WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 94 | 95 || 97 | 98 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 96 ] --

Рівень майстерності в сучасному боксі вищих досягнень настільки високий, що для входження в світову еліту спортсменові необхідно володіти унікальним рівнем розвитку комплексу фізичних і психічних параметрів. Таке ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ поєднання, навіть при найбільш сприятливих умовах побудови багатолітнього тренувального процесу, зустрічається дуже рідко. Тому для підготовки спортсменів високої кваліфікації однією з центральних є проблема відбору і орієнтації підготовки боксерів на всіх етапах багатолітнього тренування.

Ефективність процесу підготовки спортсмена в теперішніх умовах багато в чому зумовлюється використанням засобів і методів комплексного контролю, який дозволяє здійснювати двосторонні зв’язки між тренером і спортсменом і на такій основі покращувати рівень практичних рішень при підготовці [6].

Комплексний контроль в спорті є основою кожного етапу відбору.

Контроль – це той механізм, за допомогою якого здійснюється сам відбір і вносяться корективи в управління тренувальним процесом [7].

При контролі, як і в процесі відбору, присутня оцінка різних сторін підготовленості спортсмена. Різниця між контролем і відбором просліджується скоріше всього не в технології і процедурах тестувань, а в характері заключень, які робляться за результатами обстежень. Контроль спрямований на корекцію поведінки спортсмена в процесі тренувальних і змагальних навантажень, в той час як відбір спрямований на визначення перспективи росту майстерності спортсмена. Таким чином, спортивний відбір та контроль повинні виявляти людей, з яких можна підготовити видатних спортсменів. Важливо враховувати, що спортивний відбір, контроль та діагностика не є одноразовими подіями на тому чи іншому етапі спортивного удосконалення. Вони проводяться постійно, охоплюючи всю багаторічну підготовку спортсмена [8].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам контролю підготовленості спортсменів присвячено низку наукових праць українських та іноземних дослідників спорту (М. А. Годик, 1982; В. А. Запорожанов, 1988; В. Н.

Платонов, 1984, 1990; T. O. Bompo, 2001). В той же час, доступні джерела науково-методичної літератури з боксу (Г. В. Ванаев, 1979; И. П. Дегтярев, 1985;

М. П. Савчин, 2003, 2008), описують підготовленість боксерів недостатньо.

Науково обґрунтованих праць присвячених системі контролю підготовленості боксерів на етапі безпосередньої підготовки до змагань виразно не вистачає.

Саме дефіцит об’єктивної інформації спонукав нас до проведення цього дослідження.

Орієнтація наших досліджень на визначення кількісних групових та індивідуальних модельних характеристик боксерів і на відповідну систему контролю та корекції тренувального процесу подається як вельми перспективна.

Метою дослідження є удосконалення контролю та діагностики рівня готовності спортсменів до змагань на основі оцінки параметрів їх спеціальної працездатності.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури, педагогічне спостереження, рефлексометрія “реакції антиципації”, хронодинамометрія, методи математичної статистики.

Організація дослідження. В даній роботі для дослідження фізичної працездатності використовувався метод хронодинамометрії, адаптований до потреб боксу через створення ударних динамометрів серії “Спудерг”.

Особливістю нової діагностичної апаратури – хронодинамометрів серії “Спудерг” є можливість безперервного вимірювання різних параметрів ударної роботи боксера на динамометричних тренувальних снарядах – сили кожного ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ удару, часових проміжків між ударами, їх кількості, потужності ударної роботи та багато інших спеціалізованих характеристик.

Крім показників фізичної працездатності у боксерів визначались градієнт ефективності двоударних комбінацій – ГЕК-2 і відносна сила поодиноких ударів:

лівого бокового і правого прямого.

Був проведений природній експеримент, який полягав у повторенні замірів у боксерів, а саме:

а) стан сили поодиноких ударів – бокового лівою і прямого правою;

б) градієнт ефективності двоударної комбінації прямих ударів лівий-правий в голову;

в) тест “8 сек” – виміри показників кількості ударів, потужності роботи в тесті та індекс креатин-фосфатної працездатності – ІКФП.

Додатково ми включили в дослідження новий елемент діагностики стану спеціальної працездатності боксерів – градієнт ефективності поодинокого удару ГЕУ – відношення сили удару до часу реакції ударом на сигнал і до ваги спортсмена.

Результати дослідження та їх обговорення. Співставлення сенсомоторних результатів до тренувань знятих в груп майстрів спорту і кандидатів у майстри спорту показало достовірну перевагу за показниками СА (складної антиципації) (КМС-18,9-МС-13,8) а також перевагою групи МС відзначимо такі параметри (час ударів за сигналом, градієнт ефективності ударів лівого бокового та правого прямого) (табл. 1).

–  –  –

Як що показники сенсомторних реакцій у груп майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту ми порівнювали між собою до навантаження і після навантаження, то показники спеціальної працездатності вимірювались лише одноразово на етапі підготовки до змагань (табл. 3).

За результатами спеціальної працездатності, більш широке коло показників виявилось достовірно кращим у групі майстрів спорту. Так, превага МС над КМС виявилась достовірно кращою при виконанні лівого бокового. При вимірах градієнта ефективності ударів достовірно кращими у майстрів спорту виявився правий прямий Також були достовірно перевагою показники градієнт ефективності дво-ударної комбінації (ГЕК-2) та Індекса креатин фосфатної працездатності (тест 8с).

–  –  –

За показником ГЕУ градієнт ефективності ударів достовірно виявився менш кращим градієнт ефективності удару правого прямого, в той час коли величина (градієнт ефективності удару лівого бокового) виявилась недостовірною хоча проявила тенденцію до покращення в групі майстрів спорту Найбільша перевага в групі майстрів спорту над кандидатами у майстри спорту проявилась в ГЕК-2 (градієнт ефективності дво-ударної комбінації).

