WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 103 | 104 || 106 | 107 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 105 ] --

Зміст технічної підготовки передбачав опанування базовими технічними елементами сноубордистів, що ґрунтується на різноманітних рухових уміннях і навичках володіння сноубордом під час спуску зі схилу, подолання нерівностей рельєфу схилу та виконання поворотів різного радіусу.

Специфіка сезонності сноубордингу в Україні зумовлює обумовлює умовний поділ тренувального циклу на період тренувань «без снігу» і «сніговий період». Тому засоби технічної підготовки також були поділенні на дві групи: у безсніжний і сніговий період.

У безсніжний період широко використовувалась імітація основних технічних елементів. Спочатку вправи виконувались на місці, а потім у русі ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ (кроком, стрибками, бігом). До таких засобів належали: утримання основної стійки (о.с.) (передня, задня), високої та низької стійки, о.с. на фронтсайді (ФС) та бексайді (БС), ФС і БС низька стійка; гвинто-кутове положення; приземлення в о.с. після поворотів та обертань на різних площинах; виконання окремих фаз повороту (вхід, ведення, вихід), повороти тулуба з імітацією поворотів ФС і БС;

стартові виштовхування; імітація закритої фінішної стійки; стрибки через лінію з п’ят на носки в о.с.; стрибки через гімнастичну лаву в о.с. і протилежним боком о.с.

Частина засобів даної групи виконувались також із застосування скейтбордингу при подоланні вправ на поверхні різної крутизни та проходженні слаломної траси.

До засобів технічної підготовки сноубордистів початківців у безсніжний період були включенні стрибки на батуті без спорядження і в спорядженні з імітацією (в окремих випадках виконанням) основних технічних елементів сноубордиста (різновиди стійок, поворотів, положень, приземлень); вправи на тренажері.

Домінуюча роль у технічній підготовці сноубордистів-початківців належала засобам підготовки на снігу. Сюди входили вправи спрямовані на оволодінні навиками збереження основної стійки та рівноваги; засоби для формуванню навиків виконувати рухи на похилому схилі, які виконувались спочатку на місці, а потім під час спуску (поперек схилу); засоби для оволодіння навиками прямого спуску, прямого і бокового зісковзування; вправи для формування навиків катання поперек схилу (траверсування); повороти зісковзуванням, повороти до схилу зісковзуванням; різані повороти; стрибкові вправи на місці та в русі; проходження різних відрізків траси слалому (10-15 воріт).

Для кращого розуміння широти спектру вправ технічної підготовки розкриємо ширше окремі групи засобів.

Для збереження рівноваги виконували:

присідання, нахили тулуба вперед, назад з торканням дошки, снігу, зісковзування назад з втриманням рівноваги; підстрибування на місці з виконанням поворотів праворуч-ліворуч. Вправи виконувались на місці та в русі, в парах та трійках та з допомогою тренера.

Основою експериментальної методики технічної підготовки сноубордистів-початківців є максимально різноманітне використання широкого кола спеціально-підвідних вправ та елементів базової технічної підготовки.

Їх застосування відбувалося шляхом використання таких практичних методів:

виконання вправи в цілому, навчання вправи частинами, підвідних вправ.

Перший із зазначених методів домінував під час виконання відносно простих вправ. Навчання вправи частинами широко застосовували під час вивчення складних за структурою вправ. Метод підвідних вправ використовували як допоміжний спосіб засвоєння технічних елементів. Підвідні вправи добирали таким чином, щоб вони за своєю структурою відповідали руховій дії загалом, або окремим її рухам. Застосовуючи підвідні вправи, ураховували успішність засвоєння рухової дії кожного спортсмена.

У тренувальному процесі сноубордистів-початківців особливе місце займали ігровий та змагальний методи, які застосовували для засвоєння технічних навиків упродовж усього формувального експерименту. Зазначені методи використовували переважно в основній та заключній частинах ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ тренувального заняття. Систематичне і раціональне застосування ігрового і змагального методів позитивно впливало на комплексний розвиток техніки виконання базових елементів сноубордингу, на всю психомоторну та емоційну сфери сноубордисток і були додатковим стимулом для покращення власних технічних навиків.

Рухливі ігри, естафети та вправи змагального характеру проводили в спортивному залі і в парку, на роликовій дошці та сноуборді. З сноубордистками ЕГ на одному тренуванні організовували 2-3 естафети або рухливі гри.

Застосовуючи ігровий та змагальний методи, ми враховували:

період підготовки, завдання тренування, рівень фізичної підготовленості та умови проведення тренувального заняття.

