WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МАТЕРІАЛИ VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (1415 травня 2014 року) Том 1 Луцьк ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

Наукове товариство студентів і аспірантів

МАТЕРІАЛИ

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

студентів і аспірантів

«Молода наука Волині: пріоритети

та перспективи досліджень»

(1415 травня 2014 року)

Том 1

Луцьк

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

УДК 001(477.82)(082)

ББК 72.4(4УКР-4ВОЛ)я431

М 75

Рекомендовано до друку вченою радою

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 11 від 24.04.2014 р.)

Оргкомітет конференції:

Коцан Ігор Ярославович – ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор біологічних наук, професор (голова оргкомітету);

Яцишин Михайло Михайлович проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор юридичних наук, професор;

Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції М 75 студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (1415 травня 2014 року) : у 3 т. Т. 1. – Луцьк : Східноєвроп.

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. 484 с.

ISBN 978-966-600-673-1 ISBN 978-966-600-674-8 (Т. 1) У збірнику вміщено тези доповідей та повідомлень аспірантів і студентів, учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (1415 травня 2014 року) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Матеріали подано за загальною редакцією наукових керівників.

УДК 001(477.82)(082) ББК 72.4(4УКР-4ВОЛ)я431 © Гончарова В. О. (обкладинка), 2014 ISBN 978-966-600-673-1 © Східноєвропейський національний університет ISBN 978-966-600-674-8 (Т. 1) імені Лесі Українки, 2014 Зміст

БІОЛОГІЯ, ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Багнюк Мар’яна Особливості профілактики гельмінтозів людини

Березюк Марія Порівняльна характеристика цитоархітектоніки кори мозочка деяких денних хижих птахів та птахів зі стрімким польотом

Берлач Світлана, Проць Катерина Часовий аналіз варіативності серцевого ритму в дівчат із різним рівнем вегетативної регуляції в процесі пубертату

Бугайчук Анна Вплив фітогормонів на вкорінення Dracaena fragrans

Вишневська Любов Вплив температури на формування вікової структури люмбріцід................. 25 Влязло Лілія Вплив запахів на память студентів

Вощило Наталія Порівняльний аналіз біохімічних показників крові у жінок, що хворіють на діабет І та ІІ типу

Гаврилюк Інна Стан показників центральної гемодинаміки у хлопчиків-підлітків, які займаються плаванням

Гнатюк Ольга Потужність електрогенезу альфа-хвиль електроенцефалограми в осіб з різними нейродинамічними властивостями

Горанська Ольга Еколого-фауністичний аналіз шкідників соснових лісів Горохівського району

Горох Любов Особливості центральної гемодинаміки у студентів IV курсу до і після навантаження

Гриневич Ольга Вплив звуків природи на показники реакції нервової системи хлопців та дівчат

Грубий Володимир Реконструкція нюхових мішків та суміжних структур голови ембріонів ящірки зеленої, Lacerta viridis (Reptilia, Squamata)

Гук Юлія Стан кардіо-респіраторної системи в осіб із різним рівнем фізичної тренованості за електрокардіографічними показниками

Гупало Ірина Вплив добрив на розвиток і продуктивність томатів сорту «Салют»............ 47 Данилик Наталія Еколого-фауністична характеристика гельмінтів тварин Любешівського району

Жаловага Ольга Порівняльна цитоархітектоніка нюхових цибулин риб та земноводних....... 52 Замельчук Ніна Особливості біологічного віку в старшокласників із різним рівнем особистісної тривожності

Змокла Олена Механіка скорочення м’язових волокон скелетних м’язів під час ступінчастої зміни температури

Касянчик Іванна Особливості коркової електричної активності в альфа-діапазоні при різних емоційних станах

Касянчук Юлія Розвиток нюхових цибулин жаби озерної, Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura)

Коваль Людмила Розведення африканського страуса у фермерських господарствах Волинської області

Копа Вікторія Асортимент культивованих рослин на розсаднику ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

Копець Андрій, Сеньків Ірина Декоративні особливості клонів сосни звичайної архівно-маточної плантації закладки 1986 р

Коржик Ольга Особливості показників рухливості нервових процесів у школярів залежно від початку систематичного навчання

Костровська Анна Особливості показників зовнішнього дихання в осіб з різною спортивною Кваліфікацією

