WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 114 | 115 || 117 | 118 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 116 ] --

ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ

ТЕХНІЦІ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНОСТІ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ Борис Кокарев Запорізький національний університет Постановка проблеми. Спортивна аеробіка (аеробна гімнастика) – сучасна, складна система, що розвивається. У методологічному аспекті будьякий прогресивний розвиток системи пов'язаний з її ускладненням, структурним зростанням, збільшенням функцій в процесі досягнення результату.

Питання безпосередньої підготовки до змагань найвищого рівня зокрема, в гімнастичних дисциплінах, питання вдосконалення їх психологічних, технічних і фізичних кондицій досить ґрунтовно описані в дисертаційних дослідженнях і наукових працях таких відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців, як Аверіна Т.Є. (1987), Аркаєв Л.Я. (1996), Андреасян К.Б. (1996), Платонов В.М. (1997, 2013), Атаманюк С.І. (2006) та ін.

У той же час звертає на себе увагу факт, що питання інтегральної підготовки з органічною ув'язкою всіх її компонентів в єдину педагогічну систему висвітлені недостатньо повно, а на рівні практичної реалізації, в основному, вирішуються на інтуїтивному рівні.

Незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень з тематики представленого дослідження, проблема підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів у вітчизняній спортивній аеробіці залишається актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки через загострення боротьби на міжнародній арені проблема підготовки конкурентоспроможних спортсменів у різних видах гімнастичних дисциплін набула особливого значення. Поряд з цим, протягом кількох останніх олімпійських циклів встановилася тенденція цілеспрямованого, планомірного підвищення складності змагальних програм [4].

Проблема вдосконалення музично-рухових композицій у видах спорту зі складною структурою рухів постійно перебуває в полі зору фахівців. Для її вирішення поряд з традиційними завжди застосовувалися нові технології. У зв'язку з цим особливого значення і актуальності набула проблема підготовки спортсменів вищої кваліфікації. Зокрема, у вітчизняних гімнастичних дисциплінах гостро стоїть питання створення композицій, що включають елементи вищої складності та їх впливу на змагальний результат [7].

Спортивна аеробіка (аеробна гімнастика) являє собою складні комбінації, в яких спортсмени виконують безперервний і високо інтенсивний комплекс вправ, що містять сполуки аеробних ациклічних рухів з різними за складністю елементами структурних груп і взаємодії між партнерами. Програма повинна демонструвати постійний рух, гнучкість, силу і використання 7-и основних елементів складності, виконані з високим ступенем досконалості [3].

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ У спортивних видах гімнастики проблема розробки оптимального технологічного процесу підготовки до змагань в останні роки активно вдосконалюється. Ряд фахівців в області теорії і методики спортивного тренування вказують на те, що сучасна технологія підготовки спортсменів вищого класу спирається на результати наукових досліджень і має науково методичну основу [6, 7, 8].

Різними вченими розроблені біомеханічні і психолого-педагогічні основи діяльності спортсменів, а також основні аспекти їх підготовки: технічної, фізичної, психологічної та теоретичної [1, 5, 8].

Таким чином, численні дослідження свідчать про те, що науковий підхід до тренування кваліфікованих спортсменів у спортивній аеробіці здатний забезпечити високі досягнення [2]. Водночас, звертає на себе увагу той факт, що спортивний напрямок аеробіки досі не знайшов належного відображення у вітчизняній науково-методичній літературі.

Формулювання цілей роботи. Метою даного дослідження було вивчення особливостей та ефективності застосування інноваційних технічних засобів для інтенсифікації тренувального процесу в спортивній аеробіці.

Завдання дослідження. У відповідність з обраною метою ставилися наступні завдання.

1. Узагальнити сучасні дані про особливості використання доступних, портативних тренажерних засобів у методиці навчання і тренування спортсменів вищої кваліфікації.

2. Обґрунтувати методичні особливості використання нових технічних засобів в тренувальному процесі.

Методи та організація дослідження. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури з питань дослідження; педагогічні спостереження за тренувальними заняттями кращих спортсменів України, у тому числі під час проведення НТЗ з підготовки Чемпіонатів Світу 2012 р., та Європи 2013 р., Всесвітніх ігор 2013 р.; аналіз документів планування підготовки збірної команди України зі спортивної аеробіки; експертна оцінка;

метод відео-реєстрації виступів та навчально-тренувальних занять; методи математичної статистики.