Важливим моментом в методиці технічної підготовки сноубордистівпочатківців стало використання методу паралельного впливу, який передбачав розвиток технічних можливостей у процесі фізичної підготовки. Метод паралельного впливу застосовували на етапі вдосконалення технічних навичок.

Для цього використовували: різноманітні технічні елементи сноубодингу з висуванням додаткових вимог до їх виконання; комбіновані вправи, різноманітні смуги перешкод, колове тренування, біг по пересіченій місцевості (слалом між деревами, пеньками, зміна напрямку руху за сигналом), катання на сноуборді у різних кліматично-погодних умовах та на схилах різної крутизни.

Застосування методів демонстрації (пряма й опосередкована наочність) та слова (розповідь, опис, пояснення, супровідне пояснення, інструкції і вказівки, словесні методи оцінки, „самопроговорення”, міміка, жести) допомагало спортсменам краще зрозуміти зміст і форму вправи, створити уявлення про правильність їх виконання, темп і ритм, послідовність і своєчасність зусиль, критично оцінювати свої успіхи, долати труднощі та невдачі.

Ефективність технічної підготовки сноубордистів-початківців ми підвищили шляхом використання значної кількості методичних прийомів.

Найчастіше застосували: полегшенні та ускладнені умови; елементи новизни;

подразнення вестибулярного аналізатора; різні умови навколишнього середовища, рельєфу, поверхні, крутизни схилу; додаткові орієнтири-сигнали (зорових, слухові); використання зменшеної, підвищеної, рухомої чи слизької опори (поверхні); варіювання параметрів навантаження; зміну напрямку чи амплітуди рухів; варіювання, пов’язане з використанням ігрового та змагального методів; використання засобів термінової інформації; самоконтроль і самоаналіз рухових дій; активне розслаблення м’язів; тренування довільної уваги; виконання відомих технічних прийомів у незвичних та незнайомих (ускладнених) умовах (зміна місця проведення занять).

В процесі технічної підготовки використовували метод стандартно повторювальної вправи, який домінував під час виконання нових, досить складних у координаційному відношенні рухових дій, якісне виконання яких можливе лише після певної кількості їх повторень у відносно стандартних умовах. Метод варіативної (перемінної) вправи був головним методом розвитку технічних можливостей та реалізовувався у двох основних варіантах: метод суворо регламентованої вправи і не суворо регламентованої вправи. Перший впроваджувався у тренувальний процес через застосування методичних прийомів суворо заданого варіювання окремих характеристик чи всієї форми рухової дії. Такі методичні прийоми передбачали зміну: напрямку та амплітуди ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ руху; силових компонентів; швидкості, темпу, ритму рухів; вихідних і кінцевих положень; способу виконання дії; ускладнення звичних дій додатковими рухами; комбінування рухових дій; дзеркальне виконання вправ; використання різних сигнальних подразників; виконання вправ: після подразнення вестибулярного аналізатора; на фоні втоми; з обмеженням зорового контролю.

Методи не суворо регламентованого варіювання містили прийоми, які передбачали варіювання, пов’язане: з використанням незвичних умов зовнішнього середовища; незвичних приладів, спорядження; з використанням ігрового і змагального методів.

Для оцінки ефективності авторської методики базової технічної підготовки сноубордистів-початківців ми звернулися до групи тренерів, які методом експертного оцінювання визначали рівень виконання базових елементів техніки за 5- бальною шкалою згідно критеріїв запропонованих у навчальній програмі зі сноубордингу [3]. Значення коефіцієнту конкордації (0,8030,851) та коефіцієнту кореляції (0,7120,831) вказують на прийнятний рівень узгодженості думок експертів.

Таблиця 1.

Показники елементів базової техніки сноубордисток - початківців в кінці педагогічного експерименту Рівень x ±m № Елементи техніки, бал групи достовірн V,% t ості КГ(n=12) 3,2±0,1 10,3 Поворот бексайд 6,8 ЕГ(n=12) 4,2±0,09 7,5 КГ(n=12) 3,48±0,1 9,5 Поворот фронтсайд 7,9 ЕГ(n=12) 4,5±0,08 5,6 КГ(n=12) 3,2±0,09 8,9 Закантовування 7,0 ЕГ(n=12) 4,0±0,06 5,3 КГ(n=12) 3,3±0,1 9,9 Навантаження сноуборда р0,001 5,6 ЕГ(n=12) 4,0±0,08 6,2 КГ(n=12) 3,3±0,09 9,3 Розвантаження сноуборда 6,1 ЕГ(n=12) 4,2±0,1 8,3 КГ(n=12) 3,28±0,11 11,0 Фази ведення дуги 5,2 повороту ЕГ(n=12) 4,15±0,13 10,53 КГ(n=12) Техніка проходження 3,36±0,09 8,9 6,0 траси ЕГ(n=12) 4,16±0,1 7,9 КГ(n=12) р0,01 16,3±1,9 39,1 Змагання, місце 2,9 ЕГ(n=12) 8,8±1,8 66,1 Примітка: t граничне=2,07 при p0,05;t граничне=2,82 при p0,01;t граничне=3,79 при p0,001.

