WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 30 ] --

За даними Ананченко К.В. [1, 2] в сучасній спортивній боротьбі на міжнародних змаганнях перевагу мають спортсмени, які відрізняються індивідуальною своєрідністю техніко-тактичного арсеналу. Як правило, переможці володіють різноманітною і більш удосконаленою коронною технікою. Більше того, вони володіють декількома варіантами виконання того ж самого прийому в залежності від захоплення, положення, особливостей суперника, рівня функціональної готовності до змагань і т.п. Встановлено, що успішна підготовка борців високого рівня не можлива без ретельного обліку основних тенденцій динаміки ведення сутички, що найбільше чітко простежується на змаганнях світового рівня..

Джанбирбаєв Б.О. із співавтором [4] розробив й обґрунтував технологію управління тренувальним процесом дзюдоїстів на етапах спортивного вдосконалення та максимальної реалізації індивідуальних можливостей (вищої спортивної майстерності), яка передбачає індивідуальний підхід на основі: вивчення фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; обліку манери ведення поєдинків; асиметрії виконання прийомів; вивчення особливостей техніко-тактичної підготовленості суперників.

Загура Ф.І. [3] експериментально довів ефективність методологічного підходу до розробки диференційованої програми техніко-тактичної підготовки кваліфікованих дзюдоїстів, що передбачає розподіл за манерами ведення сутички і вдосконалення техніко-тактичних дій відповідно до морфофункціональних особливостей борців; підбір спаринг-партнерів з урахуванням манери ведення сутички; диференціацію технікотактичних дій у стійці та партері відповідно до індивідуальних особливостей спортсменів; проведення теоретичних занять і розробку індивідуальних програм боротьби із суперниками різних манер ведення сутички; вироблення тактичних настанов для боротьби з дзюдоїстами різних манер ведення змагального поєдинку; диференціацію фізичної підготовки; диференціацію психологічної підготовки борців.

Разом з тим в сучасних дослідженнях не висвітлюються всі аспекти проблеми.

Подальшого поглибленого вивчення потребує розкриття шляхів удосконалення технікотактичної підготовки борців; вивчення досвіду тренерів та спортсменів у теорії і практиці формування ситуативних моделей техніко-тактичних дій.

Мета та завдання роботи. Мета роботи – вдосконалення характеристик змагальної діяльності дзюдоїстів різного рівня спортивної кваліфікації. У роботі були поставлені такі завдання дослідження: 1) розглянути структуру змагальної діяльності дзюдоїстів різного рівня спортивної класифікації та визначити сучасний стан її моделі;

2) визначити особливості передзмагальної підготовки борців-дзюдоїстів та розробити основні положення методики її покращення; 3) перевірити ефективність впливу експериментальної методики на модель змагальної діяльності борців-дзюдоїстів різного рівня спортивної кваліфікації.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Методи, організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження: аналіз літературних джерел і узагальнення досвіду тренерів з дзюдо, педагогічне спостереження, анкетування і інтерв'ювання тренерів і фахівців, метод експертних оцінок, аналіз відеоматеріалів.

Анкетування і інтерв'ювання тренерів і фахівців із дзюдо проводилося на змаганнях, які проходили у м. Вінниці і м. Харків в 2010-2012 роках. З метою визначення змісту техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих дзюдоїстів та моделі змагальної діяльності було проаналізовано близько 117 змагальних сутичок у чоловічих та жіночих змаганнях.

Метод експертних оцінок використовувався з метою оцінки рівня технікотактичної підготовленості учасників змагань та показників змагальної діяльності. В якості критеріїв була взята система оцінки виконаних прийомів у відповідності із правилами змагань з дзюдо та технологія оцінки техніко-тактичної підготовленості із переглядом відеозаписів змагальних поєдинків. Експертами виступали тренеривикладачі ДЮСШ м. Вінниці, як мають вищу спеціальну освіту, І суддівську категорію та досвід роботи тренерів з дзюдо більше 5 років (всього було залучено 5 осіб).

Аналіз відеоматеріалів із змагань різного рангу (чемпіонату України 2012 року, Вінницької області 2010-2012 років) був використаний в процесі навчальнотренувальних занять та для оцінки параметрів змагальної діяльності дзюдоїстів.

Результати дослідження та їх обговорення.

Ефективність спортивного тренування обумовлена впливом різних факторів.

Одними із них є показники техніко-тактичної підготовленості, які визначають вибір адекватних засобів та методів спортивного тренування. Особливу увагу доцільно приділяти оцінці показників техніко-тактичної підготовленості, як основи для подальшого спортивного вдосконалення.

