WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы



Работа в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 23 ] --

5. Захватити воду. Захвачувати воду необхідно однаковими, розміреними гребками. Рука повинна входити в воду гладко і м’яко. Не можна допускати хвиль на воді, утворення бульбашок: за нерухому воду легше захватитись. Руку потрібно тягнути якомога далі, після чого захватити стільки води, скільки це можливо та так сильно наскільки це можливо. Не можна починати гребок поки не буде відчуття, що рука встала правильно і є готова захватити воду. Правильний захват допомагає економити силу рук [16, 17,18].

Увагу дітей ми будемо акцентувати на тому, що при плаванні не потрібно думати про правильність виконання гребкових рухів руками чи ударів ногами – необхідно зосередитись на положенні тіла з максимальним його обтіканням води. У кожному із таких положень потрібно впевнено тримати баланс, добиваючись максимально гладкого обтікання води вздовж тіла. Така вправа називається «прорізання води». Цю вправу доцільно застосовувати і при вивченні техніки ковзання на грудях та спині. У комплексному поєднанні із вправою «баланс» це дозволить затрачати як найменше зусиль учням для вивчення третього етапу – ковзання.

Удосконалювати техніку ковзання ми рекомендуємо виконанням специфічної вправи «Відпрацьовування балансування на суші» (рис. 1), яка виконується лежачи на підлозі, та дозволяє краще опановувати основні моменти простого ковзання а також ковзання із поєднанням рухів руками (четвертий етап алгоритму) [16,17].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рис. 1. Відпрацювання балансу на суші Основне завдання рук при плаванні – збільшувати й вирівнювати лінію тіла.

Тому, на четвертому етапі – узгодження рухів, ми рекомендуємо акцентувати увагу учнів на виконанні специфічної вправи - «Витягування» [16, 17, 18].

Для того, щоб виконувати довгі гребки, варто використовувати правила гідродинаміки, які реалізовуються в цій вправі:

На кожному гребку дещо довше зберегти тіло витягнутим. Чим довше відбувається тримання руки спереду, тим менший опір води, і відповідно менші енерговитрати, а головне відбувається швидше плавання.

Акцентувати увагу учнів на тому, що відбувається на перших міліметрах гребка, що це повинно допомогти довести його до кінця.

Учень повинен відчути легкий тиск води на розслаблену долоню і передпліччя перед початком гребка, для цього необхідно дотриматись таких порад:

цю вправу доцільно виконувати при вивченні техніки роботи рук при плаванні стилем кроль на грудях та на спині. Виконуючи «витягування» учень не лише акцентує свою увагу на правильному виконанні техніки роботи рук, а і паралельно вдосконалює техніку ковзання та балансування [18].

У своїх практичних рекомендаціях Т. Лафлін говорить про необхідність виконання цієї вправи при плаванні у повній координації, тобто і на 5 етапі навчання плаваннюїї доцільно буде використовувати. Основне завдання при навчання плаванню – дотримуватись балансу, з якого починається опанування тіла у водному середовищі та в подальшому – економічність техніки [16, 17, 18].

Висновки: Проаналізувавши програму з фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку із вадами слуху ми виявили, що у програмі СНЗ повністю упущений етап навчання плавання – спливання, частково передбачений етап розучування стилів плавання по частинах та плавання у повній координації.

Запропонована нами методика початкового навчання плавання включає теоретичний, практичний і контрольний розділи. Методика базується на дотриманні загальноприйнятого алгоритму навчання плаванню. На початковому етапі, вправи у водному середовищі вивчаються без використання допоміжних плавальних засобів. З першого заняття у воді включаються не лише вправи на подолання страху води та вивчення її властивостей, але і вправи для покращення орієнтації у просторі, та велика увага приділяється балансу – навчанню розслаблятись у воді. Навчання диханню проводиться паралельно з ознайомленням І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ властивостей води та удосконалюється в подальших заняттях, відповідно до їх мети.

Ми вважаємо, що даний підхід навчання плаванню дітей із вадами слуху буде сприяти покращенню їхньому психофізичному розвитку та швидшому засвоєнню навчального матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА Аксенова О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 1.

физической культуре : учеб. пособие / О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев. – М. :

Советский спорт, 2004. – 296 с.

