WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний ...»

-- [ Страница 2 ] --

1. Охарактеризуйте безперервне культивування з точки зору ефективності проведення процесу.

2. Закон експоненційного росту.

3. Наведіть способи керування безперервним культивуванням мікроорганізмів.

4. Напівбезперервні способи культивування мікроорганізмів.

5. Практичне використання безперервного та напівбезперервного культивування.

6. За 5 годин біосинтезу утворилось 10 г/л етилового спирту і 15 г/л дріжджів. Початкова масова концентрація дріжджів 12 г/л. Визначити час генерації, питому швидкість росту дріжджів і утворення етилового спирту, якщо було зброджено 10 г/л глюкози.

7. За 5 годин утворилось 12 кг/м3 дріжджів і зброджено 10 кг/м3 вуглеводів (РР). Визначити питому швидкість росту дріжджів і продуктивність процесу за біомасою для періодичного і безперервного способів культивування, якщо початкова масова концентрація дріжджів 8 кг/м3.

8. За 5 годин утворилось 10 г/л молочної кислоти. При цьому було використано 15 г/л глюкози. Масова концентрація бактерій у кінці процесу 20 г/л, питома швидкість росту 0,10 год-1. Визначити початкову концентрацію бактерій, питомі швидкості споживання субстрату та утворення молочної кислоти.

9. У ферментер з корисним об’ємом 80 м3 надходить поживне середовище із швидкістю 20 м3/год. Мікроорганізми культивуються безперервним способом в стаціонарному режимі. Визначити час перебування мікроорганізмів у ферментері, загальну і питому швидкості росту, якщо початкова масова концентрація біомаси 20 кг/м3, а тривалість культивування 5 годин.

10.За 5 годин утворилось 15 кг/м3 дріжджів і зброджено 10 кг/м3 вуглеводів. Визначити питому та загальну швидкості росту дріжджів і продуктивність за біомасою, якщо кінцева масова концентрація біомаси - 32 кг/ м3.

11.Початкова масова концентрація дріжджів 15 кг/м3, кінцева – 28 кг/м3.

Тривалість процесу – 6 годин. Процес проходить у ферментері з корисним об’ємом 80 м3 і швидкістю розбавлення середовища 0,12 год-1. Визначити загальну і питому швидкості росту дріжджів, швидкість припливу середовища.

12.Спиртове бродіння ведуть безперервним способом у стаціонарному режимі в апараті з корисним об’ємом 200 м3, приплив сусла 40 м3/год.

За 5 годин зброджено 10 г/л вуглеводів. При початковій масовій концентрації спирту 2 г/л, його утворено 20 г/л і 15 г/л дріжджів.

Визначити продуктивність системи за етиловим спиртом, питому швидкість росту дріжджів, їх вміст у кінці культивування.

13.Початкова масова концентрація дріжджів 15 кг/м3, кінцева – 28 кг/м3.

Тривалість процесу – 6 годин. Процес проходить у ферментері з корисним об’ємом 80 м3 і швидкістю розбавлення середовища 0,12 год-1. Визначити загальну і питому швидкості росту дріжджів, швидкість припливу середовища.

14.Початкова масова концентрація бактерій 15 г/л, за 5 годин вона зросла до 45 г/л і було використано 25 г/л глюкози. Визначити питому швидкість росту, час та число генерацій за 1 годину, вихід біомаси із субстрату.

15.Початкова масова концентрація бактерій 13 г/л, за 3 години вона зросла до 40 г/л і було витрачено 20 г/л глюкози. Визначити вихід біомаси від спожитого субстрату, питому швидкість росту і ефективність споживання субстрату.

16.Початкова масова концентрація дріжджів 10 кг/л, кінцева – 15 кг/л.

Тривалість процесу 6 годин, швидкість розчинення середовища 0,2 год-1. Визначити питому і загальну швидкості росту дріжджів, продуктивність процесу за біомасою, при корисному об’ємі культуральної рідини 250 м3.

