WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 4 ] --

У районі НПП «Прип’ять – Стохід» максимальна за рік кількість днів з такою температурою зросте майже на 30% (п’ять днів) і досягне 23 (рис. 1.16). Зросте також кількість тропічних ночей (на п’ять), коли мінімальна температура повітря перевищуватиме 20°С. Це явище спостерігатиметься переважно у червні та липні.

Річна кількість опадів у 2011–2040 рр. відносно кліматичної норми зміниться несуттєво, проте зміниться їх структура у районі НПП «Прип’ять – Стохід».

Можливий ріст максимальної за рік кількості днів з сильними та дуже сильними опадами, збільшення їх інтенсивності (рис. 1.17, табл. 1.5). Оскільки ці опади спостерігаються переважно у теплий період, внесок сильних дощів та злив у суму опадів теплого періоду і, відповідно, річну, суттєво збільшиться. Найбільший ріст інтенсивності опадів спостерігатиметься влітку, особливо у липні. У регіоні також зросте інтенсивність опадів у вересні, листопаді та лютому, а у жовтні – дещо зменшиться. У холодний період може зменшитись кількість опадів, які випадають у вигляді снігу. Ці зміни будуть найбільш суттєвими у грудні та березні (рис. 1.17).

1.15. Проекції зміни кількості днів з додатною температурою повітря у холодний період та від’ємною у теплий період у 2011–2040 рр.

відносно кліматичної норми (1961–1990 рр.). МС Любешів

1.16. Проекції зміни кількості літніх днів (Тср 15°C), тропічних ночей (Тмін 20°C), спекотних днів (Тмакс 30°C) у теплий період 2011–2040 рр.

відносно кліматичної норми (1961–1990 рр.). МС Любешів Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

–  –  –

1991–2010 2,5 1,8 3,7 2,9 4,6 5,2 6,8 3,1 4,0 3,3 3,3 2,8 44 2011–2040 1,8 3,0 1,5 3,2 4,0 4,5 5,8 3,7 4,2 2,2 3,8 3,0 40

–  –  –

1991–2010 1,0 1,0 1,5 1,4 2,2 3,2 3,7 2,0 2,2 2,4 1,4 1,8 23,9 2011–2040 0,5 0,5 0,1 0,9 1,0 2,0 2,7 1,7 2,4 0,9 0,8 0,5 14,1

–  –  –

1991–2010 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,5 1,8 1,3 2,2 1,5 0,03 1,0 13,3 2011–2040 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 1,3 0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 3,8

–  –  –

1991-2010 0,0 0 0 0 1,0 2,0 1,7 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 7,7 2011–2040 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 Майже на 10 днів може зрости максимальна за рік кількість сухих днів (добова кількість опадів не вище 1 мм). При цьому найбільше сухих днів спостерігатиметься влітку, особливо у серпні та червні. Взимку кількість днів без опадів дещо зменшиться, особливо в січні (див. рис. 1.17). Збільшення тривалості спекотної і сухої погоди у теплий період зумовить зростання пожежної небезпеки.

Зменшення кількості опадів у теплий період року на фоні підвищення температури повітря зумовить дефіцит вологи, потенційне випаровування до 40-х років ХХІ ст. може підвищитись на 10% за рік, з максимумом у січні та жовтні (до 30%). В той же час випаровуваність у травні та липні зменшуватиметься (див. рис. 1.17).

Максимальна за місяць швидкість вітру в регіоні зміниться несуттєво, але при цьому у листопаді вона може збільшитись на 10–12%, а у жовтні – зменшитись на 12–17%.

Таким чином, підвищення середньої, середньої максимальної і, особливо, мінімальної температури повітря, зменшення кількості днів з морозом і дуже низькими нічними температурами, збільшення кількості спекотних днів, екстремальних опадів, конвективних явищ погоди, що відбувалось на заповідних За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого територіях верхньої Прип’яті у кінці ХХ – на початку ХХІ ст., досить імовірно буде спостерігатися і у середині ХХI сторіччя, при цьому їх повторюваність виросте. Суттєво збільшиться тривалість теплого і, відповідно, вегетаційного періодів, зменшиться суворість зими і зросте пожежонебезпечність у теплий період. До середини ХХI століття в регіоні можна також очікувати зміни режиму зволоження: збільшення кількості бездощових днів, середньої кількості опадів за добу, і, особливо, середнього добового максимуму. Такі зміни можуть призвести до суттєвого зростання кількості сильних опадів – понад 10 і 20 мм за добу.

При цьому найбільші зміни можливі у теплий період, особливо у літні місяці.

–  –  –

1. Балабух В. А. Межгодовая изменчивость интенсивности конвекции в Украине // Глобальные и региональные изменения климата / под ред. В. И. Осадчего. – К.: Ника-Центр, 2011. – С. 161–173.

2. Воробьев В. И. Синоптическая метеорология: монография. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 616 с.