Котюк Катерина Губоцвіті (Lamiaceae) Рожищенського району Волинської області.............. 75 Кревський Сергій Порівняльна цитоархітектоніка тектуму коропа звичайного, щуки звичайної та жаби озерної

Кубат Наталія Еколого-фауністична характеристика денних метеликів міста Буська та його околиць

Куліш Олена Видове різноманіття кокцинелід Рівненщини

Кулішов Роман Особливості поверхневої електроміограми у студентів із різним рівнем спортивної підготовки

Куприсюк Софія Особливості вирощування і розмноження декоративних сенполій............... 86 Кушнір Наталія Особливості електричної активності кори головного мозку в бета- та гаммадіапазоні у чоловіків і жінок під час виконання інтелектуальних завдань різними способами

Літвінець Руслана Стан показників дихальної системи у підлітків, які займаються плаванням.... 90 Ляпощенко Марія Порівняльно-морфологічне дослідження кори мозочка ящірки прудкої, горобця хатнього і крижня

Міщук Інна Вплив природних і штучних звуків на пам’ять студентів

Малиш Оксана Біотопічна приуроченість справжніх мух (Muscidae) на території Іваничівського району Волинської області

Оліферук Ольга Морфо-біологічна характеристика двостулкових молюсків гідробіоценозів Ратнівського району

Палащина Галина Особливості біоелектричної активності м’язів верхньої кінцівки у музикантів

Пархомюк Марія Особливості бета-активності головного мозку при формуванні позитивних і негативних фазичних емоцій

Петрук Юлія Співвідношення рівнів соматичного та психологічного здоровя у студентів 105 Полінко Юлія Вивчення показників аеробної та анаеробної продуктивності при дозованих фізичних навантаженнях за даними реографії

Поліщук Наталія Частотно-просторова організація електричної активності кори головного мозку у юнаків з високим рівнем оперативної пам’яті

Рейтерович Тетяна Кореляційний аналіз бета-ритму у досліджуваних у процесі научіння....... 112 Сіжук Неоніла Особливості уваги в осіб з різним рівнем особистісної тривожності.......... 114 Сіра Віта Комплексна оцінка радіологічної ситуації у віддалений період після аварії на ЧАЕС (на прикладі Сарненського району Рівненської області).............. 116 Мельничук Олексій, Савіцька Наталія Вплив м’язової втоми на силову продуктивність m. gastrocnemius (cap. med.) в алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою васкулярною ішемією

Сирота Любомир Результати інвентаризації зелених насаджень Театрального майдану в м. Луцьку

Сич Надія Особливості серцево-судинної системи тренованих та нетренованих осіб при фізичних навантаженнях

Сокол Альона Функціональні резерви кардіореспіраторної системи у спортсменів, які займаються ациклічними та циклічними видами спорту

Сопронюк Євгенія Зміни артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, пов’язані з метеофакторами, у студентів

Стукало Оксана Вплив екзаменаційного стресу на показники роботи серцево-судинної системи

Титюк Ольга, Лебідь Олена Морфогенез вомероназального органа ящірки прудкої, LACERTA AGILIS (Reptilia, Squamata)

Трофим’як Юрій Стан роботи серцево-судинної системи школярів у критичні періоди розвитку

Труш Ірина Видове різноманіття й особливості екології двостулкових молюсків Любешівського району

Фіщук Оксана Структура гінецея Sansevieria dooneri N. E. Br. (Asparagaceae)

Федорук Надія Цитологічний вияв мейотичної мутації томата dsm2

Хлиста Ірина Когерентний аналіз електроенцефалограми студентів під час виконання складної розумової діяльності

Шваєвська Катерина Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів птахів різних екологічних груп


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ГЕОГРАФІЯ. ТУРИЗМ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Бірук Іванна Використання та збереження лісів державного підприємства «Ратнівського лісомисливського господарства»

Безсмертнюк Тарас Природно-заповідний фонд як об’єкт рекреаційного природокористування

Бобрик Олена Проблеми та перспективи використання родовища грязей «Вичавка»

Демидівського району Рівненської області

Гладич Леся Аналіз зайнятості населення Волинської області на сучасному етапі......... 158 Гнат Юрій Історія розвитку та еволюція теоретичних основ медичної географії......... 161 Денисюк Юрій Зовнішньоекономічна діяльність Волинської області у межах Єврорегіону Буг

