WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов (підпис) 12 травня 2014 р. ХІМІЯ І БІОХІМІЯ ВИНА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної ...»

-- [ Страница 3 ] --

7. Назвіть представників ферментних препаратів, які використовуються у виноробстві.

Література: [7, 10, 11, 13-15] Практичне заняття 6. Етапи біотехнології вина Мета заняття. Вивчити етапи біотехнології вина та процеси, які супроводжують ці етапи.

Питання, що розглядаються. Розподіл процесу виробництва вина на етапи. Процеси, які супроводжують етап формування вина. Автоліз. ЯМБ. Процеси, які супроводжують визрівання вина. Етерифікація, мацерація, окиснення та ін. Роль деревини дуба в процесі визрівання вина.

Теми рефератів.

1. Етапи життя вина.

2. Характеристика та роль процесів автолізу, ЯМБ та ін. на етапі формування вина.

3. Роль деревини дуба в процесі визрівання вина.

Запитання для самоперевірки

1. На які етапи можна поділити виробництво вина?

2. Які процеси супроводжують етапи створення, формування, визрівання та старіння вина?

3. В чому полягає процес автолізу дріжджів? Як змінюється хімічний стан вин в результаті автолізу?

4. Які умови проходження процессу ЯМБ?

5. Роль ЯМБ у формуванні якісних показників вин різних типів.

6. На якому етапі виробництва вина та якого типу етерифікація має ключове значення у формуванні органолептичних характеристик вин?

7. Які перетворення в хімічному складі вина відбуваються в процесі мацерації м’язги для виробництва вин різних типів?

8. Які перетворення в хімічному складі вина відбуваються в процесі окиснення м’язги для виробництва вин різних типів?

Література: [ 7, 8, 10-15] Практичне заняття 7. Окисно-відновні процеси у виноробстві Мета заняття. Вивчити механізм окислювальних процесів при виробництві вин та способи їх регулювання.

Питання, що розглядаються. Механізм і хімізм окисно-відновних процесів у виноробстві. Способи регулювання. Значення розчинного кисню для різних типів вин. Активатори, інгібітори процесу окиснення, агенти окиснення.

Антиоксиданти у виноробстві та механізм їх дії. Умови проходження окисновідновних процесів. Роль оксидаз у окисно-відновних процесах у виноробстві.

Окисно-відновні процеси при витримці вин.

Теми рефератів.

1. Представники окислювальних ферментів виноградної ягоди та їх роль у формуванні якості білих та рожевих вин.

2. Роль кисню у проходженні окисно-відновлювальних процесів при формування якісних показників вин різних типів.

3. Активатори та інгібітори окислювальних процесів.

Запитання для самоперевірки

1. Які ферменти винограду здатні окислювати фенольні та ароматичні речовини винограду при його переробці?

2. Яка роль кисню в окисно-відновних процесах?

3. Які речовини є активаторами та інгібіторами окислювальних процесів?

4. Які антиоксиданти застосовують для захисту складових сусла та вина від окиснення.

5. Якими показниками контролюють окисно-відновний стан сусел та вин?

6. Сприятливі умови проходження окисно-відновних процесів при витримці вин у дубовій тарі.

Література: [7, 8, 10-13, 15, 16] Практичне заняття 8. Процеси, що відбуваються при виробництві ігристих вин.

Мета заняття. Вивчити процеси, які відбуваються при виробництві шампанських виноматеріалів та ігристих вин.

Питання, що розглядаються. Особливості виготовлення шампанських виноматеріалів, їх хімічний склад та вимоги до них. Вимоги до дріжджів у шампанському виробництві. Процеси, які відбуваються при вторинному бродінні та витримці кюве. Особливості біохімічних реакцій при класичному та резервуарному способах шампанізації. Форми діоксиду вуглецю та їх роль у формуванні якісних показників шампанських вин.

Теми рефератів.

1. Процеси, які проходять при вторинному бродінні та витримці кюве.

2. Форми діоксиду вуглецю та їх роль у формуванні якісних показників шампанських вин.

3. Особливості біохімічних реакцій при класичному та резервуарному способах шампанізації.