Організація дослідження. Експериментальна частина дослідження була організована на базі ЗНУ. У дослідженні взяли участь 22 спортсменки студентських збірних команд зі спортивної аеробіки, у віці 17-24 років, що мають спортивну кваліфікацію не нижче «кандидат у майстри спорту» та міжнародну ліцензію спортсмена FIG.

Контрольна група у складі 12 спортсменок займалася відповідно до вимог класичної програми тренування. Заняття складалися з вступної, підготовчої, основної та заключної частин. Були використані загальноприйняті вправи, які відповідали завданням кожної частини. Експериментальна група у складі 12 осіб займалася з використанням (так само у підготовчій, основній та заключній частинах) спеціально розроблених комплексів вправ c застосуванням тренажера TRX ®. Заняття в обох групах проводилися 5-6 разів на тиждень по 1,5 - 2 години протягом 3 місяців.

Результати дослідження. З аналізу даних про особливості використання тренажерних засобів у методиці навчання і тренування спортсменів вищої кваліфікації ми побачили, що ця проблема дійсно завжди привертала увагу ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ вчених і тренерів всього світу. У цьому напрямку тренування з використанням ваги власного тіла - одна з новітніх тенденцій спортивної індустрії, про яку в останні роки ведуться численні дискусії фахівців і проводяться дослідження їх ефективності. Про важливість застосування технічних засобів навчання в підготовці спортсменів було сказано і проведено багато досліджень. На даному відрізку часу - це не просто одна з модних тенденцій, але і багато в чому ідеальне рішення інтенсифікації методики функціонального тренінгу для м'язів всього тіла.

На думку найавторитетніших фахівців в області теорії і методики спортивного тренування, зокрема, фахівців з ф ізичної та функціональної підготовки, тренажер TRX® входить до числа найяскравіших тенденцій останніх двох років (див. рис. 1).

Рис. 1 – Зображення системи TRX ® у повній комплектації Тренувальні системи TRX® сприяють розвитку всіх м'язів, об'єднуючи в єдине ціле стабільність, рухливість, силу та гнучкість – те, що потрібно всім (без винятку) спортсменам, особливо у видах спорту зі складною координацією рухів. Вони також широко використовуються професійними спортсменами з метою підвищення результативності своїх тренувань в таких видах спорту, як футбол, волейбол, бокс, важка атлетика, бойові мистецтва, хокей, гольф, теніс і багатьох інших. Основний аспект цих тренувань – акцент на гармонійний та ефективний розвиток м'язів-стабілізаторів. Тренування з власною вагою виключає осьове навантаження на хребет, саме тому тренажер TRX® представляє особливий інтерес для тих, хто під впливом професійних особливостей відчуває підвищені навантаження на опорно-руховий апарат.

Тренажер TRX® створює опір за допомогою двох джерел: ваги тіла і сили гравітації. Таким чином, вправи з TRX® дозволяють по-новому поглянути на можливості організму і змінюють погляд на звичні функціональні тренування.

Для обґрунтування методичних особливостей використання нових технічних засобів на прикладі тренажера TRX® у тренувальному процесі, нами було проведено експериментальне дослідження, що припускає використання вище названої системи для оволодіння специфічними навичками з метою навчання контрольним елементам у процесі підготовки збірної команди Запорізького національного університету зі спортивної аеробіки до Чемпіонату України 2013 р. Для цього з класифікації елементів спортивної аеробіки нами були обрані силові елементи групи «B» (статична сила) [3] підгрупи «кути ноги нарізно і кути ноги разом»: упор кутом ноги нарізно з поворотом на 720° (В 106 ) і упор кутом з поворотом на 720° (В 146). У ході вирішення завдання з виявлення закономірностей формування та динаміки розвитку навичок

–  –  –

Таким чином, ми бачимо, що збільшення числа успішних спроб виконання контрольних елементів в експериментальній групі становить близько 138 % (більше, ніж у 2 рази). У контрольній групі також відбулися істотні поліпшення у навчанні елементам (близько 58 %). Однак, при порівнянні міжгрупових значень помітно, що освоєння силових елементів з використанням функціонального тренінгу на петлях TRX® йде в експериментальній групі майже в 2 рази ефективніше, ніж у контрольній.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Все вище перераховане дозволяє нам зробити наступні висновки:

1. З доступної науково-методичної інформації щодо застосування інноваційних тренажерних засобів для вдосконалення навчально-тренувального процесу виявлено, що петлі для функціонального тренінгу TRX® є найбільш простим, доступним і ефективним засобом, що сприяє розвитку всіх груп м'язів, об'єднуючи в єдине ціле стабільність, рухливість, силу і гнучкість як фактори сприяння підвищенню інтенсифікації, ефективності та результативності спортивного тренування на етапі вищих спортивних досягнень.

