WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 71 | 72 || 74 | 75 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 73 ] --

Встановлено, що застосування в заняттях з аквафітнесу методики ендогенно-гіпоксичного дихання сприяє підвищенню функціональних можливостей організму, що проявляється прискоренням відновлення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень після навантажень в аеробному режимі енергозабезпечення.

Ключові слова: ендогенно-гіпоксичне дихання, аквафітнес, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, відновлення.

ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ

СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 37-49 ЛЕТ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАНЯТИЙ ПО АКВАФИТНЕСУ И ЭНДОГЕННО-ГИПОКСИЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ

Светлана Сальникова, Юрий Фурман Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского.

Работа посвящена исследованию влияния занятий по аквафитнесу, в которых использовалась методика эндогенно - гипоксического дыхания, на скорость восстановления артериального давления и частоты сердечных сокращений после дозированной работы на велоэргометре у женщин 37-49 лет. Установлено, что применение в занятиях по аквафитнесу методики эндогенно-гипоксического дыхания способствует повышению функциональных возможностей организма, что проявляется ускорением восстановления артериального давления и частоты сердечных сокращений после нагрузок в аэробном режиме энергообеспечения.

Ключевые слова: эндогенно - гипоксическое дыхание, аквафитнес, артериальное давление, частота сердечных сокращений, восстановление.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

CARDIOVASCULAR SYSTEM FUNCTION DYNAMICS OF 37-49 YEAR OLD

WOMEN IN A COMPLEX APPLICATION OF AQUA FITNESS EXERCISES AND THE

METHOD OF ENDOGENIC HYPOXIC BREATHING

Svitlana Salnikova, Yuriy Furman Vinnytsia state pedagogical university named after Mikhaylo Kotsyubynskyi.

The article deals with the research of influence of the endogenic hypoxic breathing method applied during aqua-fitness exercises upon the arterial pressure restoration rate and cardiac rhythm of women aged 37-49 after bicycle ergometer graduated physical exercises. It is determined that the method of endogenic hypoxic breathing applied during aqua-fitness exercises facilitates body’s functional capabilities which declares itself in arterial pressure and cardiac rhythm restoration acceleration after physical exercise in anaerobic energy-supply regime.

Key words: endogenic hypoxic breathing, aqua-fitness, arterial pressure, cardiac rhythm, recovery.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ВАРІАНТ АУТОГЕННОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СТАНУ СТУДЕНТА

Анатолій Сеймук, Валерій Хаджинов, Віктор Чибісов Національна металургійна академія України Дніпродзержинський коледж фізичного виховання Постановка проблеми. Студентська молодь – це еліта нашого суспільства.

Від рівня її здоров’я, інтелектуальних здібностей та професійної майстерності залежить розвиток нашої країни в науковому, економічному, соціальному, культурному, оборонному та інших напрямках діяльності. Однак в останнє десятиріччя виявлено погіршення стану здоров’я студентів 1, 2, 3, що підтверджують і наші дослідження 4, 5. Це має тісний зв'язок із соціальноекономічними й екологічними умовами, погіршенням якості життя і стану здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку, незадовільною мотивацією до систематичного використання фізичних вправ тощо. В таких умовах актуальною проблемою є розробка, впровадження і усвідомлене використання в навчальному процесі (особливо в період напруженої розумової діяльності) та відпочинку сучасних студентів рекреаційно-профілактичних та фізкультурнооздоровчих заходів.

Як показали численні дослідження для рішення такої проблеми необхідно ефективно використовувати модифіковані варіанти аутогенного тренування (АТ). Слід зазначити, що в процесі модифікації АТ не завжди ураховуються вплив навчального процесу на організм студентів, їх захворюваність, загальні підходи до підготовки та використання частіше за все відновлювального варіанту самонавіюваного відпочинку. Одним із методів рішення вказаних завдань може бути відновлювальний варіант аутогенного регулювання стану (АРС) – модифікація аутогенного тренування.

Мета дослідження – розроблення схеми відновлювального варіанту АРС, який студент з урахуванням свого стану може використовувати в період і після напруженої розумової діяльності.

Завдання дослідження – розробити загальні підходи до методики навчання диференційним варіантам АРС та визначити напрямки їх застосування студентами.