У теорії спортивних видів боротьби знайшли місце розроблені дослідниками показники, які дозволяють отримати достатньо об’єктивну інформацію про рівень техніко-тактичної підготовленості спортсменів.

За показниками ефективності можна прогнозувати можливість подальшого вдосконалення навички. Оптимальним показником є ефективність, яка рівна 30-40% у нападі і 80-90% у захисті. Показник, що перевищує 50%, буде свідчити про стабілізацію навички надалі. Показник менше 20% буде свідчити про нестійкість, зміні навички і навіть про її гальмування (руйнації). При показнику ефективності в середньому 30-40% навичка оптимально змінюється й удосконалюється.

Дослідження змагальної діяльності чоловіків-дзюдоїстів проведено на Чемпіонаті України 2012 року. Склад і характеристики змагальної діяльності учасників представлений у табл. 1.

Аналіз показників свідчить про те, що результативність боротьби відповідає моделі змагальної діяльності, які є в літературі. Трохи нижче в порівнянні кількість перемог «іппоном», тому що спортсменам для проведення прийомів у партері дається менше часу, а ефективних кидків зі стійки виконується також дуже мало. Середній час сутичок незначний, однак час активної боротьби в кожної вагової категорії протягом ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ змагального дня знижено за рахунок зменшення кількості сутичок. Так, наприклад, при двадцяти учасниках для того, щоб виявити переможців, досить 97 мінут «чистого часу».

Таблиця 1 Показники змагальної діяльності учасників (чоловіків) Чемпіонату України 2012 року Вагова категорія, кг Показники +100 Разом Кількість переглянутих учасників 12 18 20 14 15 11 10 100 Кваліфікація спортсменів МСМК 1 2 5 1 0 0 1 10 МС 6 9 7 7 12 10 5 56 Кількість переглянутих сутичок 14 21 23 16 18 13 12 117 Сума балів всіх борців ваги 163 172 184 142 159 87 97 1004 Середня кількість балів в одній 11,6 8,2 8,0 8,88 8,83 6,7 8,08 8,58 сутичці Середня кількість балів в одній 5,8 4,1 4,0 4,44 4,42 3,35 4,04 4,29 сутичці одного борця Кількість перемог «чисто» 1 4 5 2 1 1 5 19 Кількість перемог по балах 13 17 17 14 17 12 7 97 Кількість сутичок з «вазарі» (обох 6 7 7 7 8 3 5 43 борців) Кількість балів, набрана в них 115 85 81 103 108 40 69 601 Відсоток від всіх балів у вазі 70,6 49,4 44,0 72,5 68,0 46,0 71,1 59,9 Кількість сутичок з менш чим з 8 14 16 9 10 10 7 74 «вазари» (обох борців) Кількість балів, набрана в них 48 87 103 39 51 47 28 403 Відсоток від всіх балів у вазі 29,4 50,6 56,0 27,5 32,0 54,0 28,9 40,1 Загальний час боротьби (хв) 69 88 97 66 78 54 44 496 Середній час однієї сутички (хв, 4.56 4.12 4.13 4.08 4.20 4.09 3.40 4.14 с) Кількість балів переможців 107 132 138 119 121 71 74 762 Кількість балів переможця (1 7,64 6,3 6,0 7,44 6,72 5,46 6,17 6,51 сутичка) Загальна кількість балів борців, 56 40 46 23 38 16 23 242 які програли Кількість балів борців, які 4,0 1,9 2,0 1,44 2,11 1,23 1,92 2,07 програли (1 сутичка) Об'єктивну інформацію про тривалість боротьби дає кількість поєдинків, що закінчуються під час третього періоду поєдинку, або після нього. У цьому зв'язку слід зазначити, що кожні дві сутички із трьох закінчувалися після другої частини поєдинку (табл. 2).

–  –  –

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Бралось до уваги, що те ж саме завдання кожний спортсмен може вирішувати своїм способом, своїми технічними прийомами (операціями). Наприклад, для збереження переваги вибиралося або сковування, або маневрування, або погроза атаки, або комплексні дії, що включають усі ці операції.