17.Початкова масова концентрація дріжджів 20 кг/м3, за 4 години вона зросла до 50 кг/м3. Біосинтез ведеться безперервним способом у ферментері із загальним об’ємом 100 м3 і корисним об’ємом 80 м3, приплив сусла 20 м3/год. Визначити питому та загальну швидкості росту дріжджів, швидкість розбавлення середовища та дати характеристику процесу.

18.Початкова масова концентрація дріжджів 23 г/л, питома швидкість розмноження 0,05 год-1. За 5 годин масова концентрація субстрату зменшилась на 10 г/л. Обчислити вміст дріжджів у кінці культивування, питому швидкість споживання субстрату і вихід біомаси із субстрату. Навести можливі приклади використання наведеного процесу.

19.За 3 години біосинтезу утворилось 6 г/л оцтової кислоти. При цьому було використано 10 г/л глюкози. Масова концентрація бактерій в кінці процесу 15 кг/м3, питома швидкість росту 0,16 год-1. Визначити початкову концентрацію бактерій, питомі швидкості споживання субстрату та утворення оцтової кислоти. Охарактеризувати специфіку процесу.

20.Початкова концентрація бактерій 8 г/л, через 4 години вона становила 16 г/л, а концентрація субстрату зменшилась на 12 г/л. Визначити питому і загальну швидкості росту, продуктивність за біомасою у разі періодичного процесу, час генерації.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 9 Тема: Одержання продуктів біотехнології Мета заняття: ознайомлення студентів з способами концентрування, виділення та очищення продуктів біотехнології.

План проведення заняття:

1. Охарактеризуйте продукти біотехнології.

2. Наведіть способи попереднього оброблення культуральної рідини.

3. Наведіть способи відділення біомаси.

4. Способи виділення і очищення біологічно активних речовин залежно від їх локалізації.

5. Виділення та очищення продуктів біотехнології на основі біомаси.

6. Охарактеризуйте принцип роботи іонообмінних колонок.

7. Охарактеризуйте процес кристалізації.

8. Наведіть приклади обладнання для концентрування культуральної рідини.

9. Наведіть приклади практичного використання процесу екстрагування.

10.Наведіть способи осадження біомаси.

11.Мембранні технології для концентрування продуктів біотехнології.

12.Технологічна схема одержання готового продукту.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 10 Тема: Знешкодження відходів біотехнологічних виробництв Мета заняття: ознайомлення студентів з способами утилізації та знешкодження відходів біотехнологічних виробництв.

План проведення заняття:

1. Охарактеризуйте небезпеку для навколишнього середовища від відходів біотехнологічних виробництв.

2. Охарактеризуйте відходи біотехнологічних виробництв.

3. Наведіть способи перероблення та знешкодження твердих відходів.

4. Наведіть способи знешкодження рідких відходів.

5. Наведіть способи очищення відпрацьованого повітря.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 11 Тема: Основи генетичної та клітинної інженерії. Генетична трансформація рослин і тварин Мета заняття: ознайомлення студентів з методами генетичної та клітинної інженерії.

План проведення заняття:

1. Поняття генетичної інженерії.

2. Історія виникнення генетичної інженерії.

3. Охарактеризуйте метод трансформації однодольних рослин.

4. Охарактеризуйте метод трансформації дводольних рослин.

5. Охарактеризуйте метод створення трансгенних тварин з використання ембріональних стовбурових клітин.

6. Наведіть приклади використання трансгенних організмів.

7. Способи та практичне використання мікроклонального розмноження рослин.

8. Охарактеризуйте способи культивування клітин рослин і тварин.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 12 Тема: Технології одержання продуктів мікробного синтезу.

Технології одержання органічних кислот Мета заняття: ознайомлення студентів з технологічними особливостями одержання органічних кислот.

План проведення заняття:

1. Наведіть продуценти оцтової кислоти та охарактеризуйте їх.

