WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни, проведення практичних завдань та виконання контрольної роботи для студентів ...»

-- [ Страница 3 ] --

68.Показники нормування забруднюючих речовин в харчових продуктах і їх характеристика.

69.Назвати основні нормативні показники якості води. Номенклатура показників якості води.

70.Поняття екологічної експертизи, її завдання і принципи з метою додержання встановлених нормативів.

71.Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини.

72.Дати визначення санітарно-гігієнічного, екологічного, наукові технічного нормування.

73.Система екологічних нормативів, їх характеристика.

74.Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю.

75.Показники безпеки харчової сировини та продукції.

76.Суть, мета, об'єкти і завдання видів нормування.

77.Призначення екологічних нормативів антропогенного навантаження на природне середовище.

78.Назвати показники нормування накопичення відходів і їх характеристика.

79.Поняття екологічного моніторингу, його завдання з метою додержання встановлених нормативів.

80.Джерела забруднення водойм і їх екологічна небезпека.

81.Поняття екологічної експертизи, її завдання і принципи з метою додержання встановлених нормативів.

82.Поняття про науково-технічне нормування, його завдання та характеристика?

83.Показники нормування забруднюючих речовин в харчових продуктах і їх характеристика.

84.Дати визначення науково-технічного нормативу на гранично допустимі викиди і його завдання.

85. Основні джерела забруднення гідросфери. Нормування якості води.

86.Основні джерела забруднення літосфери. Нормування якості грунту.

87.Основні джерела забруднення атмосфери. Нормування якості повітря.

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

Дослівне переписування матеріалу з підручників не допускається.

Матеріал має бути творчо опрацьований. Також не допускається копіювання інформації з електронних джерел. Контрольна робота оформляється в окремому зошиті чи на аркушах формату А4. У кінці студент проставляє особистий підпис і дату виконання роботи.

Виконану контрольну роботу студент до початку сесії реєструє на кафедрі біохімії та екологічного контролю. Після рецензування студент захищає контрольну роботу під час співбесіди з викладачем.

Студенти, які не подали або не захистили контрольну роботу у зазначений навчальним графіком строк, до диференційованого заліку не допускаються.

7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Кожен студент заочної форми навчання виконує контрольну роботу.

Мета контрольної роботи - зміцнити, поглибити та узагальнити знання, отримані під час настановчої сесії в процесі самостійного опрацювання матеріалу. Кожна робота складається з трьох питань.

Якість виконання роботи характеризує вміння студента користуватись літературою, викладати матеріал, що свідчить про загальну ерудицію студента.

Тому якість оформлення і грамотність викладу враховуються при оцінюванні знань студента.

Вибір питань для контрольної роботи здійснюється за першими трьома літерами прізвища студента відповідно до варіантів контрольних завдань.

Наприклад, Тогачинська Лілія Василівна отримує з першого контрольного завдання питання, позначене літерою Т, з другого - літерою Л і з третього літерою В.

Робота виконується у вигляді реферату із зазначенням плану і переліку використаної літератури.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1.

А. Класифікація екологічного нормування.

Б. Рівні ГДК токсичних речовин для грунтів і продуктів харчування.

В. Поняття екологічного моніторингу, його завдання з метою додержання встановлених нормативів.

Г. Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю.

Д. Характеристика лімітуючи показників шкідливості.

Е. Назвати показники нормування забруднюючих речовин в повітрі і їх характеристика.

Є. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові та завдання.

Ж. Поняття екологічної експертизи, її завдання і принципи з метою додержання встановлених нормативи.

З. Нормативні вимоги до якості води. Номенклатура показників якості води І. Фонове забруднення, гранично допустимі викиди і тимчасово узгоджені викиди шкідливих речовин. Різновиди гранично допустимих викидів.

Й. Що розуміється під гранично допустимим скидом? Встановлення ГДС –для скидання стічних вод в межах населеного пункту і ступеня екологічної безпеки водних об'єктів. За яких обставин використовують тимчасово узгоджені скиди?

К. Нормування якості атмосферного повітря.

Л. Охарактеризувати комбіновану дію хімічних речовин промислових викидів.

М. Які організації в Україні контролюють встановлені нормативи?

