WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 76 | 77 || 79 | 80 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 78 ] --

– нанизувати великі ґудзики на нитку;

– зав’язувати вузлики на мотузці;

– закручувати шурупи, гайки;

– складати мотрійку;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

– малювати у повітрі;

– різати ножицями;

– обводити контури предметних зображень;

– вирізати кольорові смужки, фігурки по контуру;

– намотувати нитки на котушку, клубок та інші.

Важливим засобом розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку є пальчикові ігри. Ці ігри дуже емоційні, а тому можна проводити в різних ситуаціях (повертаючись із дошкільного навчального закладу, сидячи в черзі до лікаря, у транспорті та, звичайно, вдома). Вони дуже подобаються дітям і сприяють розвитку мовлення та творчої діяльності. «Пальчикові ігри» ніби відтворюють реальність навколишнього світу – предмети, тварин, людей, їх діяльність, явища природи. В ході «пальчикових ігор» діти, повторюючи рухи дорослих, активізують моторику рук та мовлення.

Розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку сприяють також незвичні ігри: «Басейн для пальчиків», «Гречані гравюри», «Юний макаронник», «Макаронні аплікації», «Намиста для улюбленої бабусі», «Веселі ґудзички», «Кумедна змійка», «Ґудзички-застібки» «Паперова пластика», «Корисні прищіпки»

тощо.

Робота з розвитку дрібної моторики повинна проводитись регулярно, адже саме тоді буде досягнутий вагомий ефект від цих спеціальних вправ. Завдання з розвитку рухів пальців рук повинні приносити дитині радість, не повинні викликати перевтомлення. Велике значення в цих іграх-вправах має текст. Він має бути веселим, доступним для дітей даного віку. Необхідно пояснювати значення тих чи інших рухів чи положень пальців, зацікавлювати дітей у виконанні цих рухів, створювати сприятливий емоційний настрій.

Основні висновки. Отже, пізнання навколишніх предметів дітьми раннього віку пов’язано з розвитком дій рук, тому зазначені вище засоби, на нашу думку, сприятимуть розвитку їх дрібної моторики.

Тренування рухів пальців рук дітей покращує не тільки рухові можливості дитини, а й забезпечує розвиток психічних і мовних навичок. У свою чергу, формування рухів руки тісно пов’язане з розвитком рухового аналізатора і зорового сприймання, різних видів чутливості, просторового орієнтування, координації рухів та ін.

З раннього віку необхідно починати роботу з розвитку дрібної моторики. Вже в ранньому дитинстві можна виконувати масаж пальчиків, впливаючи тим самим на активні точки, які пов’язані з корою головного мозку. В ранньому та молодшому дошкільному віці необхідно виконувати прості вправи, які супроводжуються віршованим текстом (наприклад «Сорока»), не забувати про розвиток елементарних навичок самообслуговування: застібання та розстібання ґудзиків, зав’язування шнурків тощо.

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок з порушеної проблематики вважаємо обґрунтування педагогічних умов розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку.

ЛІТЕРАТУРА Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – 1.

М. : Просвещение, 1975. – 284 с.

Литвинова М. Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год 2.

жизни : практическое пособие / М. Ф. Литвинова. – М. : Айрис-Пресс, 2005. – 288 с.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Немов Р.С. Психология : учебник [для студентов высш. учебн. заведений] / Р. С.

3.

Немов. – М. : Издательский центр «ВЛАДОС», 2000. – Кн. 2: Психология образованяя. – С. 97-116.

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников / Л.П.

4.

Савина. – М. : ACT Астрель, 2007. – 48 с.

Ткаченко Т. А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков / Т. А. Ткаченко. – 5.

М. : Издательство ЭКСМО, 2013. – 48 с.

АНОТАЦІЇ

ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Світлана Тітаренко, Лілія Іванюта Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка У статті здійснено аналіз досліджень, присвячених проблемі розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку. Пропонуються основні засоби та завдання для розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку. Наголошується, що важливим засобом розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку є «пальчикові ігри».

Ключові слова: дрібна моторика, засоби розвитку дрібної моторики, діти раннього віку, «пальчикові ігри».

СРЕДСТВА РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Светлана Титаренко, Лилия Иванюта Глуховский национальный педагогический университет им. А. Довженко В статье осуществлен анализ исследований, посвященных проблеме развития мелкой моторики у детей раннего возраста. Предлагаются основные средства и задачи для развития мелкой моторики у детей раннего возраста. Отмечается, что важным средством развития мелкой моторики у детей раннего возраста являются «пальчиковые игры».

Ключевые слова: мелкая моторика, средства развития мелкой моторики, дети раннего возраста, «пальчиковые игры».

MEANS TO DEVELOP FINE MOTOR SKILLS IN TODDLERS

Svetlana Titarenko, Lily Ivaniuta Glukhiv National Pedagogical University. Dovzhenko The article analyzes the researches devoted to the problem of fine motor skills development in young children. We offer the main means and tasks for the development of fine motor skills in young children. It is noted that important means of fine motor skills development in young children are «finger games».

Key word: fine motor skills, fine motor development means, infants, «finger game».

КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В

СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Лариса Тунік, Тетяна Ворожцова Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Постановка проблеми. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах має за мету підготувати всебічно розвинутих, активних, здорових членів суспільства, які органічно поєднують в собі гуманістичні і загальнолюдські позитивні риси особистості, гармонію фізичного та психічного розвитку [2]. Сучасна система фізичного виховання має потребу в зміні методологічного підходу до оцінки рухових здібностей і самої системи оздоровлення студентів. Стає очевидним, що вдосконалення фізичного виховання у вищих навчальних закладах пов’язане з вирішенням медичних аспектів здоров’я студентів, насамперед, з його діагностикою, і, відповідно до цього, з обгрунтованим розподілом на групи для занять фізичною куль турою [7].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Сьогодні, успішне оволодіння вищою освітою можливе лише за умови достатньо високого рівня здоров’я, тому врахування особливостей способу життя, зокрема фізичної активності і позитивне ставлення до фізкультурно-спортивної діяльності – є важливим елементом організації фізичного виховання студентської молоді [6].

За результатами медичних обстежень і спеціальних опитувань дев’ять із десяти студентів мають відхилення у стані здоров’я, до 50% студентів перебуває на диспансерному обліку, кожен п’ятий студент зарахований до підготовчої спеціальної медичної групи або взагалі звільнений за станом здоров’я від фізичних навантажень. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише 5% населення України займаються оздоровчим тренуванням.

Вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечується за допомогою різних взаємозалежних компонентів, що формують основи фізичної культури особистості студента з урахуванням його стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості, індивідуальних мотивів, інтересів й потреб, при цьому спираючись на навчальний матеріал з фізичного виховання певного учбового відділення виду спорту, який реалізується за допомогою розділив програми (теоретична підготовка, фізична підготовка тощо) й контролю за проведенням навчально-тренувального заняття (Т. Г. Савкин, В. И. Дубровский, Т. Ю. Круцевич, й інші).

Фізичне виховання студентської молоді є одним із найважливіших напрямів сучасної вищої освіти.

Воно спрямовується на вирішення таких завдань, як:

– збереження й зміцнення здоров’я студентів;

– своєчасне формування життєво важливих рухових вмінь і навичок;

– розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості;

– ознайомлення з будовою й основними функціями свого тіла;

– виховання стійкого інтересу до занять руховою активності й вироблення звички до ведення здорового способу життя;

– збереження, зміцнення й відновлення фізичного, психічного й духовного здоров’я.

Особливо важливе значення у навчально-тренувальному процесі з фізичного виховання студентів мають лікарський і педагогічний контроль [5], а також самоконтроль. Всі ці види контролю дозволяють не тільки своєчасно виявити якінебудь патологічні явища в організмі студента, але й у певній мірі зробити висновок про раціональність планування й проведення навчально-тренувальних занять [1].

Мета дослідження – характеризувати види контролю, що доцільно проводити впродовж занять з фізичного виховання зі студентами вищого навчального закладу.

Викладення основного матеріалу дослідження. Заняття фізичним вихованням і спортом – це один з основних й ефективних шляхів зміцнення здоров’я і досягнення фізичної досконалості студентів. Систематичні заняття фізичною культурою й спортом позитивно впливають на організм, студенти, які регулярно тренуються зберігають свою фізичну працездатність на оптимальному рівні. Проблема оптимізації здоров’я й фізичного розвитку студентів в умовах сучасного вищого навчального закладу представляється особливо гострою [3].

Серйозною проблемою є незадовільний стан здоров’я й фізичного розвитку значної частини студентів вузів неспортивної спрямованості.

Таким чином, ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах залежить від врахування ряду важливих чинників:

– отримання належного рухового режиму життєдіяльності студентів;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

– доцільне комплексне використання основних засобів фізичного виховання, гігієнічних факторів;

– режиму харчування, навчання й відпочинку;

– раціональне застосування різних форм організації рухової активності в повсякденному житті (самостійна рухова діяльність або індивідуальна робота з фізичного виховання);

– використання нетрадиційних методик, що спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я, методики психофізичної і дихальної гімнастики тощо. У зв’язку з модернізацією вищої освіти особливу значимість придбало вдосконалення фізичного виховання студентів, оскільки студентський період життя є важливим у становленні й вдосконаленні фізичних якостей. В процесі фізичного виховання здобувається широке коло фізкультурних і спортивних знань соціологічного, гігієнічного, медико-біологічного й методичного змісту. Знання роблять процес заняття фізичними вправами більш осмисленим й, у силу цього, більш результативним.

Таким чином, фізичне виховання представляє собою процес вирішення певних виховно-освітніх завдань, якому властиві всі ознаки педагогічного процесу.Pages:     | 1 |   ...   | 76 | 77 || 79 | 80 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«Розділ 1. Теоретичні проблеми біології УДК:575.826:504.03:612.59 БІОЛОГІЧНИЙ ЧАС ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ОГЛЯД) Качанова Ж. С., аспірант, Колісник Н. В., д. б. н., професор Запорізький національний університет Дослідження проблеми адаптації людини та формування біологічних ритмів в умовах техногенного навантаження – вкрай важливе питання сьогодення. У представленому огляді відображено дані про особливості адаптації організму людини до дії техногенних факторів. Наведено дані...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»