WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 58 |

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 16 Вінниця – 2013 УДК 769/799(06) ISSN 2071-5285 ББК 75я5 Ф 50 Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник ...»

-- [ Страница 20 ] --

Мета дослідження: охарактеризувати спеціальні тренажерні пристрої, що використовуються для удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у фехтуванні.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, історичний метод, порівняння.

Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Дослідження виконане у відповідності до теми 2.9 «Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.

Результати дослідження та їх обговорення. Широкого розповсюдження у практиці підготовки спортсменів у єдиноборствах в цілому та зокрема фехтуванні набули спеціальні тренажерні пристрої. Перші згадки про присторої, які можуть порівнюватися з сучасними уявленнями про тренажери для єдиноборств з’явилися ще до початку нашої ери. У історіографії олімпійського спорту зазначається, що у Стародавньому Римі гладіатори і солдати відпрацьовували техніку захисту за допомогою спеціального тренажера у вигляді затуплених мечів, вставлених рукоятками в отвори обертового дерев'яного стовпа [5].

З розвитком науково-технічного процесу, військового та культурних аспектів існування суспільства все більшу роль відігравав тренажерний тренінг у підготовці воїнів та професійних бійців. У цьому сенсі ніхто не може зрівнятися з середньовічним Китаєм, що вирізнявся неймовірною різноманітністю бойових мистецтв, видів зброї і способів ведення війни [5].

У фаховій літературі знаходимо класифікацію основних тренажерних пристроїв для використання у підготовці спортсменів [4]:

1. Пристрої для відпрацювання або оцінки точності ударів ;

2. Пристрої для відпрацювання, або оцінки швидкості і сили ударів (у тому числі предмети, призначені для публічної демонстрації «мощі ударів » - дерев'яні дошки, черепиця, цегла, крижані брили та ін.) ;

3. Традиційні снаряди боксу і карате (мішки, груші, лапи, щити, обважнювачі для кінцівок);

4. Тренажери, що імітують умовного суперника, що володіють зовнішньою подобою умовного ворога та або його рухами, а також зворотним зв'язком ;

5. Імітатори бойового простору, що включають різні просторові поєднання тренажерів і спеціально розроблені комплекси.

Враховуючи специфіку нашого наукового дослідження детальніше зупинимось на використанні спеціально сконструйованих тренажерних пристроях, що набули популярності та запропоновані фахівцями для використання у системі підготовки ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ спортсменів у фехтуванні. Відзначимо, що загальні підходи використання тренажерних пристроїв є ідентичними як для спортсменів, так і для спортсменок у фехтуванні та мають суттєві подібності при їх використанні на різних етапах багаторічної спортивної підготовки.

Інтенсифікація техніко-тактичної підготовки спортсменів у фехтуванні на думку багатьох фахівців повинна передбачати, що вправи в фехтуванні закінчуються нанесенням уколу, удару. При технічній підготовці спортсмена велика увага надається тренуванню точності нанесення уколу. Адже не точно нанесений укол в ціль може звести нанівець всю дію спортсмена, хоча би і правильно виконану, а якщо укол необхідно нанести ще в певний проміжок часу, коли він був би доцільним, то стає зрозумілим, наскільки важливим є вміння якісно нанести укол.

Для цього В. П. Козицьким розроблені і застосовані в тренувальному процесі спеціальні окуляри, які дозволяють обмежувати поле зору спортсмена. В залежності від основної задачі вправи в полі зору спортсмена може знаходитися ціль, куди саме спортсмен повинен нанести укол, якщо тренер бажає сконцентрувати увагу спортсмена на точності нанесення уколу, на правильному виборі довжини уколу, власне його нанесенні.

Відзначимо, що фахівцями як фехтування так і єдиноборств відзначаються ще більш ускладнені вимоги при виконанні цієї ж самої вправи, коли використовувати завдання нанесення уколу в місце, що знаходиться поза полем зору. Рекомендується такі вправи починати виконувати із з’єднання, коли зброя спортсмена під час виконання уколу знаходиться в з’єднанні зі зброєю партнера, тренера. Дальше ускладнення умов може відбуватися за рахунок ударів, натисків по зброї спортсмена [1, 2, 6].

Нами встановлено, що крім точності уколів, застосування окулярів дозволяє тренувати і швидкість захисних реакцій. Для цього авторами пропонується сектори правого і лівого окуляра встановлювати в такому положенні, що спортсмен може помітити зброю тренера лише в безпосередній близькості до свого пораженого простору.

