WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_ С.В. Іванов (підпис) 12 травня 2014 р. ХІМІЯ І БІОХІМІЯ ВИНА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної ...»

-- [ Страница 2 ] --

27.В чому полягає технологічне значення органічних кислот?

28.Представники аліфатичних кислот та їх роль у винах?

29.Шляхи утворення винного каменю. Його хімічний склад.

30.Технологічне значення фенольних речовин винограду та вина.

31.Представники фенольного комплексу винограду та їх роль при виробництві вин різних типів.

32.Представники олігомерних форм фенольних речовин та їх роль.

33.Представники полімерних фенольних сполук та їх роль у винах?

34.Фізіологічне значення антоціанів винограду та вин.

35.Технологічне значення азотистих речовин.

36.Технологічне значення мінеральних речовин.

37.Яка мета застосування діоксиду сірки у виноробстві?

38.Технологічне значення вітамінів.

39.Технологічне значення ліпідів при виготовленні вин.

40.Технологічне значення альдегідів, кетонів, вищих спиртів і складних ефірів.

41.Утворення складних ефірів при виготовлення вин різних типів та коньяку та їх роль.

42.Які фактори впливають на процес етерифікації?

43.Характеристика речовин, що зумовлюють аромат винограду та їх трансформація в процесі виготовлення вин.

44.Роль терпенових спиртів винограду в ароматі вин.

45.Характеристика речовин, що зумовлюють аромат вина та їх трансформація в процесі витримки вин.

46.Роль складних ефірів при виготовленні ігристих вин. Схарактеризуйте основні представники.

47.Фактори, які впливають на утворення складних ефірів при вторинному бродінні при виготовленні шампанських вин.

48.Якою групою речовин обумовлений аромат мускатних сортів винограду?

49.Які процеси відбуваються на етапі створення вина?

50.Процеси, які відбуваються на етапі формування вина.

51.Процеси, які відбуваються на етапі визрівання вина.

52.Які представники екстрактивних речовин вина Ви знаєте? Їх роль у формування смаку вин різних типів.

53.Номенклатура ферментних препаратів їх різновиди. Чим ферменти відрізняються від ферментних препаратів?

54.Роль пектолітичних ферментних препаратів при виробництві вин.

55.Характеристика хімічних процесів, що проходять під час обробки вин стабілізуючими речовинами.

56.Характеристика хімічних процесів, що проходять під час обробки вин теплом.

57.Які речовини приймають участь в реакції меланоїдиноутворення?

58.Характеристика хімічних процесів, що проходять під час обробки вин холодом.

59.Хімічні перетворення, які проходять у винах при розмноженні оцтовокислих бактерій.

60.Які хімічні перетворення проходять у винах при розмноженні молочнокислих бактерій?

61.Характеристика колоїдних помутнінь. Які речовини обумовлюють їх появу?

62.Характеристика металевих помутнінь. Які метали обумовлюють їх появу?

63.Характеристика біохімічних помутнінь. Які речовини обумовлюють їх появу та позитивні умови їх розвитку?

64.Дайте характеристику термінам ассамбляж, купажування, егалізація, кюве, ремюаж, дегоржаж.

65.Біохімічні перетворення тиражної суміші під час вторинного бродіння при виготовленні ігристих вин.

66.Які форми діоксиду вуглецю в ігристих винах та їх роль?

67.Яка різниця між ігристими та іскристими винами у формах діоксиду вуглецю?

68.Хімічні і біохімічні перетворення під час перегонки коньячних виноматеріалів.

69.Біохімічні перетворення під час витримування коньячних спиртів у дубовій тарі.

70.Які відмінності у біотехнологічних процесах при виготовленні столових та міцних вин?

71.Які речовини відносяться до біофлаваноїдів та їх роль?

72.Вплив виноградних вин на організм людини.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1. Вступне заняття Мета заняття. Розглянути тематику практичних занять курсу «Хімія і біохімія вина» та роль дисципліни у створенні якісної виноробної продукції.

Вивчити терміни, які використовуються у виноробній промисловості. Отримати знання щодо класифікації виноградних вин, хімічного складу виноградної ягоди та його зміни під час визрівання винограду.

Питання, що розглядаються.

