WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 47 ] --

Заняття активними видами туризму, спортивною технікою, участь в походах, подорожах підвищують витривалість, впевненість в собі. Вплив туризму на людину різноманітний[7,8]. Захоплення спортивно-оздоровчим туризмом сприятливо впливає на фізичний стан людини. Основним змістом занять активним туризмом є подолання природних перешкод, природного рельєфу місцевості. Долаючи перешкоди, турист залишається фізично активним протягом всього походу, чого не скажеш про інші види фізичної діяльності людини. В туристичному поході дитина виконує сукупність фізичних і технічних дій які є загальноприйнятими в методиці фізичного виховання, але значно ширші, різноманітніші і природніші за своїм змістом. Дії дитини можуть бути і швидкісно-силовими, і власне силовими, і складнокоординаційними. Вони можуть мати відносно стабільні і змінні форми залежно від ситуативних умов [2,7,8].

Аналіз наукової літератури, що присвячена спортивно-оздоровчому туризму, показав, що практично відсутні дослідження динаміки зміни психофізіологічних показників організму дітей, що систематично займаються спортивним туризмом в умовах санаторно-курортного лікування Мета – розкрити доцільність застосування та дослідити вплив «Програми занять туристсько-краєзнавчою діяльністю в умовах санаторно-курортного лікування» в рекреації та реабілітації дітей.

Методи дослідження – аналіз і узагальнення науково-методичних джерел, методика САН, антропометричні виміри, визначення функціонального стану серцевоНАУКОВИЙ НАПРЯМ судинної та дихальної системи за допомогою діагностичного автоматизованого комплексу „КАРДІО +”, метод математичної статистики.

Виклад основного матеріалу:

Оцінюючи роль і значення фізичної культури і рухову активність в цілому, М.М.

Амосов стверджує: “Укрепляет мускулатуру и тренирует серце, сохраняет подвижность суставов и прочность святок, улучшает фігуру, повышает минутный выброс крови и увеличивает дыхательный объем легких, стимулирует обмен веществ, уменьшает вес, благотворно действует на органы пищеварения, успокаивает нервную систему, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям” [1]. Підтримуючи думку М.М.

Амосова ряд авторів доводять, що рух є однією з найважливіших біологічних потреб людини [1,5,8].

Відомо, що туристські заходи мають сильний рефлекторний вплив і виявляють різнобічний фізіологічний вплив на організм підлітків, внаслідок чого виникає ряд місцевих і загальних реакцій, у яких беруть участь усі органи і системи.

Одним з найкращих і доступних засобів зміцнення і оздоровлення організму є активний, спортивний туризм. Заняття активними видами туризму, спортивною технікою, участь в походах, подорожах підвищують витривалість, впевненіше в собі.

Вплив туризму на людину різноманітний. Захоплення туризмом сприятливо впливає на фізичний стан людини. Основним змістом занять активним туризмом є подолання природних перешкод, природного рельєфу місцевості. Долаючи перешкоди, турист залишається фізично активним протягом всього походу, чого не скажеш про інші види фізичної діяльності людини. В туристичному поході дитина виконує сукупність фізичних і технічних дій які є загальноприйнятими в методиці фізичного виховання, але значно ширші, різноманітніші і природніші за своїм змістом. Дії дитини можуть бути і швидкісно-силовими, і власне силовими, і складнокоординаційними. Вони можуть мати відносно стабільні і змінні форми залежно від ситуативних умов [2,7,8].

Постійно знаходячись під впливом фізичних навантажень під час занять спортивним туризмом, організм дитини перебуває на вершині оптимальної роботи практично всіх систем і органів. Активний туризм позитивно впливає на м'язову, серцево-судинну, дихальну системи, суглоби і зв'язки. Під час подолання різних природних і інших перешкод, у роботі задіяні всі без винятку групи м'язів. Найбільше навантаження припадає на м'язи, так званого, м'язового корсету, і особливо на м'язи ніг та рук [8].

Туристська діяльність впливає на якість роботи легенів людини. Легені виконують одну з найфундаментальніших функцій людського організму - дихання. Дихання забезпечує тканини і органи людини киснем, без якого неможливі основні фізіологічні і біохімічні процеси.

Якщо людина не одержує необхідної кількості свіжого повітря, або дихає неправильно - то кількість кисню, що поступає в організм, не відповідає тому, який виводиться з організму. Чим глибше дихає людина, тим менше вдихів-видихів вона робить за хвилину, і тим триваліше і здоровіше її життя.