Показники елементів базової технічної підготовленості після формувального експерименту представленні у таблиці 1.

Згідно отриманих даних рівень технічної підготовленості сноубордисток ЕГ є вищий, ніж у представниць КГ за усіма оцінюваними показниками (р0,001). Техніка виконання поворотів БС, ФС; закантовування, навантаження, розвантаження сноуборду; фази ведення дуги повороту та техніка проходження траси слалому загалом у ЕГ відповідає рівню вище середнього і середньостатистичний бал знаходиться в межах 4,04,5. В КГ виявлені нижчі ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ показники оцінки цих елементів (3,23,48 бала), відповідають середньому рівню.

Рівень технічної підготовленості значною мірою визначає спортивний результат у сноубордингу [1; 3]. Для визначення впливу експерименту на спортивний результат сноубордисток ми аналізували результати їхніх виступів на контрольних змаганнях. Отримані дані свідчать, що середньостатистичний показник місць, які посіли сноубордистки ЕК становить 8,8±1,8, а у КГ 16,3±1,9, така різниця становила понад п’ятдесят відсотків (p0,01).

Висновки. Отримані дані дозволяють стверджувати, що розроблена методика технічної підготовки сноубордистів-початківців є ефективною і може бути рекомендована для впровадження в тренувальний процес.

ЛІТЕРАТУРА Зіньків О. В. Техніка виконання поворотів фронтсайд та бексайд у альпійських 1.

дисциплінах сноубордингу / О. В. Зіньків, Я. В. Тимчак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., – 2004. – № 15. – С. 44–48.

Зіньків О. В. Техніка проходження дистанції у альпійських дисциплінах 2.

сноубордингу / О. В. Зіньків, Я. В. Тимчак // Молода спортивна наука України :

зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 125– 129.

Зіньків О.В. Сноубординг: навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 3.

та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю: [програма] / О.В. Зіньків, Н.І. Стефанишин та ін. – К., 2011. – С. 91.

Івасюта Ю. О. Аналіз техніко-тактичних особливостей змагальної діяльності в 4.

сноуборді / Ю. О. Івасюта // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2006. - № 35. – С. 225-228.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте :

5.

[учебник] / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. литература, 2004. – 808 с.

АНОТАЦІЇPages:     | 1 |   ...   | 103 | 104 || 106 | 107 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«Випуск 173. Том 185 УДК 577.156; 612.015.349 Чорна В. І., Лянна О. Л., Бразалук О. З. ІНІЦІАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА ВПЛИВ НИЗЬКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Метою даної роботи було дослідження адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, яку визначали за зміною активності лізосомного цистеїнового катепсину L у структурах головного мозку щурів. Показано, що дозова залежність активності катепсину L структур головного...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «_» _ 2014 р. БІОХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму подготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія професійного спрямування “Технології зберігання, консервування та переробки молока” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на засіданні кафедри матеріал,...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«179 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ. УДК 582.32:54.06 ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ПІЩАНИХ І ВОДНИХ КУЛЬТУР МОХУ DREPANOCLADUS ADUNCUS (HEDW.) WARNST. О. І. Щербаченко Інститут екології Карпат НАН України, вул. Стефаника, 11, Львів 79000, Україна е-mail: morphogenesis@mail.lviv.ua Досліджено вплив іонів важких металів на регенераційну здатність пагонів, інтенсивність люмінесценції...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.201 М. М. ПРИХОДЬКО * ЗАГРОЗИ БІОРІЗНОМАНІТТЮ НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Наведено оцінку загроз біорізноманіттю на території Івано-Франківської області. Розглянуті питання збереження й відтворення біотичної складової в антропогенних ландшафтах. К л ю ч о в і с л о в а : біорізноманіття, забруднення, фрагментація,...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»