WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 56 ] --

На 8 заняттях викладачі пояснювали студентам користь розв’язання поставлених завдань (розбіжність в цифрах – лише 3 педагоги повідомляли універсантам цілі заняття – зумовлено тим, що деякі наставники перелічивши те, що їхні підопічні повинні виконати, роз’яснювали його призначення та можливість застосування в повсякденному житті).

Таким чином, лише деякі педагоги пояснюють студентам для чого їм необхідно вивчати визначений матеріал. Проте, людина у своєму житті робить тільки те, від чого отримує задоволення або усвідомлює його корисний ефект.

Досить складно залучити молоде покоління до сумлінного виконання фізичних вправ опираючись лише на бажання отримати приємні відчуття, оскільки початківець не відразу відчує задоволення від цього процесу, зважаючи на брак фізичної та технічної підготовленості: неправильне дихання під час бігу призведе до задишки, а у холодні пори року до хворобливих процесів;

виконання бігу з опусканням на п’ятку провокуватиме больові відчуття в колінних суглобах та хребті; недостатній рівень розвитку спритності та швидкості не дасть змоги відчути радість перемоги у великій кількості спортивних та рухливих ігор тощо. Безумовно, дані похибки відкоректуються, але малоймовірно, що це відбудеться уже на першому чи другому занятті Для залучення молодого покоління до активного, вдумливого та, як наслідок, ефективного виконання фізичних вправ необхідно, щоб студенти спочатку зрозуміли для чого їм це потрібно, що це їм дасть в теперішньому чи майбутньому. Керуючись корисним ефектом, універсанти зможуть подолати фазу адаптації: больові відчуття внаслідок перевтоми, технічно неправильного виконання вправ; відсутність радості перемоги тощо. А коли даний етап буде І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ позаду, то спонукати студентів до виконання фізичних вправ буде вже два компоненти – розуміння корисного ефекту та отримання задоволення від даного процесу, що сприятиме формування стійкого інтересу універсантів до мети і завдань занять, а це є одним із шляхів реалізації принципу свідомості та активності. Проте більшість викладачів, як свідчить педагогічне спостереження, не пояснюють студентам користі розв’язання поставлених завдань, не забезпечують їх зацікавленого ставлення і це є однією з головних причин пасивного та безініціативного відношення молодого покоління до фізкультурноспортивної діяльності.

На 26 заняттях універсанти одержували інформацію необхідну для навчальної діяльності: про техніку виконання вправи, її темп, можливі помилки та шляхи їх уникнення, вищі досягнення тощо. Проте, дані повідомлення практично залишались поза увагою більшості студентів, вони не враховували почутого. Причиною цього ми вважаємо невдалий початок заняття – відсутність постановки завдань та пояснення корисного ефекту, отриманого від їх розв’язання, що не сприяло заохоченню універсантів до їх вирішення.

9 педагогів пояснювали студентам призначення деяких вправ, які виконувались на занятті, але це стосувалось лише однієї-двох рухових дій.

Тобто, якщо універсант і усвідомив поставлені завдання заняття, зрозумів їх користь і виявляє інтерес до їх вирішення, але викладач не пояснює йому, яку роль відіграє сумлінне виконання конкретної вправи для реалізації визначеної цілі, то студент, не усвідомлюючи призначення своїх дій, проявить пасивність у їх здійсненні, хоча його думки і будуть спрямовані на мету навчального заняття.

Наприклад: педагог повідомивши своїм підопічним практичне значення здатності узгоджувати рухи в руховій діяльності, зацікавить їх у вирішенні даного завдання, що спонукатиме прояв активності студентів. Але, якщо після проведення підготовчої частини, викладач запропонує універсантам виконати одну з вправ, спрямовану на досягнення поставленої мети, проте не пояснить її призначення, то універсанти можуть з байдужістю та несумлінністю віднестись до неї, при цьому прагнутимуть удосконалити свою здатність узгоджувати рухи в руховій дії. До того ж, захопленість висунутими в підготовчій частині цілями до початку основної може розвіятись, і одним із шляхів її підкріплення є пояснення сенсу і ролі конкретної вправи, що виконується.

