WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 29 ] --

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ За результатами нашого дослідження всі арбітри, незалежно від віку, показали високий результат подолавши 25 бігових відрізків.

Таблиця 2 Показники фізичної підготовленості футбольних арбітрів (за результатами фітнес-тесту ФІФА) (середні дані) Вікова Тест 1: 6х40 м, с Тест 2: к-сть категорія відрізків по 150 м 18-22 роки 5,75 5,86 5,78 5,78 5,78 5,72 34,67 25 23-26 років 5,80 5,78 5,84 5,77 5,82 5,77 34,77 25 27і вище 5,73 5,84 5,81 5,79 5,86 5,80 34,83 25 Важливість фізичної підготовки футбольних арбітрів визначається сучасними вимогами до суддівства. Так як основним видом переміщення арбітра є біг, то у процесі фізичної підготовки, арбітр повинен звернути увагу на оволодіння міцними навичками бігу: він повинен вміти бігати правильно, без зайвої напруги.

Окремі показники морфо-функціонального стану можуть бути покращені у результаті регулярних тренувань, тому арбітр зобов'язаний систематично займатися фізичними вправами. Не можна це зводити тільки до підготовки перед початком сезону або безпосередньо перед суддівством ігор: фізична підготовка повинна проводитися цілий рік. Найдоцільніше арбітру регулярно займатися у футбольній секції колективу фізкультури, членом якого він складається, або в секції загальної фізичної підготовки.

Бажано, щоб він мав розряд з футболу і залежно від свого віку домагався більш високого розряду, брав участь у змаганнях з цього виду спорту. Заняття у футбольній секції або секції загальної фізичної підготовки, а також участь у змаганнях є найбільш раціональним методом фізичної та морально-вольової підготовки арбітра. Якщо вік арбітра не дозволяє йому брати участь у змаганнях з футболу, то йому рекомендується брати участь у змаганнях з інших видів спорту. Потрібно вибрати такий вид спорту і такі вправи з фізичної підготовки, які б найбільш повно відповідали вимогам, що пред’являються до футбольного арбітра.

Такими вправами повинні бути:

1. Гімнастичні вправи, що сприяють зміцненню м'язів, суглобів, серцево-судинної системи і розвитку координації рухів.

2. Ходьба і біг, що виробляють швидкісну витривалість.

3. Стрибки.

Якщо суддя займається фізичною підготовкою самостійно, то його заняття, так само як у спортивній секції, повинні будуватися за періодами (підготовчий, змагальний і перехідний).

Висновки.

1. Фізичний стан футбольних арбітрів у процесі контролю за їхньою підготовкою розглядається як один з критеріїв визначення рівня їхнього здоров’я, що дозволяє індивідуалізувати процес підготовки та перепідготовки. Для характеристики фізичного стану нами застосовувалися показники фізичного розвитку і визначення ступеня його ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ гармонійності. Як зазначає більшість фахівців, фізичний розвиток будь якої людини є генетично запрограмованим, однак ступінь його реалізації залежить від конкретної взаємодії організму з оточуючими факторами.

2. Визначені нами дані свідчать, що з віком морфо-функціональні показники погіршуються – збільшується маса тіла, жирова частка і одночасно зменшується частка м’язового компоненту. Деякі соматометричні ознаки арбітрів (надмірна вага і довжина тіла та ін.) виявляють відчутний негативний вплив на швидкість руху, пов’язаного з переміщенням власної ваги тіла, рухливість у суглобах тощо. Це підтверджується результатами виконання першого тесту, пов’язаного із визначенням швидкісних можливостей, в якому кращий результат належав групі наймолодших арбітрів. Контроль показників фізичного стану арбітрів дозволяє оптимізувати рівень їхньої спеціальної підготовки.

3. Важливо відзначити, що не дивлячись на погіршення окремих показників фізичного стану та зменшення швидкості переміщення з віком, результати у тесті на витривалість залишаються на досить високому рівні у всіх арбітрів, що брали участь у нашому дослідженні.

4. Враховуючи результати проведеного дослідження можемо зазначити, що найбільш оптимальний вік арбітрів для підготовки – 18-22 роки, для перепідготовки – до 26 років. Арбітри старші за 27 років мають перевагу у досвіді, мають високий рівень витривалості, проте поступаються молодшим у швидкості, що в деяких моментах гри може стати вирішальним. Таким, чином, вбачається ефективним для проведення змагань формування суддівських бригад з різновіковим комплектуванням.