Показник Індекс креатин фосфатної працездатності при тестуванні спуртової роботи за 8 с. також виявився достовірно кращим у групі майстрів спорту.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Діаграма 1. Показник працездатності груп МС (МСМК) і КМС (1-р) Отже при визначенні рівня спеціальної працездатності боксерів, а також при відборі в збірні команди у першу чергу слід орієнтуватись на силу удару лівого бокового, градієнт ефективності удару правого прямого, градієнт ефективності дво-ударної комбінації та індекс креатин фосфатної працездатності (діагр. 1).

Таким чином в нашому дослідженні було виявлено ведучі показники підготовленості спортсмена, які істотно впливають на спортивний результат.

Висновки

1. Співставлення сенсомоторних реакцій (реакції антиципації та часу реагування ударом на сигнал) показало, що у спортсменів майстрів спорту виявились задовільні показники зняті в стані спокою (складна антиципація, час реагування на сигнал, градієнт ефективності ударів лівий боковий і правий прямий).

2. Співставлення сенсомоторних реакцій (реакції антиципації та часу реагування удару на сигнал) показало, що у спортсменів (МС) (МСМК) після спеціалізованого навантаження відмічені достовірні покращення ПА (повільна антиципація), ПАП (повільна антиципація з перешкодою), а також часу реагування ударом на сигнал (взятий із градієнта ефективності лівий боковий і правий прямий).

3. При визначенні перспективності спортсмена, орієнтуючись на показники спеціальної працездатності, слід відбирати в перш чергу тих осіб у яких відзначена перевага в максимальній силі Лівого бокового, градієнта ефективності правого прямого, градієнт ефективності дво-ударної комбінації та індексу креатин фосфатної працездатності (тест 8 с.)

4. Співставлення показників спеціальної працездатності показав різноманітний вплив різних параметрів працездатності на майстерність спортсмена.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ ЛІТЕРАТУРА Ванаев Г. В. Индивидуализация тренировочных нагрузок в процессе 1.

предсоревновательной подготовки боксеров высокого класса с учетом их личностных и психо-физиологических особенностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. / Г. В. Ванаев ; ВНИИФК. – М., 1979. – 18 с.

Годик М. А. Этапный, текущий и оперативный контроль / М. А. Годик // 2.

Спортивная метрология / Под общей ред. В.М. Зациорского. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – С. 215–222.

Дегтярев И. П. Планирования структуры средств тренировки на 3.

предсоревновательном этапе подготовки юных боксеров / И. П. Дегтярев, К. Н.

Концев, К. В. Гаськов // Бокс : Ежегодник. – М., 1985. – С. 16–18.

Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – К. :

4.

Здоров’я, 1988. – 144 с.

Платонов В. Н. Теория и методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – К.

5.

: Вища школа, 1984. – 336 с.

Платонов В. Н. Теоретические аспекты отбора в современном спорте / В. Н.

6.

Платонов, В. А. Запорожанов // Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке. – К., 1990. – С. 5–16.

Савчин М. П. Анализ результатов тестирования в системе диагностики 7.

тренированности у боксеров высокой квалификации / М. П. Савчин // УП международный научный конгресс “Современный олимпийский спорт и спорт для всех”: Материалы конференции. – М. : РГУФК, 2003. – Т. III. – С. 229–230.

Савчин М., Комп’ютеризація хронодинамометричних вимірів в ударних 8.

одноборствах / М. Савчин, Я. Сколоздра, Б. Михалик, Т. Залуцька // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 12. – Л. : Українські технології, 2008. – Т. 1. – С. 307–314.

Савчин М. П. Тренованість боксера та її діагностика: [учбовий посібник] / М. П.

9.

Савчин. – К. : Нора-прінт, 2003. – 220 с.

10. Bompo T. O. Periodizink training for peak performers high-performance sports conditions. Modern training for ultimate athletics development / T. O. Bompo // Human Kinetics. – 2001. – P. 261–282.

АНОТАЦІЇ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОКСЕРІВ НА ЕТАПІ

БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ

Олег Бандрівський, Мирон Савчин Львівський державний університет фізичної культури У статті висвітлюється система контролю підготовленості боксерів на етапі безпосередньої підготовки до змагань. Метою є удосконалення контролю та діагностики рівня готовності спортсменів до змагань на основі оцінки параметрів їх спеціальної працездатності.

Встановлено, що при визначенні перспективних спортсменів є важливою перевага в максимальній силі градієнт ефективності удару правий прямий, градієнт ефективності двоударної комбінації та індекс креатин фосфатної працездатності (тест 8 с.).

Ключові слова: бокс, система контролю, підготовленість.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЕР ЭТАПЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМPages:     | 1 |   ...   | 94 | 95 || 97 | 98 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 1 (71) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.52 Маркелова А.В., аспірант* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИЛОСОВАНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ХРЕСТОЦВІТИМИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Наведені результати досліджень по вивченню впливу силосу із кукуруджзи у суміші з ріпаком ярим на молочну продуктивність корів. Кращим співвідношенням для цього силосу є 60:40. Використання силосу у годівлі молочних корів в дослідній...»

«ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОЕНЕРГЕТИКИ (ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА) УДК 620.92:330.3 РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА – ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СЕЛА Денисюк В.О., Іонаш І.В., Юрчук Н.П. Вінницький національний аграрний університет Висвітлено основні проблеми розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвиток села. Обґрунтовано використання біопалива як альтернативного джерела енергії. Освещены основные проблемы развития рынка биотоплива в сельском хозяйстве и их...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»