WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 7 ] --

Подальше прогнозне зростання температури зимового сезону лише посилить цю тенденцію. Продовжиться скорочення тривалості зимової межені, яке на сьогодні вже досягло близько двох тижнів порівняно із 1961–1990 рр. Незважаючи на незначне прогнозне скорочення кількості атмосферних опадів у січні – лютому, збережеться тенденція до зростання водності зимової межені, обумовлена попереднім зволоженням водозбору у листопаді – грудні (за прогнозом кількість опадів у ці місяці не зміниться) та накопиченням значних запасів вологи у верхньому шарі ґрунту. Саме цим чинником обумовлене зростання водності грудня та січня в останні десятиріччя. На збільшення водності лютого, окрім вказаних чинників, значно впливає більш ранній початок водопілля та, відповідно, зростання водності річок (рис. 2.24).

У зв’язку з прогнозними даними певні зміни слід очікувати у період літньоосінньої межені. На річках басейну верхньої Прип’яті вона триває з червня по жовтень. Через високу зволоженість водозбору упродовж останнього десятиріччя (особливо значною кількість опадів була у 2008–2010 рр.), водність меженного періоду має тенденцію до зростання (рис. 2.25).

Таким чином, тренд зміни середньомісячних витрат обумовлений високою водністю періоду 2006–2010 рр. Але ситуація, що склалась упродовж 2010–2011 рр. під час літньо-осіннього меженного періоду в Україні та в межах розглянутого басейну зокрема, а також прогнозні дані на період 2011–2040 рр.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого свідчать про достатньо суттєве зменшення кількості атмосферних опадів у період липня – жовтня. За прогнозними даними щодо кількості атмосферних опадів ситуація буде відповідати 70–80-м рокам минулого століття, коли періоди низької межені переривалися (один раз на 8–10 років) високими дощовими паводками.

2.24. Багаторічні коливання та тренд зміни середніх витрат лютого (м3/с) по гідропосту р. Прип’ять – с. Люб’язь У зв’язку з прогнозними даними певні зміни слід очікувати у період літньоосінньої межені. На річках басейну верхньої Прип’яті вона триває з червня по жовтень. Через високу зволоженість водозбору упродовж останнього десятиріччя (особливо значною кількість опадів була у 2008–2010 рр.), водність меженного періоду має тенденцію до зростання (рис. 2.25).

–  –  –

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін Таким чином, тренд зміни середньомісячних витрат обумовлений високою водністю періоду 2006–2010 рр. Але ситуація, що склалась упродовж 2010–2011 рр.

під час літньо-осіннього меженного періоду в Україні та в межах розглянутого басейну зокрема, а також прогнозні дані на період 2011–2040 рр. свідчать про достатньо суттєве зменшення кількості атмосферних опадів у період липня – жовтня. За прогнозними даними щодо кількості атмосферних опадів ситуація буде відповідати 70–80-м рокам минулого століття, коли періоди низької межені переривалися (один раз на 8–10 років) високими дощовими паводками.

Отже, прогнозні розрахунки динаміки водного режиму річок басейну верхньої Прип’яті в районі розташування НПП «Прип’ять – Стохід» свідчать про подальші зміни внутрішньорічного розподілу стоку, що будуть проявлятися у зменшенні водності весняного періоду та скороченні частки весняного водопілля у річному об’ємі стоку, зростанні водності зимової межені та зменшенні – літньо-осінньої.

Термічний режим. Зростання середньорічної температури води річок басейну верхньої Прип’яті, аналогічно зростанню температури повітря, розпочалося наприкінці 80-х років минулого століття. Залежність між зазначеними величинами наведено на рисунку 2.26. Вона характеризується тісним кореляційним зв’язком (R2 = 0,528), що дає змогу з достатньою точністю прогнозувати зміни температури води залежно від температури повітря. Враховуючи прогноз кліматологів щодо зростання температури повітря на період 2011–2040 рр., можна припустити, що середня річна температура води річок басейну верхньої Прип’яті зросте з 9,5°С (1971–2000 рр.) до 10,0°С (на період 2011–2040 рр.) (рис. 2.26).

