WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 4 ] --

Закономірним є встановлений факт, що учні СМГ (рис.2) відчувають (на 17,44%, р=0,09) менший оздоровчий вплив занять з фізичного виховання, ніж учні підготовчої і (на 18,76% менший р0,05) основної медичної групи. Серед учнів СМГ менше тих, які переконані у користі фізичних навантажень в удосконаленні фігури (на 24,47% і 32,14%, р0,05 і р0,01) ніж учнів з міцним здоров’ям. Серед учнів СМГ (на 14,34% і 15,73%, р0,05 і р0,01 відповідно) більше тих, яких не відчули ніякої користі від виконання І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ фізичних вправ, що є характерним для цього контингенту дітей. Названі факти, імовірно, пояснюються відносно гіршим ставленням учнів, скерованих до СМГ до уроків фізичної культури, ніж у представників інших груп. За показниками фізичної підготованості і розумової працездатності не спостерігалося суттєвих розбіжностей у враженнях дітей різних медичних груп.

1–зміцнення здоров’я, 2–покращення настрою, 3–удосконалення фігури, 4– підвищення фізичної підготовленості, 5–покращення розумової працездатності, 6–не відчули Рис.2. Зміни, які відчувають школярі різних медичних груп після фізичних навантажень У середньому мало хто (у середньому – 5,9%) з учнів середнього шкільного віку зізнався, що не відчуває ніяких змін у своєму психофізичному стані. Тому більша частина (86,4%) школярів вважають урок фізичної культури потрібною формою організації фізичного виховання у школі. Серед батьків практично усі (94,7%) вважають таку форму організації фізичного виховання у школі, як урок фізичної культури, важливою.

У переконанні в користі та необхідності уроків фізичної культури не спостерігається вираженої тенденції з віком дітей: 86,4% учнів 5-х – 9-х класів вважають уроки фізичної культури потрібними.

Відсутні й гендерні розбіжності з цього питання:

88,72% хлопців і 91,15% дівчат вважають необхідною таку форму фізичного виховання.

Проте дані, отримані нами, дозволяють стверджувати, що між думкою про значущість уроків фізичної культури і рівнем здоров’я дітей (табл.1) існують взаємозв’язки.

Більшість дітей СМГ, як і інші школярі, вважають урок фізичної культури потрібною організаційною формою фізичного виховання у школі. Позатим було встановлено тенденцію до зниження кількості учнів які переконані у користі таких уроків зі зниженням рівня здоров’я.

Така ж тенденція спостерігається і в кількості уроків фізичної культури, в яких хотіли би брати участь учні протягом тижня (див. табл. 1). Так само з’ясовано, що учні СМГ набагато менше (p0,05–0,001) люблять складати нормативи, ніж інші діти. Тоді як бажання складати нормативи несуттєво відрізняється у дівчат (7,66±2,82 бали) і хлопців І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ (7,89±3,05 балів за 10-бальною шкалою) і не змінюється з віком дітей (7,5±3,4 балів – у 5 класі, 8,2±2,3 балів – у 7 класі і 7,9±2,7 балів – у 9-му класі, що свідчить про незмінність інтересу здорових дітей до змагань, бажання проявити себе, самореалізуватися, продемонструвати свої можливості, порівняти свої сили з силами суперника.

Таблиця 1 Критерії зацікавленості дітей середнього шкільного віку, які скеровані до різних медичних груп, уроками фізичної культури Медичні групи Спеціальна Підготовча Основна (n=39) (n=307) (n=671) Необхідність уроків фізичної 89,47 92,54 93,62 культури, % Оптимальна кількість уроків ФК на 3,39 3,51 3,69 тиждень, Х± 1,09 1,08 1,12 Бажання складати нормативи, Х± 5,83 7,69* 7,14** 3,47 2,90 3,25 «За» диференційовану шкалу 66,67 75,00 83,83 оцінювання з ФК, %

Примітки:

1. * - ступінь вірогідності розбіжностей з показниками дітей спеціальної медичної групи складає р0,05 2. ** - ступінь вірогідності розбіжностей з показниками дітей спеціальної медичної групи складає р0,01 З віком зростає (p0,05) кількість учнів, які переконані у тому, що оцінка з фізичної культури повинна бути диференційованою (з 76,2% до 81,1%). Дещо більше хлопців, ніж дівчат (p=0,08) надають перевагу 12-бальній шкалі оцінювання. Зі зниженням здоров’я діти дедалі частіше (p=0,06) висловлюються за впровадження недиференційованої шкали оцінювання з фізичної культури.