3. Європейський проект FP-6 ENSEMBLES. Режим доступу: ensembles-eu.

metoffice.com

4. Кліматичний кадастр України (електронна версія). Державна гідрометеорологічна служба, УкрНДГМІ, Центральна Геофізична Обсерваторія. – К., 2006.

5. Кошенко А. М., Башкирова Л. Е. Методика прогноза выпадения и отложения (налипания) мокрого снега // Тр. УкрНИГМИ. – 1984. – Вып. 198. – С. 70–80.

6. Краковська С. В., Паламарчук Л. В., Шедеменко І. П. та ін. Моделі загальної циркуляції атмосфери та океанів у прогнозуванні змін регіонального клімату України в ХХІ ст.// Геофиз. журн. – 2011. – Т. 33. – № 6. – С. 68–81.

7. Нестеров В. Г. Горимость леса и методы ее определения. – М.: Гослесбумага, 1949. – 76 с.

8. Gettelman А., Seidel D. J., Wheeler M. C., Ross R. J. Multidecadal trends in tropical convective available potential energy // J. Geophys. Res. (Atmospheres). – 2002. – Vol. 107, 4606, 8 pp. doi:10.1029/2001JD001082.

9. Haylock, M.R., Hofstra N., Klein Tank A.M.G. A European daily high-resolution gridded dataset of surface temperature and precipitation // Ibid. – 2008. – Vol. 113, D20119, doi:10.1029/2008JD10/

–  –  –

С постереження за водним режимом річок басейну верхньої Прип’яті було розпочато у 20–30-х роках XX століття, коли ця територія входила до складу Польщі. Але у 1933 році спостереження було припинено і відновлено з часу входження території до складу колишнього Радянського Союзу (1939 р.). Під час другої світової війни спостереження знов було припинено. Початок періоду безперервних спостережень відносять до 1945–1946 рр., коли на більшості постів регіону розпочато спостереження за рівнями води (табл. 2.1).

–  –  –

Розгортання масштабних осушувальних робіт у цьому регіоні на початку 60-х років минулого століття викликало необхідність вивчення стокових характеристик річок. Якщо до цього витрати води вимірювалися лише по р. Турії у зв’язку із необхідністю водозабезпечення стосовно крупного промислового центру – м. Ковель, то починаючи із 1960-х років ці показники почали вимірювати і на інших постах.

Спостереження за термічним та льодовим режимом річок цього регіону було розпочато у 1950 році, але окремі характеристики дещо пізніші, зокрема лише з 1966 року почали фіксувати перехід температури води через 0,2°С навесні та восени, з 1978 року реєструються аналогічні дати переходу через 10,0°С, що пов’язано з початком та закінченням періоду активної вегетації водних рослин.

З 1953 року вимірюється товщина льодового покриву.

Зміни складових водно-теплового балансу, що відбулися упродовж останніх десятиріч на території України (див. Розділ 1), викликали певні зміни водного режиму річок. Хоча річні суми опадів упродовж 1990–2010 рр. змінились несуттєво (різниця з попереднім періодом становить лише 4%), відбувся перерозподіл їх сезонних та місячних значень. Кількість опадів зросла в усі сезони (крім зимового), але найбільше навесні та восени (відповідно на 12 та 8%). Навесні найбільшим приростом кількості опадів відзначається березень (25%). Суттєве збільшення кількості опадів осіннього сезону обумовлює вересень (на 18%).

Суми опадів літнього сезону змінилися незначно. Зимовий сезон характеризуться певним зменшенням кількості опадів, особливо значним упродовж грудня – січня (на 15–18%). Вказані зміни є однією з причин зменшення величини запасів вологи упродовж зимового сезону та, відповідно, зменшення об’єму весняного водопілля на річках регіону в останні десятиріччя.

Для досліджень закономірностей змін внутрішньорічного розподілу стоку вказаних річок передусім потрібно розглянути джерела їх живлення та сучасні зміни останніх. Найпоширенішим прийомом гідрологічного визначення видів живлення є поділ гідрографа стоку на частини, що характеризують поверхневий та підземний стік. Отже, поділ гідрографа полягає у виділенні на ньому підземної складової, динаміка якої визначається ступенем гідравлічного зв’язку руслових та підземних вод.

З огляду на те, що живлення річок здійснюється головним чином за рахунок підземних вод, зони інтенсивного водообміну (значну частину яких становлять внутрішньоґрунтові води, а також ґрунтові води першого водоносного горизонту, пов’язані з денною поверхнею), доцільно виділити цю частину підземного живлення річок як верхній «ґрунтовий» стік. Іншу частину підземних вод зони інтенсивного водообміну становлять ґрунтові води, що дренуються річкою разом з частиною напірних вод. Ця частина підземного стоку, що виділяється на гідрографах горизонтальними або близькими до них лініями, складає глибокий (постійний) «підземний» стік. Він має найбільш важливе значення з точки зору оцінки постійних запасів підземних вод.

