WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 67 | 68 || 70 | 71 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 69 ] --
Ирина Поташнюк Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука В статье изложены результаты исследований физического развития учащихся гимназий, его особенности в сравнении с учащимися общеобразовательных школ. Выявлены признаки снижения уровня физического развития, ослабления функциональных возможностей некоторых систем организма школьников. Акцентируется внимание на эффективности внедрения здоровьесберегательных технологий в педагогический процесс.

Ключевые слова: учащиеся, здоровье, физическое развитие, здоровьесберегательные технологии.

INTRODUCTION ZDOROVYASOHRANYAYUSCHIH OF TECHNOLOGY IN

PEDAGOGICAL LEARNING ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Irina Potashnyuk International Economic and Humanitarian University named after academician Stepan Demianchuk І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ In the article the results of physical of the pupils of gymnasiums and its peculiarities with the pupils of secondary schools are presented. The signs of physical growth and weakening of functional possibilities of pupil’s organism certain systems are found out. Attention is focused on the need to introduce of healthcare technologies in a pedagogical process.

Key words: pupils, physical growth, healthcare technologies.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ У

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Анатолій Ратов, Олександр Ушкаленко Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка Постановка проблеми Після закінчення загальноосвітньої школи більшість випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

Сучасна вища школа закладає міцний фундамент теоретичних і практичних знань майбутніх фахівців, але повноцінне одержання необхідної інформації можливо за умови високого розвитку фізичного, психофізичного й психоемоційного стану, а також індивідуального здоров'я молодих людей.

Наскільки це відповідає сучасним потребам говорити не доводиться. Так за час перебування дітей у школі з 1 по 11 клас за даними державної статистики загальна захворюваність збільшується на 26,8%, захворюваність хронічними хворобами зростає з 30% до 64%, гострота зору знижується в 1,5 рази, частота розладів органів травної системи підвищується в 1,4 рази, ендокринної системи

– в 2,6 рази. Робочий день сучасних школярів триває 10 – 12 годин з урахуванням виконання домашнього завдання. Це викликає в дітей синдром хронічної втоми. Серед дітей за останнє десятиліття суттєво зросли (в 1,5 – 3 рази) захворювання, які пов'язані з інвалідністю [10]. Маючи низький рівень здоров'я, випускникам шкіл важко включитися в процес навчання у вузах. Так 21,7% студентів уважають, що незадовільний стан здоров'я обмежує їхні можливості в навчальній роботі. Дані досліджень свідчать [4], що на здоров'я людини впливає спосіб життя – (55-57%), стан навколишнього середовища – (22-25 %), спадковість – (18-23 %), рівень розвитку системи охорони здоров'я – (9-12 %). Здоров'я віддзеркалює психічне, фізичне, соціальне благополуччя, забезпечує виконання ряду функцій (трудових, соціальних, біологічних) і визначається як нормальний психосоматичний стан людини. Установлено[9], що на рівень здоров'я майбутніх фахівців впливають заняття фізичною культурою й спортом (15-30 %), харчування (10-16 %), сон (24-30 %), інші фактори (24-51 %).

У процесі навчання студентів у вузах спостерігається тенденція різкого погіршення стану здоров'я як в 41,3 % дівчат, так і в 21,6 % юнаків [5].

Результати досліджень свідчать, [16] що в студентів, які систематично не займаються різними видами рухової активності у віці 18-22 років, біологічний вік більше, ніж хронологічний, на 7-12 років. Високим рівнем стану здоров'я характеризуються тільки 4 % студентів, середнім – 48 %, близько 90 % студентів мають відхилення в стані здоров'я. Кожний третій студент займається в підготовчій, спеціально-медичній групі або повністю звільнений від занять з фізичного виховання. Крім чисельних захворювань органів дихання, органів зору, органів травлення, серцево-судинної системи, значно зросли показники погіршення психологічного й духовного здоров'я студентів. Необхідно враховувати той факт, що з початком навчального року студенти багато часу проводять в аудиторіях, працюють на комп'ютерах і інших технічних засобах навчання в співвідношенні 80% до 20%. Багато студентів після тривалих занять І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ у замкнених приміщеннях скаржаться на головний біль, млявість, розбитість, сонливість, підвищену стомлюваність. Такого обсягу занять фізичного виховання недостатньо, щоб задовольнити необхідність у руховій активності, що задовольняється тільки на 10% – 15%. Це призводить до “рухового колапсу”.

Для збереження й поліпшення здоров'я студентів, профілактики розумової перевтоми й десинхроноза необхідно дотримуватися достатнього обсягу рухової активності. Багато студентів з ослабленим здоров'ям на початкових етапах занять із недовірою й боязкістю ставляться до різних фізичних вправ, як правило, погано переносять незвичні навантаження, воліючи вести малорухливий спосіб життя. Це обумовлене тим, що значна частина даного контингенту має низький рівень фізичної підготовленості, незначні функціональні резерви через тривалі хронічні захворювання. Тому форми й методи фізичного виховання студентів повинні бути спрямовані, насамперед, на поліпшення їх функціонального стану [5]. Найбільшою мірою цій вимозі відповідають фізичні вправи із циклічним характером м'язової діяльності, спрямовані на вдосконалювання витривалості: оздоровча ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, катання на ковзанах, ходьба на лижах та ін. Систематичне фізичне навантаження в аеробному режимі сприяє підвищенню функціональних резервів серцево-судинної й дихальної систем [9].

