WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 33 ] --

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні в системі фізичного виховання вищої школи існує нагальна потреба у пошуку правильного та науково обґрунтованого застосуванні привабливих для студенток видів фізичної активності. Незважаючи на численні дані про позитивний вплив водного середовища на організм (Ю. В. Давидов, 2005; Н. А. Казакова, 2008; Т. А. Кохан, 2001; Т. Г. Меньшуткіна, 2000; А. С. Третьяков, 2008; О. Ю. Фанігина, 2003;

Крістін Олександр, 2012 та ін.), до цього часу недостатньо розроблені питання дозування та регламентації рухової активності на заняттях з аквафітнесу у навчальному процесі з фізичного виховання студенток. У зв’язку з цим є актуальним, питання удосконалення змісту фізичного виховання студенток і найбільш ефективної методики його реалізації в період вузівської освіти.

Мета дослідження – обґрунтування експериментальної методики занять з аквафітнесу та умов її ефективного застосування на заняттях з фізичного виховання у студенток.

Об’єкт дослідження – фізичне виховання дівчат-студенток у ВНЗ.

Предмет дослідження – зміст, організація та методика проведення занять з аквафітнесу на заняттях з фізичного виховання дівчат-студенток.

Завдання дослідження:

1. Вивчити особливості застосування оздоровчого аквафітнесу в процесі фізичного виховання дівчат-студенток.

2. Розробити комплекс фізичних вправ з аквафітнесу й методику організації занять зі студентками.

3. Оцінити ступінь ефективності методики занять аквафітнесом.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, метод анкетування, педагогічні методи дослідження, методи математичної статистики.

Організація дослідження. У педагогічному експерименті, що проводився на базі кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету у період 2012-2013 н.р. брали участь 66 студенток першого курсу. Були сформовані дві групи студенток, однакових за рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовленості, одні з яких виявили бажання займатись аквафітнесом, інші оздоровчою аеробікою. Студентки не мали медичних протипоказань для занять фізичною культурою в повному обсязі за запропонованими програмами. Заняття проводились двічі на тиждень по 60 хв. з вересня по травень.

Під час підготовки експерименту для дівчат експериментальної групи (ЕГ) (n=34) була розроблена програма, яка включала три комплекси вправ з поступовою інтенсифікацією навантажень: ввідний з пониженою інтенсивністю, основний – з підвищеною та тренувальний – з високою інтенсивністю. Ввідний комплекс вправ передбачав 4 тижні занять, направлених на прискорення І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ адаптації у воді студенток, які не вміють плавати та застосовувалися вправи низької інтенсивності та координаційної складності. Цей етап програми передбачав навчання базовим рухам методики, правильному диханню під час виконання вправ. На другому етапі програми (3 місяці) виконувався основний комплекс з вправами середньої інтенсивності; завдяки чому підвищилася координаційна складність рухів, закріпилися отримані знання та навички, студентки навчилися контролювати свої рухи в умовах водного середовища.

Третій тренувальний комплекс вправ (4 місяці) виконувався зі збільшенням рухової активності за рахунок підвищення моторної щільності заняття і координаційної складності вправ. Переважно застосовувалися вправи високої інтенсивності.

Всі комплекси вправ у даній програмі проводилися з використанням нових форм рухової активності в умовах водного середовища:

аквастретчінг (спеціалізованих вправи для розвитку гнучкості та збільшення амплітуди рухів); акваджогінг (комплексу бігових локомоцій, які виконуються з вибірковою амплітудою, швидкістю та інтенсивністю на різній глибині басейну); акваданс (різноманітних елементів і комбінації складнокоординаційних танцювально-гімнастичних рухів); аквабілдінг, акваформінг (вправ з арсеналу засобів атлетизму, каланетики з метою підвищення силових можливостей локальних і регіональних м’язових груп) [1, 3]. З метою збільшення навантаження, заняття проводилися на мілкій та глибокій воді, а вправи основного та тренувального комплексів виконувались із використанням різного інвентаря: плавальні рукавички, водні гантелі та нудлси. Всі комплекси вправ у програмі виконувалися під музичний супровід в діапазоні від 128 – 150 уд.хв.

Заняття дівчат контрольної групи (n=32) проводились за програмою оздоровчої аеробіки в спортивній залі. Побудова занять і навантаженнь, були такими ж, як і в експериментальній групі (n=32).

На основі методу тестування проводилась реєстрація показників вихідного рівня фізичного стану студенток контрольної та експериментальної груп, етапний контроль, аналіз динаміки цих показників після закінчення занять (у травні 2013 р.) та визначення контрольної оцінки фізичного стану дівчатстуденток у педагогічному експерименті.

За допомогою методу педагогічних спостережень у процесі реалізації експерименту проводилися оцінки правильності виконання вправ та їх корекція.

