WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» (обладнання ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

______________________ Іванов С.В.

«___» _______________ 2012 р.

ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ТА ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) денної форми навчання Реєстраційний номер Схвалено на засіданні кафедри електронних методичних технології хлібопекарських рекомендацій у НМВ і кондитерських виробів _________________

Протокол № 14 від 12.11.2012 р.

Київ НУХТ 2012

Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі:

Методичні рекомендації до вивчення дисц. для студ. напряму 6.050503 «Машинобудування» (обладнання переробних і харчових виробництв, спеціалізація – обладнання хлібопекарських виробництв) ден. форми навч. / Уклад. І.Л. Корецька, Ю.В. Устинов, В.В. Дорохович.

К.:

НУХТ, 2012. 10 с.

Рецензент Ю.В. Камбулова, канд. техн. наук Укладачі: І.Л. Корецька, Ю.В. Устинов, кандидати техн. наук В.В. Дорохович, д-р техн. наук Відповідальний за випуск В.М. Ковбаса, д-р техн. наук, проф.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Дисципліна "Загальна технологія харчових виробництв та технологія галузі" передбачає опанування сучасними методами і технологічними процесами виробництва продуктів харчування на основі перероблення різних видів сільськогосподарської сировини та напівфабрикатів.

Метою дисципліни є вивчення та глибоке засвоєння студентами технологічних і біохімічних процесів харчових виробництв, встановлення взаємозв'язків процесів і апаратів, автоматичних ліній та систем управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: технологічні процеси виробництва продуктів харчової та переробної промисловості; призначення та технологічні властивості основної сировини відповідних виробництв; суть фізичних, механічних, хімічних, фізико-хімічних, біохімічних, мікробіологічних, тепломасообмінних та інших процесів, що відбуваються на різних етапах технологічного процесу; їх взаємозв'язок та вплив на стан і властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, а також технологічні фактори, які можуть бути використані для регулювання різних процесів; способи і засоби зберігання сировини та харчових продуктів, вдосконалення та оптимізація технологічних процесів та апаратів із врахуванням зниження питомих енерговитрат, підвищення виходу цільового продукту та поліпшення його якості, уміти: характеризувати технологічні властивості основної сировини, технологічні процеси окремих технологій, вплив їх на якість готових виробів; використовувати набуті знання в конкретних виробничих ситуаціях, керувати технологічним процесом і втілювати нові прогресивні способи виробництва; давати професійну оцінку традиційним і новим технологічним процесам і схемам виробництва харчових продуктів щодо раціонального перероблення сировини, ресурсоощадності та екологічної безпеки; творчо визначати найпрогресивніші технології одержання готового продукту.

Розподіл навчальних годин з дисципліни за видами занять наведено в таблиці.

<

–  –  –

24. Виробництво мармеладу. Традиційні та нетрадиційні драглеутворюва- 2 чі. Фізико-хімічні процеси драглеутворення. Способи керування процесами драглеутворення. Виготовлення фруктового мармеладу, особливості технологічного процесу (змішування компонентів, уварювання, відливання в форми, охолодження, вибирання з форми, сушіння).

25. Виробництво шоколаду і шоколадних виробів. Фізико-хімічні основи 2 первинної переробки какао бобів. Сучасні технології та обладнання для сортування, обжарювання, подрібнення какао бобів, виробництво какао тертого, какао масла. Виготовлення шоколадних мас 26. Борошняні кондитерські вироби. Класифікація борошняних кондитер- 2 ських виробів. Асортимент і харчова цінність. Принципова схема виробництва. Сировина, вимоги щодо її якості та умов зберігання. Хімічні розпушувачі, вимоги до них. Приготування багатокомпонентних емульсій. Приготування тіста для різних груп виробів. Формування, випікання, охолодження та загортання борошняних кондитерських виробів.

27. Технологія харчоконцентратного виробництва. Вступ. Основна сиро- 1 вина, що застосовується у виробництві харчових концентратів. Виробництво харчових концентратів обідніх страв 28. Виробництво продуктів дієтичного та дитячого харчування. Харчова 1 цінність та класифікація продуктів дієтичного та дитячого харчування. Фізико-хімічна характеристика продуктів дитячого харчування. Наукові основи складання рецептур для дітей різного віку. Виробництво вівсяних дієтичних продуктів.

29. Виробництво харчових концентратів обідніх страв. Технологія виробни- 2 цтва "сухих сніданків". Фізико-хімічні показники якості зернобобових і круп.

Зберігання сировини. Підготовка сировини до використання у виробництві.

Виробництво харчових продуктів перших і других обідніх страв. Підготовка компонентів до виробництва. Технологічні схеми виробництва.

Виробництво харчових концентратів солодких страв (десертів). Класифікація. Підготовка компонентів до отримання готових харчоконцентратних продуктів.

Фізико-хімічна характеристика якості обідніх страв.

30. Технологія виробництва картоплепродуктів. Характеристика сировини. 1 Будова бульб картоплі та її хімічний склад. Способи та особливості зберігання свіжої картоплі. Підготовка сировини до переробки. Технологія отримання смажених, заморожених і сухих картоплепродуктів.

Всього… 51

–  –  –

3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ

1. Роль хліба в харчуванні людини. Способи підвищення харчової цінності хліба.

2. Основна та додаткова сировина хлібопекарського виробництва.

3. Зберігання та підготовка сировини на хлібопекарських підприємствах.

4. Види та властивості хлібопекарських дріжджів.

5. Сорти хлібопекарського борошна. Газоутворювальна здатність борошна.

6. Газоутримувальна здатність хлібопекарського борошна. Фактори, що її обумовлюють.

7. Хлібопекарські властивості житнього борошна.