Активні процеси лібералізації й гуманізації вищої освіти дозволяють із урахуванням особливостей матеріальної бази, традицій, які історично склалися, й компетентності професорсько-викладацького складу разом з базовою програмою реалізувати авторські програми з фізичного виховання з використанням нетрадиційних оздоровчих засобів, які сприяють розвитку загальної витривалості й інших фізичних якостей студентів, а також підвищують інтерес молодих людей до занять фізичною культурою, формують здоровий спосіб життя, вирішуючи основні завдання процесу фізичного виховання студентів у вузах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що автори дають рекомендації до використання нетрадиційних засобів аеробного спрямування з метою створення бази для подальшого розвитку фізичних якостей. Одиним з таких нетрадиційних засобів занять фізичною культурою є новий вид оздоровчої ходьби - Nordik Walking. Скандинавська ходьба з кожним роком здобуває все більшу популярність у людей в усьому світі. Тому назріла необхідність дослідження її з метою подальшого використання в практиці фізичного виховання студентської молоді.

Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури.

Результати дослідження і їх обговорення. Проблема эффективості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів є актуальною протягом багатьох років. Як відомо, методи фізичного виховання слід планувати з урахуванням функціонального стану організму, фізичного розвитку й фізичної підготовленості. ВООЗ рекомендує наступну фізичну активність для студентів.

Щоденна ходьба пішки (або їзда на велосипеді) у навчальний заклад і додому.

Використання будь-якої можливості фізичного навантаження: ходьба по сходах ( замість ліфта), різна ручна праця. По будніх днях 2- 3 рази на тиждень організовані заняття спортом або фізичні вправи, відвідування спортзалу або басейну. У вихідні дні: більш тривалі піші або велосипедні прогулянки, плавання, інші спортивні заняття. Загальна фізична активність повинна становити від 6 до 15 годин на тиждень. У державній програмі розвитку І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ фізичної культури й спорту України на 2013-2017 рр. зазначено про необхідність поступового збільшення рухової активності дітей і молоді до 8-12 годин на тиждень.

Визначення рівня здоров'я необхідне з метою вивчення й прогнозування змін стану здоров'я студентів, для пошуку адекватних шляхів розв'язання оздоровчих завдань. Результати досліджень свідчать [14], що 80% чоловіків і 90% жінок у віці 18 –20 років нездатні до виконання класичного степ-тесту. Це говорить про те, що студенти мають низький рівень аеробних можливостей.

Дані досліджень [3] підтверджують висновки про зниження аеробних можливостей організму студентів протягом останніх 20-ти років.

Мала питома вага аеробних вправ у фізичній підготовці студентів не дозволяє належним чином розбудовувати в них основні фізіологічні й енергетичні системи, впливати на адаптацію організму до умов, що ускладнюються, освітнього процесу.

До теперішнього часу, незважаючи на достатню кількість спеціальної й методичної літератури, що висвітлює багато аспектів підвищення функціональних можливостей організму студентів, у тому числі й на заняттях з фізичного виховання, розглянута проблема усе ще далека від свого вирішення.

У вітчизняній і закордонній літературі є відомості про можливість цілеспрямованого впливу вправ аеробної спрямованості на підвищення функціональних можливостей [18;12], але автори не дають конкретних методичних рекомендацій щодо використання навантажень аеробної спрямованості як засобу профілактики погіршення функціональних можливостей студентів у процесі фізичного виховання у вузі.

Аналіз публікацій і виконаних досліджень [2;6;8;15;17], спрямованих на вивчення засобів і методів підвищення функціональних можливостей студентів вузів показав, що вправи аеробної спрямованості, з одного боку, давно використовуються як ефективний засіб загальнофізичної підготовки, а з іншого

- нами не було виявлено достатньої кількості досліджень, спрямованих на розробку конкретних педагогічних технологій і методик використання вправ аеробної спрямованості, що враховують специфіку, занять з фізичного виховання у вузі. До того ж не повною мірою враховані й сучасні реалії організації навчального процесу з фізичного виховання у вузах.

Таким чином, у теорії й методиці фізичного виховання студентів заклалося протиріччя між об'єктивною необхідністю підвищення ефективності академічних занять фізичною культурою шляхом розширення складу використовуваних засобів за рахунок їх збільшення з одного боку, і відсутністю науково обґрунтованих методик з їхнього використанню в комплексі із традиційними фізичними вправами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку фізичних якостей – з іншого.

Виявлене протиріччя дозволило сформулювати актуальну проблему дослідження, суть якої полягає в необхідності розробки ефективної моделі процесу фізичної підготовки студентів з використанням нових засобів фізичного виховання, що дозволяють підвищити ефективність академічних занять фізичною культурою в умовах вузу.

У цей час усе більшої популярності в усьому світі здобуває новий засіб фізичного виховання аеробної спрямованості – скандинавська ходьба (Nordik Walking) [11].

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ходьба з палицями – це інтенсивна прогулянка з використанням спеціальних палиць для того, щоб забезпечити тілу повноцінне тренування.

Ходити з палиця моможуть усі, але в основному люди так ходять тому, що їм подобається рухатися, а не тому, що необхідно щось вилікувати.

При ходьбі з палицями вперед рухається не тільки нога, але й рука, у такий спосіб задіюється більша частина мускулатури. Навантаження рівномірно розподіляється на все тіло, не перевантажуючи при цьому окремі групи м'язів.

Вдається рухатися без особливої втоми, але зі швидкістю, що значно перевищує швидкість ходьби й схожа на темп повільного бігу.Pages:     | 1 |   ...   | 67 | 68 || 70 | 71 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 15.06.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Навчальна програма дисципліни “Основи менеджменту охорони здоров’я” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2005. — 22 с....»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2010, № 4 35 УДК 547.466: 578/ 579: 620.169.462.21: 616 — 005.6: 612.6.052.4 Н.В.ЗАІЧКО Науково дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв’язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази З кожним роком з’являється все більше даних про те, що...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»