Запитання для самоперевірки

1. В чому полягають особливості виготовлення шампанських виноматеріалів?

2. Який хімічний склад, окисно-відновний стан мають шампанські виноматеріали?

3. Які вимоги до дріжджів у шампанському виробництві?

4. Які процеси відбуваються при вторинному бродінні та витримці кюве?

5. Які форми діоксиду вуглецю зустрічаються у ігристих винах та їх роль?

6. Чим відрізняється хімічний склад шампанського вина, виготовленого класичним способом від акратафорного?

Література: [1, 5, 7, 8, 11-13, 15] Практичне заняття 9. Фізико-хімічні та біохімічні процеси при стабілізації вин різних типів Мета заняття. Вивчити класифікацію та характеристику помутнінь у винах і фізико-хімічні та біохімічні процеси при стабілізації вин різних типів Питання, що розглядаються. Класифікація та характеристика помутнінь виноградних вин та коньяків. Процеси, які відбуваються у винах при обробці холодом, теплом, фільтруванні, обклеюванні, застосуванні ферментних препаратів, деметалізації та ін. Характеристика матеріалів стабілізуючої дії та деметалізаторів.

Теми рефератів.

1. Характеристика матеріалів стабілізуючої дії, які застосовуються у виноробстві.

2. Характеристика помутнінь у виноградних винах та коньяків.

3. Біохімічні, хімічні, фізичні процеси про обробці вин.

Запитання для самоперевірки

1. Як класифікують помутніння у винах?

2. Як виглядають помутніння, викликані підвищеним вмістом металів?

3. Як виглядають помутніння, викликані дією мікроорганізмів?

4. Як виглядають колоїдні зворотні та незворотні помутніння?

5. Як виглядає оксидазний кас у винах?

6. Які процеси відбуваються у винах при обробці теплом, холодом, обклейці, деметалізації?

7. На які групи поділяють матеріали стабілізуючої дії та їх механізм дії у винах при стабілізації?

8. Які деметалізатори використовують у виноробстві та їх механізм дії?

Література: [7-13, 16] Практичне заняття 10. Хімія виробництва коньяку Мета заняття. Вивчити процеси, що відбуваються при виготовленні коньячних виноматеріалів, коньячного спирту та коньяку.

Питання, що розглядаються. Особливості виготовлення коньячних виноматеріалів. Вплив діоксиду сірки на якість коньячних виноматеріалів та коньячних спиртів. Процеси, які відбуваються при перегонці коньячних виноматеріалів. Процеси, які відбуваються при витримці коньячних спиртів.

Теми рефератів.

1. Особливості технології коньячних виноматеріалів.

2. Роль діоксиду сірки при виготовленні коньячних виноматеріалів і коньяків.

3. Характеристика хімічних та біохімічних процесів, які проходять при перегонці коньячних виноматеріалів на спирт.

4. Характеристика хімічних та біохімічних процесів, які проходять при витримці коньячного спирту у дубових бочках.

Запитання для самоперевірки

1. В чому полягають особливості виготовлення коньячних виноматеріалів?

2. Чому не застосовують сульфітацію при виробництві коньячних виноматеріалів?

3. Які процеси відбуваються при перегонці коньячних виноматеріалів для одержання коньячного спирту?

4. Які процеси відбуваються при витримці коньячного спирту.

5. Яка роль деревини дуба у формуванні букету коньяку?

6. Яка роль деревини дуба у створенні кольору та смаку коньяку?

Література: [1, 2, 6, 7, 8, 10-13]

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, варіант якої обирається за двома останніми цифрами залікової книжки. Контрольна робота є основою для самостійного вивчення студентом програми дисципліни.

Одночасно вона дає уявлення про загальну ерудицію і грамотність студента, його вміння працювати з навчальною і спеціальною літературою, а також викладати матеріал у письмовій формі. Тому зміст, якість оформлення і грамотність виконаної контрольної роботи обов’язково враховується викладачем у загальній оцінці знань студента з дисципліни.