2. Дані, що характеризують динаміку успішності виконання трьох відібраних для навчання елементів, дозволяють стверджувати, що вже до кінця 4 тижня експерименту (4 мікроцикл), випробовувані експериментальної групи проявили більш високе вміння (приріст результату близько 138 %) виконувати обрані для вивчення і контролю елементи порівняно з початковим етапом експерименту та з контрольною групою (приріст близько 58 %).

3. Спеціально розроблені комплекси вправ на гнучкість, статичну і динамічну силу використовуючи вагу власного тіла із застосуванням тренажера TRX® і створені на його основі тренажерні пристосування для навчання обертання в упорах кутом на руках експериментальним шляхом підтвердили свою ефективність, як засобу розвитку необхідних рухових навичок і поліпшення функціонального стану спортсменів.

ЛІТЕРАТУРА Аверина Т.Е. Структура, содержание и особенности тренировочного процесса 1.

гимнасток высокой квалификации в соревновательном мезоцикле : автореф. дис.

... канд. пед. наук : 13.00.04. – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Т.Е.

Аверина. – Минск, 1987. – 24 с.

Андреасян К.Б. Моделирование годичного цикла подготовки в спортивной 2.

аэробике : автореф. дис.... канд. пед. наук : 13.00.04. – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / К.Б. Андреасян. – РГАФК. – М., 1996. – 23 с.

Аэробная гимнастика : Проект правил соревнований 2013 – 2016 [Електронний 3.

ресурс] / Издание: сентябрь 2012. – Режим доступу: http://www.fig-aerobic.com / 2013-2016-AEROBIC-GYMNASTICS-CODE-OF-POINTS-Russian_a977.html Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в 4.

художественной гимнастике : автореф. дис. … канд. пед. наук. – СанктПетербург : ГАФК им. Лесгафта, 2003. – 25с.

Ипполитов Ю.А. Методы обучения гимнастическим упражнениям на основе их 5.

моделирования : автореф. дис.... канд. пед. наук : 13.00.04. – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Ю.А. Ипполитов. – ГЦОЛИФК. – М., 1988. – 44 с.Pages:     | 1 |   ...   | 114 | 115 || 117 | 118 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«Медицина. Фармація УДК: 37.016:615.1/2:[378.091:005.963]:615.15-057.85 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВІЗОРІВ д. мед. н., Білай И. М., к. фарм. н. Гетало О. В., к. мед. н., Красько М. П., к. фарм. н., Демченко В. О., к. фарм. н. Остапенко А. О. Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя Метою цієї роботи є висвітлення шляхів удосконалення викладання деяких питань фармакотерапії для провізорів слухачів курсів підвищення кваліфікації...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«УДК 630*174.753 Доц. Ю.М. Дебринюк, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ДО ПИТАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЗА УЧАСТЮ МОДРИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ1 На підставі досліджень росту і продуктивності 202-ох 18-160-річних чистих і змішаних насаджень за участю модрини за період 1986-2000 рр. рекомендується застосування схем і способів змішування при створенні лісових культур за участю модрини європейської. У статті дискутується проблема, положення якої стали об'єктом критичних зауважень...»

«УДК 661*71 Асист. Т.В. Юськевич, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНІФОЛІ ІЗ ЖИВИЦІ ОКРЕМИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ХВОЙНИХ Наведено кількісний та якісний аналіз живиці досліджуваних інтродукованих видів роду Pinus L., зокрема характеристика каніфолі із живиці досліджуваних видів. Ключові слова: підсочування, живиця, каніфоль, терпентинне масло, густина, кислотне число, число омилення. Assyst. T.V. Yuskevych – USUFWT Characterystic of resin acid from resin some conifers species...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 54–58. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 54–58. УДК 614.2+669.013 Т. В. Єрошкіна, С. С. Борисенко, Г. В. Даниленко, Н. Г. Положай 9 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара РОЛЬ КОМІСІЙ ПІДПРИЄМСТВ З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Оцінено адекватність працевлаштування осіб з обмеженими...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Лех П., Сєрота З., Гриник Г. Фітопатологічний моніторинг як частина загальнодержавного біологічного моніторингу у Польщі: звіт за 2001 р.// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 12.4. – С. 177-191.2. Новик В., Грузинка Ф., Стари Б. Атлас комах шкідників лісових порід. – Харків, 2004.3. Падій М.М. Лісова ентомологія. – К: УСГА, 1993. – 236 с.4. Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. –...»

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»