WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 43 ] --

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, ортостатическое воздействие, специальные медицинские группы.

PYSICAL PERFORMANCE OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP WITH

DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM.

Victoria Biletska, Valentine Tymoshkin, Sergei Rassyplyenkov National Aviation University The features of orthostatic effects on students of special medical groups in various diseases of the cardiovascular system. Presented differences in responses to orthostatic effects of the surveyed young people with various diseases of the cardiovascular system.

Key words: physical education, students, orthostatic effects, special medical group.

МОНІТОРИНГ ЗАХВОРЮВАННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ

ГРУПИ ХДУ ЗА ПЕРІОД 2009-2013 РОКИ Лілія Гацоєва, Борис Кедровський Херсонський державний університет Постановка проблеми. Аналіз сучасних демографічних процесів та відомостей про стан здоров’я населення України свідчить, що за останні десятиріччя в Україні склалася непроста демографічна ситуація: знизилася народжуваність, підвищилась смертність, це означає, що загальний приріст населення має негативну динаміку. Різко зросла захворюваність, у тому числі на гіпертонію - у три рази, стенокардію - у 2,4 рази, інфаркт міокарду - на 30 відсотків. Несприятливі природні умови стали причиною зростання кількості хворих дітей [6].

Майже 90 відсотків дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад 50 відсотків - незадовільну фізичну підготовку, близько 70 відсотків дорослого населення низький та нижчий, ніж середній, рівні фізичного здоров'я, у тому числі у віці 16 - 19 років - 61 відсоток, 20 - 29 років - 67,2, 30 - 39 років - 66, 40 - 49 років - 81,5, 50 - 59 років - 81, 60 років і старші - 98,1 відсотка [6].

Фізичне виховання є системою соціально-педагогічних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, підвищення стійкості організму до несприятливих факторів навколишнього середовища (інфекції, радіації, коливань температури, атмосферного тиску, змісту кисню в повітрі тощо), воно збільшує резервні сили організму, що дозволяють переносити більш значні фізичні та психічні навантаження.

Одним із основних завдань фізичного виховання у ВНЗ є виховання у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Кількість студентів, які мають проблеми зі здоров’ям, за останні роки зростає.

Зростає кількість студентів які мають крім основного. ще і супутні захворювання та ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ потребують лікувальної фізкультури, як засіб поліпшення їх фізичного стану. Для цих категорії студентів, за висновками, лікаря рекомендовано займається фізичною культурою у спецмедгрупах за спеціальною програмою. Заняття в цих групах носять оздоровчий характер. На заняттях використовуються різноманітні види ходьби, загально-розвиваючі вправи, елементи гімнастики, спортивних ігор та інше. В одній групі можуть займатися студенти з різними діагнозами [4].

Немає сумніву, що заняття фізичними вправами позитивно впливаючи на молоду людину, підвищують ефективність її навчання. Підвищення освітньої функції фізичної культури, інтересу людини до свідомої участі у формуванні свого здоров’я і його корекції є особливо актуальними для студентської молоді, тим більше для студентів, що мають відхилення в стані здоров’я [1]. Тому проблема формування, функціонування та організації фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, залишається актуальною і вимагає негайного розв’язання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи дані досліджень останніх років, О. І. Загревська з співавторами стверджує, що чисельність студентів з ослабленим здоров’ям коливається від 20 до 40 % [3].

При аналізі державної статистичної звітності про стан здоров’я дітей 0–17 років встановлено, що у структурі захворюваності дитячого населення у 2010 р. переважали хвороби органів дихання (66,75%), шкіри та підшкірної клітковини (5,13%), травми та отруєння (3,74%), хвороби органів травлення (3,62%), інфекційні та паразитарні хвороби (3,51%), хвороби ока та його придаткового апарату (3,30%). Сумарна частка цих хвороб становить 86,05% [5].

Серед студентської молоді наявність серйозних відхилень у стані здоров’я спостерігається у 20,6% (за даними М. М. Бобиревої), а саме: вони мають незадовільний стан здоров’я, низький рівень фізичного розвитку, надлишкову вагу [2]. За даними наукових досліджень, кількість студентів із низьким рівнем психофізичного стану за останні 10 років збільшилася у 2-3 рази та становить 24-50% від загальної кількості відносно здорових студентів [7].

Заняття фізичними вправами у спеціальних медичних групах є не тільки одним із головних чинників відновлення, зміцнення і підтримання здоров’я, поліпшення та збереження фізичної і розумової працездатності, а й могутнім засобом активізації адаптаційно-захисних сил організму, що забезпечують вищий рівень якості життя студентів. Тому для організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах IV ступеня зі студентами, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, слід враховувати якісні та кількісні особливості зазначеного контингенту.

Дослідження виконано в рамках теми зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2011-2015 рр. за темою 3.5.2.

Програмування та методики фізичної реабілітації осіб різних нозологічних та вікових груп.

Мета дослідження Вивчити та проаналізувати стан проблеми, формування та організації фізичного виховання зі студентами, яким за станом здоров’я рекомендовано відвідувати заняття з фізичної культури у складі спеціальної медичної групи у ВНЗ.

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Відповідно до мети було визначено такі завдання: вивчити стан проблеми за даною темою; проаналізувати результати дослідження.

З метою з’ясування рівня захворюваності, а також визначення особливостей формування та організації фізичного виховання зі студентами, яким за станом здоров’я рекомендовано відвідування занять з фізичної культури у складі спеціальної медичної групи проводився щорічний моніторинг захворюваності, було зроблено аналіз та узагальнення наукових джерел за темою дослідження та математична обробка даних.