Більшістю фахівців підтверджується, що інформація про параметри озброєної руки спортсмена відбувається за рахунок тактичного і кінестезичного аналізаторів, тоді як інформація про рухи озброєної руки партнера-суперника поступає за рахунок зорового аналізатора. Увага спортсмена зосереджена на діях партнера, які можуть уявляти собою реальну загрозу нанесення уколу [2].

Складні умови при виконанні вправ викликають необхідність удосконалення своїх рухів, підвищення координації і удосконалення рухового апарату спортсмена.

Фехтувальний двобій відбувається на площині, розміри якої обмежуються правилами змагань. Фехтувальна доріжка являє собою обмежену площину. Незважаючи на це, в боях різними фахівцями та у різні роки спостерігалась велика кількість промахів при спробах нанесення уколу.

Спеціалістами у фехтуванні вказується, що одна з причин промахів є порушення рівноваги під час виконання тих чи інших вправ, коли спортсмен знаходиться в одно опірній фазі: випад, крок вперед назад, крок вперед назад [1, 4]. Удосконалення вміння ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ зберігати рівновагу, з подоланням різних протидій в одноопорній фазі під час виконання вправ, можна створювати за умов, які б вимагали підвищеного вміння зберігати рівновагу.

Такою умовою буде виконання фехтувальних вправ на площині з порушеною рівновагою. Такі вправи вимагають підвищеної координації рухів спортсмена і керування ними під час безпосереднього виконання вправ, тому що на окремі частини тіла діють сектори, які не збігаються з секторами виконуваної вправи. Виконання вправ в цих умовах вимагає від спортсмена постійного контролю за окремими частинами свого тіла.

Площина з стимуляцією проявів рівноваги являє собою термінову інформацію про якість виконуваної вправи спортсменом і обумовлює удосконалення управління окремими частинами тіла спортсмена. Фахівцями неодноразово вказується, що всі спеціалізовані рухи спортсмена під час двобою пов’язані з певними проміжками часу, коли вони є доцільними. Такі умови вимагають від спортсмена швидкої орієнтації у створюваних ситуаціях бою, переключення з одних дій на інші і виконання їх в проміжках часу, що обумовлюють їх доцільність [1, 6, 7].

Актуальність пошуку резервів тренувального процесу вимагає створення таких умов і вимог, які б дозволили удосконалювати ці зміни, у вправах за допомогою методу тренування без суперника або з умовним суперником. На думку В. Козицького такі умови створює спеціальна мішень, яка вимагає виконання обумовлених вправ в певних проміжках (лімітах) часу. Це пояснюється тим, що ліміти часу на мішень завдаються не довільно, а індивідуально для кожного спортсмена в залежності від його швидкісних якостей і від періоду підготовки.

Знаходимо посилання на використання у навчально-тренувальному процесі окремого тренажера для вдосконалення техніки фехтування. Він за твердженням авторів дозволяє моделювати типові для дії фехтувальника всілякі положення руки суперника [8]. Ідея пристрою передбачає, що під час уроків клинок може здійснювати коливальні рухи і змінювати кут нахилу до стрижня. Використовуючи це обладнання для фехтування натиском на гарду виробляють вплив на несучу і виштовхуючи пружини.

Наполегливу шайбу закріплюють фіксуючим повідцем в пазу втулки, що дозволяє регулювати вихід несучої пружини з вищевказаної втулки і величину її коливань разом з клинком.

У практиці підготовки фехтувальників запропоновано тренажер для тренування фехтувальників, який відзначається меншими габаритами (розміри тренажера інформатора 60x30x15 мм, вага 35 гр.) у порівнянні з попереднім. Запропоноване тренажерне обладнання для фехтування складається з наступних елементів: корпусу мініатюрного телефону, шнура для підключення електрошпаги. За принциповою схемою пристрій являє собою транзисторний генератор звукової частоти з малогабаритним телефоном на виході. Завдяки незначному споживанню струму одного заряду авторами досягнуто результату за яким акумуляторів вистачає на 90–100 год.

безперервної роботи. Правильно зібрана (представлена на малюнку 2 ) схема починає ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ функціонувати відразу і зовсім не вимагає спеціальної наладки перед кожним з навчальних уроків [6, 8].

Додатком до вищезазначеного можна вважати запропонований для підготовки спортсменів у фехтуванні прилад для дослідження реакції і тренінгу спортсменів [7].