На 22 заняттях, під час проведення спостереження, викладачі обговорювали з студентами техніку вправ, що вивчались, але в переважній більшості випадків (19 занять) це виконувалось не ефективно – без зацікавленості універсантів, при відсутності їх активної участі в обговоренні і, в більшій мірі, здійснювалось у формі монологу. Причиною цього, ми вважаємо нерозуміння молодим поколінням користі отриманої від розв’язання поставлених завдань. При використанні даного методичного прийому важливою є наявність двохстороннього зв’язку: недостатньо лише розповісти як потрібно робити, необхідно ще й пояснити чому саме так, а не по іншому, і щоб студенти при цьому не прослухали педагога, а вислухали його, поставили запитання для розкриття існуючих неточностей та усвідомили отриману інформацію. Саме під час обговорення створюється можливість спонукати молоде покоління зробити крок назустріч, проявити активність, ініціативу, перетворитись із об’єктів навчального процесу в його суб’єктів.

На 16 заняттях викладачі використовували швидку об’єктивну інформацію про якість вирішення студентами поставлених завдань. Навіть ті універсанти, І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ які захопились поставленими завданнями, проявляють зацікавленість у їх вирішенні, часто не знають як вірно оцінити якість своїх дій, не можуть визначити на якому етапі та шляху вони знаходяться: правильному чи хибному, і саме тут значну роль відіграє висловлювання педагога, його професійна оцінка наявності та рівня прогресу, кількості зусиль, необхідних ще для досягнення визначеної мети. Але, як свідчать результати проведеного дослідження, далеко не всі викладачі приділяють увагу даному елементу.

На 11 заняттях педагоги розвивали в студентів фізичні якості, проте, лише 3 викладачі намагались забезпечити осмислений підхід молодого покоління до вирішення завдань, що стояли перед ними. Наприклад: на одному з занять універсанти виконували вправи спрямовані на збільшення сили м’язів черевного пресу та спини. Викладач роз’яснив своїм підопічним роль, яку вони відіграють у підтриманні правильної постави, належному функціонуванні органів черевної порожнини, їх місце у формуванні здорової та красивої тілобудови, чим зумів змінити негативне налаштування студентів на вирішення даного завдання на терпеливе та сумлінне. Враховуючи той факт, що процес удосконалення фізичних якостей вимагає прояву максимальних, часто граничних зусиль і сприяє швидкому виникненню втоми та можливому прояву больових відчуттів, важливо, щоб викладач компенсував наявні негативні фактори, шляхом формування в універсантів розуміння цінності поставлених цілей, їх корисного впливу. Це сприятиме ефективнішому досягненню визначеної мети та поступовому залученню студентів до самостійних занять фізичними вправами.

На 2 відвіданих нами заняттях педагоги, повідомляючи студентам інформацію з фізкультурно-спортивної галузі, пов’язували її із знаннями універсантів з інших предметів навчального плану. Наприклад: під час проведення підготовчої частини, викладач, пояснюючи своїм підопічним вплив розминки на організм людини, використав їх знання з анатомії. Застосування даного компоненту являється одним із чинників, здатних підкреслити важливість дисципліни яка вивчається, вказати на її поширення та проникнення в різноманітні сфери інших наук. Одні автори вважають використання міжпредметних зв’язків засобом формування в універсантів розуміння взаємозалежностей, інші – називають їх специфічною конструкцією змісту освіти, а також одним із засобів інтеграції знань, треті – відносять їх до особливостей змісту освіти, що проявляється в узгодженості навчальних програм, а в процесі навчання – в принципі систематичності, четверті – вважають їх дидактичною умовою, що забезпечує послідовне відображення в комплексі вузівських дисциплін об’єктивних взаємозв’язків, які існують у природі та в суспільстві [5]. Таким чином, під час проведення занять, педагог опираючись на знання молодого покоління, одержані з інших галузей, доводить, що фізичне виховання базується не лише на власному наборі понять та визначень, але й включає синтез інших наук: анатомії, фізіології, гігієни, фізики тощо, що є одним із свідчень необхідності усвідомленого і активного вивчення та засвоєння студентами даного предмету. Як зазначив Ш. І. Ганелін, «реальна свідомість пізнавальних процесів, неможлива без встановлення міжпредметних спадкоємних знань» [4].