Десятник Володимир Морфологічні особливості верхньокрейдового рельєфу території національного природного парку «Прип’ять–Стохід»

Замелюк Віталій Рекреаційна складова частина клімату Шацького національного природного парку

Зейко Віталій Стан шкільного туризму у Волинській області

Ковальчук Юрій Перспективи розвитку рекреаційної галузі у Волинській області................ 174 Кот Галина Туристичні підприємства Волині

Криворук Андрій Геопросторове моделювання потенціалу розвитку площинної ерозії за допомогою моделі RUSLE

Кшановська Катерина Стратегія використання рекреаційного потенціалу Лісостепу Волинської області

Лемехова Анастасія Біотичне різноманіття національного природного парку «Прип’ять-Стохід»

Лук’янчук Олена Житлово-комунальне господарство як чинник стійкого розвитку території

Майстер Андрій Основні етапи господарського освоєння території Волинської області від найдавніших часів до виникнення Київської Русі

Михальчук Богдан Розвиток бюджетних авіаперельотів в Україні як індикатор туристичної Активності

Муляр Назарій Переваги та недоліки публічної кадастрової карти України

Ничая Олександра Сучасні ландшафти Волині як результат природокористування.................. 200 Огієвич Аліна Ретроспективний аналіз господарського розвитку смт Рокитне Рівненської області

Оніщук Ірина Аналіз якості води річок Стохід та Цир за період з 2003 до 2010 рік.......... 205 Опейда Артур Використання інноваційно-інформаційних технологій у туризмі (на прикладі проекту «Віртуальна Волинь»)

Підцерковна Катерина Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства Волинської області

Пасічник Михайло, Галяс Тарас Перспективи використання органо-мінеральних озерних ресурсів Волинської області у грязелікуванні

Пасевич Юрій Інвестиційний клімат як чинник формування ринку праці Волинської області

Пилипюк Андрій Морфогенетична характеристика печери «Атлантида»

Подвернюк Тетяна Теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження сфери послуг

Поліщук Ірина Дослідження перспектив введення 3D кадастру в Україні

Пташник Юлія Туристичні ресурси Гірського Криму

Радиш Надія Водойми України як об’єкти рекреаційної діяльності

Расюн Віктор Аналіз картографічних проекцій країн Європи

Слабецька Юлія Агропромисловий комплекс Волинської області

Сулім Ірина Рослинництво – провідна галузь сільського господарства України............. 237 Уєвич Сергій Вплив осушувальної меліорації на ландшафти

Цяк Ірина Рекреаційні ресурси клімату природного національного парку «Прип’ять – Стохід»

Чабанчук Валентина, Чабанчук Микола Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної галузі на Поліссі Рівненської області

Чабанчук Микола, Чабанчук Валентина Стратегія розвитку та використання рекреаційних ресурсів Полісся Волинської області

Шостак Ольга Методи обробки цифрових аерофотозображень

Яручик Роман Інвестування екологічних проектів Волинської області в межах Єврорегіону «Буг»

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Адамчук Ольга Оцінка екологічного стану басейну річки Горинь Рівненської області....... 257 Апончук Людмила Стан показників центральної гемодинаміки в жінок-курців

Бідзюра Тетяна Еколого-токсикологічний стан ґрунтів прикордонних територій Волині (на прикладі Володимир-Волинського району)

Величко Юлія Гідроекологічні особливості річки Стир у межах Маневицького району... 264 Демчук Лілія Вплив Білоруського кар’єра на Шацьке поозер’я

Ільїна Мар’яна Аналіз основних геосистем Луцької міської агломерації

Кирилюк Ілона, Мороз Ольга Екологічні аспекти поводження з небезпечними відходами в прикордонних територіях (в межах Любешівського та Любомльського районів)............... 271 Ковальчук Людмила Забруднення водних об’єктів у межах Ратнівського району

Ковальчук Галина Екологічний аналіз ведення сільського господарства на прикордонних територіях в межах Любомльського району Волинської області................. 276 Загоровець Ірина, Масюта Ірина Забруднення водних об’єктів (в межах Шацького та Володимир-Волинського районів)

Микита Анюта Екологічні аспекти захворюваності населення на розсіяний склероз у прикордонних територіях Волинської області

