WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 99 | 100 || 102 | 103 |   ...   | 122 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 18 Том 1 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: ...»

-- [ Страница 101 ] --

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, деятельность тренера, психические свойства личности, эмоциональная напряжённость, спортивная деятельность.

DETERMINANTS BURNOUT TEACHERS

Victoria Kovalchuk National University of Physical Education and Sport of Ukraine Based on the analysis of the scientific - methodical literature and synthesis of practical experience examined the current state of the coach features of professional work in the sport, taking into account the problem of personal determinants of burnout. Identified personal preconditions professional activity coaches, determining the origin of emotional tension. Defined personal determinants of professional burnout coaches.

Key words: emotional burnout, burnout, activity coach, mental personality traits, emotional tension, sports activities.

НЕОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ В СИСТЕМІ ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Iнна Колісник Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту Постановка проблеми. Аналіз науково-методичної літератури свідчить, про швидкий розвиток сфери послуг в галузі фізичної культури і спорту на території України, в тому числі і у Дніпропетровській області. Значно зростає її роль у задоволенні матеріальних, духовних і соціальних потреб людей, в організації їх вільного часу, в самоствердженні і самореалізації особистості, як найважливішої соціальної цінності. Одними з поширених установ, які надають послуги у сфері фізичного виховання і спорту є фітнес центри та клуби, основна мета роботи яких полягає в одержанні прибутку через задоволення потреби людей у руховій активності [1, 2, 4, 5 ].

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Провідним фактором забезпечення конкурентоспроможності на ринках рухової активності є персонал - освічений, кваліфікований, який добре орієнтується у своїй галузі, а також ідеї і технології, якi застосовуються компаніямиконкурентами. Відібрати такий персонал, навчити, виховати і перепiдготувати – завдання першорядної важливості для будь-якої компанії. [6, 7,8, 9, 10].

Для розвитку фітнес центрів повинна бути правильно спрямована маркетингова діяльність, що являє собою сферу спортивно-оздоровчих послуг спрямованих на споживача, орієнтуючи продавця не на свої інтереси, а на інтереси клієнта. Відмінна особливість маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг полягає в тому, що на перший план виходять людські взаємини [3, 5, 7].

За останній період фізична культура і спорт як соціальний інститут і як специфічний вид діяльності зазнають глибокі якісні, кількісні та структурні перетворення. Вони обумовлені, перш за все, змінами політичних, ідеологічних, економічних, оборонних, культурних, виховних та інших аспектів життя суспільства [7, 10].

На даний час в Україні спостерігається великий дефіцит наукової літератури про менеджерську та маркетингову діяльність у сфері спортивних клубів та нестача кваліфікованих фахівців у складі менеджменту, і на це необхідно звертати найпильнішу увагу. Вище викладене, дає підстави стверджувати, що обрана тема є своєчасною та актуальною.

Наукові дослідження проводилися у рамках теми «Історичні, організаційноправові аспекти та теоретично-методичні основи неолімпійського спорту в Україні і на міжнародному рівні», яка виконується на кафедрі олімпійського та професійного спорту Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

Мета дослідження – вивчити кадровий менеджмент у фітнес бiзнесi та заданими iнформацiйних джерел прослідкувати розвиток неолімпійських видів спорту у фітнес клубах різних регіонів України.

Для вирішення поставлених в дослідженні завдань з метою виявлення особливостей маркетингу у фітнес-індустрії використовувались наступні методи:

аналіз науково-методичної літератури та документальних матеріалів, анкетування, методи математичної статистики.

Організація дослідження. Дослідження проводилося у фітнес центрах «Цунамі», «Восход», «Флекс», «Мегарон» м. Дніпропетровська та мережі фітнес клубів «SportLife». Для вирішення поставлених завдань у дослідженні брало участь 50 тренерів даних клубів.

Результати досліджень. У понятті «фітнес-індустрія» головною ланкою є фітнес клуб, як об'єкт спортивно-оздоровчого призначення, що надає комплекс фітнес послуг. На сьогоднішній день, для заохочення населення до занять фізичною культурою і спортом. у більшості фітнес центрів країни культивуються різноманітні види національних, професійних, олімпійських та неолімпійських видів спорту. На прикладі досліджуваних фітнес центрів різної категорії було визначено тенденцію розвитку різноманітних видів спорту, система підготовки яких ґрунтується на використанні дидактичних принципів загальної теорії спортивного тренування та застосуванні загальноприйнятих методик підготовки спортсменів.

Порівняльна характеристика видів спорту, заняття з яких пропонуються у найвідоміших фітнес-клубах м. Дніпропетровська наведено у таблиці 1.

–  –  –

Провівши дане дослідження, можна зробити висновок, що неолiмпiйський та професійний спорт досить інтенсивно розвивається у фітнес центрах м.

Дніпропетровська та мережі фітнес клубів «SportLife». Проте в арсеналі мережі фітнес центрів «SportLife» нараховується більша кiлькiсть та різноманітність видів спорту.

Різноманітність сфери послуг, які надаються у фітнес-центрах зумовило проведення дослідження, щодо відповідності кваліфікації тренерів до посади, яку вони посідають.

Дане дослідження було проведено у фітнес клубах «Цунамi», «Восход»,«Мегарон» та «Флекс», в опитуванні приймало участь 50 тренерів, стаж роботи яких понад два роки в даному фітнес центрі.

За даними анкетування можна констатувати, що бiльшiсть тренерів, які працюють в фітнес клубах мають освіту у сфері фізичної культури та спорту, або були спортсменами високої кваліфікації, але закінчили вищі навчальні заклади за іншими спеціальностями, не пов’язаними з фізичною культурою та спортом, загалом вони складають 65%, а колишні спортсмени з сертифікатами курсів підвищення кваліфікації та тренери, які мають вiдповiдну кваліфікацію даного напрямку складають лише 35%, що вказує на недостатню підготовку працівників в сфері фітнес – індустрії.

