WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 22 грудня 2005 р., протокол № 13/3-2 Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні Заслухавши та обговоривши ...»

-- [ Страница 1 ] --

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 22 грудня 2005 р., протокол № 13/3-2

Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні

Заслухавши та обговоривши доповідну записку «Про стан та перспективи розвитку

біологічної освіти в Україні», колегія ухвалює:

1. Доповідну записку “Про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні”

взяти до відома та надрукувати в Інформаційному збірнику.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б,),

Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.):

2.1. До 1.06.2006 року проаналізувати, із залученням вчителів, методистів, науковців зміст діючих навчальних програм з біології для 11-річної школи щодо розвантаження їх від надмірної деталізації та забезпечення практичного спрямування.

2.2. До 1.06.2006 року розробити збірники навчальних програм факультативів, курсів за вибором з метою організації поглибленого вивчення біології, профільного навчання та допрофільної підготовки учнів.

2.3. Спільно з Національним еколого-натуралістичним центром (Вербицький В.В.) у III кварталі 2006 року організувати та провести Всеукраїнський освітянський форум учителів біології щодо перспектив розвитку біологічної освіти.

2.4. Організувати обговорення шляхів розвитку біологічної освіти за авторськими програмами та альтернативними підручниками.

2.5. Спільно з Академією педагогічних наук України розробити концепцію вивчення біології з 1 по 12 клас, як єдиного цілісного предмету з метою запровадження експерименту.

3. Департаменту загальної середньої освіти (Полянський П.Б.), Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно зі створюваним Українським центром оцінювання якості освіти:

3.1. Продовжити у 2006/2007 навчальному році моніторингові дослідження якості біологічної освіти.

3.2. До 1.03.2006 року організувати розроблення інформаційних матеріалів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

4. Департаменту науково-технічного розвитку (Свіженко В.О.), Науково-методичним центрам вищої (Левківський К.М.) та середньої (Завалевський Ю.І.) освіти:

4.1. До 01.03.2006 року вивчити питання щодо видання щорічних інформаційних збірників про найважливіші наукові досягнення в галузі біології та інших природничих наук.

4.2. Спільно із Національною академією наук України організувати проведення наукових шкіл-семінарів, екскурсій до інститутів НАН України для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів, учнів та студентів з метою ознайомлення із сучасними науковими дослідженнями в біології.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.); Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.), ректорам вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка фахівців з біології:

5.1. Внести зміни та доповнення до стандартів вищої освіти щодо нового змісту біологічної освіти відповідно до вимог Болонського процесу та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

5.2. Провести у 2006 році спільно з Академією педагогічних наук України, педагогічними та класичними університетами, інститутами післядипломної педагогічної освіти науково-методичну конференцію з питань розвитку біологічної освіти на базі Мелітопольського державного педагогічного університету (м. Мелітополь Запорізької області).

6. Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.), Інституту навчальної літератури (в.о. директора Манюк Л.В.):

6.1. Протягом 2006 року організувати роботу щодо розроблення підручників, навчальної, навчально-методичної літератури з біології для профільної 11-річної школи.

6.2. Вирішити питання створення навчально-методичних комплектів для учнів (підручник, робочий зошит, зошит для лабораторних і практичних робіт, збірники завдань для тематичного оцінювання та державної підсумкової атестації).

7. Інституту навчальної літератури (в.о. директора Манюк Л.В.):

7.1. Проаналізувати потребу навчальних закладів у підручниках з біології та вжити заходів щодо забезпечення учнів підручниками.

7.2. Налагодити механізм централізованого постачання відповідних кафедр вищих навчальних закладів шкільними навчальними програмами та підручниками.

8. Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання (в.о. директора Полянський O.K.):

8.1. Провести у 2006 році спільно з Академією педагогічних наук України та навчальними закладами післядипломної педагогічної освіти науково-практичну конференцію з питань розроблення та впровадження сучасних засобів навчання.

8.2. До 01.09. 2006 p. організувати роботу щодо розроблення та впровадження методики навчання біології з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

9. Департаменту економіки і фінансування (Куліков П.М.) вивчити питання щодо запровадження ставок лаборантів біологічних кабінетів, оплати вчителям біології за роботу на навчально-дослідних ділянках, за перевірку зошитів, матеріального стимулювання за роботу з талановитою молоддю, фінансування роботи на навчально-дослідних ділянках, польової практики.

10. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

10.1. Проаналізувати потребу загальноосвітніх навчальних закладів у матеріальнотехнічному забезпеченні, комп’ютерах з мультимедійним обладнанням і електронних засобах навчання та подати пропозиції щодо покращання забезпечення кабінетів біології Науково-методичному центру організації розробки та виробництва засобів навчання.

10.2. Налагодити контроль за використанням у навчальному процесі навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

10.3. Зобов’язати керівників загальноосвітніх навчальних закладів посилити увагу до шкільних предметів, що реалізують біологічну освіту.

11. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійно-технічної освіти (Рудковська РА.) спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (Вербицький В.В.):

11.1. До 01.02.2006 року створити Всеукраїнський інформаційний центральний банк даних "Обдаровані діти України", що міститиме статистичні, аналітичні, біографічні дані щодо творчої обдарованості учнів у галузі біологічних наук.

11.2. До 02.06.2006 року розробити систему оцінювання роботи, досягнень вихованців, учнів позашкільних навчальних закладів за допомогою створення особистого “портфоліо”.

11.3. Практично застосовувати теоретичні знання з біології, отримані учнями, гуртківцями, вихованцями під час навчально-дослідної та суспільно-корисної праці.

Постійно.

11.4. До 01.09.2006 року забезпечити обов’язкове функціонування відділів біології у структурі позашкільних навчальних закладів.

12. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М., заступників Міністра Огнев’юка В.О.Степка М.Ф.

Голова колегії, Міністр С.М. Ніколаєнко

–  –  –

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про стан та перспективи розвитку біологічної освіти в Україні Модернізація сучасної освіти передбачає також модернізацію змісту шкільної біологічної освіти, переорієнтації цілей навчання, перебудови її структури, впровадження нових технологій вивчення предмета, інтеграції та диференціації знань, формування цілісних уявлень про природу.

На перший план наукових досліджень виходять загадки і таємниці живої природи.

Розшифрування генетичного коду, перші досліди з клонування живих істот, створення штучних органів, розробка генетичне модифікованих продуктів харчування на сучасному етапі більше вражають нашу уяву, ніж супер-новинки техніки. Як стверджують спеціалісти, саме цим напрямам у майбутньому буде надаватися пріоритетного значення.

Особливо важливим стає оволодіння людством знаннями природничих наук, а серед них – біологічними знаннями, знаннями про розвиток людської цивілізації. Саме тому біологію визнано наукою XXI століття. Ця наука, як ніяка інша, визначає напрями людської діяльності, корегує їх.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Які ж проблеми вирішує сучасна біологічна освіта в Україні? Чи забезпечує вона знаннями, які допоможуть вибрати оптимальну життєву стратегію і тактику в сучасному технократичному світі? Аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, матеріально-технічної бази вивчення біології дозволяє стверджувати про ряд досягнень, а також суттєвих проблем шкільної біологічної освіти та у підготовці майбутніх вчителів.

Аналізувати стан біологічної освіти можна по вертикалі - починаючи з дошкільної ланки, загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів до самоосвіти і освіти дорослих впродовж усього життя. А також по вектору забезпеченості, і не стільки матеріальної, як змістової.

Частина з них вирішені. Розроблено:

1. Базовий компонент дошкільної освіти.

2. Державні стандарти початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

3. Державний стандарт вищої освіти.

4. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Навчальні програми з біології.

6. Підручники, навчальні посібники для учнів та студентів, методичні посібники для вчителів. Більш детально.

Базовий компонент дошкільної освіти Зміст структурних складників Базового компоненту дошкільної освіти України “Природа”, “Люди” та “Я Сам” спрямований на створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільником двох основних життєвих реалій - власного “Я” та навколишнього світу. На практиці є чимало прикладів успішної реалізації завдань дошкільної освіти.

Державний стандарт початкової освіти Цей документ передбачає розвиток природничих знань у освітній галузі “Людина і світ”, де враховується наступність у зв’язках між дошкільною та початковою освітою.

Основи природничої освіти розкриваються змістовими лініями: людина, нежива природа, жива природа, планета Земля, рідний край. Навчальні програми з біології для 11-річної школи.

Викладання біології в основній школі (6-9 класи) здійснюється за оновленою (2001 рік) навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, У старшій школі (10класи) функціонують новостворені (2004 рік) програми з відповідних напрямів та профілів навчання, розроблені згідно нових типових навчальних планів (додаток 1).