Контрольну роботу студент оформляє в одному зошиті або на листах формату А4. Спочатку потрібно навести план роботи, а в кінці – список використаної літератури. Відповіді на кожне починається з окремого аркуша. Недоцільне переписування матеріалу з підручнику або з інших літературних джерел.

При оформленні письмової відповіді на запитання у квадратних дужках слід вказати номер використаного літературного джерела, яке наведено у бібліографічному списку в кінці контрольної роботи.

Контрольні роботи потрібно писати акуратно ручкою або набирати на комп’ютері. При цьому не допускається не нормативне скорочення слів або вживання власних абревіатур. Запитання до контрольної роботи наведено в п. 6, а вибір варіантів запитань до контрольної роботи – в табл. 2. Перевірену контрольну роботу студент здає викладачеві під час заліку.

Рекомендується така структура оформлення контрольної роботи: номера питань, план, відповіді на запитання, список використаної літератури, оформлений згідно вимог чинного державного стандарту (як зразок див. бібліографічний опис літературних джерел даних методичних рекомендацій), підпис студента, дата виконання роботи.

Контрольну роботу слід надсилати за адресою вул. Володимирська, 68, кафедра БПБВ, НУХТ, м. Київ, 01033 або здавати в ауд. Ж-511 в термін, встановлений деканатом, але не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії. Неприпустимо здавати контрольну роботу безпосередньо під час екзаменаційної сесії.

Таблиця 2 Варіанти запитань до контрольної роботи

–  –  –

Якщо контрольна робота виконана правильно або містить незначні помилки, студент допускається до її захисту у встановлений розкладом термін. За наявності істотних помилок робота повертається студентові і після виправлення знову подається на перевірку викладачеві. Студент, який не захистив роботу, до заліку не допускається.

7.1 Приклад виконання контрольної роботи

–  –  –

1. Роль кисню у визріванні вин.

2. В чому полягає технологічне значення органічних кислот?

3. Якою групою речовин обумовлений аромат мускатних сортів винограду?

4. Дайте характеристику терминам ассамбляж, купажування, егалізація, кюве, ремюаж, дегоржаж.

1. Роль кисню у визріванні вин.

Кисень вважається ворогом вина. Він прискорює старіння вина і в підсумку псує його смак. Але зовсім без кисню не обійтися. Дозрівання вина вимагає невеликої кількості кисню. На питання, скільки саме кисню необхідно для вступу в реакцію з вином, можна відповісти таким чином: так мало, наскільки це можливо, і так багато, наскільки це необхідно.

У вині після бродіння виявляється багато речовин, які вступають в реакцію з киснем. До них відносяться і антоціани, що відповідають за колір. Як і всі феноли, вони дуже швидко з'єднуються з киснем. В результаті солом'яножовтий колір білих вин поступово змінюється на золотисто-жовтий, в той час як червоне вино втрачає свій темно-червоний тон, освітлюється і в підсумку приймає пурпурно-червоний або гранатово-червоний відтінок. Зазнає змін також і аромат вина.

Вуглеводневі сполуки – носії первинних ароматів - з'єднуються з молекулами кисню, і виникають більш повні комбінації запахів. Важливу роль у цьому процесі відіграють таніни. Під впливом повітря вони «відловлюються» з іншими фенольними зі сполуками, завдяки чому поруч із суто плодовими смаковими компонентами з'являються нові аромати : можуть з'явитися землисті або пряні тони.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.6 5. Дем'яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем'яненко, Ф.В. Іванина // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 3-9.6. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 3-50.7. Діброва А.Д. Сучасне трактування сутності державного регулювання агарного сектора економіки / А.Д. Діброва // Економічна теорія. – 2007. – № 1. –...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Національний лісотехнічний університет України 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ УДК 517.9:577.4:303.101 Доц. В.М. Онишкевич, канд. фіз.-мат. наук; доц. В.З. Холявка, канд. екон. наук; студ. Х.О. Гапаляк – НЛТУ України, м. Львів МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Зроблено спробу математичного опису взаємодії кількох біологічних змінних в екосистемі. Для цього запропоновано використати систему лінійних диференціальних рівнянь першого...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»