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Фізична активність під час занять спортивним туризмом, дозволяє підвищити якісні показники основних параметрів легенів - глибину дихання і максимальну вентиляцію легенів. Так у дітей, що систематично займаються туризмом, глибина дихання може збільшуватися в 1,5-2 рази, а максимальна вентиляція легенів збільшується на 40-60% [8].

Після занять спортивним туризмом підвищується ефективність роботи серцевосудинної та дихальної системи, тому що збільшуються резерви серця та кисень більш ефективно використовується тканинами організму, тому туризм є не тільки засобом оздоровлення здорових дітей, але також засобом профілактики і лікування захворювань.

Діти, які займається туризмом на 30% менше хворіють ОРЗ. У них збільшуються резерви серця [ 8].

Тренувальні навантаження, направлені на розвиток витривалості, призводять до збільшення об'єму циркулюючої крові. Це збільшення зумовлене, в основному, підвищеним об'ємом плазми. Може зростати також кількість еритроцитів, однак збільшення об'єму плазми, як правило, більш суттєве. Об'єм плазми, який зріс, зумовлює пониження в'язкості крові, що сприяє кращому кровообігу.

На думку Ю.Ф.Змановського, раціональна рухова діяльність повинна включати фізичні і розумові навантаження на сприятливому емоційному фоні, що може створюватися природним оточенням. За останні роки з'явилися дані про біохімічний аспект у механізмі впливу фізичного навантаження на регулюючі системи. Встановлено, що фізичні вправи на повітрі сприяють збільшенню продукції нейтро-пептидів особливих речовин, що продукуються мозком і відіграють важливу роль у прояві психічних функцій, що сприятливо відбивається на настрої, поліпшенні сну, підвищенні апетиту. Ю.Ф.Змановський думає, що ці механізми складають матеріальну основу для нормального психічного розвитку дитини [3].

Активний відпочинок в лоні природи корисний всім, легкі іони освіжають повітря, знімають втому і нервову напругу, вони стимулюють діяльність серцево-судинної, дихальної і кровотворної систем, покращують терморегуляцію, знижують артеріальний тиск, підвищують тонус центральної і вегетативної нервової системи. Висока іонізація повітря підвищує окислювально-відновні процеси в нашому організмі, сприяє зменшенню і усуненню спазмів судин і бронхів [3,5].

Численні наукові дослідження показують, що на психофізіологічні параметри людського організму безпосередньо благотворно впливає обсяг його рухової активності.

Туристсько-краєзнавча робота є великою школою життя для підростаючого покоління.

Крім виховання високих моральних якостей та естетичних почуттів, у дітей розвивається пам'ять, спостережливість, уява, сенсомоторні реакції, допитливість, творче мислення, формується світогляд, позитивний емоційний фон. Збагачуючи свій розум теорією і практикою пізнання дійсності, діти під час подорожей та екскурсій пізнають життя у всій його різноманітності.

Дослідження впливу туристсько-краєзнавчих засобів в комплексній рекреації та реабілітації дітей проводилось на базі санаторію ДП “Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ” з основною групою дітей віком від 12 до 14 років (15 ч.) та ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ експериментальною – 12-14 років (16 ч.). На фоні поглибленого медичного оздоровлення, нами було розроблено та впроваджено «Програми занять туристськокраєзнавчою діяльністю в умовах санаторно-курортного лікування»;, що включала основні форми туристсько-краєзнавчої роботи. Для покращення функціонального стану організму, підвищення працездатності всіх органів та систем нами були запропоновані дихальна гімнастика за методикою А.А. Стрельникової, корегуючи фізичні вправи, як додаткові, у вільний час.

Дослідження проходило у декілька етапів:

- розробка комплексної «Програми занять туристсько-краєзнавчою діяльністю в умовах санаторно-курортного лікування»;

- впровадження «Програми» при коротких термінах лікування, яка враховувала кліматичні умови, матеріально-технічну базу, профіль санаторію, яка включала в себе:

ранкову гімнастику, дихальні лікувальні вправи, туристські естафети, ігри, орієнтування на місцевості, робота з компасом, картою та умовними знаками, навчання основам юного туриста (в'язання вузлів, техніка та тактика подолання природних перешкод, наведення дистанцій, страхування, знання основних правил проведення змагань зі спортивного туризму, підготовка до участі у змаганнях з туристичної техніки на етапах).

