WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей ...»

-- [ Страница 5 ] --

4. Охолодити агарозу до температури близько 50 °С. Важливо витримати температурний режим, оскільки при переохолодженні розчин агарози полімеризується, а при занадто високій температурі можна пошкодити форму та гребінку.

5. Обережно залити агарозу у форму так, щоб вона не переливалася через край форми, а нижня частина зубців гребінки була занурена у розчин. Потрібно слідкувати, щоб у товщі та на поверхні гелю не утворювалися бульбашки повітря, наявність яких значно знижує достовірність результатів.

6. Не зрушуючи форму з агарозою з місця, охолодити її при кімнатній температурі до повної полімеризації агарози.

7. Дуже обережно зняти гребінку. При цьому потрібно слідкувати, щоб гель не прорвався і не піднявся слідом за зубцями гребінки. Щоб запобігти цьому, гель біля гребінки можна дуже обережно притримати чистою скляною паличкою, шпателем тощо.

8. Утворені лунки слід заповнити ТВЕ-буфером (1) за допомогою самплера.

9. Приготовлену форму з агарозним гелем обережно перенести в апарат для електрофорезу, заповнений ТВЕ-буфером (1) так, щоб він повністю покривав поверхню гелю. Сторона, де знаходиться старт, має бути ближче до катода (–) і розташована паралельно до нього.

10. Приготувати зразки нуклеїнових кислот:

10.1. Розчинити ДНК в ТЕ-буфері.

10.2. Вирізати смужку парафільму шириною »1–2 см і нанести на неї окремими краплинами аліквоти ТЕ-буфера об’ємом 15 мкл у кількості, що відповідає кількості аналізованих зразків ДНК.

Для електрофоретичного визначення концентрації препаратів ДНК зазвичай готують 3–4 проби.

10.3. У кожну з аліквот додати по 3–4 мкл буфера для нанесення зразків. У підготовлені проби внести відповідно 1, 5 та 10 мкл розчину ДНК, ретельно перемішуючи кожну краплю легким піпетуванням. Для кожної проби ДНК слід використовувати окремий наконечник.

11. Кожну пробу нашарувати в окрему лунку гелю за допомогою самплера, використовуючи для цього окремий наконечник. Потрібно слідкувати, щоб отвір наконечника розташовувався нижче за верхній край лунки, але не торкався її дна, щоб запобігти у першому випадку розливу проби за межами лунки, а у другому – ушкодженню дна лунки. Цю процедуру слід виконувати повільно.

12. Почекати 1–2 хв, щоб проби опустилися на дно лунки.

13. На джерелі живлення виставити напругу 100 В.

14. Увімкнути джерело живлення. Сила струму має становити приблизно 30 мА. Якщо стрілка амперметра залишається на нулі, слід перевірити правильність підключення приладу згідно з інструкцією.

15. Форез продовжують доти, доки передня смужка барвника не переміститься на 2/3 відстані від старту до краю гелю (зазвичай це відбувається через 1–2 год після вмикання струму). Після цього струм слід вимкнути і лише потім форму з гелем вийняти з апарата.

16. Дуже обережно вийняти гель з форми, щоб не пошкодити його. У разі необхідності можна використати чистий шпатель або тоненькі пластикові пластинки.

17. Підтримуючи гель знизу, перенести його у кювету з розчином барвника (ЕtВr або метиленовим синім).

18. Інкубувати упродовж 15–30 хв.

19. Після цього обережно перенести гель в іншу кювету і промити під тонким струменем проточної води упродовж 15–20 хв.

20. Проглянути гель (після фарбування ЕtВr – в УФ-світлі, а після фарбування метиленовим синім – при денному світлі) та проаналізувати отриману електрофореграму.

–  –  –

Контрольні запитання

1. Дайте загальну характеристику методу електрофорезу. Поясніть, чому він вважається одним із ключових у молекулярній біотехнології.

2. Поясніть фізичний принцип електрофоретичного методу дослідження біомолекул.

3. Назвіть фізико-хімічні чинники, від яких залежить ефективність електрофракціонування біомолекул.

