WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 35 ] --

Алгоритм використання тренувального засобу «Олімпійська історія» є схожим до двох попередніх засобів.

При цьому варто зазначити варіанти які можуть мати місце для урізноманітнення засобу та варіативності його використання як у межах підготовки спортсменів-початківців у різних групах видів спорту, так й на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів:

зміна розміру частинок основи тренувального засобу;

зміна кількості частинок основи тренувального засобу;

зміна тематичного (змістовного) наповнення тренувального засобу;

використання додаткових питань при розгляді основної тематики тренувального засобу.

На основі принципу покладеного до змісту та структури навчально-тренувальних засобів «Види спорту в програмі Ігор Олімпіад», «Міста-організатори Ігор Олімпіад», «Олімпійська історія» нами також розроблено ще один тренувальний засіб, в якому у більшій мірі визначається специфічна приналежність до виду спорту (у цьому випадку – стрільби з лука). В основі засобу теоретичної підготовки «Лучники-олімпійці»

розглянуто необхідність вивчення юними спортсменами історії та спортивного шляху провідних спортсменів у обраному виді спорту. Використання цього засобу виконує низку функцій покладених у концепцію теоретичної підготовки, зокрема когнітивної, мотиваційної, аксіологічної, проектувально-конструктивної та ін.

Додатково при використанні цього навчально-тренувального засобу можна говорити про розвиток у юних спортсменів логічного вміння вирішувати завдання різної складності, аналізувати та усвідомлювати інформацію, що поступає через основні сенсорні системи організму.

Основою запропонованого засобу теоретичної підготовки виступає пазл з його складовими частини. Зі змісту теоретичної підготовки для цього засобу узяті відомі постаті спортсменів зі стрільби з лука за часів отримання Україною незалежності.

Центральним зображенням виступає мішень, що дозволяє ототожнювати вправи, які використовуються з видом спорту та налаштовують юних спортсменів на ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ сприятливу для подальшого формування знань атмосферу. Відзначимо, що мішень вказана у відповідності до вимог правил змагань та може бути окремим предметом для вивчення спортсменами.

На фоні основи тренувального засобу нами запропоновано шість зображень провідних стрільців України за час її незалежності, з них троє жінок (Садовнича О., Палеха К., Коваль В.) та троє чоловіків (Рубан В., Грачов Д., Івашко М.). У процесі безпосереднього використання навчально-тренувального засобу «Лучники-олімпійці»

разом з послідовним відтворенням зображення передбачено передачу основних інформаційних даних стосовно цих спортсменів.

Водночас, обсяг та ґрунтовність інформації, що пропонується у теоретичній підготовці можна корегувати у відповідності до потреб етапу багаторічної спортивної підготовки та специфіки періоду тренувань на якому перебуває спортсмен.

Додатково визначаються можливості до зміни кількості зображень, їх специфікації (поза межами змагальної діяльності, у професійній діяльності тощо), розмірів та ін.

Метою формування наступного тренувального засобу в межах авторської програми теоретичної підготовки юних стрільців із лука було ознайомлення спортсменів із видатними постатями спорту України та світу. Цей тренувальний засіб побудований на основі аналітичного пошуку логічного взаємозв’язку між окремими компонентами (зображення спортсмена, його прізвище, ім’я й коротка інформація про досягнення) та їх співставленні на основі отримання системи спеціальних знань. Окрім цього використання цього засобу дозволяє збагатити світогляд спортсменів.

Для цього конкретного варіанту тренувального засобу нами обрано одинадцять комплектів з зазначенням спортсменів, відомості про яких повинні бути надбанням не лише представників зазначених видів спорту, але й світової громадськості: Лариса Латиніна (Дирій), Володимир Кличко, Сергій Бубка, Анна Безсонова, Віктор Рубан, Майкл-Фред Фелпс, Усейн Болт, Роджер Федерер, Яна Шемякіна, Василь Ломаченко, Олександр Усик.