Н. Характеристика лімітуючих показників шкідливості (ЛПШ) водойм.

О. Види нормування в Україні. Поняття санітарно-гігієнічного нормування.

П. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини. Гігієнічна діагностика ґрунтів.

Р. Суть, мета, об'єкти і завдання нормувань.

С. Охарактеризувати 1,2,3, і 4–й класи небезпечності нормованих шкідливих речовин.

Т. Назвати основні нормативні показники якості повітря.

У. Критерії екологічної оцінки нормування забруднюючих речовин в ґрунті.

Послідовність розташування за ступенем шкідливості хімічних речовин ґрунту Ф. Дати визначення науково-технічного нормативу на гранично допустимі викиди і його завдання.

X. Поняття про санітарно-захисні і бактеріологічні ЛПШ.

Ц. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища. Організація служби радіаційного контролю.

Ч. Характеристика санітарно-захисної зони. Нормування розмірів санітарнозахисної зони.

Ш. Як визначаються суми збору за розміщення відходів.

Щ. Номенклатура показників, що застосовується при розробці нормативнотехнічної документації з охорони грунтів.

Ю. Показники безпеки харчової сировини та продукції.

Я Характеристика токсикологічних і органолептичних ЛПШ.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 2.

А. Джерела забруднення водойм і їх нормування.

Б. Які організації в Україні контролюють встановлені нормативи?

В. Показники нормування забруднюючих речовин в харчових продуктах і їх характеристика.

Г. Назвати показники нормування накопичення відходів і їх характеристика.

Д. Нормування якості грунту.

Е. Назвати показники нормування екологічної безпеки їх характеристика.

Є. Назвати основні нормативні показники якості води. Номенклатура показників якості води.

Ж.. Який вміст ветеринарних препаратів регламентується у продуктах тваринництва?

З. Як визначаються суми збору за викиди пересувними джерелами забруднення?

І. Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю і їх характеристика.

Й. Дати визначення санітарно-гігієнічного, екологічного, науково технічного нормування.

К. Як визначаються суми збору за скиди?

Л. Характеристика лімітуючи показників шкідливості (ЛПШ) водойм.

М. Класифікація нормативів і види нормування.

Н. Як визначаються суми збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення?

О. Призначення екологічних нормативів антропогенного навантаження на природне середовище.

П. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і погіршення якості природних ресурсів.

С. В чому полягає сутність нормування якості води?

Т. За якими принципами здійснюються екологічне нормування. В яких випадках застосовується науково-технічне нормування?

У. Види нормативів якості води. Які документи регламентують вимоги до якості води?

Ф. Призначення екологічних нормативів антропогенного навантаження на природне середовище.

X. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення НПС і погіршення якості природних ресурсів.

Ц.. За якими принципами здійснюються екологічне нормування. В яких випадках застосовується науково-технічне нормування?

Ч. Інструменти економічного механізму охорони навколишнього природного середовища. Які заохочувальні заходи передбачає матеріальне стимулювання? При якому механізмі стимулювання підприємства будуть активно працювати в галузі природоохоронної діяльності ?

Ш. Основні характеристики санітарно-гігієнічного і технічного нормування.

Щ. Назвати показники нормування забруднюючих речовин в грунті і їх характеристика.

Ю. Документи, що регламентують нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.

Я. Cистеми екологічних нормативів і їх характеристика.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 3.

А. Характеристика санітарно-захисної зони, критерії її екологічного нормування.

Б. Умови скидання стічних вод у природні водойми та їх нормування.

В. Іноземний досвід управління природоохоронною діяльністю.

Г. Характеристика пестицидів. Контроль та нормативні вимоги.

Д. Основні джерела забруднення атмосфери. Нормування якості повітря.

Е. Основні джерела забруднення літосфери. Нормування якості грунту.

Є. Основні джерела забруднення гідросфери. Нормування якості води.

Ж. Дати визначення науково-технічного нормативу на гранично допустимі викиди і його завдання.

З. Показники нормування забруднюючих речовин в харчових продуктах і їх характеристика.

І. Поняття про науково-технічне нормування, його завдання та характеристика?

Й. Поняття екологічної експертизи, її завдання і принципи з метою додержання встановлених нормативів.