4. Від чого залежить швидкість переміщення нуклеїнових кислот при електрофорезі?

5. Чому при електрофоретичному розділенні макромолекул необхідно використовувати стабілізовані джерела живлення?

6. Які параметри необхідно враховувати при виборі буфера для електрофорезу?

7. Назвіть переваги горизонтального гель-електрофорезу.

8. Охарактеризуйте носії, які використовують для електрофорезу нуклеїнових кислот.

9. Чому гель для електрофорезу готують на електрофоретичному буфері?

10. Яка роль маркерних молекул при електрофоретичному фракціонуванні нуклеїнових кислот?

11. Які ви знаєте методи візуалізації нуклеїнових кислот в агарозному гелі? На чому вони ґрунтуються?

12. Назвіть особливості розподілу дво- та одноланцюгових лінійних ДНК при електрофорезі.

13. Яві ви знаєте конформації кільцевих дволанцюгових ДНК? Як вони будуть розподілятись під час електрофорезу?

14. Чому фракціонування РНК або одноланцюгових ДНК необхідно проводити у денатуруючих умовах?

15. На чому ґрунтується електрофоретичне визначення концентрації нуклеїнових кислот?

16. Що лежить в основі ектрофоретичного методу визначення молекулярної маси ДНК і РНК?

Література для підготовки до заняття [1, 5].

4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Виникнення та історія розвитку молекулярної біотехнології.

2. Зв’язок молекулярної біотехнології з біологічними дисциплінами і її практичне застосування.

3. Характеристика об’єктів молекулярної біотехнології: прокаріоти (Escherichia coli), еукаріоти (Saccharomyces cerevisiae), культури еукаріотичних клітин.

4. Перспективи молекулярної біотехнології.

5. Характеристика, структура, властивості та реплікація ДНК.

6. Характеристика, структура та типи РНК у клітині.

7. Особливості регуляції транскрипції у про- та еукаріот.

8. Порівняння реалізації генетичної інформації у про- та еукаріот.

9. Молекулярні механізми синтезу білка у клітині.

10. Ферменти, що використовуються у молекулярних біотехнологіях – рестриктази, лігази, нуклеази, полімерази, зворотня транскриптаза, їх характеристика, властивості та функції.

11. Чому у генній інженерії найчастіше використовують рестриктази ІІ класу?

12. Використання кінцевої дезоксинуклеотидилтрансферази у молекулярній біотехнології.

13. Шляхи отримання цільового гену.

14. Етапи виділення гена з геномної ДНК.

15. Особливості хіміко-ферментативного синтезу генів.

16. Етапи отримання гену з використанням у якості матриці іРНК.

17. Характеристика етапів полімеразної ланцюгової реакції.

18. Поняття генетичного вектора.

19. Класифікація векторів.

20. Основні типи генетичних векторів: плазмідні, фагові вектори, векторитранспозони, гібридні вектори – фагміди, косміди, фазміди.

21. Методологія коннекторного методу конструювання рекомбінантних ДНК.

22. Переваги та можливості рестриктазно-лігазного методу створення гібридних молекул ДНК.

23. Генетична трансформація про- та еукаріот: трансформація, трансфекція, кон’югація, трансдукція, електропорація, біобалістика, мікроін’єкція.

24. Поясніть явище кон’югації у бактерій. Назвіть природу F-фактора та відмінності між F+, F, Hfr та F--клітинами E. coli.

25. Поясніть значення процесу кон’югації у передачі генетичної інформації у прокаріотів.

26. Назвіть типи природних способів перенесення генетичного матеріалу у бактерій.

27. Охарактеризуйте явище генетичної трансформації у бактерій.

28. Назвіть методи введення генетичного матеріалу в клітину-реципієнт та їхні основні принципи.

29. Поясніть, що таке компетентність клітин мікроорганізмів. Як поділяють мікроорганізми за станом компетентності.

30. Назвіть особливості проникнення чужорідної екзогенної ДНК у бактеріальні клітини.

31. Обґрунтуйте основні етапи отримання компетентних клітин E. coli.

32. Охарактеризуйте методи штучної трансформації E. coli.

