WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 88 | 89 || 91 | 92 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 90 ] --

Система додаткової освіти, за даними В.В. Козлова, отримавши широке застосування у нашій країні, своїм пріоритетним завданням ставить фізичне виховання та духовно-моральне виховання дітей [2, с. 3]. Різноманітність видів акробатики (стрибкова, парна, групова) дозволяє займатись дітям із різними фізичними даними. Виконання акробатичних вправ сприяє розвитку сили, спритності, гнучкості, швидкості реакцій, орієнтуванню в просторі, покращенню вестибулярного апарату, укріпленню м’язів та зв’язок суглобів. Акробатичні вправи різноманітно впливають на організм дітей.

В. В. Козлов наголошує, що акробатичні вправи досить універсальні та доступні як засіб індивідуальних занять фізичною культурою в школі, вдома та у позаурочний час [2, с. 5]. Акробатика дозволяє підтримувати необхідний рівень розвитку цілого ряду рухових якостей та здібностей, пов’язаних з виконанням стрибків, обертів, різних видів рівноваги. Акробатика – цінний засіб розвитку сміливості, рішучості, спритності, який подається для виховання підлітків наряду з освоєнням основ хореографії і танцю.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ С. В. Кожевніков виділяє таку методику розвитку фізичних здібностей, в тому числі і координаційних, на заняттях акробатикою, вказуючи на те, що правильне планування роботи є запорукою успішного проходження навчальнотренувальних занять [1, с. 4–5]. Урок зі спортивної акробатики повинен складатися з чотирьох частин: вступної – 4-6 хвилин, підготовчої – 15-20 хвилин, основної – 25-30 хвилин та заключної – 8-10 хвилин. Вступна і підготовча частини мають на меті підготувати організм дітей до подальшого посилення фізичного навантаження у основній частині. В основній частині навантаження буває максимальним.

Заключна частина має на меті поступове заспокоєння діяльності м’язів, внутрішніх органів і нервової системи. За даною методикою початківці тренуються тричі на тиждень, через день. Основними індивідуальними вправами акробатики є різні види стійок, перекиди, перевороти, рондати, фляки, сальто та їх поєднання; парні вправи мають на увазі різноманітні акробатичні елементи з партнером, а групові – з декількома партнерами. Автор зазначає, що з перших занять викладач повинен дотримуватися суворої послідовності вправ відповідно до рівня їх складності.

С. В. Кожевніков наголошує, що послідовний перехід до складних вправ, освоївши добре прості – неодмінна умова успішних занять з акробатики [1, с. 4]. Не можна також вивчати нові вправи, якщо старі, вже вивчені вправи, виконуються із напругою. Рекомендується проводити регулярні контрольні заняття. Дітей, які успішно виконують вправи слід виділяти в особливу групу, з відстаючими необхідно багато разів повторювати неосвоєні вправи.

На думку С. В. Кожевнікова, покращення рухової майстерності підлітків є можливим у позаурочний час за допомогою відвідування саме занять зі спортивної акробатики, які мають величезну координаційну різноманітність, високу емоційність, здатність різнобічно впливати на організм [1, с. 4]. Спортивна акробатика є прекрасною основою для гармонічного розвитку всіх фізичних якостей, завдяки чому вона може сприяти покращенню результатів у багатьох видах спорту, а мінімальна потреба в спеціальному інвентарі дозволяє виконувати вправи практично в будь-яких умовах.

В. П. Коркін вважає, що краса, складність і різноманітність акробатичних вправ, які є можливими для вивчення самостійно, з друзями чи батьками, можуть зробити два маленьких «дива»: перше – ви станете сильнішими, спритнішими, красивішими; друге – якщо ви полюбите акробатику, ніякі труднощі не зупинять вашого просування від абетки акробатики до третього спортивного розряду, а від нього вгору по сходах до вищої спортивної майстерності. Автор зазначає, що акробатику не випадково називають доброю феєю спорту. Про сприятливий вплив її на спортивні досягнення у інших видах спорту розповідають багато видатних спортсменів [3, с. 1–2].

Така різноманіть впливів на організм підлітків та величезна доступність акробатичних вправ, на нашу думку, дозволяють їм займати одне з найважливіших місць у фізичному вихованні, а також значно покращити сучасну методику розвитку координаційних здібностей підлітків у позаурочний час.

Постановка мети дослідження. Означені проблеми обумовлюють мету статті, яка полягає у визначенні особливостей сучасної методики розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час.

Завдання дослідження:

Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури щодо особливостей 1.

сучасної методики розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Визначити основні характеристики особливостей сучасної методики 2.

розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час.

Методи дослідження. Для вирішення обумовлених завдань нами було використано аналіз і узагальнення методологічної, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури та вивчення практичного досвіду.

Висновки. Результати дослідження дозволили нам зробити висновок, що система додаткової освіти сьогодні своїм пріоритетним завданням ставить фізичне та духовно-моральне виховання дітей, а особливо підлітків, які потребують значної індивідуалізації та диференціації виховних впливів.

Таку диференціацію може забезпечити існуюча різноманітність видів акробатики (стрибкова, парна, групова), яка дозволяє займатись дітям із різними фізичними даними практично у будь-яких умовах. Виконання акробатичних вправ сприяє розвитку у підлітків сили, спритності, гнучкості, швидкості реакцій, орієнтуванню в просторі, покращенню вестибулярного апарату, укріпленню м’язів та зв’язок суглобів.

Акробатичні вправи досить універсальні та доступні як засіб індивідуальних занять фізичною культурою у позаурочний час, вони мають величезну координаційну різноманітність, високу емоційність, здатність різнобічно впливати на організм, що робить важливим їх застосування для сучасної методики розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час та покращення системи фізичного виховання у подальших дослідженнях.