Булгакова Н. Ж. Плавание / Н. Ж. Булгакова. М. : Физкультура и спорт, 1999.

2.

184 с.

Бегидова Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учеб. пособие / Т. П.

3.

Бегидова. М. : Физкультура и спорт, 2007. – 190 с.

Выготский JI. C. Основы дефектологии / Л. С. Выготский. М. : Педагогика, 4.

1983. – Т. 5. 365 с.

Глазирін І. Д. Плавання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Д. Глазирін. – К. : Кондор, 5.

2006. – 502 с.

Кардамонова Н. Н. Плавание : лечение и спорт / Н. Н. Кардамонова. –Ростов н/Д.

6.

: Феникс, 2001.— 320с.

30. Карпенко Е. Н. Плавание. Игровой метод обучения / Е. Н. Карпенко, Т. П.

7.

Коротнова, Е. Н. Кошкодан. М. : Терра – Спорт, 2009. – 48 с. ISBN: 978-5Погребной А. И. Плавание в системе физической и психической реабилитации 8.

детей с дефектами в развитии [Электронный ресурс] / А. И. Погребной. – Режим доступа : http://www.-lib.sportedu.ru (дата обращения: 12. 03. 2012).

Програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі 9.

зниженим слухом // Фізична культура. Міністерство освіти і науки України.

Науково-методичний центр середньої освіти Підготовчий, 1 - 4 класи Навчальне практичнее видання. – К. : Богдана, 2005 – 77 с.

Програма для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі 10.

зниженим слухом // Фізична культура. 2 – 4 класи. [за заг. ред. Шеремет Б.Г. та інші]. – К. :Видавництво "Неопалима купина", 2006. – Ч. 2. – 216 с.

Рыженков А. В. Применение экспериментальной методики начального обучения 11.

плаванию слабослышащих детей в возрасте 8 9 лет [Электронный ресурс] / А.

В. Рыженков. Режим доступа : www. kamgifk.ru (дата обращения: 11. 01. 2012).

Савкин Д. Ф. Особенности обучения плаванию детей с нарушением слуха на 12.

начальном этапе подготовки (на отделение адаптивной физической культуры) [Электронный ресурс] / Савкин Д. Ф. Режим доступа : http:// bmsi.ru (дата обращения: 4. 01. 2012).

Смекалов Я. А. Начальное обучение плаванию слабослышащих детей младшего 13.

школьного возраста [Электронный ресурс] / Я. А. Смекалов. Режим доступа :

http: // www. dissercat.com (дата обращения: 12. 01. 2012).

Фетисов А. М. Методика начального обучения плаванню глухих детей 6- 7 лет 14.

[Электронный ресурс] / А. М. Фетисов, Е. П. Лисицын. – Режим доступа :

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2007N8/p18-20.htm (дата обращения: 21. 12.

2013).

Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры: учеб. пособ.

15.

/ Л. В. Шапкова. М. : Советский спорт, 2003. 446 с. ISBN 5 – 85009 – 743 – 0.

16. Swimming Made Easy: The Total Immersion Way for Any Swimmer to Achieve Fluency, Ease, & Speed in Any Stroke / Terry Laughlin / total Immersion Swimming, Inc., 2001. – 208 р.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

17. Total Immersion A Revolutionary Way To Swim Better And Faster / Terry Laughlin, John Delves / Trade Paperback, 2004. - 320 p.

18. Laughlin T. A fishlike style // Total Immersion, Inc.- 2006. 232 p.

АНОТАЦІЇ

–  –  –

МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Юлия Карбунарова Львовский государственный университет физической культуры.

В статье обобщен анализ раздела «плавание» в учебной программе по физической культуре 1 - 4 классов для детей с нарушениями слуха. Предложена авторская методика обучения плаванию детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха.

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, методики обучения плаванию, программа по физической культуре.

–  –  –

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Уляна Катерина Національний університет фізичного виховання і спорту України Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним із чинників, що сприяє позитивному відношенню студентів до занять фізичними вправами, виступає рівень їх теоретичних знань, необхідність вивчення якого обумовлена впливом на емоційний і поведінковий компоненти особистості.

Наявність відповідної залежності між рівнем теоретико-методичного забезпечення занять, та усвідомленням студентами потреби систематично займатись різними видами рухової активності, підтверджують результати численних досліджень [1, 2, 5].