Серед усіх дітей, опитаних нами, більшість (86,06%) бажали би мати три і більше уроків фізичної культури на тиждень. Так, кожен третій учень (36,45%) вважає оптимальною кількістю 3 уроки на тиждень, кожен п’ятий (21,31%) – 4 уроки; третя частина школярів (28,29%) висловилася за щоденні уроки фізичної культури. Разом із тим невелика кількість учнів виступають за скорочення кількості уроків фізичної культури на тиждень до 2-х (10,9%) і навіть до 1-го (2,9%). Бажання більшості учнів середнього шкільного віку брати участь у більшій кількості уроків з фізичної культури підтверджує позитивне ставлення до них, а також – про існування потреби у регулярній руховій активності для активного відпочинку і розвантаження після розумових навантажень.

Було з’ясовано, що думки батьків з означеного питання практично співпадають з думками їхніх дітей. Батьки оптимальною кількістю уроків фізичної культури на тиждень вважають 3 уроки (58,2%). Четверта частина батьків хотіли б щоб їхні діти мали більшу кількість уроків: 15,4% висловлюються за 4 уроки в тиждень, 7,7% висловлюються за щоденні уроки. Проте є й такі батьки, які вважають за необхідне І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ зменшити кількість уроків фізичної культури, але їх небагато: 17,4% з них вважають достатніми дворазові уроки протягом тижня, 1,3% батьків вважають найкращою кількістю один урок фізичної культури в тиждень.

Встановлено, що попри прагнення більшої частини школярів до збільшення кількості уроків фізичної культури, з роками навчання зменшується кількість учнів, які бажали б мати 5 уроків фізичної культури у тиждень (з 32,50% до 22,94%) і зростає – тих, які хотіли би мати 2 уроки (з 9,40% до 20,18%, р0,001) на тиждень. Суттєвим (р0,001) є зменшення кількості школярів, яким імпонують 4-разові заняття з фізичної культури на тиждень. Особливо помітним є прагнення до скорочення кількості уроків фізичної культури у 9-тикласників (рис.3). Помічена тенденція підтверджує істинність зниження інтересу учнів з роками навчання у школі.

Рис.3. Бажана кількість уроків фізичної культури учнями різних вікових груп

Висновки:

1. З’ясовано, що хлопці частіше, ніж дівчата після уроків фізичної культури відмічають покращення настрою (на 7,54%), фізичної підготовленості (на 19,50%, р0,000) і розумової працездатності (на 10,64%, р0,001). Дівчата ж у процесі регулярного виконання фізичних вправ (на 7,55%, р=0,06) частіше від хлопців спостерігають покращення форм тіла.

2. Учні СМГ частіше переконані (р0,05-0,01) у низькому оздоровчому впливі уроків фізичної культури, ніж представники інших медичних груп.

3. Більшість школярів упевнені в користі уроків фізичної культури (86,4%), їм подобається складати нормативи (6,8±3,3 балів за 10-бальною шкалою), 86,06% висловлюються «за» три і більше уроків у тиждень, бажання мати диференційовану оцінку з фізичної культури мають 80,1% школярів. Позатим з віком зростає (p0,05) кількість учнів, які переконані у тому, що оцінка з фізичної культури повинна бути диференційованою (з 76,2% до 81,1%).

Відсутні гендерні розбіжності у ставленні до 12-бальної шкали оцінювання.

Не спостерігається змін з віком дітей і немає гендерних розбіжностей у переконанні в користі та необхідності уроків фізичної культури та бажанні І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ складати нормативи. Проте спостерігається тенденція до зниження кількості учнів, які переконані у користі таких уроків, у бажаній кількості уроків на тиждень, бажанні мати диференційовану оцінку з фізичної культури і суттєве (р0,05-0,01) зниження бажання складати нормативи зі зниженням рівня здоров’я.

4. Попри прагнення більшої частини школярів до збільшення тижневої кількості уроків фізичної культури, з роками навчання спостерігається тенденція до зменшення кількості учнів, які бажали б мати 5 уроків фізичної культури у тиждень (з 32,50% до 22,94%) і зростає (р0,001) – тих, які хотіли би мати 2 уроки фізичної культури на тиждень.