2.26. Залежність середньої річної температури води річок басейну верхньої Прип`яті від середньої річної температури повітря За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого Залежність між максимальною річною температурою води та середньою температурою літнього сезону для річок басейну не є такою тісною, як у попередньому випадку (R2 = 0,339), що обумовлено проявом гідрогеологічних особливостей: значним припливом ґрунтових вод, холодніших за річкові. За прогнозом, середня температура літнього сезону у 2011–2040 рр. зросте на 1,1°С порівняно з 1971–2000 рр. Це призведе до зростання максимальної річної температури на 0,7°С – до 26,5°С. Таке підвищення, на нашу думку, погіршить функціонування екосистем річок регіону.

Характерні значення температури води – дати її переходу через 0,2°С та 10,0°С навесні та восени є важливими абіотичними факторами функціонування річкових екосистем. Наші попередні дослідження на річках басейну верхньої Прип’яті показали, що упродовж останніх двох десятиріч під впливом кліматичних змін спостерігається тенденція до зміщення дати переходу температури води через 0,2°С навесні у середньому на 10 діб ближче до початку року, порівняно з попереднім періодом. Залежність між датою переходу температури води через 0,2°С навесні та середньою температурою повітря за лютий–березень, що її визначають, наведена на рисунку 2.27.

–  –  –

2.27. Залежність між датою переходу температури води на річках басейну верхньої Прип’яті через 0,2°С навесні та середньою температурою повітря за лютий – березень Наведена залежність характеризується високим кореляційним відношенням (R2 = 0,853), що дає змогу з високою точністю прогнозувати подальші зміни зазначеної характеристики. Прогнози кліматологів передбачають зростання середньої температури повітря лютого – березня у період 2011–2040 рр. на 0,8°С Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін порівняно із 1971–2000 рр. Таке підвищення температури призведе до подальшого зміщення дати переходу температури води на річках басейну через 0,2°С навесні у середньому на 8 діб ближче до початку року.

Дата переходу температури води через 0,2°С восени пов’язана із середньою температурою листопада – грудня. Зв’язок є достатньо слабким, але з певною ймовірністю можна констатувати, що прогнозне зростання температури листопада – грудня на період 2011–2040 рр. призведе до запізнення дати переходу температури води через 0,2°С восени у середньому на 7–8 діб. Отже, тривалість періоду без льодових явищ на річках регіону зросте на 15–16 діб порівняно із періодом 1971–2000 рр.

Перехід температури води через 10,0°С навесні характеризує початок інтенсивного росту водних рослин, розвиток планктону, а також початок нересту риби та земноводних. Аналогічний перехід восени означає припинення процесу вегетації та активної життєдіяльності водних організмів. На рисунках 2.28 та

2.29 представлена залежність переходу температури води на річках басейну через 10,0°С навесні та восени від середньої температури тих місяців року, коли такий перехід відбувається. Для весняного сезону це середня температура за квітень – травень, а для осіннього – жовтень.

–  –  –

Отримані залежності та прогноз кліматологів щодо зростання температури повітря в період 2011–2040 рр. у відповідні місяці року дають змогу припустити, що на річках басейну перехід температури води через 10,0°С навесні буде відбуватись на 3 доби раніше, а аналогічний перехід восени – на 2 доби пізніше, ніж у період 1971–2000 рр. Отже, тривалість періоду активної вегетації зросте в середньому на 5 діб.

Таким чином, прогнозовані зміни термічного режиму призведуть до активізації процесів заростання водотоків, особливо на фоні зменшення водності літньо-осіннього періоду. Це викличе необхідність проведення розчищення русел з метою покращення гідравлічного режиму річок.