З використанням даних про щоденні витрати води по чотирьох обраних гідропостах нами було побудовано осереднені гідрографи стоку по кожному з них за два характерні періоди: до 1990 р. та 1990–2010 рр. Приклад такого гідрографа для гідрологічного поста р. Стохід – смт Любешів наведено на рис. 2.1.

Отримані результати щодо частки окремих видів живлення для кожного з двох періодів було узагальнено у вигляді таблиці 2.2.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого

2.1. Усереднені гідрографи стоку по гідропосту р. Стохід – смт Любешів за два характерні періоди (1961–1990 та 1990–2010 рр.).

–  –  –

Таким чином, річки регіону мають мішане живлення за участю снігових, дощових та підземних вод. Від переважання тих чи інших видів живлення та їх змін упродовж року залежать внутрішньорічні коливання стоку. Під час першого розрахункового періоду (до 1990 р.) річки басейну характеризувались змішаним живленням з переважанням снігового, частка якого становила майже 47%. Через зміни кліматичних характеристик частка снігового живлення суттєво зменшилася і наразі становить лише 28%. Значною для цього регіону є частка підземного живлення, що пояснюється близьким до поверхні розташуванням горизонтів підземних вод. Зміни складових водно-теплового балансу, що відбулися упродовж останніх десятиріч, призвели до зростання цієї складової живлення річок регіону до 53%. При цьому майже вдвічі зросла частка постійного підземного живлення. Частка дощової складової у живленні річок даного регіону змінилась незначно.

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

–  –  –

Річна зміна рівнів на річках цієї території характеризується зазвичай високим весняним водопіллям і досить низькою межінню, що переривається паводками від випадіння дощу або танення снігу. Максимальні рівні водопілля як правило є максимальними річними рівнями. Середня висота весняного підйому над мінімальним річним рівнем становить від 0,8 до 1,3 м. Максимальні середньомісячні рівні спостерігаються у квітні, мінімальні – у вересні – жовтні.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Макаровська Вікторія Ростиславівна, Тернопільський національний економічний університет Генетично модифіковані продукти — це продукти, які отримані за рахунок...»

«Біомедичні вимірювання і технології Література 1. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: монографія / [С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко, Р. С. Белзецький]. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-641-344-7.2. Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, В. В. Мельников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«УДК 631.51:631.81.86:633/635.358 Ф.С.Галиш, кандидат сільськогосподарських наук ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ Зернобобові культури, зокрема горох розглядаються в Україні, передусім, як джерело високоякісного білка у харчуванні людей та годівлі тваринництва. Крім того, горох є важливим поліпшувачем грунту. За рахунок зв’язування азоту повітря він вносить на кожний гектар посіву 100 150 кг азоту (д.р.), що еквівалентно 300 400 кг...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТуДЕНТІв з дисципліни “ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІвНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ2008 Підготовленостаршимвикладачемкафедримедичноїпсихології тапсихокорекціїТ. В. Шуповою Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№1від31.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Шупова Т. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Розроблено дві семибальні шкали для здійснення візуальної оцінки ступеня пошкодження омелою білою деревних рослин: 1) шкала ступеня пошкодження крони; 2) шкала ступеня пошкодження стовбура та скелетних гілок.3. Запропоновано коефіцієнт комплексної оцінки пошкодження омелою білою (Ккопо).4. Визначено ступінь пошкодження омелою білою деревних рослин в історичній частині дендропарку на прикладі 28 кварталу. Література 1. Кузнецов С.І. Сучасний стан...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Шевченко М.С. Екологічні гербіциди в системі вирощування зерна / Шевченко М.С., Шевченко О.М., Романенко О.А. //Хранение и переработка зерна.– 2004. – №8. – С. 21-23.2. Барабаш М. Використання біологічних препаратів – крок до біологічного землеробства / М.Барабаш, Г. Круковська // Пропозиція. – 2003. – №4. – С. 65-66.3. Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / Громова А.А., Щукин В.Б, Варавва...»

«УДК 630*907.11 (477.82) Ст. наук. співроб. П.Т. Ященко, канд. біол. наук – Інститут екології Карпат НАН України; ст. наук. співроб. А.А. Горун; наук. співроб. В.І. Матейчик; мол. наук. співроб. В.В. Турич – Шацький національний природний парк ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНОЇ ОХОРОНИ БЕРЕЗИ НИЗЬКОЇ (BETULA HUMІLІS SCHRANK) У ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ Розглянуто результати експериментальних робіт зі збереження берези низької шляхом зниження конкурентних відносин в її локалітетах...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 67. 2006 УДК 528.4 В.М. Сай Національний університет “Львівська політехніка” СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ © Сай В.М., 2006 Проаналізовано на основі вивченого матеріалу сучасний стан водних ресурсів. Визначено основні напрями у галузях охорони і використання водного фонду. The modern state of waters resources is analysed in the article on the basis of the studied material. Basic directions are certain in industry of guard and use...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»