Павлюк Катерина Забруднення водних об’єктів у межах Іваничівського району

Панасюк Іванна Екологічні наслідки проведення меліоративних робіт Ратнівського району Волинської області

Приймачук Ірина, Сорокун Ліна Екологічний аналіз ведення сільського господарства на території Любешівського та Шацького районів Волинської області

Пшибельський Володимир Особливості центральної гемодинаміки в осіб, що мешкають в агропромислових районах Волинської області

Романович Юлія Екологічна оцінка водних ресурсів Шацького НПП

Скорик Андрій Проблема забруднення атмосферного повітря міста Луцька

Сьомак Леонід Якісний склад вод басейну р. Західний Буг на території Волинської області... 297 Філюта Катерина Екологічний аналіз ведення сільського господарства на прикордонних територіях в межах Ратнівського району Волинської області

Холодна Анастасія Plastic packaging – friend or foe?

Хоменчук Ірина Екологічна оцінка стану водних об’єктів у Волинській області

Цесь Юлия Разработка технологии очистки сточных вод рыбоперерабатывающих предприятий с помощью биофлокулянтовPages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ” СТАНДАРТИ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЛАБОРАТОРІЯХ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ Навчальний посібник для фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України КИЇВ 20 Заклад-розробник : ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН...»

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ДОЗИМЕТРІЯ ISSN 2304 8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. УДК 614.876:539.1.074 Ю. В. Бончук Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна ВПЛИВ СИСТЕМИ ТКАНИННИХ ЗВАЖУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ОЦІНКИ ДОЗ Мета дослідження. Визначення впливу системи тканинних зважуючих факторів wT, встановлених Міжнарод ною комісією з радіологічного захисту, на...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет С. М. Кватернюк, В. Г. Петрук СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЧАСТИНОК ПОЛІДИСПЕРСНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 504.064.38 ББК 26.222 К86 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №4 від 24.11.2011 р.). Рецензенти: В. Ю. Кучерук, доктор технічних наук,...»

«Міжнародні рекомендації 5 ‘2011 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ Керівництво Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії Друге видання жовтень 2008 р. (перша публікація липень 2000 р.) Це керівництво переглядалося у 2010 р. Огляд літератури не виявив нових достовірних даних, які привели б до зміни рекомендацій. Наступний перегляд відбудеться у 2012 р. 1. Мета і галузь застосування Мета керівництва — ознайомити фахівців з...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Частина 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Навчальний посібник Частина 1 Харків «ХАІ» 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ...»

«Річний звіт діяльності Мальтійської Служби Допомоги м. Івано-Франківськ Участь у різдвяних богослужіннях; січень відвідини домівок інвалідів та Мальтійської молоді з колядою та вертепом Приготування та роздача гарячих напоїв під час Розколяди при Катедральному лютого соборі Святкування річниць осередків мальтійської молоді „Мальтійської лютого Дружини”, „Мальтійських Бджілок”, „Тисмениці” Великопосні реколекції 16-18 лютого 30 березня квітня Вишкіл лідерів 24-25 лютого Хресний хід березня...»

«НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ПОРІВНЯННІСТЬ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ/БІОЛОГІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПРИ ЗМІНАХ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВИРОБНИЦТВА (ICH Q5E) СТ-Н МОЗУ 42:20 Видання офіційне Київ Міністерство охорони здоров'я України СТ-Н МОЗУ 42:201 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Баула, канд. хім. наук (керівник розробки); М. Нестерчук; Г. Бутенко, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України; Н. Головенко, д-р біол. наук, професор, академік...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНОЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У ЛАБОРАТОРІЯХ З ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ (методичні рекомендації) Київ – 2014 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПАТЕНТНОЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ “УЗГОДЖЕНО” “УЗГОДЖЕНО” Начальник Директор...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 21 Львів, 2005 С. 197УДК 595.762.12(477) В.Б. Різун РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ ЖУКІВ-ТУРУНІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЗАКАРПАТТЯ Ризун В.Б. Редкие и исчезающие виды жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Закарпатья // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2005. – Вип. 21. – С. 197-206. Предлагается для охраны 75 видов жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae), из Закарпатья среди которых: 2 – внесены в Европейский красный список (1991), 1...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»