Варто провести дослідження доступності навантажень традиційних уроків фізичної культури для учнів СМГ і з’ясувати їхні психічні особливості.

ЛІТЕРАТУРА.

Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11 класів :

1.

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец.

24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Г. В. Безверхня. – Умань, 2003. – 22 с.

Ведмеденко Б. Ф. Теоретичне обґрунтування цільового спрямування педагогічної 2.

технології на виховання інтересу учнів до самостійних занять фізичною культурою і спортом / Б. Ф. Ведмеденко // Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах (Черкаси, 29 верес. – 1 жовт. 2004 р.) / М-во освіти і науки, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2004. – С. 12–15.

Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического 3.

воспитания : дис.... доктора наук по физ.воспитанию и спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Т. Ю. Круцевич. – К., 2000. – 510 с.

Кушнерчук І. Оцінка учнями змісту шкільної фізичної культури та їх ставлення до 4.

танцювальних вправ на уроках [Електронний ресурс] / Ірина Кушнерчук // Молода спортивна наука України, 2009. – Т. 2. – С. 71-76. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/msnu/2009/2/09kiiptl.pd (дата звернення 5.03.2013) Петрина Л. Ставлення школярок 15-19 років до занять різними видами рухової активності / 5.

Леся Петрина // Молода спортивна наука України, 2008. – Т. 4. – С. 166-171. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/msnu/2008-t4/08plloma.pdf 21 02.2013 (дата звернення 03.03.2013) Півень О. Особливості мотивації дівчат 12-14 років до занять фізичною культурою 6.

[Електронний ресурс] / Олександр Півень, Олександр Гордієнко // Гуманітарний вісник. – №26. – Педагогіка. – Режим доступу:

(дата звернення http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gvpkhdpi/2012_26/226_230.PDF 03.03.2013) Пристинський В. М. Проблема залучення школярів середньої вікової групи до занять 7.

фізичною культурою і спортом / Пристинський В.М., Ягупець З. М., Чижова Г. Г.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2009_64/5/Pristinskiq.pdf (дата звернення 05.03.2013) І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ріпак М. О. Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя учнів 8.

середнього шкільного віку / Ріпак М. О., Маланчук Г. Г., Ріпак І. М., Чеголя Г. О. // Молода спортивна наука України, 2010. – Т.4. –С. 160-164.

9. Ситник Р. Шляхи використання музичного супроводу на уроках фізичної культури / Роман Ситник // Молода спортивна наука України, 2009. – Т. 2. – С. 161-165.

10. Сітовський А. М. Особливості розвитку інтересу до занять фізичною культурою школярів 7-х класів / А. М. Сітовський // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 2. – С. 124– 127.

11. Хозяинова Д. А. Оценка физического статуса, интересов и потребностей девочек 14–15 лет в занятиях физической культурой / Д. А. Хозяинова, И. Ю. Горская // Научнообразовательный форум молодых ученых “Наука о физической культуре и спорте – шаг в ХХІ век. Инновационные технологии и перспективы развития спортивной науки”, 9–18 дек. 2004 г. : тез. докл. / Федер. агентство по физ. культуре, спорту и туризму [и др.]. – М., 2005. – С. 196–199.

12. Шевців У. С. Мотиви відвідування старшокласницями шкільних уроків фізичної культури та ставлення до їх змісту / Шевців У. С. //Молодіжний науковий вісник, 2007. – С. 33-36.

АНОТАЦІЇPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116 УДК 630.2; 630.22; 630.182; 630.187 Ю. В. ПЛУГАТАР * ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛІСІВ КРИМУ Кримськая гірсько-лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Наведено загальну характеристику типологічної структури лісів Криму та у розрізі головних типоутворювальних порід: дубів пухнастого і скельного, сосон – кримської, гачкуватої (звичайної), Станкевича, бука кримського (східного) та ялівця високого. Проаналізовано розподіл деревостанів...»

«Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям Полтава, 2013 УДК 633.88 Горошко В.В., старший науковий співробітник, Губаньов О.Г., завідувач відділу технології вирощування лікарських рослин, Сірік О.М., молодший науковий співробітник Дослідна станція лікарських рослин ІСГПС НААНУ, Березоточа, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L., GALEGA...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»