WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 98 | 99 || 101 | 102 |   ...   | 124 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 17 Вінниця – 2014 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 100 ] --

2. Розробити комп’ютерну програму, спрямовану на підвищення рівня тактичної підготовленості спортсменів у хокеї на траві, диференційовану до віку та рівня їхньої кваліфікації.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Результати дослідження та їх обговорення. В основі підвищення рівня тактичної підготовленості лежить вдосконалення комбінаційної командної гри і розвиток індивідуальних спеціальних тактичних здібностей спортсменів.

Загальний час окремого тактичного ходу гравців командних ігрових видів спорту включає:

- час сприйняття ігрової ситуації;

- час вибору адекватного рішення;

- час рухової відповіді.

Вибір адекватного рішення базується на так званому оперативному мисленні.

Для підвищення ефективності тактичної підготовки пропонуються наступні схеми нестандартної тактичної підготовки.

У молодшому віці на етапі початкової підготовки основними завданнями мають бути:

- вдосконалення моторних компонентів рухової реакції та часу сприйняття на основі різних рухливих ігор. При чому проведення рухливих ігор повинно відбуватися з активним обговоренням правильних дій гравців, постановкою проблемних питань та спільним пошуком їх розв’язання;

- вивчення індивідуальної тактики і найпростіших групових взаємодій.

Тренер повинен розуміти важливість цього етапу підготовки, звертати увагу на найменші тонкощі індивідуальної тактичної майстерності, володіти прикладами провідних та видатних кваліфікованих гравців. Серед засобів варто використовувати відео перегляди та відвідування змагань сумісно з вихованцями з зазначенням помилок, або навпаки вдалих тактичних ходів, які виникають в ході гри. Прості групові взаємодії мають бути доведені до автоматизму, тому що в кінцевому рахунку, вони і є основою командної тактики. При цьому важливо, заохочувати юних спортсменів, які проявляють нестандартність мислення та шукають інші варіанти розв’язання тактичних завдань.

Для спортсменів середнього шкільного віку, які тренуються на етапі попередньої базової підготовки важливим є:

- розвиток оперативного мислення за допомогою спеціальних творчих ігор і алгоритмічних завдань. Сучасні інформаційні технології дозволяють створювати інтерактивні мультимедійні програми для навчання тактиці та контролю тактичних навичок, що значно підвищує ефективність розвитку ігрового мислення;

- подальше вивчення і вдосконалення групових взаємодій. На цьому етапі групові тактичні дії ускладнюються, використовується активний опір суперника, під час аналізу дій звертається увага на дії як нападників, так і захисників;

- вивчення основ командної тактики. Для полегшення вивчення командних тактичних дій має використовуватися метод вивчення взаємодій по частинам, кожен гравець повинен розуміти кінцевий результат таких взаємодій.

У юних спортсменів старшого віку, що тренуються на етапі базової спеціалізованої підготовки висока ступінь сформованості нервово-м’язового апарату дозволяє не тільки засвоювати складні рухові дії, але й оволодівати навичками розв’язання тактичних завдань.

Тактична підготовка в цьому віці спрямована на:

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

- вдосконалення тактичного мислення за допомогою моделювання специфічних ситуацій як на теоретичних, так і на практичних тренуваннях, а також під час виконання самостійних тактичних завдань у вільний від тренування час;

- поглиблене вдосконалення командної тактики з акцентом на специфіці індивідуальних тактичних дій, що дозволяє ефективно використовувати найсильніші сторони підготовленості певного спортсмена.

Один з найважливіших постулатів психофізіології в розділі «навчання»

звучить так: «Гра – це вроджена потреба дитячого організму», саме тому ефективність процесу тактичної підготовки без планової змагальної діяльності неможлива.

Проте, при здійсненні навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах сьогодні явно спостерігається зайва запрограмованість.

Звідси мінімальна творчість дітей під час ігрової діяльності, нестача самобутності та невміння реалізувати свій техніко-тактичний потенціал в умовах змагань.

Здійснення безперервної ігрової підготовки має проходити на основі застосування змагально-ігрового методу, зміни обстановки й умов при виконанні техніко-тактичних вправ з регулярним застосуванням інтегрованих вправ і сполученої підготовки.

Особливості безперервної ігрової підготовки в зв'язку з віком представляються наступними:

Молодший вік – акцент на навчанні за допомогою гри; постійне включення в тренувальний процес рухливих ігор та естафет.