Регулярний контроль фізичного стану та рівня підготовленості дозволить розробити систему педагогічних прийомів, спрямованих на удосконалення підготовки та перепідготовки суддів різної кваліфікації.

ЛІТЕРАТУРА Венглинский Г. П. Отбор судей по спортивной борьбе к соревнованиям высокого ранга. / 1.

Г. П. Венглинский : автореф. дис… канд. пед.наук : 13.00.04 – М., 1998. – 20 с.

Вихров К. Л. Компаньон футбольного арбитра. – К.: Федерация футбола Украины, Комби 2.

ЛТД, 2006. – 352 с.

Ким Н. В. Подготовка высококвалифицированных судей по спортивной гимнастике:

3.

автореф. дис… канд. пед. наук 13.00.04 – С.-Петербург, 2011. – 20 с.

Кунянский В.А. Волейбол: Профессиональная подготовка судей: Методическое пособие 4.

по подготовке судей по волейболу. – М. : ТВТ Дивизион, 2007. – 176 с.

Курдюков А. Б. Построение процесса начальной профессиональной подготовки судей по 5.

волейболу / А. Б. Курдюков : автореф. дис.... канд. пед. наук : 13.00.04 – Краснодар, 2004.

– 21 c.

Сингина Н. Ф. Профессиональное образование спортивных судей как новое направление в 6.

системе высшего физкультурного образования / Н.Ф. Сингина // Теория и практика физической культуры. – №9. – 2004. – С. 54 ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ Хайрулин А. Р. Комплексный подход к методике подготовки спортивных судей в 7.

единоборствах : на примере тхэквондо / А. Р. Хайрулин : автореф. дис... канд. пед. наук :

13.00.04 - Екатеринбург, 2008. – 20 с.

Цапенко В.А. Подготовка судей в гандболе. Учебное пособие. / В.А. Цапенко, В.А.

8.

Петров, Д.Г. Сердюк, С.В. Цапенко – Запорожье: ЗНУ, 2005. – 99 с.

Уилмор Дж., Костилл Д. Физиология спорта и двигательной активности / Дж. Уилмор, Д.

9.

Костилл. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 504 с.

АНОТАЦІЇ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ І ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛЬНИХ АРБІТРІВ

Юрій Маніло Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Стаття присвячена визначенню шляхів оптимізації підготовки та перепідготовки футбольних арбітрів. У статті зроблений порівняльний аналіз показників фізичного стану та фізичної підготовленості футбольних арбітрів за різними віковими категоріями.

Ключові слова: морфо-функціональні показники, фізичний стан, фізична підготовленість, футбольні арбітри.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ футбольных арбитров Юрий Манило Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Статья посвящена определению путей оптимизации подготовки и переподготовки футбольных арбитров. В статье сделан сравнительный анализ показателей физического состояния и физической подготовленности футбольных арбитров по разным возрастным категориям.

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, физическое состояние, физическая подготовленность, футбольные арбитры.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL CONDITION AND PHYSICAL FITNESS

FOOTBALL REFEREE

Yuri Manlio Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskogo The article is devoted to defining ways to optimize training and retraining of football referees.

The paper made a comparative analysis of physical condition and physical fitness football referees in different age categories.

Key words: morphological and functional performance, physical fitness, physical training, football referees.

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

МОДЕЛЬ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЗЮДОЇСТІВ

РІЗНОГО РІВНЯ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ Василь Мельник Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Постановка проблеми. Проблема змагальної діяльності в сучасному спорті є однієї із самих актуальних. При цьому отримання вичерпного обсягу інформації про протиборство спортсменів у цей час усе ще не представляється можливим. Це обумовлено тим, що сама людина є унікальним явищем природи і суспільства, що особливо яскраво проявляється в екстремальних, конфліктних умовах діяльності, зокрема, у спортивних єдиноборствах.

Змагання та змагальна діяльність є головною ознакою спорту, метою і засобом спортивної підготовки. Саме в процесі змагань як своєрідної моделі діяльності в екстремальних умовах проявляються максимальні можливості і сховані резерви людини.