Аналітичний розгляд та співставлення цього навчально-тренувального засобу з іншими вказує на можливості варіативного його використання з урахуванням специфіки виду спорту, рівня спортивної майстерності, особистісного розвитку та якості сприйняття інформації реципієнтами (спортсменами). Досягнути цього можна за допомогою зміни кількості спортсменів, які пропонуються до розгляду, їх географії чи спортивної спеціалізації, зміни кількості об’єктів для запам’ятовування (два та більше).

Зазначимо, що вони можуть включати як поверхневу, так і деталізовану інформацію, включно з назвами спортивних об’єктів, країн та міст народження тощо.

Для уникнення моногонії навчально-тренувального процесу нами розроблено модель засобу теоретичної підготовки, що дозволяє формувати знання спираючись на когнітивний компонент спортсменів. Це пов’язано з тим, що нами запропоновано ввести у підготовку спортсменів початківців у стрільбі з лука гру «Квадрат» із напрацюванням необхідного спектру методичних рекомендацій. Спираючись на механізми використання вправи та основні адаптаційні зміни можна прогнозувати паралельно із ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ підвищенням рівня теоретичної підготовленості за різними розділами знань, сприяння розвитку логічного мислення, уваги, кмітливості тощо.

Першочергово для стимуляції пізнавальної діяльності спортсменів нами поставлені змагальні завдання, що передбачають якнайшвидший пошук відповідні слів та цифр. Ці відповіді та цифри повинні бути правильними відповідями на питання тренера (або особи яка проводить відповідне тренувальне заняття вибіркової спрямованості).

Зауважимо, що слова можуть читатись зверху-вниз, зліва-направо, справа-наліво та числа складаються зверху-вниз та по-діагоналі.

Загальна схема тренувального засобу у початковому вигляді передбачає створення квадрату, поділеного на 64 рівних частини, в середині яких знаходяться букви і цифри.

Шість клітинок із буквами поділені навпіл, що означає приналежність вказаної букви до складу двох слів.

Відзначимо, що усі слова та цифри які використовуються при формуванні засобу теоретичної підготовки (у даному випадку стрільців із з лука) повинні суворо відповідати розділам знань пов’язаних власне з цим видом спорту. При цьому запропонована вправа не виключає можливостей до її варіативного використання, що реалізовується в зміні основної тематики, кількості термінів та дат, які включено у зміст гри, тривалості вправи, додаткових параметрах тощо.

Запропонована експериментальна програма була впроваджена у навчальнотренувальний процес стрільців з лука на етапі початкової підготовки на об’єктах дослідження: ЗСУ СКА, СДЮШОР «Електрон», КДЮСШ «Динамо». Експериментальна група (наповненість 18 дітей) впродовж 6 тижнів, з 4.02.13 по 11.03.13 (1 раз на тиждень протягом 10-20 хв.) виконувала тренувальні навантаження спрямовані на удосконалення теоретичної підготовки. Водночас для контрольної групи було запропоновано ідентичний зміст теоретичної підготовки, що передбачав використання традиційних засобів тренування, які передбачені навчальною програмою для ДЮСШ зі стрільби з лука [8].

Висновки. Розроблено і впроваджено авторську програму теоретичної підготовки стрільців із лука на етапі початкової підготовки, до якої входять такі засоби: «Види спорту в програмі Ігор Олімпіад», «Міста-організатори Ігор Олімпіад», «Олімпійська історія», «Співставлення», «Лучники-олімпійці», «Квадрат». Переваги цих засобів полягають у полісенсорності, інформативності та можливості варіативного коригування складності у відповідності до етапу підготовки, загальної підготовленості та ін.

Перспективи подальших досліджень передбачають перевірку ефективності авторської програми удосконалення теоретичної підготовленості стрільців із лука на етапі початкової підготовки.

ЛІТЕРАТУРА Задорожная О. Р. Авторские средства теоретической подготовки в системе многолетнего 1.

совершенствования спортсменов (на примере фехтования) / Задорожная О. Р., Питын М.

П. // ХІІІ Междунар. науч. сессия по итогам НИР за 2012 год «Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту». Молодежь – науке. – Минск : БГУФК, 2013. – Ч. 3. – С. 3436.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів : навч. посіб. / Келлер 2.

В. С., Платонов В. М. – Л. : Українська Спортивна Асоціація, 1992. – 269 с.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – М. :

3.

