WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 85 | 86 || 88 | 89 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 87 ] --

Висновки. При послідовному застосуванні компонентів (музика, навантаження, методи і методики навчання) побудови сучасного заняття з фізичного виховання студенток вищих педагогічних закладів, а саме його підготовчої частини, призвело до підвищення загального мотиваційного порогу, а також покращилися показники фізичних якостей студенток. Все це знайшло відображення у покращенні ставлення студенток до фізичного виховання як навчальної дисципліни у вищому педагогічному закладі, так і частини загальної культури життя.

Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження планується провести щодо організації занять з физичного виховання на основі інших видів нетрадиційної гімнастики та їх вплив на організм і здоров’я студенток.

ЛІТЕРАТУРА Вейдер С. Пилатес для идеальной осанки / С. Вейдер. – Ростов н/Д: Фенікс, 2007. – 1.

192 с.

Лисицкая Т.С. Учебно-методическое пособие с компьютерной версией. Аэробика.

2.

Хореография и дизайн урока / Т.С. Лисицкая. – М.: Федерация аэробики России, 2005. – С. 16-19, 28, 29.

Ротерс Т.Т. Ритм – домінуючий компонент взаємодії фізичного та естетичного 3.

виховання в процесі музично-ритмічних занять / Т.Т. Ротерс // Вісник Луганського національного пед. ун-ту ім. Т. Шевченка: пед науки. –2005. – № 109. – С. 211-215.

Суетина Т.Н. Методические основы организации занятий по аэробике со 4.

студентками вуза: Дис. … к. пед. н. / Т.Н. Суетина. – Улан-Удэ, 1999. – 208с.

Школа О.М. Теорія та методика навчання: аеробіка/ О.М. Школа, І.М. Журавльова 5.

/ За загальною редакцією О.М. Школи. – Харків: СПДФО Бровін О.В., 2014. – 265 с.

АНОТАЦІЇ

–  –  –

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ

НАВЧАННЯ В МІНІ-ФУТБОЛІ Тарас Шпичка, Олена Хотенцева, Олександр Розпутній, Валерій Данилюк Національний університет харчових технологій Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Зниження рівня здоров'я та фізичної підготовленості студентської молоді вимагає постійного вдосконалення і коригування форм організації та проведення занять з фізичного виховання. Про необхідність активної боротьби з малорухливим способом життя значної частини сучасної студентської молоді та побудови раціонального способу життя, що включає оптимальний режим рухової активності, заснований на систематичних заняттях фізичною культурою і спортом, багато разів виступав ряд фахівців [2, 4-7]. Сьогодні одним з найбільш популярних серед молоді засобів фізичного виховання є міні-футбол.

В умовах вузів за допомогою цієї спортивної гри вирішуються проблеми рухової активності і зміцнення здоров'я студентів, розвивається інфраструктура системи підготовки спортивних резервів і підйом масовості занять з мініфутболу серед молоді [2-7]. Поряд із популяризацією спортивної гри в вузах, зростає і необхідність в забезпеченні фахівців фізичного виховання спеціальною науково-методичною літературою, посібниками та відеоматеріалами з мініфутболу, що допоможе покращити підготовку студентів протягом всіх років навчання.

Особливо гострим є питання підготовки студентів першого року навчання не профілюючого вузу, які за вибором обрали заняття з фізичного виховання на основі міні-футболу.

Міні-футбол висуває високі вимоги до організму і особистості спортсмена:

вимагає швидкості мислення, прийняття самостійних рішень, сміливості та наполегливості, швидкісних, силових, координаційних здібностей, вольових якостей, емоційної стійкості [5, 6]. Однак більшість студентів, які щойно вступили до вузів, мають низьку підготовку і можливості відповідати високим вимогам характерним міні-футболі.

Звідси, постає проблема підготовки студентів перших курсів, які здебільшого характеризуються порушенням координації рухів, швидкістю реакції, орієнтування в просторі і в часі, рівновагою, вмінням регулювати м'язову напругу, що негативно позначається на освоєнні нових рухових дій [1].

Проблема поглиблюється ще й тим, що без початкової підготовки студентів в міні-футболі, неможливі подальші заняття цим видом спорту в умовах вузу.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Таким чином, для ефективного становлення студентів як гравців в мініфутболі необхідно сформувати у них фундамент рухових дій, фізичних здібностей, психологічної готовності, що стане підґрунтям для подальшого розвитку.