Середній вік – регулярне застосування вправ ігрового характеру;

варіативність обстановки та умов виконання тренувальних вправ.

Старший вік – систематичне проведення міні-турнірів типу "1х1", "2х2", "3х3" на всіх циклах і етапах річної підготовки.

Відповідно до представленої моделі тактичної підготовки юних спортсменів командних ігрових видів спорту нами була розроблена комп’ютерна мультимедійна програма контролю рівня розвитку тактичного мислення в хокеї на траві, що була диференційована для спортсменів різної кваліфікації. Були розроблені тестові завдання з метою розв’язання ігрових ситуацій. Тактичні завдання були складені відповідно до програми ДЮСШ з хокею на траві.

Для юних спортсменів, що тренуються на етапі початкової підготовки такі завдання включали вибір правильного варіанту з 2 можливих, для спортсменів групи попередньої базової підготовки – з 3 можливих необхідно було обрати вірний варіант, для спортсменів групи базової спеціалізованої підготовки необхідно було вибрати 1-2 правильних варіантів, або запропонувати свій; для спортсменів високої кваліфікації такі завдання були обмежені ще й за часом.

При цьому тренер повинен бути поруч і вимагати пояснення відповіді від гравця. Приклад тестових завдань тактичної спрямованості представлений на рис. 1.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

–  –  –

Після закінчення індивідуального тестування проводилося загальнокомандне теоретичне тренувальне заняття для обговорення тактичних завдань і спільного пошуку правильних відповідей.

Для більш ефективного використання розробленої нами мультимедійної програми для підвищення рівня тактичних знань юних спортсменів можна дати ряд практичних рекомендацій тренерам і викладачам:

а) обговорювати на тренуваннях і заняттях питання, що виникають, пов’язані з роботою програми і тактикою спортивних ігор;

б) разовий час роботи з комп’ютерною програмою повинен бути суворо індивідуальним, але в середньому оптимальним часом є 30-45 хвилин;

в) роботу з програмою можна вести як лінійно (у вигляді послідовних занять від теми до теми), так і дискретно (проходження будь якої теми в залежності від мети заняття);

г) набуті тактичні знання повинні обов’язково знаходити практичне застосування у вигляді тактичних умінь і навичок.

На основі об'єктивних даних про наявність у юних спортсменів певних техніко-тактичних навичок, про рівень розвитку психомоторних і когнітивних якостей і про особливості адаптації до тренувальних і змагальних навантажень формується комплекс засобів тактичної підготовки.

У тактичній діяльності ефективність реалізації прийнятих рішень визначається моторними і сенсомоторними факторами, тобто швидкістю рухових реакцій у відповідь на зміну ігрової обстановки і швидкість виконання ігрових дій.

Тактична підготовка юних спортсменів є системою багатофакторних впливів на спортсмена за допомогою вправ загального і, головним чином, спеціального характеру, одночасно розвиваються психомоторні і когнітивні якості, формуються техніко-тактичні навички і оптимізується процес адаптації до умов змагальної діяльності. Застосування таких вправ оптимально під час інтегральної підготовки, яка являє собою логічно організований комплекс засобів і методів розвитку зазначених якостей спортсменів і характеризується ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ формуванням у них спеціальних навичок ігрового протиборства та організації раціональних дій партнерів по команді.

Висновки. Для підвищення рівня тактичної підготовленості юних спортсменів варто використовувати інноваційні методи навчання – мультимедійні комп’ютерні програми, які мають ряд переваг перед традиційними способами формування тактичного мислення, таких, як заняття лекційного і семінарського типу, опрацювання спеціальної літератури, бесіди, перегляд відео-матеріалів тощо. Основними аргументами на користь комп’ютерних технологій навчання є: індивідуалізація, наочність, інтерактивність, можливість використання комбінованих форм передачі інформації та реалізація самостійного навчання, що в кінцевому підсумку відбивається на швидкості й якості засвоєння матеріалу.

Розроблений алгоритм формування тактичних навичок та навчання тактичним взаємодіям дозволяє подавати навчальний матеріал за рівнями складності з поетапним ускладненням просторових, часових і просторовочасових умов діяльності; покроковий контроль і корекція покращують процес засвоєння навчально-тренувального матеріалу.