Дослідження проведено згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.1 «Вдосконалення програмнонормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ держреєстрації 0111U001733), 3.10 «Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя школярів та молоді» (номер держреєстрації 0111U001736).

Методи дослідження.

- теоретичний аналіз та узагальнення літературних свідчень;

- облік захворювань та скарг на стан здоров’я студентів;

- комплекс педагогічних, соціологічних та медичних методів;

- математичної статистики.

Контроль функціонального стану студентів проводився в процесі семестру, складання екзаменів, перед початком та після аутогенного регулювання стану.

Результати дослідження. Ураховуючи результати раніше проведеного дослідження, слід звернути увагу і на стрес-фактори, які несприятливо діють на організм студентів: нераціональні харчування та режим дня і відпочинку, самолікування, відсутність занять з фізичного виховання у студентів старших курсів, що помітно знижує їх рухову активність та ін. 5. Також необхідно вказати на вагомі зміни, які відбуваються в організмі студентів та значний вплив екзаменаційних стрес-факторів на їх функціональний стан і здоров’я. Перед усім виразні зміни виявлені в органах кровообігу та центральній нервовій системі, що погіршує діяльність вищих психічних функцій та розумову працездатність

4. Як наслідок, виявлені зміни залишаються і після екзаменаційної сесії, що негативно впливає на адаптаційні можливості організму та стан здоров’я студентів.

Отримання позитивного результату під час використання АРС можливо тільки після навчання. Впевненість студента в ефективності та необхідності застосування АРС у своїй життєдіяльності, особливо в період напруженої розумової діяльності, формувалася за допомогою аналізу захворювань, даних лікарсько-педагогічного контролю та самоконтролю стану до, у період та після самонавіюваного відпочинку, а також результатів численних експериментів з використанням педагогічних, психофізіологічних, психологічних, соціологічних та медичних методів. Отримані результати дослідження стану студентів реєструвались до та після активного відпочинку у спеціально відведеній графі схеми самозвіту.

На основі досвіду та аналізу результатів багаторічної науково-практичної діяльності, літературних свідчень та 500 схем самозвіту, отриманих у людей розумової праці і студентів, рекомендуємо проводити процес навчання АРС поетапно. На кожному етапі навчання студентів керівник складає план занять та визначає на основі результатів досліджень необхідні завдання. Обов’язковими умовами в процесі навчання є виконання домашніх завдань та проведення за допомогою вказаних методів контролю і самоконтролю стану. Отримані дані слід відмічати у схемі самозвіту. Як показали результати дослідження для ефективної активізації чи тонізації необхідно виконувати в заключній частині АРС комплекс фізичних вправ.

Загальні підходи до модифікації диференційних варіантів та навчання АРС студентів формувались з урахуванням:

стану здоров’я;

індивідуальних особливостей;

функціонального стану;

специфіки розумової діяльності;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ впливу діяльності на організм;

навчального та тренувального процесу й роботи, яка виконується у вільний час та у вихідні дні;

нервово-психічного та фізичного навантаження;

демографічних даних;

колективу студентів і викладачів, рідних та оточуючих, з якими вони спілкуються.

Після проведеного навчання студенти використовували відновлювальний варіант АРС і фізичні вправи (ФВ) за такою схемою:

Схема комплексного застосування АРС і ФВ у процесі напруженої розумової діяльності студента Підготовча частина: самоконтроль, зручна поза, заспокійливе дихання.

Основна частина: формули відчуття розслаблення і тепла в м’язах правої та лівої рук, ніг, тулуба, шиї, обличчя; формули регуляції дихання, відчуття розслабленості та тепла в усіх м’язах, заспокоєння; формули відчуття тепла в лівій руці, шиї, легкого тепла за грудиною, відпочинку;

відпочинок; формули «виходу» із фазового стану. Комплекс фізичних вправ.

Заключна частина: спеціальна фізична вправа на координацію рухів і увагу, контроль за ефективністю заняття.

Особливу увагу під час АРС студенти звертали на зони підвищеного напруження в м’язах шиї, тулуба, прохолоду в ділянці чола, регуляцію дихання, активізацію.

