WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 34 ] --
Maxim Perepelytsya Vinnytsia National Agrarian University The article deals with the technical and tactical work teams qualified in field hockey. The comparative analysis of qualitative and quantitative performance indicators players technical and tactical actions in several areas of the board while participating in critical events of the season.

Key words: technical and tactical actions skilled team, field hockey, quantitative and qualitative performance indicators, the model of technical and tactical activities.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА Мар’ян Пітин Львівський державний університет фізичної культури Постановка проблеми. Теоретична підготовка спортсменів спрямована на формування передумов для можливості подальшого досягнення високих спортивних результатів [3, 9]. Основним її змістом є передача спеціальних знань спортсменам у навчально-тренувальній діяльності. При цьому ступінь розкриття актуальних питань теоретичної підготовки залишається незадовільним, що у значній мірі визначається суб’єктивною думкою учасників педагогічного процесу в системі підготовки спортсменів [1, 8].

У значній кількості науково-методичної літератури зазначається що ігровий метод повинен переважати на ранніх етапах підготовки спортсменів. Гра як метод навчання особливо рекомендується на етапах початкової підготовки та попередньої-базової підготовки. На інших допускається як використання ігрового методу тренування, так і використання значного кола ігрових засобів. Однією з найбільш поширених форм проведення ігор у загальній педагогічній діяльності є настільні ігри [1, 5, 6].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на існування окремих досліджень у напрямі теоретичної підготовки спортсменів [1, 2, 4, 5] серед наукової та методичної інформації відсутні дослідження щодо теоретичної підготовки у спорті в ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ цілому з визначенням притаманної їй цілісно орієнтованої системи методів і засобів передачі специфічних знань на початкових етапах у стрільбі з лука. Таким чином, актуальним є створення програм удосконалення теоретичної підготовленості спортсменів, у тому числі стрільців з лука на етапі початкової підготовки [9].

Зв’язок з науковими темами та планами. Дослідження виконане згідно теми 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів в окремих групах видів спорту» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 20112015 рр. та теми «Основи теоретичної підготовки у спорті» Львівського державного університету фізичної культури на 20132017 рр.

Мета дослідження: обґрунтувати програму удосконалення теоретичної підготовленості стрільців із лука на етапі початкової підготовки.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних науковометодичної літератури та всесвітньої мережі Інтернет, порівняння.

Результати дослідження та їх обговорення. В основу авторської програми теоретичної підготовки стрільців із лука на етапі початкової підготовки було покладено систему знань з олімпійської освіти, як компонента розділу гуманістичні та соціалізуючи знання спортсменів [1, 4, 5, 6, 7].

Враховуючи, що запропонована нами програма у теоретичній підготовці стрільців із лука на етапі початкової підготовки розглядається вперше, пропонуємо коротку характеристику запропонованих засобів (табл. 1).

Навчально-тренувальний засіб «Види спорту в програмі Ігор Олімпіад» передбачає ознайомлення та вивчення спортсменами інформації стосовно основних видів спорту в програмі ігор. При цьому необхідно зауважити, що у кожному наступному конкретному випадку можна корегувати як кількість видів спорту, так і їх представлення.

Запропонований навчально-тренувальний засіб на прикладі легкої атлетики може бути представлений її дисциплінами. Теж може бути реалізовано і на прикладах різновидів боротьби чи інших єдиноборств.

Водночас, стрільба з лука, яка у більшій мірі визначається суттєвими психічними навантаженнями, а не динамічними навантаженнями та граничним використаннях фізіологічних та біохімічних механізмів забезпечення спортивної діяльності потребує узагальненого розгляду цього розділу теоретичної підготовки.

Алгоритм проведення гри передбачає: ознайомлення спортсменів зі змістом гри;

розташована всіх частин пазлу на полі гри; власне виконання основних завдань гри (у підсумку усі 30 компонентів пазлу мають бути поєднані); визначення переможця та обговорення результатів.