Результати дослідження та їх обговорення. Серед студенток відзначався підвищений інтерес до занять аквафітнесом. Водне середовище створює оптимальні умови для виконання найскладніших різноманітних фізичних вправ.

Це пов’язано з тим, що маса тіла людини у воді становить приблизно десяту частину звичайної. Як результат при виконанні вправ знижуються навантаження на м’язи і суглоби, що практично виключає травми і розтягування [6, 7, 8].

Рухова активність, тих хто займається у водному середовищі сприяє активізації обмінних процесів, удосконаленню систем терморегуляції, зміцненню опорно-рухового апарату. Поліпшується діяльність кардіораспіраторної, нервової, травної систем, підвищується розумова працездатність, формується ефект загартовування. Завдяки фізичним властивостям води рухи в ній виконуються плавно, з більшою амплітудою. Зменшується вплив навантажень на суглоби, додатковий опір рухам тіла вимагає великих м’язових зусиль і більшої витрати калорій; поліпшення кровопостачання серця і м’язових тканин зменшує стресовий вплив на м’яз серця і збільшуючи аеробні І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ можливості організму, знижує ризик застою крові і покращує повернення венозної крові в серце [5, 9].

Застосування розробленої програми занять аквафітнесом у процесі фізичного виховання студенток, забезпечило приріст низку показників фізичного розвитку. Порівняння кінцевих даних тестування свідчить, що за показниками фізичного розвитку студентки ЕГ, окрім «довжини тіла», «ІМТ» та «обвід грудної клітини на видиху», достовірно значимо (р0,05) перевершили студенток КГ (табл. 1). Так, в експериментальній групі особливо значні показники зменшення величин маси тіла (на 10,46%), обвід стегон – 6%, живота

– на 7,18%, талії – на 6, 83%. Для оцінки показника маси тіла важливим показником є масо-зростовий індекс – ІМТ, в якому вплив довжини тіла на загальну масу тіла нівелюється. Його середньо-групове значення у експериментальній групі на початку експерименту дорівнював 22,25±3,76 кг·м2, індивідуальні величини були розташовані в діапазоні від 17,80 до 28,62 кг·м2.

Згідно з класифікаційною оцінкою, запропонованою ВООЗ, більша половина студенток ЕГ (55,90 %) до експерименту мала нормальне значення ІМТ, надлишкову масу тіла виявлено в 35,29 % осіб, страждали на ожиріння І ступеня 2,94 % дівчат, дефіцит маси тіла відмічено в 5,88 % обстежених. Після експерименту різниця між показниками ІМТ в ЕГ змінились (p0,05): нормальне значення ІМТ мали вже 76,59%, надлишкову масу тіла було констатовано в 20,47 %, дефіцит маси тіла було відмічено у 2,94 % студенток.

Під час порівняння показників морфологічного статусу досліджуваних за групами не було виявлено вірогідної різниці між показниками ІМТ (p0,05).

Середнє значення даного показника студенток КГ дорівнювало 21,04 кгм-2,, студенток ЕГ – 19,99 кгм-2.

Таблиця 1 Динаміка показників фізичного розвитку ( x ± s) студенток контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) груп Групи Показники Р КГ(n=32) ЕГ(n=32) Довжина тіла, см 168,3±1,79 167,9±2,14 0,05 Маса тіла, кг 59,6±1,74 56,4±1,09 0,05 ІМТ, кгм2 21,04±3,88 19,99±4,12 0,05 Обвід талії, см 70,15±0,58 69,66±0,87 0,05 Обвід стегон, см 92,84±0,74 90,42±0,41 0,05 Обвід живота, см 74,22±1,78 71,85±1,56 0,05 Обвід грудної клітини (вдих), см 89,71±1,25 93,07±0,98 0,05 Обвід грудної клітини (видих), см 85,07±1,12 84,50±1,06 0,05 Покращення антропометричних параметрів, на наш погляд, пояснюється включенням в програму аквафітнесу спеціалізованих вправ аквастретчінгу та аквадансу для розвитку гнучкості і збільшення амплітуди рухів та покращення координаційних здібностей; аквабілдінгу та акваформінгу з метою підвищення силових можливостей локальних і регіональних м’язових груп, які сприяють зміцненню м’язів, зниженню зайвої ваги, розвитку гнучкість, коригування викривлення хребта і покращення постави.

Слід зазначити, що під час порівняння підсумкового тестування рівня рухової підготовленості встановлено значну перевагу в тестах студенток ЕГ над КГ від р 0,05 до р 0,001 (рис. 1).