- аналіз впливу запропонованої «Програми» на основні морфо-функціональні показники дітей, що перебували в “Санаторії для дітей з батьками “Скадовськ”[3,5].

Спеціалісти, які вивчають ріст і розвиток організму людини, ретельно аналізують зміни довжини, маси, окружності грудної клітки тіла та процеси що супроводжують розвиток. При цьому довжина і маса тіла найбільш точно дозволяють визначати інтенсивність змін у процесі розвитку [3].

Дані дослідження (табл.1) свідчать про те, що у зміни в довжині тіла обох груп не виявлено суттєвих розбіжностей, різниця не значима - Р 0,05. Маса тіла, на відмінну від довжини тіла є більш залежною від впливу різноманітних чинників і у першу чергу – від впливу зовнішнього середовища та способу життя. Порівняльний аналіз отриманих даних показав, що відбулися вікові зміни в загальній масі тіла досліджуваних, проте різниця не значима - Р 0,05. Зіставлення отриманих результатів також не виявило значимих відмінностей між досліджуваними обох груп середніх результатів ОГК відсутня статистично вірогідна розбіжність (Р 0,05).

Функціональні можливості за визначенням ряду авторів є інтегральним показником функціонального стану організму людини, який характеризує можливості різних систем та органів, як цілісної системи, забезпечувати ефективну діяльність при напруженій фізичній роботі [10, 19].

Як стверджують спортивні фізіологи, частота серцевих скорочень в більшій мірі залежить від певного рівня фізичної підготовленості, а також регулярністю занять фізичними вправами і спортом [3,5]. Тому для наших досліджень було важливо визначити цей показник у дітей експериментальної групи. Як показав порівняльний аналіз показників частоти серцевих скорочень (ЧСС), досліджувані обох груп мали достовірну різницю в показниках ЧСС ( 0,01 ).

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Необхідно відзначити, що у більшості дітей показники серцево-судинної системи знаходяться в межах норми. І лише в окремих осіб вони сягали верхньої або нижньої межі норми Життєво важливий показник функціонального стану організму і показник здоров’я людини є ЖЄЛ. Характеризуючи функцію зовнішнього дихання, встановлено, що ЖЄЛ адекватно реагує на зміни навколишнього середовища і в першу на фізичні навантаження, систематичність занять і їх подовженість [3,8].

Порівняння середніх значень цього показника у дітей, які займалися туристськокраєзнавчою діяльністю, показав, що досліджувані експериментальної групи мають вищі показники процеси ніж діти основної, розбіжності вірогідні ( 0,001.).

Аналіз м’язової сили дітей показав що діти ЕГ виявилися сильнішими за дітей з ОГ. Різниці між ними вірогідні – Р 0,01.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено доктором біологічних наук, професором О. В. Баєвою Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 15.06.04) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Баєва О. В. Навчальна програма дисципліни “Основи менеджменту охорони здоров’я” (для бакалаврів, спеціалістів). — К.: МАУП, 2005. — 22 с....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«О.Г. Луговський, наук. співр. Центру ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ ВЧЕНИХ досліджень науково-технічного потенціалу та історії І НАУКОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНСЬКИХ науки ім. Г.М. Доброва АКАДЕМІЧНИХ ВИДАННЯХ НАН України Розробка наукової спадщини української науки вченими НАН України. Здобутки вчених України в галузі історії науки відбито в друкованій продукції НАН України: монографіях, брошурах, наукових статтях про розвиток науки в Україні, наукових установах, ювілейних статтях про вчених, у некрологах....»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 517.9:577.4:303.101 Доц. В.М. Онишкевич, канд. фіз.-мат. наук; доц. В.З. Холявка, канд. екон. наук; студ. Х.О. Гапаляк – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Зроблено спробу математичного опису взаємодії кількох біологічних змінних в екосистемі. Для цього запропоновано використати систему лінійних диференціальних рівнянь першого...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«Енергетика: економіка, технології, екологія ISSN 1813-5420 ЕКОЛОГІЯ ECOLOGY УДК 628.33 М.Ю. КОЗАР, Л.А САБЛІЙ ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ ІЗ СТІЧНИХ ВОД В РІЗНИХ КИСНЕВИХ УМОВАХ M.KOZAR, L. SABLIY EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL FROM WASTEWATER IN DIFFERENT OXYGEN CONDITIONS Анотація. В роботі представлено вплив кисневих умов на ефективність видалення сполук фосфору із стічних вод. Практично підтверджено закономірності зниження ефективності в залежності від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»