Роль хімії і біохімії вина у створенні якісних вин та коньяків. Хімічний склад виноградної ягоди як сировини для виробництва тихих, ігристих вин і коньяків. Вплив ступеню визрівання винограду на його хімічний склад. Класифікація виноградних вин Теми рефератів.

1. Класифікація виноградних вин.

2. Терміни, що використовуються у виноробній промисловості.

3. Хімічний склад виноградної ягоди.

Запитання для самоперевірки

1. Історія розвитку хімії та біохімії вина та яка її роль в удосконаленні технології вина?

2. Яка класифікація виноградних вин?

3. Дайте визначення поняттям «виноградне вино», «сусло», «технічна зрілість», «виноматеріал», «перезрівання винограду», «фізіологічна зрілість», «столове вино», «міцне вино», «кріплене вино».

4. Які класи речовин представлені у виноградній ягоді та в чому полягає їх технологічна роль?

5. Як впливає ступінь достигання винограду на його хімічний стан?

6. Як зв’язана ступінь визрівання винограду з строком його збирання для переробки на різні типи вин?

7. Які загальні формули та основні представники одно- та двоосновних карбонових кислот винограду і вина.

8. В чому полягає роль одно- та двоосновних кислот винограду у біотехнології вина?

9. Шляхи утворення цукрів та органічних кислот у винограді.

Література: [7, 11, 13]

Практичне заняття 2. Вуглеводи

Мета заняття. Вивчити класифікацію вуглеводів, а також хімічні та біохімічні реакції, в яких вони приймають участь при виготовленні вин різних типів.

Питання, що розглядаються. Класифікація вуглеводів. Хімічні та біохімічні реакції, в яких беруть участь вуглеводи при виготовленні вин різних типів. Біотехнологічне значення мономерних, олігомерних та полімерних вуглеводів.

Теми рефератів.

1. Представники вуглеводів та їх біотехнологічне значення.

2. Спиртове бродіння вуглеводів. Основні побічні та вторинні продукти бродіння.

3. Технологічне значення вуглеводів.

Запитання для самоперевірки

1. Моно- та поліцукри винограду. Їх загальні формули та основні представники.

2. Як змінюється концентрація глюкози та фруктози при перезріванні винограду та яка їх роль у виробництві десертних та лікерних вин?

3. Роль моно- та поліцукрів винограду у біотехнології вина.

4. В яких реакціях приймають участь цукри винограду при підвищених температурах в технології міцних вин та кагору?

Література: [3, 7, 10, 11, 13, 14] Практичне заняття 3. Формування аромату і букету вина Мета заняття. Вивчити ароматутворюючі речовини винограду европейськиого та американського виду. Перетворення ароматутворюючих речовин винограду в процесі виготовлення вин різних типів та утворення речовин аромату в процесі бродіння та витримки вин.

Питання, що розглядаються. Аромат або букет вина як один із основних органолептичних показників якості вин. Первинний, вторинний та третинний аромат. Речовини, які обумовлюють первинний аромат винограду. Еволюція сортових ароматів в процесі достигання винограду. Утворення вторинного аромату вина. Характеристика речовин, які обумовлюють вторинні аромати вина.

Вплив технологічних прийомів на формування органолептичних характеристик вин. Формування букету вина. Вплив дубової деревини на третинний аромат вин.

Теми рефератів.

1. Характеристика ароматутворюючих речовин винограду та вин.

2. Роль терпенових спиртів у створенні аромату мускатних вин.

3. Роль похідних С13-норізоприноїдів та їх прекурсорів, метоксіперазинів, летких тіолів та їх похідних у створенні аромату білих вин.

4. Ароматичні речовини американських сортів винограду.

5. Роль вторинних та побічних продуктів бродіння у створенні аромату вин.

6. Утворення ароматичних речовин в процесі витримки вин у дубовій тарі.

Запитання для самоперевірки

1. Які класи речовин обумовлюють аромат винограду, вина, коньяку?

2. В чому полягає роль терпенових спиртів в ароматі мускатних вин?

3. Шляхи утворення складних ефірів та які фактори, що впливають на процес етерифікації?

4. В чому полягає роль складних ефірів, вищих спиртів, альдегідів, метоксіперазинів, тіолів у ароматі вин різних типів?

5. Як кріомаціерація, термовініфікація, застосування ферментих препаратів, способів освітлення сусла та інших технологічних прийомів впливають на формування органолептичних характеристик вин різних типів.

