WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 37 ] --

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науково-методичній літературі із сучасного п’ятиборства практично відсутні дані, що спрямовані на вивчення й порівняння взаємозв’язків між показниками змагальної діяльності в дисциплінах багатоборства на етапі спеціалізованої базової підготовки. Хронологічний аналіз праць із сучасного п’ятиборства свідчить, що більшість наукових праць за останні роки та після змін правил змагань торкалися: аналізу сучасних тенденцій у підготовці спортсменів-п'ятиборців (Селецкий О. 2011 – 2012, Єфременко А. 2012), особливостям психофізіологічних функцій юних п’ятиборців (Дрожин В. 2010), впливу рейтингу та стажу занять сучасним п’ятиборством на соматичні показники спортсменів-п’ятиборців ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ (Ягело В. 2009). У наукових роботах [10] висвітлюють останні зміни правил змагань та їх вплив на результати змагальної діяльності спортсменів-п’ятиборців.

Відштовхуючись від того, що за останні роки докорінно змінилися правила змагань, а наукові дослідження структури і змісту підготовки спортсменів та взаємозв’язку показників змагальної діяльності у дисципліні фехтування сучасного п’ятиборства не проводились, вивчення цієї проблеми на даному етапі розвитку виду спорту є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами:

Виконання роботи проводилося відповідно до теми 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Мета дослідження. Встановити значущість взаємозв’язків показників змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів-п’ятиборців у дисципліні фехтування.

Завдання дослідження.

Визначити найбільш ефективні техніко-тактичні дії спортсменів у фехтуванні в сучасному п’ятиборстві.

Встановити рівень взаємозв’язків між показниками змагальної діяльності у дисципліні фехтування.

Методи й організація дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел та емпіричних даних; порівняння; педагогічне спостереження;

методи математичної статистики (кореляційний аналіз за Спірменом).

Для отримання емпіричних даних проведено педагогічне спостереження за змагальною діяльністю спортсменів на клубному Чемпіонаті України із сучасного п’ятиборства (18 – 20 жовтня 2011 року, м. Луганськ). Педагогічне спостереження проводилося впродовж двох днів у стандартних змагальних умовах, згідно з вимогами Всеукраїнської федерації сучасного п’ятиборства. Протягом спостереження та обробки отриманих результатів було досліджено 40 кваліфікованих спортсменів-п’ятиборців, які знаходяться на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Результати досліджень та їх обговорення. На відміну від решти дисциплін сучасного п'ятиборства фехтування являє собою спортивне єдиноборство, і це визначає специфіку тренувальних і змагальних навантажень, методики підготовки і системи оцінки результатів на змаганнях [1, 2, 4]. Бій на шпагах у сучасному п'ятиборстві ведеться всього на один укол. Прагнучи до перемоги, боєць не повинен допустити жодної помилки і в той же час повинен бути готовий миттєво використовувати будь-яку помилку суперника. Ці вимоги значно підвищують гостроту і напруженість фехтувальних поєдинків між спортсменами у сучасному п'ятиборстві. Бої в сучасному п'ятиборстві проводяться за круговою системою, тому змагання тривають від 4 до 8 год.

[5]. Кожен учасник проводить по 30-40 боїв, що вимагає від спортсмена спеціальної витривалості і здатності до ведення напруженої боротьби протягом тривалого часу. Свої особливості має і система оцінки результатів. У цій дисципліні кожен учасник робить безпосередній вплив на результат іншого спортсмена, адже перемога приносить очки ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ переможцю і одночасно забирає ці очки у переможеного. Тому коли одному або декільком п'ятиборці вдається набрати більшу суму очок у фехтуванні, то, на відміну від інших дисциплін п'ятиборства, це завжди відбувається за рахунок інших учасників.

Висока підготовка та успішний виступ у фехтуванні дозволяють п'ятиборцям зміцнити свої позиції у змаганні та одночасно погіршити становище своїх противників.

Фехтувальний поєдинок характеризується обопільною активністю учасників, тому тактичні ситуації змінюються безперервно швидко і раптово, постійно з'являються і зникають умови вигідні для використання то одних, то інших техніко-тактичних дій [3, 4, 5].

Спортсмен повинен швидко оцінювати ситуацію, що виникла, щоб своєчасно застосувати найбільш вигідний в даному випадку прийом, він також повинен вміти створювати вигідні для себе ситуації, впливати на суперника, нав'язувати йому свій темп бою, розгадувати його наміри та підпорядковувати їх своїм задумам [1, 4].