Результати досліджень. Для дослідження особливостей організації фізичного виховання студентів, які за станом здоров’я віднесені до СМГ, було зібрано та проаналізовано дані про роботу спеціальної медичної групи за період з 2009 по 2013 рік, були проведені бесіди та анкетування викладачів і студентів.

Отже, як вказують результати дослідження, робота СМГ у Херсонському державному університеті має певні традиційні форми. На початку вересня, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України та згідно з інструкцією про розподіл на групи для занять фізичної культури, в установленому законодавством порядку проводиться профілактичний медичний огляд студентів 1-2 курсів. Медичне обстеження проводиться з метою виявлення захворювань та формування спеціальної медичної групи з фізичного виховання.

За висновками лікарсько-консультативної комісії та на підставі довідки про стан здоров’я, медичні працівники пункту охорони здоров’я ХДУ, у якому працюють лікартерапевт та 2 фельдшери, здійснюють розподіл студентів на групи для занять фізичною культурою. В основу такого розподілу покладені два критерії: стан здоров’я і фізичний розвиток. Студенти, які не пройшли медичного обстеження до занять не допускаються.

Метою фізичного виховання студентів, яким за станом здоров’я рекомендовано відвідувати заняття з фізичної культури у складі спеціальної медичної групи, є прискорення ліквідації патологічних процесів, відновлення і зміцнення здоров’я, досягнення максимально-можливого для даної особи рівня фізичного розвитку, психологічної і рухової підготовленості. Кінцева мета - виховання навичок здорового способу життя та потреб до самостійних систематичних занять фізичною культурою.

Аналізуючи дані медичного огляду за останні роки, можна констатувати, що за цей період спостерігається поступове зменшення загальної кількості студентів 1-2 курсів. За підсумками моніторингу встановлено що у 2010-11 навчальному році порівнюючи з 2009-10 роком, кількість студентів, які пройшли медичний огляд, з метою виявлення захворюваності не змінилась та складає 3221 особи, у 2011-12 та 2012-13 роках кількість студентів, які навчаються на 1-2 курсах, зменшилася на 30 та 34 % порівнюючи з 2009навчальним роком, що за абсолютними значеннями дорівнює 977 та 1022 особи відповідно (рис.1). Це може бути наслідком того, що сьогоднішні студенти-першого та другого курсів – діти, які народилися у 1995–1996 роках, коли народжуваність в Україні була на низькому рівні.

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ 12-13

–  –  –

Рис. 1. Кількість студентів, які навчалися на першому та другому кусах ХДУ у період з 2009 по 2013 навчальні роки.

Що стосується кількості студентів, яким за висновками лікарськоконсультативної комісії рекомендовано відвідувати заняття з фізичної культури у складі спеціальної медичної групи, то картина виявляється досить не однозначна.

Аналізуючи дані дослідження можна констатувати, що у 2010-11 навчальному році кількість студентів, віднесених за станом здоров’я до СМГ зменшилась на 14 % в порівнянні з попереднім навчальним роком та складає 2,27 % від загальної кількості студентів, які відвідують заняття з фізичної культури у основній групі.

У наступному 2011-12 навчальному році кількість студентів, які для занять фізичною культурою за станом здоров’я, були віднесені до СМГ, змінилася та за абсолютними даними дорівнює 77 особам, що на 5,48 % більш ніж у попередньому році, але враховуючи зменшення загальної кількості студентів, які займаються фізичною культурою у основній групі 2244 особи, їх доля складає 3,43 %.

Звертає на себе увагу факт збільшення кількості студентів, яких у 2012-13 навчальному році було віднесено до СМГ (91 особа). Порівняно з попереднім навчальним роком кількість збільшилася на 18,2 %, що порівнюючи з загальною кількістю студентів, які займаються фізичною культурою у основній групі, складає 4,29 % (рис. 2).

–  –  –

3,43 11-12 2,27 10-11 2,64 09-10 %

–  –  –

Але аналіз якісного складу студентів СМГ, дозволяє стверджувати, що на першому місці серед хвороб знаходиться захворювання серцево-судинної системи; на другому – захворювання опорно-рухового апарату. На долю хвороб шлунково-кишкового тракту і сечостатевої системи, неврології та інших перепадає 28%.

За результатами дослідження можна зробити висновок, що динаміка змін відсотку студентів, яким за результатами лікарсько-консультативної комісії рекомендовано відвідувати заняття з фізичної культури у складі спеціальної медичної групи, залишається незадовільною протягом останніх років, що потребує детального дослідження та розробки спеціальних методів дослідження цієї проблеми.

ЛІТЕРАТУРА Безгребельна Є.І., Возний С.С. Ставлення студенток, хворих на нейроциркулярну 1.

дистонію за кардіальним типом, до оздоровчих фізичних вправ; // Актуальні проблеми юнацького спорту : [зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф.] – Херсон : ХДУ, 2008. – С. 186-191 Бобырева М. М. Совершенствование методики профессионально-прикладной физической 2.

подготовки студентов медицинских вузов: автореф. дис. на соискание уч. степени канд.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«95 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ УДК 573.2:141.155 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ Г. М. Лисенко1, І. М. Данилик2 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Кропив’янського, 2, Ніжин, Чернігівська область16600, Україна e-mail: lysenko_gena@yahoo.com Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна e-mail:...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«Л.С. Дячук М.М. Гладюк Хімія Підручник для 7 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТернопіЛь навчаЛьна книГа – БоГДан УДК 54(075.3) ББК 24я72 Д 99 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07. 2015 р. № 777) Рецензенти: Курант В.З., професор кафедри хімії та методики її навчання, доктор біологічних наук Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»