

Розглядаючи вплив факторів на біологічному рівні виробничої адаптації, можна виділити серед них два основних види - які пов’язані з умовами біологічної адаптації на виробництві та з біологічними особливостями молодого працівника, який адаптується.

Створення і підтримання сприятливих екологічних обставин у країні, на підприємствах, які забезпечують безпечні умови трудової діяльності й існування людини, є необхідною передумовою успішності виробничої адаптації.

–  –  –

Друга група факторів тісно пов’язана і зумовлена впливом причин першого ряду. Акселерація молоді великою мірою викликана раціоном харчування.

Гіподинамія - зниження м’язової діяльності - результат малорухомого способу життя. Збільшення алергічних захворювань розцінюють як наслідок невиправданого застосування медичних препаратів. Однак це не зменшує значимості дослідження і врахування умов для виробничої адаптації, природних особливостей організму працівника.

Переходячи до аналізу психологічного рівня виробничої адаптації, треба зауважити, що вона предметно і діяльнісно виглядає так. Під психологічною адаптацією розуміють психічне явище, яке виражається у перебудові динамічного стереотипу особистості працівника відповідно до нових вимог навколишнього середовища. Психологічна адаптація впливає на проходження як біологічної, так і соціальної адаптації, відчуваючи їхній вплив (Див. Схему 2).

Критеріями соціальної адаптації виступає ставлення особистості до виробничого підприємства, організації; стосунки в малій групі, стосунки з керівництвом, задоволення стосунками із колегами; можливість самовизначитися та самореалізуватися у суспільному середовищі; здатність передавати власні знання та накопичений досвід наступним поколінням. Соціальний рівень адаптаційного процесу може проходити не тільки у виробничих рамках, а й у невиробничому середовищі або позавиробничому середовищі. Стосунки з колегами, знаходження спільних інтересів, захоплень - все це сприяє безболісному входженню у виробничий колектив, проникненням до суть спільних проблем і, з часом, неможливість залишити трудовий колектив без видимої причини (Див.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Схема 3).

Таким чином, професійна адаптація є поєднанням адаптації індивіда до фізичних умов професійного середовища, адаптації суб’єкта діяльності до професійних задач, до знарядь праці, операцій, що виконуються в процесі праці і адаптації особистості до соціальних компонентів професійного оточення.

Психологічні засади адаптації молодого робітника 1.2.

на виробництві Поняття адаптація» використовується як ключове при «професійна вирішенні завдань взаємодії особистості майбутніх робітників і праці. Ним широко користуються у психологічних вимірах процесу погодження, сумісності індивідуальних і особистісних можливостей з вимогами та специфікою професії, яку вибрав майбутній робітник і якою оволодіває в умовах професійно-технічного навчання.

Виробничій адаптації притаманний полімотиваційний характер, який зумовлює єдність орієнтувальної та змістовної трудової діяльності у процесі адаптації.

Поштовхом для початку виробничої адаптації є необхідність у реалізації робітником адаптивної потреби, яка виникла в результаті нових вимог виробничого середовища або нових вимог до виробництва з боку працівника. Адаптивна потреба пов’язана з потребою в трудовій самореалізації працівника, з одного боку, і потребою виробництва у кваліфікованому працівникові, який здатен забезпечити трудовому колективу реалізацію його функцій - з іншого.

Під впливом складного переплетіння потреб відбувається мотивація адаптивної діяльності індивіда. Мотиви також взаємодіють між собою. З одного боку, формується орієнтувальний мотив поведінки, який стимулює діяльність індивіда з набуття інформації про виробництво і пов’язаної з ним соціальної ситуації, щодо розширення контактів у навколишньому середовищі. З іншого боку, зміст інформації, яку одержує адаптант, спрямованість емоційних контактів, зумовлені мотивом опанування конкретної діяльності, досягнення оптимальної взаємодії працівника і підприємства.

Успішна (або утруднена) виробнича адаптація молодого працівника залежить від того, сприятливі або несприятливі умови склалися для задоволення його адаптативної потреби. До цих умов належать:

§ відповідний рівень взаємної інформації між індивідом і виробництвом;

§ зіставлення життєвих цілей індивіда із завданнями організації;

§ наявність на виробництві умов для успішної трудової діяльності індивіда.

Отже, наявність і повнота виявлення сукупності умов, які потрібні для виробничої адаптації, будуть визначати як її ефективність, динамізм, так і межі самого процесу.

Дослідження свідчать про те, що орієнтувальні потреби мають свою структуру, яка охоплює § пізнавальну потребу, § потребу в емоційному контакті, § потребу сенсу життя.

Кожну із складових орієнтувальних потреб зумовлює відповідні їм види адаптативної поведінки працівника.

Під впливом пізнавальної потреби мотивується прагнення до пізнання незрозумілих для індивіда явищ. Потреби в емоційному контакті регулюють поведінку людини залежно від емоційного ставлення інших працівників. У відповідь на потребу сенсу життя формується прагнення співвідносити цінність власної особистості з різними рівнями колективних і суспільних цінностей.

Виділяють три критерії оцінки психічної адаптації в умовах професійної діяльності:

§ успішність діяльності трудових завдань, підвищення (виконання кваліфікації, необхідна взаємодія з членами робочої групи й іншими способами, які впливають на професійну ефективність);

§ здатність уникати ситуацій, які створюють загрозу для трудового процесу й ефективно усувати загрозу, яка виникла (недопущення травм, аварій, надзвичайних подій);

§ проведення діяльності без значимих порушень фізичного та психічного здоров’я.