Для вирішення проблеми дослідження було сформульовано мету, яка полягала в розробці та перевірці ефективності програми початкової підготовки студентів першого року навчання в міні-футболі.

Методи та організація дослідження. Для вирішення поставленої мети було використано аналіз теоретико-методичної літератури, педагогічний експеримент та методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 24 студенти (юнаки) у віці від 17 до 18 років, які вступили на перший рік навчання Національного університету харчових технологій. До початку педагогічного експерименту, досліджуваний контингент не мав досвіду занять міні-футболом на належному рівні, а характеризувався лише вміннями вуличного футболу і відсутністю знань.

Програма початкової підготовки в міні-футболі включала всі основні види підготовки: теоретичну, загальну і спеціальну фізичну, техніко-тактичну, вольову та психологічну. Заняття відбувалися 2 рази на тиждень тривалістю 90 хв.

Суть теоретичної підготовки полягала в навчанні основним правилам гри, закріпленні знань про порушення, про амплуа гравців, про їх індивідуальну і командну гру, про важливість систематичних тренувань. Основними методами вирішення даних завдань були пояснення, відкриті бесіди, запитання та усне повторення пройденого матеріалу, показ прийомів і технічних дій.

Загальна та спеціальна фізична підготовка будувалися з урахуванням рівня підготовленості студентів першокурсників та носила диференційований підхід.

Основними засобами були:

• різновиди ходьби і фізичних вправ в ходьбі;

• різновиди бігу;

• загально-розвиваючі вправи з елементами класичної йоги;

• рухливі ігри, що розвивають спритність та формують ігрове мислення.

Техніко-тактична підготовка мала на меті вирішення завдань контролю та відчуття м'яча, навчання техніці передач, вмінню взаємодіяти з партнерами.

Основними технічними елементами було обрано удари, передачі і ведення м’яча, що відпрацьовувалося за допомогою таких вправ:

• передачі внутрішнім і зовнішнім боком стопи, із зупинкою м'яча, в один дотик, в парах, в трійках в русі – зі зміною учасників;

• передачі з різних дистанцій – короткі, середні, довгі;

• удари м'яча у ворота з місця, з розбігу, по рухомому м'ячу, з різних точок майданчика.

• ведення м'яча кроком, бігом, з прискоренням; ведення м'яча з обведенням перешкод; естафети; ведення м’яча в парах; ведення і удар по воротах.

Засобами тактичної підготовки були:

• рухливі ігри та естафети з елементами міні-футболу;

• відпрацювання ігрових ситуацій і тактичних схем;

• двостороння гра в міні-футбол в рамках тренувань.

Вольова і психологічна підготовки мали на увазі навчання студентів дисципліні в команді, протидіяти втомі, труднощам та наполегливій праці, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ самостійності і самоконтролю в ході тренувань, навчання взаємодіяти з партнерами по команді, суперниками, тренерами, суддями.

Результати дослідження та їх обговорення. Для перевірки ефективності розробленої програми проводилося тестування фізичних здібностей молодих людей. Оцінка здійснювалася за допомогою 6 тестів, які дозволяли оцінити рівень розвитку рухових умінь, характерних для міні-футболу. Тести проводилися три рази: на початку дослідження (вересень 2012 р), Через 4 місяці

– проміжний зріз (січень 2013 р) і в кінці (червень 2013 р).

Для оцінки швидкості використовувався тест «Біг на 30 метрів», швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця, координаційних і швидкісних здібностей – «Човниковий біг 4x9 м». Техніко-тактичні вміння оцінювалися за допомогою прямого удару у площину воріт, передачі на точність внутрішньою стороною стопи, ведення м'яча на швидкість з перешкодами.

Аналіз динаміки результатів в тестах «човниковий біг», «ведення м'яча», «біг на 30 м» та стрибка у довжину з місця показав, що у всіх чотирьох тестах з часом величина результатів рівномірно поліпшується. Так результати човникового бігу покращилися на 24 %, ведення м'яча – на 27 %, бігу на 30 м – 31 %, стрибка у довжину з місця – на 22 %.

Зв’язок між етапом тестування і результатом носить майже лінійний характер, за винятком проміжку між другим і третім тестуванням в веденні м'яча і бігу на 30 м, де динаміка більш виражена. Це пов'язано з тим, що в період між першим і другим тестуванням багато часу витрачалося на теоретичну підготовку і початкове розучування технічних елементів.