Известия, 2001. – 334 с.

Пітин М. Авторська модель системи знань спортсменів / Пітин Мар’ян // Науковий 4.

часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 10 (37). – С. 89–95.

Пітин М. Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення 5.

спортсменів / Мар’ян Пітин, Ольга Задорожна // Молода спортивна наука України : зб.

наук. праць з галузі фіз. вих., спорту і здоров’я людини. – Л.: ЛДУФК, 2013. Вип 17, т. 1.

– С. 169173.

Пітин М. Ігровий метод у теоретичній підготовці стрільців з лука на етапі початкової 6.

підготовки / Мар’ян Пітин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 16. С. 95101.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и 7.

ее практические приложения : учеб. тренера высш. квалификации / Платонов В. Н. – К. :

Олимпийская литература, 2004 – 584 с. ISBN 966-7133-64-8.

Стрільба з лука : навч. програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ / В. В. Ткачек, О. А.

8.

Лучкевич. – К., 2010. 44 с.

Теоретическая подготовка юных спортсменов: пособ. для тренеров ДЮСШ / Буйлин Ю.

9.

Ф., Знаменская З. И., Курамшин Ю. Ф. и др.; под ред. Буйлина Ю. Ф., Курамшина Ю. Ф. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 192 с.

АНОТАЦІЇ

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА.

Мар’ян Пітин Львівський державний університет фізичної культури.

У статті обґрунтовано програму удосконалення теоретичної підготовленості стрільців із лука на етапі початкової підготовки до якої включено засоби: «Види спорту в програмі Ігор Олімпіад», «Міста-організатори Ігор Олімпіад», «Олімпійська історія», «Співставлення», «Лучники-олімпійці», «Квадрат». Їх переваги полягають у полісенсорності, інформативності, можливості варіативного коригування складності у відповідності до етапу підготовки, рівня підготовленості та ін.

Ключові слова: теоретична підготовка, авторська програма, засоби.

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА

Марьян Питын Львовский государственный университет физической культуры В статье обоснована программа усовершенствования теоретической подготовленности стрелков из лука на этапе начальной подготовки в которую включены средства: «Виды спорта в программе Игр Олимпиад », «Города-организаторы Игр Олимпиад», «Олимпийская история», «Сопоставление», «Лучники-олимпийцы», «Квадрат». Их преимущества заключаются в полисенсорности, информативности, возможности вариативной коррекции сложности в соответствии с этапом подготовки, уровня подготовленности и др.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Ключевые слова: теоретическая подготовка, авторская программа, средства.

THE AUTHOR'S PROGRAM TO IMPROVE THE THEORETICAL READINESS OF

YOUNG ARCHERSPages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 517.9:577.4:303.101 Доц. В.М. Онишкевич, канд. фіз.-мат. наук; доц. В.З. Холявка, канд. екон. наук; студ. Х.О. Гапаляк – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Зроблено спробу математичного опису взаємодії кількох біологічних змінних в екосистемі. Для цього запропоновано використати систему лінійних диференціальних рівнянь першого...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК 681.325.3 Доц. О.М. Воблий, канд. техн. наук; доц. Л.І. Закалик, канд. техн. наук. – НУ Львівська політехніка; ст. викл. С.Ю. Лебідь, д-р-інж. – Львівська філія Європейського університету ЕКОЛОГІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ Нанотехнології на сьогодні розвиваються дуже швидко і перспективно. Нанотехнологія, за прогнозами вчених, повинна змінити світ на кращий і на сьогодні стала найдинамічнішою дисципліною науки і технології....»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«УДК 524.581.630.907.1 Доц. О.Т. Данчук, канд. с.-г. наук – Природний заповідник Розточчя; доц. І.М. Горбань, канд. біол. наук – ЛНУ ім. Івана Франка МОНІТОРИНГ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Наведено пріоритетні напрямки організації моніторингу в лісових екосистемах. Розглянуто питання оцінки стану біологічного різноманіття, визначення основних параметрів екосистем регіону Розточчя. Рекомендовано запровадити систему регіонального моніторингу досліджень процесів дефоліації....»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»