ЛІТЕРАТУРА Кожевников С. В. Акробатика / С. В. Кожевников. – М. : Исскуство, 1984. – 222 с.

1.

Козлов В. В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 2.

образования. Акробатика / В. В. Козлов. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 63 с. : ил.

Коркин В. П. Акробатика / В. П. Коркин – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 127 3.

с.

Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры / Ю. Ф. Курамшин, В.

4.

И. Григорьев, Н. Е. Латышева [и др.]; под ред. Ю. Ф. Курамшина. – М. :

Советский спорт, 2004. – 436с. : ил.

Прокопова Л. І. Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання :

5.

[Навчальний посібник] / Л. І. Прокопова, М. Б. Чхайло. – Суми : видавництво Вінниченко М. Д., 2009. – 306 с.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж. К.

6.

Холодов, В. С. Кузнецов. – М. : Академия, 2003. – 450 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 / Б. М.

7.

Шиян. – Т. : Навчальна книга, 2008. – 272 с.

8. Jeffrey I. Motor Learning : Application for agility, Part 1 / I. Jeffrey // Strength and Conditioning Journal. – 2006. - № 28. – pp.72–76.

9. Pamela S. H. Motor Learning and Development / Haibach S. Pamela, Reid G., Collier H. Douglas. – Champaing, IL : Human Kinetics, 2011. – 405 p.

10. Rhodri S. Lloyd Strength and Conditioning for Young Athletes : Science and Application / Lloyd Rhodri S., Oliver John L. – Routledge : Oxon, UK., 2014. – 234 p.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ АНОТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ

ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПОРТИВНОЮ АКРОБАТИКОЮ У

ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Денис Ясинський Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова У статті на основі аналізу науково-методологічної та психолого-педагогічної літератури викладено особливості сучасної методику розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час.

На основі теоретичного аналізу було визначено, що заняття зі спортивної акробатики завдяки своїй доступності, різноманітності впливів на організм мають займати одне з найважливіших місць у сучасній методиці розвитку координаційних здібностей підлітків у позаурочний час.

Ключові слова: методика розвитку координаційних здібностей, підлітки, заняття зі спортивної акробатики, позаурочний час.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ

СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКОЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ.

Денис Ясинский Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова В статье на основе анализа научно-методологической и психолого-педагогической литературы изложены особенности современной методики развития координационных способностей подростков на занятиях спортивной акробатикой во внеурочное время.

На основе теоретического анализа было определено, что занятия по спортивной акробатике благодаря своей доступности, разнообразия воздействий на организм должны занимать одно из важнейших мест в современной методике развития координационных способностей подростков во внеурочное время.

Ключевые слова: методика развития координационных способностей, подростки, занятия по спортивной акробатике, внеурочное время.

FEATURES OF MODERN METHODS OF COORDINATION ABILITIES

DEVELOPMENT OF TEENAGERS ON EMPLOYMENT BY SPORTS ACROBATICS

AFTER SCHOOL CLASSES.

Dennis Iasynskyi National Pedagogical University MPDragomanov In this article analysis of scientific and methodological and psycho-pedagogical literature describes the features of modern methods of coordination abilities development of teenagers on employment by sports acrobatics after school classes.

Based on the theoretical analysis, it was determined that sports acrobatics classes due to its affordability, diversity effects on the body should occupy an important place in modern methods of coordination abilities development of tennagers after school clases.

Key words: methods of development of coordination abilities, teenagers, sports acrobatics classes, after school classes.

–  –  –

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНИХ ЗМАГАНЬ У ФЕХТУВАННІ

Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Неоніла Нерода, Олександр Ваулін Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. У більшості олімпійських видів спорту відбувається активна комерціалізація (легка атлетика, велоспорт, біатлон) [5]. Проте в окремих видах спорту, зокрема фехтуванні, даний процес лише розпочинається.

У фехтуванні протягом року, окрім змагань які входять до календаря міжнародної федерації фехтування, відбувається велика кількість комерційних змагань, що передбачає отримання доходу організаторами від проведення самих змагань та церемоній які його супроводжують, який в подальшому можливо використати для різноманітних цілей, в тому числі для розвитку фехтування у регіоні та популяризації його серед різних верств населення.Pages:     | 1 |   ...   | 88 | 89 || 91 | 92 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, т. 1. – С. 95–99. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Ecology. – 2009. – Vol. 17, N 1. – P. 95–99. УДК 577.118+574.21 О. А. Земляний1 4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара ВИКОРИСТАННЯ МІКРОМАМАЛІЙ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ РОЗСІЮВАННЯ ЕМІСІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Розглянуто вміст мікроелементів у організмі фонових видів дрібних ссавців із біогеоценозів,...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.6 заних показників з урожайністю, відповідно 0,75; 0,40; 0,38 і 0,35. Аналіз фактичного та теоретичного значень F-критерію свідчить про високу достовірність отриманих результатів [1]. Істотність впливу інших таксаційних показників (приросту пагонів, маси повітряно-сухого плоду і листка (7,2 %)) незначна. Ймовірно, їхня частка у формуванні запасу плодів применшується дією сукупності більш вагоміших факторів. Одержані дані можуть бути використання для визначенні...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 РОСЛИННИЦТВО УДК 635.652/654: 633/ 635 МОВЧАН К.І., молодший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН e-mail: k.movchan@ukr.net ВПЛИВ СПОСОБУ СІВБИ ТА ГУСТОТИ РОСЛИН НА ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Встановлено вплив способу сівби та густоти рослин на тривалість проходження окремих фенологічних фаз та...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»