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Рис. 1. Показники фізичної підготовленості студенток Висновки. У результаті експерименту показано позитивний ефект використання засобів аквафітнесу для покращення фізичного стану студенток в порівнянні із звичайним варіантом аеробіки. Можна обґрунтовано стверджувати, що ці поліпшення в першу чергу обумовлені позитивним впливом водного середовища в процесі рухової активності студенток. Системне використання розробленої нами програми з аквафітнесу дозволило констатувати у дівчат експериментальної групи більш високий приріст показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості порівняно з контрольною групою. На підставі отриманих нами в експерименті та існуючих літературних даних можна вважати, що використання аквафітнесу у фізичному вихованні вищої школи є доцільним і є привабливим для студенток.

Перспективи подальших досліджень. На основі даних анкетування буде розглянуто вплив занять аквафітнесом на психоемоційний стан та мотивацію студенток до занять фізичною культурою.

ЛІТЕРАТУРА Аквааэробика / Кристин Александр; [пер. с англ. Е. В. Шафранова]. – М. : Эксмо, 1.

2012. – 232 с.

Бальсевич В. К. Концепция альтернативных форм организации физического 2.

воспитания детей и молодежи // Физическая культура: образование, воспитание, тренировка. – 1996. – № 1. – С. 23–27.

Давыдов В. Ю. Новые фитнесс-системы (новые направления, методики, 3.

оборудование и инвентарь): Учебное пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова // ВГАФК. – 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – C. 250–261.

Казакова Н. А. Формирование и сохранение физического здоровья студенток 4.

вузов на основе средств аквааэробики / Н. А. Казакова, А. Ф. Лисовский // Вестник Томского государственного технического университета. – Томск, 2008. – № 311. – С. 155–158.

Кохан Т. А. Применение гидроаэробики в физическом воспитании студенток 5.

технического вуза : автореф. дис. канд. пед. наук / Т. А. Кохан.– Омск: ОГИФК, 2001.– 24с.

Лоуренс Д. Аквааэробика. Упражнения в воде / Д. Лоуренс. – М.: ФАИР – Пресс, 6.

2000. – 95с.

Полухина Т. Г. Классификация и типология упражнений в аквааэробике как 7.

основа для разработки технологии обучения : Дис.... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Г. Полухина. – Москва, 2003. –160 c.

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Третьяков А. С. Содержание и методика занятий оздоровительной 8.

направленности в водной среде со студентами вузов / А. С. Третьяков // Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 7. – С. 385–391.

Фаныгина О. Ю. Особенности построения процесса физического воспитания 9.

студенток в программе оздоровительного плавания: Метод. рекоменд./ Ю. О. Фаныгина – К.: Науковий світ, 2003. – 33 с.Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія», 7.05140103, 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри...»

«Медицина. Фармація УДК: 37.016:615.1/2:[378.091:005.963]:615.15-057.85 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ д. мед. н., Білай И. М., к. фарм. н. Гетало О. В., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О. Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя Метою цієї роботи є висвітлення шляхів удосконалення викладання деяких питань фармакотерапії для провізорів слухачів курсів підвищення кваліфікації...»

«Практика радіовимірювань УДК 621.317.07.089 РАДІОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Яненко О. П., д.т.н., професор; Куценко В. П.,к.т.н., докторант; Михайленко С. В., студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна RADIOMETRIC QUALITY EVALUATION OF DIELECTRIC MATERIALS Yanenko O. P., Doc. Of Sci (Technics), Prof.; Kutsenko V. P. Cand. Of Sci (Technics); Mikhailenko S. V., student National Technical University of Ukraine «Kyiv...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 634.0232+502.7 Зверковський В.М., Грицан Ю.І., Котович О.В., Романова Н.В., Карась О.Г. (Україна, Дніпропетровськ) ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ Високі темпи господарського освоєння територій, у тому числі і Західного Донбасу, супроводжуються техногенною трансформацією природного середовища. Комплекс негативних змін довкілля немає аналогів у вітчизняній практиці. Наші дослідження спрямовані на розробку принципів...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.8 УДК 712.2:72.012:598.2 Доц. М.Ф. Коваль, канд. біол. наук; доц. О.М. Містрюкова, канд. біол. наук – Уманський ДПУ ім. Павла Тичини; проф. Ю.Ф. Терещенко, д-р с.-г. наук; доц. Т.С. Цьомра, канд. істор. наук – Східноєвропейський ун-ет економіки і менеджменту, м. Черкаси ПТАХИ – НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ Наведено результати вивчення видового складу, особливостей екології, поведінки і естетичної цінності, приваблювання, охорони та дещо з...»

«Розділ 1. Теоретичні проблеми біології УДК:575.826:504.03:612.59 БІОЛОГІЧНИЙ ЧАС ЛЮДИНИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ (ОГЛЯД) Качанова Ж. С., аспірант, Колісник Н. В., д. б. н., професор Запорізький національний університет Дослідження проблеми адаптації людини та формування біологічних ритмів в умовах техногенного навантаження – вкрай важливе питання сьогодення. У представленому огляді відображено дані про особливості адаптації організму людини до дії техногенних факторів. Наведено дані...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»