Література: [1, 7, 10, 11, 13-15] Практичне заняття 4. Фенольні сполуки Мета заняття. Вивчити класифікацію фенольних речовин і представники винограду та їх роль у формуванні якісних показників різних типів. Вивчити процеси, в яких приймають участь фенольні речовини при виробництві вин.

Питання, що розглядаються. Класифікація фенольних сполук. Моно-, оліго-, полімерні представники. Перетворення фенольних сполук в процесі виготовлення вин різних типів. Антоціани та їх їх роль у забарвленні вин. Вплив рН на забарвлення вин. Окиснення фенольних сполук. Механізм окиснювальної конденсації фенольних сполук. Біотехнологічне та фізіологічне значення фенольних сполук.

Теми рефератів.

1. Класифікація фенольних речовин та їх роль у формуванні якісних показників вин різних типів.

2. Окиснення фенольних сполук і механізм їх окислювальної конденсації.

3. Біотехнологічне та фізіологічне значення фенольних сполук.

Запитання для самоперевірки

1. Механізм утворення фенольних сполук у винограді.

2. Яка класифікація фенольних речовини винограду і вина?

3. Напишіть формули основних представників мономерних форм фенольних сполук у винограді.

4. В яких процесах приймають участь мономерні форми фенольних речовин?

5. Які фактори впливають на зміну забарвлення червоного та білого сусла або вина.

6. Який механізм окиснювальної конденсації фенольних сполук?

7. В чому полягає роль фенольних сполук у біотехнології вина?

Література: [7, 10, 11, 13, 14, 16] Практичне заняття 5. Ферменти винограду і вина Мета заняття. Вивчити ферменти винограду та вина та їх роль у формуванні вин різних типів.

Питання, що розглядаються. Класифікація ферментів. Оксидази винограду та їх вплив на якість вин. Особливості їх дії та біотехнологічне значення.

Застосування ферментних препаратів пектолітичної, протеолітичної, целюлолітичної дії та глікозидаз у виноробстві.

Теми рефератів.

1. Представники ферментів винограду та їх роль у формуванні якості вин.

2. Застосування ферментних препаратів у виноробстві.

Запитання для самоперевірки

1. Які ферменти присутні у винограді та як вони впливають на якість рожевих та білих столових вин?

2. В чому полягає кінетика ферментативних реакцій?

3. В чому полягає технологічне значення ферментів?

4. Які ферментні препарати застосовуються у виноробстві та яка їх роль?

5. На яких етапах і з якою метою вносяться ферментні препарати пектолітичної, целюлолітичної та протеолітичної дії?

6. Чим ферментні препарати відрізняються від ферментів.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*575.17:582.475 В. В. МИТРОЧЕНКО * РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО ПОКРАЩЕНОГО НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ДП Київська лісова науково-дослідна станція УкрНДІЛГА Визначено структуру синтетичних популяцій плюсових дерев сосни звичайної восьми областей і природного насадження Київської області за формами череззерності шишок. Виявлені відмінності за структурою природного насадження та синтетичної популяції однієї...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«УДК 631.4/95: 632.95 ВИВЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЦЕНОЗІВ ПЕСТИЦИДАМИ В.Й. ЛОХАНСЬКА, кандидат біологічних наук Розглянуто проблему антропогенного впливу на забруднення агроценозів. Представлено результати пошукових досліджень щодо вивчення рівнів мікро кількостей пестицидів у грунтах та рослинності на територіях, прилеглих до складів непридатних пестицидів у Львівській та Черкаській областях. Агроценози, пестициди, забруднення, грунти Світова громадськість, особливо економічно розвинені країни,...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 502.4 А. В. КІЧУРА * ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Карпатська лісова науково-дослідна станція УкрНДІгірліс Розглянуто структуру природно-заповідного фонду Закарпатської області залежно від площі об’єктів та їх територіального розподілу. Проаналізовано репрезентативність заповідних територій за рослинними формаціями та висотними поясами. Визначено перспективи...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Н. І. Лебедєва, В. І. Домніч Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 8 від 28. 03. 2006 р. Запоріжжя 2006 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com УДК: 573.7 : 639.11/16 (076.3) Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Конспект лекцій зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 68 с. Біологія...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»