Після АРС у спеціально підготовлених місцях студенти систематично виконували у вільний від навчання або в регламентований час комплекс ФВ за такою схемою:

I вправа – потягування (2–3 рази);

II вправа – для м’язів тулуба і рук (3–5 разів);

III вправа – загальної дії (4–5 разів);

IV вправа – для м’язів тулуба і рук з більшою амплітудою (3–5 разів);

V вправа – на координацію рухів та увагу (4–5 разів).

Фізичні вправи рекомендуємо виконувати в повільному та середньому темпі.

Систематичне використання активного відпочинку в період напруженої розумової діяльності дало можливість студентам зняти нервово-емоційну напруженість та стомлення, прискорити відновлення функціонального стану, що позитивно впливало на працездатність та самопочуття 5.

Різні варіанти АРС рекомендуємо використовувати студентами:

для профілактики захворювань;

запобігання та в разі потреби усунення небажаних або несприятливих станів і реакцій організму;

прискорення відновлення організму, особливо в період і після модульного тижня й екзаменаційної сесії та іншої напруженої розумової діяльності;

усунення чи зменшення ступеня стомлення та підтримання на необхідному рівні працездатності;

покращення процесу навчання в період навчального року, під час практики та проходження курсів і семінарів;

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ підготовки та активізації організму до і в процесі напруженої розумової діяльності;

удосконалення процесу самовиховання, формування позитивних настанов та підвищення впевненості;

регуляції нервово-емоційного стану в критичних ситуаціях;

адаптування організму до незнайомого місця.

Висновок. Використання АРС з фізичними вправами ефективно діє на організм студента: усуває нервово-емоційну напруженість і стомленості, покращує самопочуття, позитивно впливає на відновлення працездатності та стан здоров’я.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження пов’язані з вивченням впливу різних варіантів самонавіюваного відпочинку на організм студентів та працівників напруженої розумової діяльності.

ЛІТЕРАТУРА Вакарчук І. О. Стан, проблеми, перспективи розвитку фізичного виховання і 1.

спорту у вузах України (концепція Мін-ва освіти і науки України) / І. О. Вакарчук // Фізичне виховання і спортивне вдосконалення студентів: сучасні інноваційні технології : [наук. монографія за матер. Міжнар. наук. симпоз. :

Одеса, 23–25 вер. 2009 р.] / за заг. ред. Р. Т. Раєвського. – О. : Наука і техніка, 2008. – С. 21–23.

Драчук А. Стан здоров’я студентів впродовж навчання у ВНЗ / А. Драчук, 2.Pages:     | 1 |   ...   | 71 | 72 || 74 | 75 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«179 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ. УДК 582.32:54.06 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ DREPANOCLADUS ADUNCUS (HEDW.) WARNST. О. І. Щербаченко Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна е-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено вплив іонів важких металів на регенераційну здатність пагонів, інтенсивність люмінесценції...»

«ISSN 2304-1439. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2013. Т. 18. Вип. 2 (18). Ч. 1 УДК 316.39 В. М. Онищук д-р соціол. наук, проф., завідувач кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова кв. 10, б. 2, вул. 40 років оборони Одеси, м. Одеса-69, 65069, Україна, тел.: 0675515436 e-mail: onushuk.v@yandex.ua КОНТУРИ ЕТНІЧНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ У статті здійснено комплексний аналіз проблеми етнічності в умовах корінних суспільно-політичних...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 631.42 Викл. М.М. Горбач, канд. с.-г. наук; викл. В.М. Іваницька, канд. біол. наук – Закарпатський лісотехнічний коледж ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І ПІДБІР ДЛЯ НИХ ҐРУНТІВ У ЗАКАРПАТТІ Показано екологічні особливості основних плодових культур: яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, абрикоса, персика, горіха. Наведено коротку характеристику бурих лісових, дерново-буроземних і буроземно-опідзолених ґрунтів. З метою отримання...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ I. Профіль журналу У журналі “Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія” публікуються результати оригінальних досліджень в галузі біологічних наук з таких основних напрямів: фізіологія і біохімія рослин; генетика, селекція та біотехнологія; мікробіологія; проблеми вивчення і збереження біорізноманіття.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 1 друк. арк. – 24 стор. тексту, 30 рядків на...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»