Дослідження психічної адаптації враховує комплексний підхід і одночасний розгляд всіх її аспектів, оскільки суттєві для їхньої сфери реалізації перебувають у взаємній залежності.

Показниками професійної адаптації є рівень задоволення особистості змістом і умовами праці.

Для професійної адаптації властиві три стадії розвитку (див. Табл. 1).

Першою є стадія невизначеності і тривожності, коли відбувається мобілізація захисних реакцій організму. У людини формується психологічний захист від негативних зовнішніх впливів. На другій стадії – стадії опору – підвищується стійкість організму людини до різних зовнішніх та внутрішніх впливів, оптимізуються дії психологічного захисту. У людини виробляється стратегія поведінки, актуалізується діяльнісний досвід, використовуються набуті знання, уміння, навички; стабілізується емоційно-вольовий стан людини. Якщо така стабілізація не відбувається, то на третій стадії людина переживає психічний стрес, що нерідко призводить до особистісної кризи, депресії.

–  –  –

Виділяють етапи процесу входження новачка у робочий колектив підприємства (див. Табл. 2).

Перший етап. Нового працівника інформують працівники відділу кадрів про майбутню роботу та колектив. Детальніші відомості з питань, які його цікавлять, він може отримати від начальника цеху, відділу або іншого повноважного працівника, оглядаючи робоче місце. Нового працівника формально приймають у колектив, майстер представляє його бригаді, він починає працювати з інструктором. На цьому рівні працівник не повинен затримуватися, і формальне знайомство переходить у нормальні стосунки вже з другого дня роботи.

Посередником у цих питаннях повинен бути майстер, інструктор навчання, бригадир.

Другий етап. Збільшується коло знайомих, їх вибирають за спільними інтересами, тому так добре налагоджуються нормальні стосунки. Кожний прихід на роботу сприймають позитивно, оскільки приємний колектив (здебільшого), але в конфліктних ситуаціях новачок себе ще не виявив, тому він «добрий» для колективу (нічим не відрізняється).

Третій етап. Новачок добре зарекомендував себе в колективі, у конфліктних ситуаціях відчуває загальний настрій, налаштований доброзичливо щодо колективу.

Четвертий етап. Працівник бере участь у суспільному житті організації, винахідництві та раціоналізації: у нього виникає відповідне творче напруження в роботі, яке допомагає робити кар’єру.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА І СУЧАСНІСТЬ Підп. до друку 28.02.13. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,25. Ум. фарбо-відб. 23,48. Облік.-вид-арк. 23,37. Тираж 250 прим. Зам. № 30/05/2013 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 23.9 Свідоцтво про внесення суб'єкта...»

«Forestry Information Bulletin Інформаційний лісівничий вісник by the website http://sfmu.org.ua за матеріалами сайту http://sfmu.org.ua Issue 5, May 201 4 Номер 5, травень 201 4 У номері: Експерти програми FLEG II активно долучаються до вирішення завдань лісової галузі. Круглий стіл «Проблеми природокористування на території об’єктів ПЗФ України: сучасний стан і шляхи їх розв’язання». Інформаційний семінар Відбулось чергове засідання Громадської ради при Львівському обласному управлінні...»

«Cучасні проблеми селекції, Збірник наукових Випуск 3 (73) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2013 УДК 639.3.032 Марценюк В. П., кандидат біологічних наук Гуцол А. В., доктор с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ПОРОДИ ТА ПОРІДНІ ГРУПИ МАЛОЛУСКАТИХ КОРОПІВ Показано, що українські породи коропа створювались колективом авторів під керівництвом Кузьоми О.І. В основу селекційних робіт покладено метод відтворювального схрещування на базі аборигенних стад і дзеркальних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Ф.Й. СТРАУТМАНА 7 березня 2013 року ЛЬВІВ 2013 ББК Е623.35(063) А: З-4 А: З-41 Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана: матеріали читань (7 березня 2013 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 56 с. ISBN 978-617-10-0058-2 Збірник матеріалів містить роботи науковців, які працюють над дослідженням...»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«О. Є. ПАХОМОВ, О. Ф. ПИЛИПЕНКО, В. В. БРИГАДИРЕНКО МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИХ, КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет О. Є. ПАХОМОВ, О. Ф. ПИЛИПЕНКО, В. В. БРИГАДИРЕНКО МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИХ, КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Дніпропетровськ РВВ ДНУ УДК 57/.59:378.22 (477) М 54 Рецензенти: д-р біол. наук, проф....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«С.А. Вдовенко Вирощування їстівних грибів УДК 635.82:635-1/-2 ББК 42.349я73 В 25 Рецензенти: Петриченко В.Ф. доктор сільськогосподарських наук, професор, членкореспондент НААН України, директор Інституту кормів НААН України Підпалий І.Ф. д.с.-г. н., професор, завідувач кафедри кормовиробництва, луківництва та сільськогосподарської меліорації Вінницького національного аграрного університету Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 23...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ С.В.Іванов (Підпис) «_» 2014 р. ІММОБІЛІЗОВАНІ ФЕРМЕНТИ І КЛІТИНИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В.Іванов (Підпис) « » 2013 р. ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»