Таблиця 1 Програма удосконалення теоретичної підготовки спортсменів у стрільбі з лука на етапі початкової підготовки 1 тренувальне заняття «Види спорту в програмі Ігор Олімпіад»

У алфавітному порядку скласти правильну послідовність зображень з видами спорту та надати їх коротку характеристику. Переможцем визнається та команда, яка швидше ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ і більш якісно впоралася із завданням.

Гра починається із формування 2 команд (можливе збільшення кількості команд).

Учасникам роздаються окремі компоненти гри, які розташовані в довільному порядку.

Перед ними представлений кінцевий цілісний варіант. Паралельно учасники отримують коротку теоретичну інформацію.

20-25 хв.

При однаковому результаті учасники отримують додаткові питання.

2 тренувальне заняття «Міста-організатори Ігор Олімпіад»

Необхідно в хронологічному порядку скласти правильне зображення з зазначенням основних емблем Ігор Олімпіад різних років, при цьому подається коротка характеристика міст-організаторів та частково особливості проведення зазначених змагань. Переможцем визнається та команда, яка швидше і більш якісно впоралася із завданням.

Гра починається із формування 2 команд (можливе збільшення кількості команд).

Учасникам в довільному порядку роздається однакова кількість компонентів гри, на які поділені цілісні пазли. Перед ними представлений кінцевий цілісний варіант.

Паралельно учасники отримують коротку теоретичну інформацію, яка не заперечує дії команд.

20-25 хв.

При однаковому результаті учасники отримують додаткові питання.

3 тренувальне заняття «Олімпійська історія»

Необхідно скласти цілісне зображення на якому присутні елементи олімпійської тематики. Переможцем визнається та команда, яка швидше і більш якісно впоралася із завданням та охарактеризувала кожен з елементів цілісного зображення.

Гра починається із формування 2 команд (можливе зміна кількості команд та проведення індивідуально). Перед учасниками розкладаються компоненти гри, що розташовані у довільному порядку. Перед ними представлений кінцевий цілісний варіант. Паралельно учасники отримують коротку теоретичну інформацію з розкриттям та характеристикою зображень.

15-20 хв.

При однаковому результаті учасники отримують додаткові питання.

4 тренувальне заняття «Лучники-олімпійці»

На швидкість скласти правильну картинку. Переможцем являється команда, яка швидше і якісніше впоралася із завданням.

Гра починається із формування 2 команд (можливе збільшення кількості команд).

Учасникам роздається гра, поділена на пазли в хаотичному порядку. Перед ними представлений кінцевий цілісний варіант. Паралельно учасники отримують коротку теоретичну інформацію про видатних стрільців з лука.

10-15 хв При однаковому результаті учасники отримують додаткові питання.

5 тренувальне заняття «Співставлення»

Необхідно знайти взаємозв’язок між трьома ланками: зображення спортсмена (фотографія), прізвищем та короткою інформацією про досягнення спортсмена.

Переможцем стає команда чи спортсмен, який швидше впорався із завданням та більш якісно охарактеризував особистість кожного зі спортсменів.

Гра починається із формування 2 команд (можливе збільшення кількості команд).

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Учасникам роздається гра, де в хаотичному порядку розташовані фотокартки відомих спортсменів, їхні прізвища та імена та коротка інформація про їхні спортивні досягнення (12 спортсменів). Паралельно учасники отримують коротку теоретичну інформацію.

15-20 хв.

При однаковому результаті учасники отримують додаткові питання.

6 тренувальне заняття «Квадрат»

Необхідно правильно відповісти на поставлені ведучим запитання, фіксуючи при цьому відповіді в своєму квадраті. Переможцем вважається та команда чи спортсмен, який швидше і більш якісно впоралася із завданням та обґрунтували свою відповідь.

Гра починається із формування двох команд (можливе зміна кількості команд або учасників). Учасникам роздаються картки із зображенням квадрата (забарвленого в один або декілька кольорів), в якому знаходяться слова, які читаються зверху-вниз, зліва-направо, справа-наліво. Числа складаються зверху-вниз та по-діагоналі.

12-15 хв.

Учасники повинні надати якомога більшу кількість правильних відповідей або використати на це менше часу. Команди змагаються послідовно або одна з одною.

Примітки: 1 назва гри, 2 зміст гри; 3 умови проведення; 4 час виконання;

5 організаційно-методичні вказівки.