Тільки два педагоги формували в студентів самокритичне ставлення до фізичної та технічної підготовленості. Наприклад: після бігу в багатьох універсантів появились яскраво виражене почервоніння шкіри обличчя, сильне потовиділення, задишка та больові відчуття. Викладач звернув увагу своїх І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ підопічних на дані ознаки, пояснив, що рівень тривалості та інтенсивності виконаної роботи є низьким, у порівнянні з досягнутою втомою, і з часом ця різниця збільшуватиметься в негативну сторону, а для виправлення отриманої ситуації студенти повинні сумлінно та активно працювати не лише під наглядом педагога, але й приділяти час самостійним заняттям. Для виховання критичного ставлення універсантів до себе, необхідно пробуджувати в них інтерес до власного розвитку, навчити ставити перед собою найближчі цілі, самостійно впливати на певні сторони вдосконалення особистості. Означені компоненти спонукатимуть приверненню уваги молодого покоління до свого рівня фізичної та технічної підготовленості, його оцінки та пошуку недоліків і їх причин, а, отже, і до визначення шляхів подолання отриманої проблеми, що, зрештою, приведе студентів до усвідомленого та активного ставлення до процесу фізичного виховання.

Висновки. 1. Проаналізувавши протоколи проведених педагогічних спостережень ми визначили, що рівень реалізації викладачами принципу свідомості і активності є низьким і не відповідає сучасним вимогам до процесу фізичного виховання. До того ж, судячи по реакції студентів, ми можемо припустити, що і ті положення даного принципу, які присутні на заняттях, реалізуються принагідно і безсистемно. Насторожує той факт, що дані явища зафіксовано у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, які повинні являтись зразками освітнього процесу.

2. На нашу думку, ключовими чинниками погіршення результативності занять є нерозуміння студентами їх завдань, сенсу та значення виконуваних фізичних вправ, відсутність мотивування молодого покоління та його залучення до сумлінного і систематичного здійснення домашніх завдань. Саме акцент на дані компоненти дозволить виправити зазначену ситуацію.

Перспективи подальших досліджень. Наступним етапом нашої роботи буде розробка експериментальної програми реалізації принципу свідомості та активності у процесі фізичного виховання студентів.

ЛІТЕРАТУРА Канішевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного 1.

самовдосконалення студентства: Вид. друге, стереотипне / C. М. Канішевський.

— К.: ІЗМН, 2012. — 270 с.

Лимарєва Ю.М. Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів вищих 2.

навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ю.М. Лимарєва; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б.

Хмельницького. – Мелітополь, 2012. – 20 с.

Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В.І. Лозова, 3.

Г.В. Троцко. – 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.

Педорич А.В. Міждисциплінарні зв’язки загальнотехнічних дисциплін / А. В.

4.

Педорич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки»: зб. наук. праць. - Чернігів, 2011. – № 88. – С. 134-138.

Петрушанко Н. М. Педагогічні умови формування інтересу учнів до професій 5.Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. ФАУНА, ЇЇ МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА УДК 597.6/9 (477) Ст. наук. співроб. Л.І. Горбань – Природний заповідник Розточчя ФАУНА ЛІСОВИХ ВИДІВ АМФІБІЙ ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ На території природного заповідника Розточчя виявлено 11 видів амфібій. Серед них лише шість лісових видів належать до переліку Бернської конвенції. Найбільш тісно своєю біологією з лісовими екосистемами пов'язані: Bufo bufo, Triturus vulgaris, Hyla arborea та два види жаб – Rana...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК631.8:631.559 К.В. ПОЛІЩУК, науковий співробітник Інститут водних проблем і меліорації НААН E-mail: polishchuk.k@mail.ru ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ НА ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ Представлені результати досліджень вмісту поживних речовин (азоту сполук, що гідролізуються, рухомих сполук фосфору, обмінного калію) за застосування біопрепарату біогран та різних систем удобрення на дерново-підзолистих ґрунтах Поліської зони. Ключові слова: біопрепарат, системи...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«УДК 661*71 Асист. Т.В. Юськевич, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНІФОЛІ ІЗ ЖИВИЦІ ОКРЕМИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ХВОЙНИХ Наведено кількісний та якісний аналіз живиці досліджуваних інтродукованих видів роду Pinus L., зокрема характеристика каніфолі із живиці досліджуваних видів. Ключові слова: підсочування, живиця, каніфоль, терпентинне масло, густина, кислотне число, число омилення. Assyst. T.V. Yuskevych – USUFWT Characterystic of resin acid from resin some conifers species...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»