Зміст шкільного курсу біології був доповнений інформацією, щодо різноманітності рослинних та тваринних організмів, мікроорганізмів, вірусів;

розширено розділ фізіології вищої нервової діяльності; екології. Запропоновано вивчати еволюційну теорію на основі знань з генетики. Також у програму включено деякі питання біотехнології, клонування організмів.

За період існування нашої держави програми перероблялись тричі. Було посилено практичне їх спрямування за рахунок збільшення кількості практичних та лабораторних робіт. В останній редакції програми набула трансформації і її структура. Започатковано конструювання змісту навчальної теми за діяльнісним підходом – вимоги до знань та вмінь учнів, що можуть виражатися у різних видах навчальної діяльності (інтелектуальних, практичних тощо): називати, наводити приклади, характеризувати, обґрунтовувати, пояснювати, визначати, порівнювати, застосовувати знання, робити висновки, дотримуватись правил техніки безпеки, правил поведінки в природі тощо. Порівнюючи результати навчальної діяльності учня із запропонованими в програмі основними вимогами до знані і вмінь учнів, учитель має змогу оцінити навчальні досягнення учнів.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти та навчальні програми для 12річної школи Програми з біології для 12-ти річної школи складені на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

У курсі 10-11 класів знайшов подальший розвиток підхід до конструювання змісту навчального предмета навколо провідних біологічних ідей; багаторівнева організація живого, цілісність і саморегуляція живих систем, ідея еволюції, взаємозв’язок будови та функції, організму І навколишнього середовища. Біологічні ідеї об’єднують окремі знання у систему, забезпечують їх інтеграцію, що полегшує розуміння учнями навчального матеріалу, знімає необхідність запам’ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку теоретичного мислення.

У структурі програми передбачена логіка пізнання живої природи від загального до конкретного, що уможливлює розвивальний характер навчання і сприяє формуванню теоретичного мислення учнів (навчальні теми передбачають дедуктивний шлях пізнання, учні вивчають загальний план будови об’єктів, процесів, а потім їхні конкретні вияви;

вивчення функцій живого передує вивченню будови тощо).

Варто підкреслити; що у цих програмах спостерігається динаміка навчального змісту у напрямку його спрощення, наповнення життєво необхідними знаннями та уміннями, включення досягнень біологічної науки та переструктурування окремих її розділів, що без сумніву, сприятиме оптимальному засвоєнню його учнями.

Профільне навчання Зміст діючих програм з біології для профільного навчання у 10-11 класах передбачає врахування інтересів та нахилів учнів.

Динаміка розвитку біологічного профільного навчання має позитивний характер.

Наприклад, з 2001 до 2005 року кількість учнів старшої школи, які навчаються у класах біолого-хімічного профілю зросла більше ніж у два рази (додаток 2).

Підручники та посібники з біології Авторськими колективами створено і мають відповідний гриф 17 підручників з біології для 6-11 класів, за державні кошти видавалось 9 (1 до 2000 року) назв підручників.

Забезпеченість підручниками з природничих дисциплін, виданих за кошти державного бюджету, у поточному навчальному році становить 90,1%, у тому числі з біології – 63,5 %; природознавства –152 % (додаток 1).

Крім того, видавництва України ініціюють видання підручників за свої обігові кошти.

Багато таких підручників отримали високу оцінку передових вчителів, учнів та методистів, які проводили їх апробацію. Проте державне замовлення на ці підручники відсутнє.

Для забезпечення потреб вчителів, особливо молодих фахівців, створюються різноманітні методичні посібники. Через відсутність державної підтримки таких видань, їх тиражі незначні (2-5тис примірників).Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Необхідна комплексна оцінка функціонування міських транспортних систем, їхньої екологічної чистоти, ергономічної взаємодії з іншими елементами міської інфраструктури, включаючи і показники безпеки руху і деякі інші нетрадиційні прояви. Література 1. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. Наукове видання. – К., 1996. – 252 с.2. Звіт про роботу з охорони навколишнього природного середовища на Придніпровській...»

«Випуск 12, квітень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні у цих природохоронних...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Агрономічний факультет Кафедра кормовиробництва, луківництва та с/г меліорації КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ЛУКІВНИЦТВО Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 7.1130.102 “Агрономія” Вінниця – 2010 УДК Підпалий І.Ф., Польова О.М. Кормовиробництво та луківництво. Методичні вказівки із виконання лабораторних робіт для...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»