Схожим за своєю структурою, змістом та алгоритмом є навчально-тренувальний засіб «Міста-організатори Ігор Олімпіад». Проте у цьому випадку зроблено спробу передачі знань з історії олімпійського руху. Важливими віхами у формування сучасного спорту є усі без винятку Ігри Олімпіад, що були проведені на сучасному етапі. Кожна з них зі своєю неповторною історією та визначними подіями повинна бути представлена (хоча б в узагальненому вигляді) в теоретичній підготовці спортсменів-початківців, у тому числі й в стрільбі з лука. Це, в першу чергу, пов’язано зі значними резервами обсягу підготовки, що мають місце на початкових етапах багаторічного процесу спортивного удосконалення (етапи початкової підготовки та попередньої базової підготовки) [плат] До авторської програми теоретичної підготовки спортсменів-початківців у стрільбі із лука нами розроблено та включено засіб (гру) «Олімпійська історія». Це пов’язано з необхідністю вивчення юними спортсменами системи знань стосовно олімпійської освіти, що декларується значною кількістю фахівців [4, 8, 9].

Окрім основного спрямування програми, що власне пов’язане з засвоєнням змісту теоретичної підготовки, нами передбачалося, що використання зазначених засобів теоретичної підготовки дозволить також сприяти розвитку логічного мислення юних спортсменів, поширенню ідеалів і цінностей Олімпізму як основоположної концепції олімпійського руху.

Основою запропонованого засобу теоретичної підготовки стали невід’ємні явища та процеси олімпійського руху. Так, базою для формування знань виступає конструкція пазлу з її складовими частинами гри. На них в мініатюрі зображені елементи, які, у свою чергу виступають символами олімпійського руху. Це, перш за все, біле полотно з зображенням олімпійських кілець та зазначенням олімпійського гасла «Швидше, вище, ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ сильніше». Підсиленням для інформаційного блоку виступає використання зображень, що розташовані у середині кожного з кілець олімпійської символіки.

Зрозуміло, що однією з ключових постатей у відродженні та формуванні сучасного олімпійського руху є П’єр де Кубертен. Епоху давньогрецького періоду розвитку олімпійського спорту представлено за допомогою використання зображення Олімпії (сучасний вигляд) та церемонії запалення і початку естафети вогню, яка є невід’ємним атрибутом сучасних олімпійських ігор. Комплексний (поверхневий) розгляд змісту теоретичної підготовки за розділом «гуманітарні та соціалізуючі знання» доповнюється зображеннями олімпійських нагород (Ігри ХХХ Олімпіади, м. Лондон, Велика Британія, 2012 року) та емблеми Ігор ХХХІ Олімпіади, м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 2016 року.

Таким чином, основним завданням для запропонованого засобу теоретичної підготовки стрільців-початківців визначено необхідність правильного складання цілісної структури пазлу.Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 1 (71) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.52 Маркелова А.В., аспірант* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИЛОСОВАНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ХРЕСТОЦВІТИМИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Наведені результати досліджень по вивченню впливу силосу із кукуруджзи у суміші з ріпаком ярим на молочну продуктивність корів. Кращим співвідношенням для цього силосу є 60:40. Використання силосу у годівлі молочних корів в дослідній...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг...»

«Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій УДК 519.246 С.А. ЛУПЕНКО, Г.В. ПОЛІЩУК, Н.С. ЛУЦИК Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя А.С. СВЕРСТЮК Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ЦИКЛІЧНИМИ БІОМЕТРИЧНИМИ СИГНАЛАМИ На  основі  аналізу  сучасних  інформаційних  систем  діагностики  та ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних...»

«УДК 678.746.744 О.З. Галишин, Ю.Я. Мельник, Н.В. Гіль, О.В. Дерев’янко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (КО)ПОЛІМЕРІВ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ © Галишин О.З., Мельник Ю.Я., Гіль Н.В., Дерев’янко О.В., 2012 Подано результати досліджень кінетичних закономірностей одержання композиційних матеріалів на основі кополімерів 2-гідроксиетилметакрилату з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»