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

2.7. Гідроморфологічні дослідження природних водотоків у межах НПП «Прип'ять – Стохід»

–  –  –

Основною причиною негативних змін гідрологічного режиму є зменшення пропускної здатності русла р. Прип’ять через значне заростання. Внаслідок цього відбулося істотне зменшення швидкості течії та порушення умов проточності. Наведені факти обумовлюють погіршення екологічного стану річки і прилеглих територій, а також посилюють негативні наслідки весняних повеней та дощових паводків. Для покращення гідрологічного режиму р. Прип’ять необхідна розробка і практична реалізація відповідних рекомендацій, включно з характеристикою практичних заходів.

На основі проведених в 2011 році експедиційних досліджень р. Прип’ять та її основних приток в межах НПП «Прип’ять – Стохід» на ділянці с. Ветли – оз. Люб’язь, виконані гідрологічні та гідравлічні розрахунки і розроблені рекомендації щодо покращення гідрологічного режиму водотоків, включаючи пропозиції по використанню методів руслорегулювання на проблемних ділянках та черговості проведення руслорегулюючих робіт.

У сучасних умовах водність р. Прип’ять в періоди межені значно знизилася.

Сталося це, у тому числі, і через те, що десятиріччями нераціонально здійснювався відвід води з р. Прип’ять у Білоозерську живильну систему ДніпровськоБузького каналу (БВС ДБК) [7], яка розташована вище за течією. У період межені у БВС ДБК відводиться до 78% загального стоку р. Прип’ять.

У зв’язку з цим відзначено спад і транспортувальної здатності річкового потоку, що багато в чому зумовило активізацію заростання русла. На підставі попередніх камеральних досліджень та за результатами експедиційних робіт виділені дві найбільш проблемних ділянки р.

Прип’ять на території НПП «Прип’ять – Стохід»:

– ділянка 1: с. Любатин – гирло р. Цир;

– ділянка 2: 8,64–2,37 км від оз. Люб’язь, включаючи два рукави річки:

природний і штучний.

На відміну від інших ділянок р. Прип’ять, ці відрізняються найбільшим ступенем заростання, дуже низькою пропускною здатністю і, як наслідок, дуже низькою проточністю (найчастіше навіть повною її відсутністю). З практичної точки зору на цих ділянках ускладнено рух маломірних суден, що не сприяє підвищенню рекреаційної привабливості водних об'єктів НПП «Прип’ять – Стохід».

Загальна схема проблемної ділянки с. Ветли – оз. Люб’язь надана на рис. 2.30 На виділених ділянках проведено гідрометричні, топографічні роботи і на їх базі виконано гідравлічні розрахунки швидкісного режиму р. Прип’яті. Отримані результати покладені в основу рекомендацій з покращення пропускної спроможності русла річки.

–  –  –

Гідравлічні розрахунки водного режиму проблемних ділянок р. Прип’ять на сучасний період і для умов після розчищення та концентрування стоку в основному руслі річки, основані на розв’язанні рівняння нерівномірного руху води [1, 6]. Результати розрахунків водного режиму показали загальну стійкість русла р. Прип’ять за рахунок того, що швидкості течії як до, так і після розчищення менші, ніж допустимі (нерозмивні).

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

Для розрахунків середніх в поперечних перерізах допустимих (нерозмивних) швидкостей використовується формула І. І. Леві [5]:Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ШЕКЕТА Марія Леонтівна УДК 541.14:678.746:744.339 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТАКРИЛОВИХ ЕФІРІВ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор...»

«ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО) випуск 3(6), 2015. ISSN 2413-158X (online) Scientific journal ISSN 2413-1571 (print) PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION Has been issued since 2013. Науковий журнал ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Видається з 2013. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. –...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«115 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ. УДК: 579.222.2:663.18 ВПЛИВ БІОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ RAPHANUS SATIVUS L. І PISUM ARVENSE L. А. Р. Баня1, В. І. Баранов2, І. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Р. І. Вільданова1, О. В. Карпенко1 Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України вул. Наукова, 3а, Львів, 79053, Україна Львівський...»

«УДК 346.54+351.824.11 О.Ю. Трач Національний університет “Львівська політехніка” РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ © Трач О.Ю., 2012 Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»