Змагальна діяльність висуває певні вимоги до рівня різних сторін підготовленості спортсменів. Одним із основних принципів спортивного тренування є єдність і взаємозв’язок структури змагальної діяльності і структури підготовленості спортсмена.

Тому не випадково представляє науковий інтерес вивчення характеристик технікотактичної підготовленості спортсменів-дзюдоїстів та параметрів змагальної діяльності, як обраного предмету дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Поняття «змагальна діяльність» у теорії спорту і теорії спортивних змагань розглядається в якості одного з основних (Красніков А.А., 2003). Розуміння його утруднене недостатньо точним визначенням категорії діяльності, лише констатується, що структура діяльності надзвичайно складна й адекватно відобразити її не вдається (Дьомін В.А., 1974).

Можливість більш-менш самостійного виділення змагальної діяльності з'являється, якщо визначається призначення результату діяльності - вказується конкретна, найближча мета суперництва. Суперництво можна розглядати як діяльність, якщо обмежитися вказівкою, що воно спрямовано на досягнення переваги перед іншими, на що, властиво, і орієнтує тлумачення цього слова.

Коли ж суперництво розглядається не тільки заради досягнення перемоги, але й, наприклад, заради винагороди за перемогу, що дозволяє задовольнити якісь потреби суб'єкта, суперництво розглядається лише як засіб досягнення мети, тобто як дія. При цьому в структурі діяльності, очевидно, повинні змінитися відносини між складовими елементами або рівнями.

Серед головних ознак змагальної діяльності можна виділити такі (Красніков А.А., 2003): 1) змагальна діяльність по своєму походженню вторинна, як би надпредметна, тобто змагальна діяльність розвертається на матеріалі іншої, первинної, предметної діяльності; 2) змагальна діяльність пов'язана з особливим типом соціальної взаємодії особистостей, груп, організацій різного рівня, країн – конкуренцією; 3) конкуренція обумовлює виникнення в процесі діяльності особливого специфічного стану, що характеризується фізіологічними показниками та показниками емоцій; 4) конкуренція в ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ змагальної діяльності хоча й спрямована на виявлення переваги однієї зі сторін, але будується на основі гуманних відносин, що виключають фізичне знищення суперника.

Таким чином, змагальна діяльність являє собою суперництво, спрямоване на виявлення переваги однієї з конкуруючих сторін у певним чином регламентованих умовах.Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 1 (48)-2012 УДК 37.037 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» ОСОБИСТОСТІ Л.В. Вовк У статті проводиться аналіз поняття «культура здорового способу життя» особистості. Встановлено, що формування і виховання культури ЗСЖ особистості – фундаментальна акція педагогічної діяльності. Доведено, що культура ЗСЖ є закономірною основою навчально-виховного процесу. Ключові слова: особистість, студент, культура, здоровий спосіб...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 1 (71) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.52 Маркелова А.В., аспірант* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИЛОСОВАНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ХРЕСТОЦВІТИМИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Наведені результати досліджень по вивченню впливу силосу із кукуруджзи у суміші з ріпаком ярим на молочну продуктивність корів. Кращим співвідношенням для цього силосу є 60:40. Використання силосу у годівлі молочних корів в дослідній...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. ФАУНА, ЇЇ МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА УДК 597.6/9 (477) Ст. наук. співроб. Л.І. Горбань – Природний заповідник Розточчя ФАУНА ЛІСОВИХ ВИДІВ АМФІБІЙ ЗАПОВІДНИКА РОЗТОЧЧЯ На території природного заповідника Розточчя виявлено 11 видів амфібій. Серед них лише шість лісових видів належать до переліку Бернської конвенції. Найбільш тісно своєю біологією з лісовими екосистемами пов'язані: Bufo bufo, Triturus vulgaris, Hyla arborea та два види жаб – Rana...»

«УДК 524.581.630.907.1 Доц. О.Т. Данчук, канд. с.-г. наук – Природний заповідник Розточчя; доц. І.М. Горбань, канд. біол. наук – ЛНУ ім. Івана Франка МОНІТОРИНГ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Наведено пріоритетні напрямки організації моніторингу в лісових екосистемах. Розглянуто питання оцінки стану біологічного різноманіття, визначення основних параметрів екосистем регіону Розточчя. Рекомендовано запровадити систему регіонального моніторингу досліджень процесів дефоліації....»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»