Перспектива подальших досліджень вбачається у розробці програми тактичної підготовки для висококваліфікованих гравців в залежності від функцій, які вони виконують у процесі змагальної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА Башкин С. Г. Оценка пространственно-временных характеристик двигательной 1.

деятельности футболистов высокой квалификации: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / С. Г. Башкин. — М., 1987. — 22 с.

Верхошанский Ю.В. Программирование тренировочного процесса 2.

высококвалифицированных хоккеистов в соревновательном периоде / Ю.В.Верхошанский, В.В.Лазарев, В.В.Тихонов и др. // Научно-спортивный вестник. – 1990. - №2. – С. 11-19.

Дмитров А.А. Программирование тактической подготовки юных теннисистов в 3.

условиях специализированной спортивной школы: автореф. дисс..канд. пед. наук / Дмитров Александр Александрович; ВНИИФК. – М., 2005. – 24 с.

Костюкевич В. М. Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве :

4.

монография / В. М. Костюкевич. — Вінниця : ООО «Планер», 2011. — 736 с.

Ложкин Г.В. Психология спорта: схемы, комментарии, практикум : учеб. пособ. / 5.

Ложкин Г. В. – К. : Освита Украины, 2011. – 484 с.

Малиновский С. В. Моделирование тактического мышления спортсмена / С. В.

6.

Малиновский. — М. : Физкультура и спорт, 1981 — 192 с.

Родионов A.B. Ведущие факторы развития спорта высших достижений в игровых 7.

видах / А.В.Родионов // Тенденции развития спорта высших достижения. – М.:

ЦНИИС, 1993. – С. 144 - 160.

Спортивные игры: Техника, тактика, обучение: Учебник для студентов высших 8.

педагогических учебных заведений / Под. ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова.

М.: Издательский центр «Академия», 2001. - С. 383-475.

Федотова Е. В. Основы тактики игры и тактической подготовки в хоккее на 9.

траве. / Е. В. Федотова. — М. : Спортивная книга, 2004. — 208 с.

Чанади Арпад. Футбол. Тренировки [пер. с венг.] / А. Чанади [предисл. Климина 10.

В. Л.] — М. : Физкультура и спорт, 1985. — 256 с.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Шустин Б. Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной 11.

подготовки / Б. Н. Шустин. // Современная система спортивной подготовки / [под ред. Ф. П. Суслова, В. Л. Сыча, Б. Н. Шустина]. — М. : СААМ, 1995. — С. 226— АНОТАЦІЇ

СТРУКТУРА ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУPages:     | 1 |   ...   | 98 | 99 || 101 | 102 |   ...   | 124 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України У процесі створення вуличних посадок вздовж автомобільних шляхів звичайно необхідно враховувати газостійкість деревних рослин. Згідно з [5], високий ступінь стійкості мають ільм, дуб північний, вільхи чорна та сіра, каркас, шелюга червона, спірея, лох вузьколистий, дещо нижчий серед хвойних: модрини: європейська, Сукачова, сибірська і японська, ялівець козацький, туя, тис, дуб звичайний, тополя канадська, ясен зелений, в'яз, верби сіра і козяча,...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«Кондратьєва Катерина Андріївна аспірантка кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка тел.: 097 9207765; 050 8223661 e-mail: kateryna.kondratyeva@googlemail.com Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України Сучасне сільськогосподарське виробництво не може обходитися без пестицидів – хімічних засобів боротьби з хворобами рослин, шкідниками і бур’янами. При неправильному...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (39) 2010 Булах І.П. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) МЕТОДИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ Н. Б. Грицай У статті проаналізовано сутність поняття „рефлексія”, з’ясовано її освітнє значення. Окреслено способи формування методичної рефлексії майбутніх учителів біології у процесі...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«УДК 661*71 Асист. Т.В. Юськевич, канд. с.-г. наук – УкрДЛТУ ХАРАКТЕРИСТИКА КАНІФОЛІ ІЗ ЖИВИЦІ ОКРЕМИХ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ХВОЙНИХ Наведено кількісний та якісний аналіз живиці досліджуваних інтродукованих видів роду Pinus L., зокрема характеристика каніфолі із живиці досліджуваних видів. Ключові слова: підсочування, живиця, каніфоль, терпентинне масло, густина, кислотне число, число омилення. Assyst. T.V. Yuskevych – USUFWT Characterystic of resin acid from resin some conifers species...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»