Аналіз динаміки результатів у тестах «прямий удар у ворота» і «передача м’яча» дозволяє показати, що з часом показники покращуються, відповідно темпи приросту становлять 49 % і 54 %. При цьому, зв'язок між часом і отриманими результатами носить лінійний характер.

Опрацювання отриманих результатів за допомогою метода «критерій Стюдента», який виявив статистично достовірні відмінності (p 0,05) у всіх тестах дозволяє засвідчити ефективність запропонованої програми. Динаміка підвищення результатів супроводжувалася великою тратою часу на теоретичну підготовку, розучування окремих технічних елементів протягом першого і другого етапу початкової підготовки.

Ефективність розробленої програми, що виражається, по-перше, в поліпшенні всіх фізичних здібностей, характерних для міні-футболу і відсутністю негативної динаміки у студентів першого року навчання, а подруге, появі потенційних можливостей для подальшого розвитку рухових вмінь і навичок.

Основні висновки з виконаної роботи і перспективи подальших досліджень у даному напряму. Аналіз та обговорення результатів дослідження дозволяють стверджувати, що студенти, які вступають на перший курс навчання до вузів, обираючи міні-футбол як засіб фізичного виховання, потребують належної початкової підготовки з даного виду спорту, оскільки саме бажання займатися міні-футболом, ще не гарант належної підготовленості в даній спортивній грі.

Установлено, що студенти першого року навчання здатні підвищити свої фізичні здібності і освоїти базові навички гри в міні-футбол в умовах занять, визначених запропонованою програмою початкової підготовки.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Результати педагогічного експерименту підтвердили позитивний вплив програми початкової підготовки з міні-футболу, що підтверджує ефективність її застосування для студентів першого року навчання у непрофілюючому вузі.

Перспективним напрямом досліджень є розробка та перевірка ефективності загальної програми навчання з міні-футболу, яка буде враховувати особливості студентів протягом всього навчання у непрофільному вузі.

ЛІТЕРАТУРА Алиев Э.Г. Организационные проблемы развития мини-футбола (футзала) в вузах 1.

/ Э.Г. Алиев, Д.В. Федяев, А.А. Деми // Ученые записки университета имени П.Ф.

Лесгафта. - 2011. - № 4. - C. 7-10 Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие / В.А.

2.

Бароненко, Л.А. Рапопот. - Изд. 2-е, перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.

Залойло В.В. Физическая подготовка спортсменов, специализирующихся в минифутболе / Залойло В.В // Физическое воспитание студентов. - 2010. - № 5. - C. 50Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике: учебное пособие 4.

для вузов физической культуры / В.П. Губа, М.П. Шестаков [и др.]. - 2-е изд. - М.

: Физкультура и спорт, 2006. - 220 с.

Мутко, В.Л. Мини-футбол в высших учебных заведениях: учебно-методическое 5.Pages:     | 1 |   ...   | 85 | 86 || 88 | 89 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних...»

«Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 (10) ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY УДК 504 : 57.08 © С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов, В. О. Максимович, О. З. Злотін, М. В. Говта, Т. Ю. Маркіна, Н. М. Лялюк, К. М. Маслодудова, А. І. Сафонов, О. В. Машталер, О. В. Федотов, А. Д. Штірц ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГІВ ЧУТЛИВОСТІ БІОІНДИКАТОРІВ НА ДІЮ...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275640034 Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova National Academy of Sciences of. 8 PUBLICATIONS 22 CITATIONS SEE PROFILE Volodymyr Yuryshynets 11 PUBLICATIONS 6 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Olena Lietytska Retrieved on: 08 April 2016...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 16/ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД»,...»

«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА випуск 99, 2014 р. УДК 619:615.9:577.1:604.6:633.34:636.52/.58 ОЦІНКА ТОКСИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ ЛІНІЇ MON 89788 НА ОРГАНІЗМ КУРЕЙ ЗА БІОХІМІЧНИМИ МАРКЕРАМИ Шевцова Г.М., Герілович І.О., Романько М.Є., Оробченко О.Л., Доценко Р.В. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: toxi-lab@vet.kharkov.ua Долецький С.П. Національна академія аграрних наук України, м. Київ Питання впливу...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»