К. Джерела забруднення водойм і їх екологічна небезпека.

Л. Поняття екологічного моніторингу, його завдання з метою додержання встановлених нормативів.

М. Поняття екологічного моніторингу, його завдання з метою додержання встановлених нормативів.

Н. Назвати показники нормування накопичення відходів і їх характеристика.

О. Призначення екологічних нормативів антропогенного навантаження на природне середовище.

П. Суть, мета, об'єкти і завдання видів нормування.

С. Показники безпеки харчової сировини та продукції.

Т. Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю.

У. Система екологічних нормативів, їх характеристика.

Ф. Перелік забруднюючих речовин в атмосфері, що підлягають контролю.

X. Дати визначення санітарно-гігієнічного, екологічного, наукові технічного нормування.

Ц. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини.

Ч. Назвати основні нормативні показники якості води. Номенклатура показників якості води.

Ш. Показники нормування забруднюючих речовин в харчових продуктах і їх характеристика.

Щ. Фонове забруднення, гранично допустимі викиди і тимчасово узгоджені викиди шкідливих речовин. Різновиди гранично допустимих викидів.

Ю. Критерії екологічної оцінки нормування забруднюючих речовин в ґрунті.

Послідовність розташування за ступенем шкідливості хімічних речовин ґрунту.

Я. Назвати основні нормативні показники якості води. Номенклатура показників якості води.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Базова:

1. Войцинський, А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посіб. – Житомир ЖТДУ, 2007. – 201с..

2. Запольський, А.К. Основи екології / А.К. Запольський, А.І. Салюк – К.: Вища школа – 2004. – 382 с.

3. Джигирей, B.C. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яшок – Львів: Афіша, 2004 с.

4. Сафранов, Т.А. Екологічні основи природокористування : навч. посібник./ Т.А. Сафранов. – Львів: Новий світ – 2003. – 247 с.

5. Величко, О.А. Контроль забруднення довкілля / О.А. Величко, Д.В.

Зеркалов. – К.: Основи, 2002. – 255 с.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«УДК:635.25/26:631.52:575.41. КОРЕЛЯЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ В СЕЛЕКЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ЦИБУЛІ Л.Д. БОРИСЕНКО, здобувач Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН1 Наведено аналіз кореляційного зв’язку нових сортів різних видів цибулі. Доведено ефективність доборів морфологічних ознак, за якими слід проводити прискорений добір на продуктивність. Вихідний матеріал, селекція, добір, джерела, кореляція. Малопоширені овочеві рослини, до яких належать види цибулі батун,...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ б іл о ц е р к ів с ь к и й д е р ж а в н и й а г р а р н и й у н ів е р с и т е т ВІСНИК БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Збірник наукових праць Випуск 12 Біла Церква Редакційна колегія: В.М. Власенко (відповідальний редактор), Г.Г. Харута (заступник відповідального редактора), ЬА. Рудик, 0.1. Кононськнй (відповідальні за випуск), М.З. Басовський, Є. І. Адмін, М.М. Пономаренко, М. Я. Єфіменко, В.Г. Герасименко, В.П. Новак, В.І....»

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 631.862.1 М.Д. МЕЛЬНИЧУК, доктор біол. наук, професор В.М. БЕЛЬЧЕНКО, к. т. н., Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; Б.М. ШЕЙКІН, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»; В.С. ТАРГОНЯ, доктор с.-г. наук, В.В.ОВЕРЧЕНКО, кандидат с.-г. наук, Д.П. ГРОГУЛЕНКО, ТОВ НВЦ «Агробіотехнологія»; О. О. ПИЛИПЧУК, аспірантка, Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: bulu32@yandex.ru ТЕХНІЧНА ЕНТОМОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ ЗАХИСТУ...»

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«Серія «Біологічні науки», 2013 УДК 581.524.1 В.Г. Скляр ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Представлено декілька можливих моделей онтогенетичного розвитку особин клена гостролистого. Надана інформація про реалізацію зазначених моделей в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся. Показана широка представленість в лісах регіону у клена гостролистого незавершеного онтогенезу Ключові слова: онтогенез, періодизація онтогенезу,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»