33. Дайте визначення понять «ефективність трансформації» та «частота трансформації».

34. Назвіть основні етапи штучної трансформації E. coli плазмідною ДНК у лабораторних умовах.

35. Поясніть значення методу бактеріальної трансформації у біотехнологічній практиці.

36. Поясніть, яке практичне використання має плазмідна ДНК у біотехнологічній практиці.

37. Обґрунтуйте основні етапи отримання плазмідної ДНК прокаріотів.

38. Поясніть принципи прийомів відокремлення плазмідної ДНК від геномної ДНК та РНК.

39. Використання методу фенотипової селекції для скринінгу та селекції клітин, що експресують цільовий ген.

40. Характеристика методу функціональної комплементації для відбору трансформованих клітин.

41. Можливості методу гібридизації нуклеїнових кислот in situ длявідбору рекомбінантних клітин.

42. Дайте характеристику методу радіоімуноаналізу білків in situ.

43. Дайте загальну характеристику методу електрофорезу. Поясніть чому він вважається одним із ключових у молекулярній біотехнології.

44. Поясніть фізичний принцип електрофоретичного методу дослідження біомолекул.

45. Назвіть фізико-хімічні чинники, від яких залежить ефективність електрофракціонування біомолекул.

46. Охарактеризуйте метод гель-електрофорезу для аналізу препаратів нуклеїнових кислот. Дайте характеристику носіям, які використовуються для електрофорезу нуклеїнових кислот.

47. Опишіть основні етапи електрофоретичного аналізу препаратів нуклеїнових кислот.

48. Етапи створення рекомбінантних клітин, здатних продукувати людський інтерферон та соматотропін.

49. Структура і функції антитіл.

50. Характеристика моноклональних антитіл як лікарських засобів.

51. Підходи щодо отримання моноклональних антитіл людини шляхом традиційної гібридомної технології.

52. Охарактеризуйте основні етапи створення рекомбінантних мікроорганізмів, здатних до продукції людських імуноглобулінів.

53. Отримання рекомбінантних антибіотиків: клонування генів біосинтезу антибіотиків, удосконалення виробництва антибіотиків.

54. Основні недоліки традиційного виробництва вакцин та шляхи їх вирішення за допомогою методів молекулярної біотехнології.

55. Етапи створення субодиничних протигерпетичних вакцин.

56. Шляхи створення субодиничних протиящурних вакцин.

57. Створення протитуберкульозних вакцин за допомогою методів молекулярної біотехнології.

58. Генна імунізація: методика, переваги та перспективи.

59. Етапи створення атенуйованих рекомбінантних вакцин.

60. Характеристика «векторних» вакцин.

61. Бактерії як системи доставки антигенів.

5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів і магістрів заочної форми навчання вивчення дисципліни закінчується написанням контрольної роботи.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |
Похожие работы:

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«Годівля тварин та Збірник наукових Випуск 1 (71) технологія кормів праць ВНАУ 2013 УДК 636.085.52 Маркелова А.В., аспірант* Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИЛОСОВАНИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР У ПОЄДНАННІ З ХРЕСТОЦВІТИМИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ Наведені результати досліджень по вивченню впливу силосу із кукуруджзи у суміші з ріпаком ярим на молочну продуктивність корів. Кращим співвідношенням для цього силосу є 60:40. Використання силосу у годівлі молочних корів в дослідній...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«УДК 712.253:541.54(477.44) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ М. ВІННИЦІ Н.О. СИПЛИВА, аспірантка* Досліджено дендрофлору парків відповідно до умов навколишнього середовища та дії екологічних факторів. Вказана кількісна видова характеристика дендрофлори за основними показниками інтродукції. Декоративна ознака, дендрофлора, зимостійкість, інтродукція, парк, мегатрофи, мезофіти. Інтродукція деревних видів рослин, що значно збагатила флору на території України в тому числі і Вінничини,...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.5 3. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем// Ойкумена. – 1992, №1. – С. 21–26.4. Козловський М.П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2001, вип. 28. – С. 65–71.5. Козловський М.П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2002,...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»