Борці вдосконалювали навички ведення єдиноборства: після успішної атаки (контратаки) з виграшем оцінки не знижувати активність, продовжували пресінгувати;

після успішної атаки (контратаки) з виграшем оцінки утримати перевагу надійним захистом, сковуванням, маневруванням; після успішної атаки (контратаки) з переводом суперника в небезпечне положення, дожати його і здобути перемогу на утриманні; після успішної атаки (контратаки) з виграшем оцінки, відновитися, утримуючи перевагу надійним захистом, сковуванням, маневруванням, після чого знову атакувати і перейти до збереження переваги за допомогою надійного захисту, сковування, маневрування;

після успішної атаки (контратаки) з виграшем оцінки, знову атакувати, потім відновитися, утримуючи перевагу надійним захистом, сковуванням, маневруванням, після чого знову атакувати.

У процесі вдосконалювання техніко-тактичних дій ураховувалися особливості статури суперників (довжина тіла, рук, ніг, тулуба), а також сильні і слабкі сторони їхньої підготовленості. При цьому в максимально можливій мірі використовувалися власні найбільш сильні сторони, маскувалися й компенсувалися більш слабкі сторони.

Під час педагогічного експерименту суттєві зміни відбулися у рівні технікотактичної підготовленості дзюдоїстів ЕГ.

На 43,2% покращився показник, що характеризує активність дзюдоїстів у нападі. В КГ теж відбулось покращення результатів, однак в середньому лише на 13,1%.

У ЕГ на 68,3% зросла кількість класифікаційних груп прийомів, які спортсмени застосовували під час поєдинків. Якщо на початку педагогічного експерименту таких груп було в середньому 9,8%, то в кінці експерименту - 16,5. За час експерименту в 3 рази покращився також показник ефективної варіативності, який свідчить про здатність виконувати з отриманням виіграшних балів прийоми з різних класифікаційних груп. В ЕГ він зріс з 4,3 до 13,1 групи, а в КГ лише з 4,53 до 7,52 групи.

Використання нами розробленої методики дозволило в ЕГ збільшити кількість прийомів, які борці здатні виконувати в обидві сторони з 25,6% до 74,3%. В КГ цей показник покращився лише з 28,4% до 35,4%.

Результативність виконання техніко-тактичних дій під час боротьби виражається через ефективність техніки нападу. В ЕГ результати покращились з 22,4% до 65,3%, в той час в КГ покращення відбулось лише з 18,7% до 26,1%.

У захисті ефективність техніки склала в ЕГ 17,3% на початку основного педагогічного експерименту та 79,4% в кінці, в КГ 20,0% та 33,6% відповідно.

Аналіз частоти застосування та ефективності виконання прийомів з різних класифікаційних груп в контрольних поєдинках показує, що в ЕГ на початку експерименту в порівнянні із кінцевими результатами дзюдоїсти значно частіше стали застосовувати кидки підвертанням, кидки через груди, кидки поворотом "млин", кидки сідом. Ці кидки вимагають значного прояву координаційних здібностей, здатності ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ орієнтуватись в просторі, швидкісно-силових здібностей. Менше борці ЕГ стали застосовувати прийоми, які потребують прояву сили, що дає перевагу в кидках збиванням, скручуванням, різних видах звалювань.

У ході основного педагогічного експерименту значні зрушення відбулись також і у застосуванні тактичних дій. В ході змагань нами були переглянуті поєдинки всіх дзюдоїстів, які брали участь у дослідженні. Виявлено, що спортсмени ЕГ частіше у порівнянні із вихідними даними стали застосовувати не поодинокі прийоми, а тактичні дії, які включають поєднаннь кількох прийомів та потребують в ході їх виконанні оцінки дій суперників.Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.7:632.9:634.11 РУДНИК-ІВАЩЕНКО О.І., доктор с.-г. наук, с.н.с.  Інститут садівництва НААН ЕКЗОТИЧНІ БУР’ЯНИ В САДУ – ЗАХИСТ ВІД НЕСПОДІВАНИХ АГРЕСОРІВ Показані шляхи потрапляння карантинних об’єктів на наші поля. Описані деякі біологічні особливості цих рослин. Надані рекомендації захисту плодових дерев і кущів від бур’янів без пестицидів. Ключові слова: плодові культури, бур’яни, мульчування, плівка...»

«УДК 330.101.5 Ю.М.Коваленко, канд. екон. наук Національний університет державної податкової служби України НЕФОРМАЛЬНІ НОРМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА Подано загальну характеристику впливовості неформальних (традиційних) норм на функціонування фінансового сектора економіки. Запропоновано розширення сфери економічних досліджень за рахунок залучення економічної ментальності й інституційної довіри. Показано модель етичної економічної людини. У...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«УДК 346.54+351.824.11 О.Ю. Трач Національний університет “Львівська політехніка” РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ © Трач О.Ю., 2012 Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»