WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 95 | 96 || 98 | 99 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 97 ] --
Олег Бандривский, Мирон Савчин Львовский государственный университет физической культуры В статье освещается система контроля подготовленности боксеров на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. Целью является совершенствование контроля и диагностики уровня готовности спортсменов к соревнованиям на основе оценки параметров их специальной работоспособности. Установлено, что при определении перспективных ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ спортсменов является важным преимущество в максимальной силе градиент эффективности удара правый прямой, градиент эффективности двух-ударной комбинации и индекс креатин фосфата работоспособности (тест 8 с.).

Ключевые слова: бокс, система контроля, подготовленность.

SYSTEM OF CONTROL BOXER STAGE INCLUDES PREPARATION FOR A

COMPETITION

Oleg Bandriwsky Myron Glow Lviv State University of Physical Culture The article deals with the monitoring system readiness boxers on stage immediate preparation for the competition. The aim is to improve the monitoring and diagnosis of preparedness of athletes for competitions based on estimates of the parameters of their special performance. It was established that in determining prospective athletes is an important advantage of the maximum gradient strength efficiency a right straight gradient efficiency two-strike combinations and creatine phosphate disability index (test 8 s.).

Keywords: boxing, system control, training.

АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КАРАТЕДО

Назарій Вітер, Антон Литвинець Львівське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Спортивне або сучасне карате-до, а власне версія (WKF), на сьогоднішній день можна віднести до найпопулярніших видів спорту у світі і в Україні, яким займаються мільйони людей різного віку і статі. Каратедо можна розглядати як захоплюючий спорт зі своїми правилами і ієрархією та ефективний засіб фізичного виховання [4].

У зв’язку з перспективою включення карате-до (WKF) у програму Олімпійських ігор, розроблені нові правила, за якими на сьогоднішній день проводяться більшість змагань міжнародного рівня (Чемпіонати Європи, Світу, Кубки Європи, Світу, чемпіонати окремих країн і т.д.)[1, 8].

Як вид спорту карате-до порівняно молодий. Перші змагання були проведені у 1948 р. в Японії. з цього часу карате-до почало набирати все більшої популярності у всьому світі.

Поєдинок в карате-до проходить в бойових умовах, що швидко міняються, та в яких застосовуються найрізноманітніші і протилежні за змістом атакуючі і захисні дії. Кількість варіантів виконання незчисленна і залежить від дистанції, часу, тактики, індивідуальних особливостей каратиста і технічного арсеналу.

Різноманітні дії, основані на різноманітному поєднанні технічних прийомів, правильному і своєчасному реагуванні на бойову ситуацію, дають ініціативу і дозволяють вільно орієнтуватися в бойовій обстановці поєдинку.

Чим сильніший спортсмен, тим різноманітніша його техніка бойових дій [1].

Дослідження показують, що каратисти високого класу мають індивідуальні особливості в проявленні швидкості реакції при загостреній бойовій ситуації.

Одні краще розбираються в тактичних задумах суперника, в других краща відбіркова реакція. Виходячи з цього, успіху в поєдинках добиваються ті каратисти які будують свої тренування по вдосконаленню майстерності з ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ урахуванням індивідуальних особливостей реакції і відповідно створюють тактичну схему бою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низкою авторів [1, 4, 7] зазначено, що дослідження показників діяльності каратистів в умовах змагань (які належать до фактору реалізації) та визначення взаємозв’язку цих показників із результатами тестувань підготовленості (які належать до фактору забезпечення) дозволяє виявити найбільш інформативні тести, результати яких пов’язані з результативністю змагальної діяльності.

Актуальність досліджень діяльності каратистів в умовах змагальної діяльності обумовлюється також і тим, що вони дозволяють виявити індивідуальні особливості, які притаманні стилю діяльності певних каратистів.

Фахівці зазначають, що урахування цих особливостей у навчальнотренувальному процесі дозволяє індивідуалізувати підготовку спортсменів, а отже, сприяє підвищенню її ефективності [2, 3, 6].

Оптимізувати підготовку каратистів дозволяють також об’єктивні дані щодо особливостей змагального техніко-тактичного арсеналу, зокрема, щодо частоти та ефективності застосування окремих видів прийомів. Так, враховуючі такі дані у підготовці карате-до (WKF), можна акцентувати увагу на вдосконаленні певних прийомів (тих, що виконуються найбільш часто і мають найвищу ефективність). При цьому інші технічні прийоми можуть бути застосовані переважно для розширення рухового досвіду (на підставі аналогічних досліджень у боротьбі, автори вважають, що цілеспрямоване вдосконалення тих прийомів, які застосовуються рідко, проте мають високу ефективність, сприятиме зростанню рівня техніко-тактичної майстерності каратистів за рахунок підвищення різнобічності технічних прийомів [4, 7].

У той же час доступні джерела науково-методичної літератури з карате-до [1, 4, 7] описують переважно елементи техніки та деякі аспекти методики її вивчення. Питанням науково-обгрунтованих методик підготовки каратистів до змагальної діяльності не приділяється належної уваги. В той же час прогрес спорту визначається вдосконаленням системи управління тренувальним процесом на основі об’єктивізації знань про структуру та зміст змагальної діяльності [4].

Мета дослідження: аналіз компонентів змагальної діяльності спортсменів каратистів у 2007-2008 рр.

Методи та організація дослідження. Для вирішення завдань, які були поставлені в роботі, використовувались такі методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, аналіз відеоматеріалів, методи математичної статистики.