Аналіз кореляційної матриці змагальної діяльності дисципліни фехтування у сучасному п’ятиборстві (табл. 1.), дало змогу визначити наявність вірогідно тісних взаємозв’язків між його окремими показниками [7, 8].

Таблиця 1.

Взаємозв’язки показників змагальної діяльності в дисципліні фехтування сучасного п’ятиборства.

місце у середній час атакуючі % контратакуючі дії фехтуванні перемог на укол дії % перемог х

-0,99 середній час на х

-0,67 0,66 укол атакуючі дії х

-0,65 0,69 0,26 контратакуючі х

-0,55 0,58 0,33 0,17 дії захисні дії -0,75 0,70 0,70 0,10 0,22 Зокрема, найбільш тісний взаємозв’язок, близький до одиниці, встановлено між такими показниками змагальної діяльності дисципліни фехтування, як відсоток перемог і місце зайняте у дисципліні (r = - 0,99), що свідчить про те, що чим більший у спортсмена відсоток перемог, тим вище місце в турнірній таблиці він займе та навпаки.

Цей показник є цілком закономірним, оскільки 1000 очок у фехтуванні нараховуються спортсменові за 70 % перемог, а надалі за кожну наступну перемогу або поразку додається або віднімається певна кількість очок.

Загалом, підсумкове місце зайняте у дисципліні фехтування має достовірно тісні взаємозв’язки із усіма досліджуваними нами показниками, про що свідчать обернені результати між цими показниками. Такий рівень взаємозв’язків свідчить про те, що у сучасному п’ятиборстві на результат у дисципліні фехтування в більшій або меншій мірі впливають усі техніко-тактичні дії виконані спортсменами під час поєдинку (r = - 0,55 –

- 0,75). Також, важливим для досягнення успіху у фехтуванні є середній час на укол, показники якого мають достовірні взаємозв’язки із зайнятим місцем спортсменом у цій ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ дисципліні (r = - 0,67). Отож, відштовхуючись від отриманих результатів можна припустити, що для досягнення успіху у дисципліні фехтування сучасного п’ятиборства потрібно ефективно виконувати різні за стилем ведення бою техніко-тактичні дії, а зокрема найбільш ефективними є захисні дії в другій половині бою, коли суперник через ліміт часу більш агресивно веде атакуючі дії, на чому його потрібно підловити.

Рівень взаємозв’язку із середнім часом на виконання уколу та відсотком перемог і техніко-тактичними діями у фехтуванні (r = 0,58 – 0,70), ще раз підтверджує висловлене нами припущення щодо ефективності різних техніко-тактичних дій у другій половині поєдинку.

Атакуючі дії у фехтуванні, це люба ініціативна спроба завдати укол противнику.

Проаналізувавши змагальну діяльність спортсменів-п’ятиборців, ми бачимо, що атакуючі дії спортсмена взаємопов’язані з місцем в фехтуванні (r = -0,65) та відсотком перемог (r = 0,69). Однак з середнім часом на укол цей взаємозв’язок відсутній (r = 0,26), а це пояснюється тим, що спортсмен може виконати результативну атакуючу дію в будь-який період бою, без чітко окреслених часових меж на проведення цих дій.

У сучасному п'ятиборстві в дисципліні фехтування, контратаки мають досить широке поширення. Вони є ефективним засобом ведення бою на один укол, але вимагають більшої тактичної і технічної майстерності від спортсменів, а зокрема швидкого прийняття рішення і реагування у відповідь на дії суперника [5]. Для успішного застосування контратак необхідно насамперед мати добре розвиненою здатністю передбачати початок істинної атаки противника. Тому вони мають менш тісний взаємозв’язок з місцем в турнірній таблиці (r = -0,55), та відсотком перемог (r = 0,58), а ніж атакуючі та захисні дії. Також у конратакуючих діях не встановлено взаємозв’язку із середнім часом на укол (r = 0,33), що викликано тією ж причиною, що і у атакуючих діях.

Як ми уже встановили захисні дії мають найбільш тісний рівень взаємозв’язку поміж атакуючими та контратакуючими діями із відсотком перемог (r = 0,70), і як результат взаємозв’язок з загальним місцем в фехтуванні (r = -0,75). Також достовірно тісний взаємозв’язок присутній із середнім часом на укол (r = 0,70), що вказує на ефективність ведення саме захисних дій у останні секунди поєдинку, який регламентується однією хвилиною. Опираючись на отримані дані можна висловити припущення, що для результативного ведення боротьби у фехтувальному поєдинку спортсменам потрібно приділяти значну увагу удосконаленню спеціальної витривалості.