2. Охарактеризуйте технології одержання оцтової кислоти. Вкажіть переваги та недоліки кожної технології.

3. Наведіть продуценти молочної кислоти та охарактеризуйте їх.

4. Охарактеризуйте технології одержання молочної кислоти. Вкажіть переваги та недоліки кожної технології.

5. Охарактеризуйте технологію одержання лимонної кислоти при поверхневому культивуванні на рідких поживних середовищах.

6. Охарактеризуйте технологію одержання лимонної кислоти при глибинному культивуванні.

7. Охарактеризуйте способи виділення та очищення органічних кислот.

8. Наведіть технологічні схеми одержання органічних кислот.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 13 Тема: Технології одержання продуктів мікробного синтезу.

Технологічні особливості одержання вітамінів Мета заняття: ознайомлення студентів з технологіями одержання вітамінів.

План проведення заняття:

1. Технології одержання вітаміну В12.

2. Технологія одержання вітаміну В2.

3. Технологія одержання вітаміну D2.

4. Технологія одержання каротиноїдів.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 14 Тема: Технології одержання продуктів мікробного синтезу.

Технологічні особливості одержання амінокислот Мета заняття: ознайомлення студентів з методами генетичної та клітинної інженерії.

План проведення заняття:

1. Способи одержання амінокислот.

2. Технологія одержання кормових концентратів.

3. Технологія одержання кристалічних амінокислот.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 15 Тема: Технології одержання продуктів мікробного синтезу.

Технології одержання антибіотиків Мета заняття: ознайомлення студентів з методами генетичної та клітинної інженерії.

План проведення заняття:

1. Технології одержання кормових антибіотиків.

2. Технології одержання високоочищених антибіотиків.

Література: [1, 4, 5, 6].

Практичне заняття № 16 Тема: Екологічна біотехнологія Мета заняття: ознайомлення студентів з методами генетичної та клітинної інженерії.

План проведення заняття:

1. Технології знешкодження ксенобіотиків.

2. Одержання високоенергетичних хімічних речовин.

3. Біотехнологія перетворення сонячної енергії.

4. Виробництво етанолу.

5. Фотовиробництво водню.

6. Очищення стічних вод.

7. Відновлення родючості ґрунтів.

Література: [1, 4, 5, 6].

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Пирог, Т. П. Загальна біотехнологія: підручник / Т. П. Пирог, О. А. Ігнатова.

– К. : НУХТ, 2009. – 336 с.

2. Грачева, И.М. Технология ферментных препаратов./ И. М. Грачева, А. Ю.

Кривова. – М. : Элевар, 2000. – 512 с.

3. Пирог, Т. П. Загальна мікробіологія: підручник / Т. П. Пирог. – 2-е вид., доп.

і перероб. – К. : НУХТ, 2010. – 632 с.

Допоміжна 4 Буценко, Л. М. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л. М.

Буценко, Ю. М. Пенчук, Т. П. Пирог. – К. : НУХТ, 2010. – 323 с.

5. Глик, Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, Дж. Пастернак. – М. : Мир, 2002. – 592 с.

6. Алмагамбетов, К. Х. Биотехнология микроорганизмов / К. Х. Алмагамбетов.

– А. : ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2008. – 244 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/275640034 Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova National Academy of Sciences of. 8 PUBLICATIONS 22 CITATIONS SEE PROFILE Volodymyr Yuryshynets 11 PUBLICATIONS 6 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Olena Lietytska Retrieved on: 08 April 2016...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.8 13. Кохно Н.А. Об оценке успешности интродукции древесных растений// Интродукция древесных растений и озеленение городов Украины. – К.: Наук. думка, 1963. – С. 3-7.14. Кохно Н.А. Эколого-географическая классификация видов клена для интродукции на Украине// Интродукция растений и зеленое строительство. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 86-88.15. Кохно Н.А. Эколого-географическая оценка района интродукции как этап прогнозирования ее успешности// Всесоюзн. конф. по...»

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»