8. Порівняльна оцінка хлібопекарських властивостей пшеничного та житнього борошна,

9. Способи приготування пшеничного тіста.

10 Способи приготування житнього тіста.

11. Значення кислотності у приготуванні житнього тіста.

12. Прискорені способи приготування пшеничного тіста.

13. Замішування і дозрівання хлібопекарського тіста. Відмінності між цими процесами для пшеничного та житнього тіста.

14. Розпушування тіста дріжджами. Види дріжджів.

15. Оброблення пшеничного та житнього тіста у хлібопекарському виробництві.

16. Значення та тривалість остаточного вистоювання тістових заготовок у виробництві хліба.

17. Випікання хліба. Фактори, що впливають на прогрівання тістових заготовок.

18. Мікробіологічні та біохімічні зміни, що відбуваються в тісті під час випікання хліба.

17. Усихання хліба під час зберігання. Фактори, що впливають на його величину.

18. Суть процесу черствіння хліба.

19. Дефекти хліба, пов'язані з низькою якістю сировини.

20. Хвороби хліба, методи боротьби з ними.

21. Поліпшувачі якості хліба, їх класифікація, особливості застосування.

22. Органолептичні та фізико-хімічні показники якості хліба.

23. Вимоги до якості сировини у кондитерському виробництві.

24. Основна сировина для виробництва карамелі. Вимоги до якості,

25. Антикристалізатори, використовувані у карамельному виробництві.

26. Основні стадії процесу виробництва карамелі.

27. Технологія отримання помадної маси.

28. Карамельна патока — її хімічний склад, необхідність використання у виробництві карамелі.

29. Безперервна схема приготування фруктово-ягідних начинок. Вимоги до начинок.

30. Відливання помадної маси. Крохмаль як формувальний матеріал.

31. Роль агару в технологічному процесі виробництва мармеладу, пастили, зефіру,

32. Сировина для виробництва желейного та фруктово-ягідного мармеладу. Основні стадії технологічного процесу.

33. Виробництво зефіру та пастили. Відмінності та схожість технологічних процесів.

34. Какао боби. Хімічний склад. Схема перероблення.

35. Одержання какао крупки та какао тертого. Призначення цих продуктів.

36. Отримання шоколадної маси.

37. Види та причини «посивіння» шоколаду,

38. Сировина, використовувана у виробництві борошняних кондитерських виробів.

39. Тісто для цукрового та затяжного печива. Порівняльна характеристика.

40. Мета глазурування корпусів помадних цукерок. Види глазурі.

41. Класифікація макаронних виробів. Сировина, потрібна для їх виробництва.

42. Макаронне борошно. Вимоги до якості.

43. Основні стадії виробництва макаронних виробів.

44. Типи замісів макаронного тіста.

45. Способи формування макаронних виробів.

46. Дефекти макаронного тіста.

47. Пресування макаронного тіста. Застосування шнекових пресів. Роль вакуумування макаронного тіста.

48. Сушіння макаронних виробів. Необхідність сушіння, основні способи сушіння.

49. Основні якісні показники макаронних виробів. Умови їх зберігання.

50. Асортимент харчових концентратів. Сировина, використовувана для їх приготування.

51. Сировина для виробництва харчоконцентратів.

52. Роль гідротермічного оброблення круп у виробництві харчоконцентратів.

53. Виробництво чіпсів.

54. Технологічна схема виробництва розчинних кавових продуктів.

55. Харчові концентрати з картоплі. Асортимент. Вимоги до якості сировини.

56. Сировина та обладнання для виробництва сухих сніданків.

57. Виробництво харчових концентратів солодких страв,

58. Технологічна схема одержання картопляної крупки.

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів : Підручник. – К.: НУХТ, 2003. – 460 с.

2. Драгилев А.И., Лурье И.С. Технология кондитерских изделий. _ М.:

ДеЛи принт, 2001. – 488 с.

3. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 2002. – 365 с.

4. Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. : Навч. посібник. – К.: Руслана, 1998. – 416 с.

5. Гуляев В.Н. Технология пищевых концентратов. – М.: Пищ. пром-сть, 1972. – 150 с.

6. Зверева Л.Ф., Черняков Т.И. Технология и технологический контроль хлебопекарного производства. – М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 431 с.

7. Журавлева Е.И., Кормаков С.И., Токарев Д.И. и др. Технология кондитерского производства. – М.: Пищ. пром-сть, 1968. – 400 с.

8. Общая технология пищевых производств / под ред. Н.И. Назарова. – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. – 360 с.

9. Основы технологии пищевых производств, под ред. Е.С. Дробоглава. – М.: Пищ. пром-сть, 1978. – 384 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2010, № 4 35 УДК 547.466: 578/ 579: 620.169.462.21: 616 — 005.6: 612.6.052.4 Н.В.ЗАІЧКО Науково дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв’язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази З кожним роком з’являється все більше даних про те, що...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262376344 Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko Dmitry Schepaschenko International Institute for Applied Systems. International Institute for Applied Systems. 176 PUBLICATIONS 3,972 CITATIONS 85 PUBLICATIONS 573 CITATIONS SEE PROFILE...»

«УДК 346.54+351.824.11 О.Ю. Трач Національний університет “Львівська політехніка” РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ © Трач О.Ю., 2012 Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НИКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД УДК 581.412:581.524.342 (477.75) Подорожний Сергій Миколайович Пірогенні сукцесії кримськососнових лісів південного макросхилу Головного пасма Кримських гір 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта – 1999 Дисертація є рукопис Робота виконана у відділі флори та рослинності Державного Никітського ботанічного саду УААН Науковий керівник: доктор біологічних наук,...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора А. І. Українець (Підпис) « 25 » 03 2015 р. ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та фактичний на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»