Прилад фіксує швидкість реакції і точність завданих уколів фехтувальним зброєю в мішень у відповідь на зорові подразники, що виникають несподівано, при запалюванні експериментатором різнокольорових електролампочок, прикріплених над дисками мішенями.

Фахівцями запропоновано тренування фехтувальників на цьому приладі з двома варіантами його застосування. Перший для визначення часу реакції на зоровий подразник (кольорові електролампочки ), другий встановлення точності нанесення уколів у мішень на різних стадіях тренувальної діяльності (до початку тренувань, в процесі тренування, при виникненні втоми тощо).

Загальна конструкція пристрою передбачає, що на диску мішені встановлено три лампочки (біла, зелена і червона), що допускають сім варіацій світлових сигналів.

Основне навантаження задається за допомогою пульта керування, який складається з корпусу, основних елементи схеми приладу; електросекундомір із точністю розподілу 0,02 с, лампи, що сигналізує про початок відліку часу; ламп, які сигналізують про точність виконання спортсменом завдання; колодка для підключення сполучних проводів, що йдуть до дисків мішенях [8]. Під час тренування, коли зброя фехтувальника здійснює укол в мішень, спеціальні штирі розмикають контакти мікровимикача певного диска. З обмотки відповідного реле зникає струм. При цьому зупиняється електросекундомір і запалюється одна з лампочок, що сигналізує певну команду. Запропонований механізм був удосконалений Тишлером Г.Д., що виявилось у розробці електронної мішені-тренажера. перевагами запропонованого пристрою є удосконалений екстер’єр, терміновий ефект наочності результату та можливість розподілу техніко-тактичних дій за секторами.

Широкого розповсюдження у практиці підготовки фехтувальників набуло використанні різноманітних тренажерних пристроїв та з розвитком науки й техніки – комп’ютерних програм спрямованих на удосконалення психо-фізіологічних механізмів, які покладені у основу змагальної діяльності спортсменів. Маючи інформацію про ймовірних суперників можна моделювати в тренувальному процесі ті ситуації, які мали місце в конкретному бою, які не дозволили б супернику виконати улюблену дію [7].

Для вирішення ряду завдань тактичної підготовки фехтувальників В. Г. Сивицьким спільно з Б.В.Турецьким були розроблені діагностичні та розвиваючі методики, реалізовані на персональному комп'ютері у вигляді програми «Фехтувальний поєдинок», яка ефективно використовувалася в роботі зі спортсменами різного віку та кваліфікації, починаючи від спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл до членів національних збірних різних країн [3]. У програмі імітуються типові стилі змагального поведінки в поєдинку за Б. В. Турецким: позиційно-наступальний, позиційнооборонний, маневрово-наступальний і маневрово-оборонний, а також випадкове поводження і можливість створити нову модель тактичної діяльності в бою.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 пространстве. Эта позиция молодежи в жизни общества обусловлена переходом от первичной социализации молодежи, которая усвоила нормы, ценности и стереотипы поведения, ко вторичной социализации, когда наступает время реализовывать усвоенное или предлагать новое. Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, рынок труда, технология. Youth in all times was determined by investigators as an active social group that is trying in some...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК631.58:68.35.31 ТАНЧИК С.П., доктор с.-г. наук, професор МИГЛОВЕЦЬ О.П., аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: o.myglovetz@ukr.net ВПЛИВ ГРУНТОВИХ ГЕРБІЦИДІВ У ПОСІВАХ СОЇ НА ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведені результати досліджень щодо впливу ґрунтових гербіцидів на загальну забур’яненість посівів сої...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«УДК 636.4.084/087 Колесник М.Д., Баньковська І.Б., кандидати сільськогосподарських наук Троцький М.Я., ст. науковий співробітник Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМСИСУНАМ Встановлено системний вплив на підвищення продуктивності та збереженості молодняку свиней при застосуванні кормових добавок з насіння та самих рослин розторопші плямистої. Постановка проблеми. Негативний вплив на якість продукції та шкідливу дію на здоров'я людей змусило...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14 2. ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ УДК 681.325.3 Доц. О.М. Воблий, канд. техн. наук; доц. Л.І. Закалик, канд. техн. наук. – НУ Львівська політехніка; ст. викл. С.Ю. Лебідь, д-р-інж. – Львівська філія Європейського університету ЕКОЛОГІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ Нанотехнології на сьогодні розвиваються дуже швидко і перспективно. Нанотехнологія, за прогнозами вчених, повинна змінити світ на кращий і на сьогодні стала найдинамічнішою дисципліною науки і технології....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»