Аналіз літературних джерел [1, 4] свідчить, що найбільш популярними формами фізкультурно-оздоровчих занять серед студентів є самостійні заняття, у вільний від навчання час. Однак, організація самостійних занять вимагає обізнаності студентів, щодо науково-теоретичних основ планування та побудови занять оздоровчої направленості, техніки виконання вправ, прийомів самоконтролю, тощо. Саме тому, процес фізичного вдосконалення у вищих І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ навчальних закладах, має бути органічно пов’язаним з фізкультурною освітою, що дасть змогу студентам повсякчасно отримувати науково обґрунтовані знання, формувати відповідні навички та звички, та дозволить їм у наступних періодах життя, постійно підтримувати активність, високу роботоздатність та рівень здоров’я.

Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання [6, 7] свідчить, що зміст теоретичного розділу базової програми у вищих навчальних закладах розрахований на 2 роки в обсязі 20 годин, та визначає той мінімум знань, яким повинні оволодіти студенти, і реалізується у формі лекцій, консультацій та індивідуальних занять. Варто відзначити, що більшість науковців, вважають недостатньою кількість аудиторних годин, які виділяються на вивчення теоретичного розділу програми [3, 4]. Разом з тим, збільшення кількості годин відведених на теоретичну підготовку, неминуче приведе до зменшення кількості годин практичних занять, і як наслідок, до зниження рухової активності студентів.

Існуюче протиріччя підкреслюється низькою залученістю студентів до позанавчальних форм фізичного виховання, що унеможливлює підвищення рівня їх фізкультурної освіти за рахунок факультативних та консультативних занять.

На цьому фоні очевидним постає протиріччя між необхідністю підвищення рівня теоретичної підготовленості студентів, та низькою ефективністю навчальнометодичної роботи, її недостатньою науковою обґрунтованістю, як в рамках академічних занять, так і в позанавчальний час, що обумовлює актуальність вивчення рівня знань студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання», та шляхів активізації їх пізнавальної діяльності.

Зв'язок роботи з науковими планами та темами. Робота виконувалась згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету МОН України за темою: «Історичні, теоретикометодологічні засади формування рекреаційної діяльності різних груп населення»

(№ держреєстрації 0112U007808), та відповідно до Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки за темою 3.1 «Удосконалення програмно - нормативних основ фізичного виховання в навчальних закладах» (№ держреєстрації 0111U001733 ).

Мета дослідження: визначити та оцінити рівень теоретичних знань студентів з фізичного виховання.



Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275640034 Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova National Academy of Sciences of. 8 PUBLICATIONS 22 CITATIONS SEE PROFILE Volodymyr Yuryshynets 11 PUBLICATIONS 6 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Olena Lietytska Retrieved on: 08 April 2016...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. ФАУНА, ЇЇ МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА УДК 597.6/9 (477) Ст. наук. співроб. Л.І. Горбань – Природний заповідник Розточчя ФАУНА ЛІСОВИХ ВИДІВ АМФІБІЙ ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ На території природного заповідника Розточчя виявлено 11 видів амфібій. Серед них лише шість лісових видів належать до переліку Бернської конвенції. Найбільш тісно своєю біологією з лісовими екосистемами пов'язані: Bufo bufo, Triturus vulgaris, Hyla arborea та два види жаб – Rana...»

«УДК 556.531.3/.4 + 53.072 Н.М.Мостова ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО І КИСНЕВОГО РЕЖИМІВ ВОДОЙМ В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ За матеріалами експериментальних і експедиційних досліджень на водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС і прилеглій акваторії Каховського водосховища досліджено особливості формування температурного і кисневого режимів водойм в умовах теплового навантаження та виявлено умови і чинники, що їх визначають. Вступ Температура води належить до найбільш універсальних екологічних...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«УДК 712.253:541.54(477.44) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ М. ВІННИЦІ Н.О. СИПЛИВА, аспірантка* Досліджено дендрофлору парків відповідно до умов навколишнього середовища та дії екологічних факторів. Вказана кількісна видова характеристика дендрофлори за основними показниками інтродукції. Декоративна ознака, дендрофлора, зимостійкість, інтродукція, парк, мегатрофи, мезофіти. Інтродукція деревних видів рослин, що значно збагатила флору на території України в тому числі і Вінничини,...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»