З метою визначення показників змагальної діяльності каратистів нами був проведений відеозапис змагальних поєдинків. У процесі аналізу відеоматеріалів реєструвались різновиди техніко-тактичних дій та їх кількісні характеристики.

Проаналізовано 60 поєдинки майстрів спорту України і майстрів спорту міжнародного класу версії (WKF), які виступали на таких змаганнях: Першості України, Кубок Чорного моря, Чемпіонати Європи та Світу. В наших дослідженнях фіксувались усі різновиди ударних дій та розраховувався показник їх застосованості, який свідчить про обсяги застосування бойових дій Результати дослідження та їх обговорення. В період 2007-2008 рр.

каратистисти використовували аналогічні до попереднього періоду варіанти ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ стійок (стійки з розподілом ваги на ближню ногу до суперника, стійки з розподілом ваги на дальню від суперника ногу, рівноважні стійки боком, рівноважні фронтальні стійки) з дещо зміненим їх співвідношенням (рис. 1) 21,6% 31,2% 8,9% 38,3%

–  –  –

Дані показники свідчать про перевагу у використанні спортсменами високого класу рівноважних стійок боком і стійок з розподілом ваги на ближню до суперника ногу. Дані стійки з точки зору традиційного так і спортивного карате є найбільш універсальними і тому найчастіше використовуються спортсменами.

19,0% 40,0% 41,0%

–  –  –

Рис. 2. Співвідношення варіантів положень рук (версія V 5.5) При аналізі положень рук вставлено подібні варіанти їх використання (верхнє, середнє і нижнє положення). В 2007-2008 рр. відзначається переважання середнього і нижнього положення рук (рис. 2). Що було не цілком виправдано в процесі інтенсивної змагальної боротьби, оскільки спортсмени з нижнім положенням рук не могли своєчасно та ефективно виконувати захисні дії руками.

Аналіз змагальних дистацій, що використовувався каратистами в період 2007-2008 рр. показав перевагу дальньої дистанції, що її було застосовано у ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 38,4%. Середня дистанція використовувалася в 35,6%, ближня, відповідно, в 26,0% випадків (рис. 3) 26,0% 38,4% 35,6%

–  –  –

Таким чином, у вихідних положеннях спортсменів високого класу в 2007рр. переважали рівноважні стійки і стійки з розподілом ваги на передню ногу, середнє та нижнє положенню рук, далека і середня дистанція.

При оцінюванні способів пересування встановлено, що за версією V 5.5 перевага надавалася пересуванню стрибком, підскоком, підскоком зі зміною стійки, що склало 45% від загальної кількості варіантів пересувань. Дещо менше (29%) використовувалося пересування приставним кроком. За частотою та ефективністю використання на третій позиції пересування кроком – 17%. Інші види пересуваня пропорційно використовуються каратистами в процесі змагальної діяльності: випадом – 4,5%, бігом – 2,5% і кроком з обертом на 360° рис. 4) 2,5% 17,0% 45,0% 29,0% 4,5% 2,0% <

–  –  –

Рис. 4. Співвідношення варіантів пересувань (версія V 5.5) Необхідно підкреслити, що спортсмени в 2007 році часто використовували підскоки на місці та приставні кроки як один з основних засобів пересувань, ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ котрі й на сьогоднішній день залишаються найбільш ефективними, не дивлячись на зміну правил та стиль ведення поєдинку.

47,8% 43,0% 9,2%

–  –  –

Рис. 5. Співвідношення варіантів атакуючих дій (версія V 5.5) В період 2007-2008 р.р. зафіксовано наступне співвідношення атакуючих дій, що використовувалися кваліфікованими каратистами в процесі змагальної діяльності: переважали також удари руками – 47,8, хоча їх питома вага дещо зменшилася (в попередньому періоді – 60%), кидки 43% (порівняно з 25% в попередній період) та удари ногами – 9,2% (рис. 5) Аналіз поєдинків спортсменів каратистів свідчить, що найчастіше в атаці використовується ударні дії руками та кидки, в меншій мірі удари ногами. Це пояснюється тим, що удар рукою + перехід на кидок є однією з найбільш ефективних техніко-тактичних комбінацій.

Техніка захисту включала аналогічні до попередньої версії правил варіанти: блоки, відходи, ухили, підставки, клінчування. Їх співвідношення представлено на рис. 6. Найбільш ефективними та часто застосованими є відходи та ухили: 30% та 29% відповідно. Дещо менше – 22% використовується клінчування. Підставки та блоки використовуються каратистами у 16% та 7% відповідно.

7% 22% 30% 16% 29%

–  –  –

Рис. 6. Співвідношення варіантів захисних дій (версія V 5.5) При порівнянні структури змагальної діяльності каратистів при двох версіях правил змагань можна констатувати. Що найсуттєвіші зміни відбулися у ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ використання положення рук – значно (з 40 до 19%) зменшилося використааня верхнього положення рук, використання ближньої дистанції скоротилося з 50 до 25% із одночасним збільшенням використання дальньої дистанції – з 12 до 39%.

Майже не відбулося кількісних змін у таких компонентах змагальної діяльності як рівноважні фронтальні стійки (їх використання становить 20 і 21,6%), використання середнього полдоження рук. З атакуючих дій зменшилася кількість ударів руками, але зросло використання ударів ногами і кидків. В захисті пиширилося використання ухилів, а інші варіанти захисних дій змінилися несуттєво.

Висновки:Pages:     | 1 |   ...   | 95 | 96 || 98 | 99 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»