Висновки. Аналіз менеджерської діяльності свідчить про те, що на даний час дуже важливо мати в арсеналі фітнес клубів тренерів «WorldClass», які мають вiдповiдну кваліфікацію даної спрямованості, а саме еліта фітнесу, дипломовані фахівці, презентери міжнародних конвенцій, провідних семінарів, учасників телевізійних програм. До складу тренерської команди повинні входити чемпіони світу та Європи, майстри спорту міжнародного класу.

Всі тренери мають мати вищу спортивну або медичну освіту, сертифікати всесвітньо визнаних фітнес-організацій. Саме це дасть їм змогу отримувати нову ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ інформацію в сфері нових фітнес програм та фітнес напрямків. Що вплине на підвищення рейтингів клубу та залучення нових клієнтів.

Проведені дослідження свідчать, про інтенсивний розвиток неолімпійського спорту в сфері фітнес-індустрії, оскільки в клубах різних категорій представлені наступні види спорту: рукопашний бій, карате, кікбоксинг, будокай карате, айкідо, конг-фу, бодібілдинг, китайська гімнастикаі різновиди танців.

ЛІТЕРАТУРА Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. / И.Н. Герчикова - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1.

2007. – 340 с.

Гуськов С.И. Спортивный маркетинг/ С.И.Гуськов – К.: «Олимпийская 2.

литература», 1996. - 285 Жестянников Л.В. Современная концепция маркетинга услуг в сфере физической 3.

культуры и спорта / Л. В. Жестянников. - СПб.: СПбГУЭФ, 2000. –168 с.

Жмарев, Н.В. Управление деятельностью спортивной организации / Н.В. Жмарев 4.

– К.: Здоровья, 1989. – 168 с.

Зубарев Ю.А., Сучилин А.А. Менеджмент и маркетинг физической культуры и 5.

спорта./ Ю.А. Зубарев, А.А. Сучилин – Волгоград: Спорт, 2002. –369 с Камалетдинов В.Т. Культура управленческой деятельности / В.Т.Камалетдинов Челябинск: УралГАФК, 2000. – 129 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента: / М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури – М.:

7.

Вильямс, 2007. – 412 с.

Кадровый менеджмент в фит-бизнесе. Режим доступу: http://vadimgalkin.ru 8.

Правильный тренерский состав. Режим доступу: http://www.worldclass.ru 9.

АНОТАЦІЇ

НЕОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ В СИСТЕМІ ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Iнна Колісник Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту У даній роботі наведено аналіз менеджерської та маркетингової діяльності у фітнес індустрії Дніпропетровської області та країни в цілому. Визначено пріоритетні напрямки розвитку неолімпійських видів спорту у нашій країні.

Ключові слова: неолімпійський спорт, фітнес-індустрія, маркетинг

НЕОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИТНЕС ИНДУСТРИИ НА

ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Инна Колесник Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта В данной работе приведен анализ менеджерского и маркетинговой деятельности в фитнес индустрии Днепропетровской области и страны в целом. Определены приоритетные направления развития неолимписких видов спорта в нашей стране.

Ключевые слова: неолимпийский спорт, фитнес-индустрия, маркетинг

–  –  –

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

ВПЛИВ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Майя Коннова Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Витоки розвитку фізичної культури як надбання світової культури загалом починаються у Стародавній Греції. Саме стародавньогрецька цивілізація у період за більше трьох тисяч років від сьогодення характеризувалася розвитком всіх сфер суспільства – політики, філософії, літератури, освіти, виховання, архітектури, у тому числі, і фізичного виховання. Всі ці сфери суспільства у Стародавній Греції розвивалися під впливом поетів і драматургів – Гомера, Сафокла, Есхіла, Евріпіда, Арістофана;

філософів – Геракліта, Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля; істориків – Геродота, Плутарха; вчених – Архімеда, Піфагора, Евкліда, Ератосфена;

архітекторів і скульпторів – Агілада, Поліклета, Мирона, Фідія, Скопаса, Праксітеля, Лісіппа [5, 7]. Саме цим особистостям Стародавньої Греції, а також полководцям і державним діячам які вплинули на розвиток фізичної культури, а також на проведення Олімпійських ігор, присвячені публікації сучасних науковців В.Г. Боруховича, С.Н. Бубки, М.М. Булатової і В.М. Платонова [1, 2, 4, 5, 7].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Стаття відповідає темі 1.1. «Історичні, організаційно-методичні та правові засади реалізації олімпійської освіти в Україні» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту».

Мета роботи. Здійснити історичний і методологічний аналіз впливу видатних особистостей на розвиток фізичної культури у Стародавній Греції.

Виклад основного матеріалу. У третьому тисячолітті до н.е. на багатьох островах Егейського моря, на берегах майбутньої Греції і Малої Азії поступово сформувалася, так звана, мінойська культура, центром якої був острів Кріт.

Багаточисельні археологічні знахідки свідчать про те, щодо програм свят були включені змагання з кулачного бою, боротьби, акробатичних вправ.

У результаті повсякденної діяльності людей накопичувалися емпіричні знання про вплив рухових дій на організм, що призвело до усвідомлення передання рухового досвіду від одних людей до інших [4, 6].Pages:     | 1 |   ...   | 99 | 100 || 102 | 103 |   ...   | 122 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на засіданні кафедри матеріал,...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.6 5. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 3-9.6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3-50.7. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»