Ця фізична якість забезпечить ефективне виконання техніко-тактичних дій та швидке реагування на дії суперника з можливістю їх нейтралізації та відповіді на них.

Спостерігається відсутність любого взаємозв’язку між усіма техніко-тактичними діями спортсменів-п’ятиборців під час поєдинку з фехтування, що відображається рівнем показників кореляційної матриці (r = 0,10 – 0,22).

Отож, аналіз кореляційної матриці дав нам можливість вперше встановити структуру взаємозв’язків показників змагальній діяльності у дисципліні фехтування в сучасному п’ятиборстві. Це дає змогу стверджувати, що значущими у цій дисципліні є такі показники та складові змагальної діяльності, як: відсоток перемог, середній час на укол та техніко-тактичних дії, до яких відносять атакуючі, контратакуючі та захисні.

Таким чином, для того щоб спортсмен зайняв високе місце в турнірній таблиці у дисципліні фехтування, він повинен не тільки вміло використовувати нерідко випадково виниклий вигідний момент, а й навмисно створювати ці вигідні моменти для їх реалізації.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Це в свою чергу висуває вимоги перед тренерами із сучасного п’ятиборства враховувати у навчально-тренувальному процесі спортсменів потребу збільшення індивідуальних тренувань – уроків для удосконалення техніко-тактичних прийомів і визначення манери бою, та збільшення об’ємів бойової практики залучаючи не тільки досвідчених п’ятиборців, а і спортсменів спеціалізованих тільки на фехтуванні.

Відсутність взаємозв’язків між контратакуючими та атакуючими технікотактичними діями та середнім часом на укол (r = 0,26 – 0,33 при p 0,05), свідчить про те, що результативний прийом із застосуванням цієї манери можна виконати в будьякий період бою.

Висновки. Показники змагальної діяльності у дисципліні фехтування сучасного п'ятиборства вірогідно взаємопов’язані одні з одними. Рівень взаємозв'язків цих показників відображає важливість кожного з елементів змагальної вправи у цій дисципліні. Найбільшу кількість достовірно тісних взаємозв’язків у змагальній діяльності встановлено у таких показниках, як: місце у фехтуванні (r = -0,55 – 0,99 p0,05-0,001), відсоток перемог у фехтуванні (r = 0,58 – 0,70, p0,05-0,01).

Відсутність взаємозв’язків встановлено між техніко-тактичними діями спортсменів (атакувальні, контратакувальні та захисні дії) (r = 0,10 – 0,22, p0,05). Незначні взаємозв’язки встановлено між середнім часом на укол та техніко-тактичними діями (r = 0,26 – 0,70, p0,05).

Встановлено, що в навчально-тренувальному процесі підготовки спортсменівп’ятиборців значну увагу потрібно приділяти техніко-тактичним діям, а насамперед захисним, у поєднанні із спеціальною витривалістю, що в свою чергу дозволить більш ефективно вести змагальну боротьбу.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11 Результати прогнозу видаються користувачу у вигляді списку назв вірогідних видів з розрахунковими оцінками вірогідності наявності (Ра) і відсутносЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ ті кожного виду активності (Рі), яка має значення від 0 до 1. Точність прогнозу по системі РАSS в середньому за всіма сполуками стандартної вибірки і всіма прогнозованими активностями становить у середньому близько 85 %. УДК...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.7:632.9:634.11 РУДНИК-ІВАЩЕНКО О.І., доктор с.-г. наук, с.н.с.  Інститут садівництва НААН ЕКЗОТИЧНІ БУР’ЯНИ В САДУ – ЗАХИСТ ВІД НЕСПОДІВАНИХ АГРЕСОРІВ Показані шляхи потрапляння карантинних об’єктів на наші поля. Описані деякі біологічні особливості цих рослин. Надані рекомендації захисту плодових дерев і кущів від бур’янів без пестицидів. Ключові слова: плодові культури, бур’яни, мульчування, плівка...»

«УДК 636 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ У статті обґрунтовується необхідність підтримання біоритмічної життєдіяльності теплокровних організмів, яке дасть змогу покращити їх здоров’я, підвищити репродуктивний потенціал та продуктивність. Пропонується відповідний спосіб, яким можна цього досягти цієї мети, а саме за допомогою осциляторних прийомів утримання та годівлі. Постановка проблеми. Організація життєдіяльності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»