WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 35 ] --

При функціонуванні одного блоку ХАЕС (до 2004 р.) термічний режим ВО був близьким до природного і як мінімум один літній місяць підігрів був відсутній, оскільки блок знаходився на плановому профілактичному ремонті.

Після введення в експлуатацію другого блоку підігріта вода надходить у водойму постійно.

Головними чинниками, під впливом яких формується структура угруповань гідробіонтів у ВО, є температурний і гідрохімічний режими. Слід відмітити, За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого що конструкція системи охолодження ХАЕС включає підвідний та відвідний канали, причому останній отримує скидні води з очисних споруд м. Нетішин та промзони АЕС.

У пелагічній підсистемі відмічено значне видове багатство фіто- та зоопланктону. Загалом у ВО ХАЕС було відмічено 277 видів водоростей та 108 видів ракоподібних, коловерток та личинок молюсків [9]. Слід зазначити, що введення в експлуатацію другого енергоблоку АЕС у 2004 році не призвело до суттєвих змін у видовому складі фітопланктону, але в літній період 2006 р. кількість видів синьозелених водоростей збільшилась. Значне зменшення видового багатства у 2008 р. пов’язане не стільки з термічним режимом, скільки зі змінами у всій техно-ексистемі, що пов’язані з розвитком потужного фільтратора – молюска дрейсени у перифітоні та бентосі водойми. Кількісні показники фітопланктону з підвищенням температури у водоймі зменшились, роль діатомових водоростей зросла. Після вводу в експлуатацію другого енергоблоку АЕС амплітуда коливань чисельності зоопланктону зросла.

Розподіл зообентосу по акваторії ВО ХАЕС був нерівномірним. Найменшими кількісними показниками до вселення дрейсени та вводу в експлуатацію другого енергоблоку характеризувались дуже замулені піски і мули з рослинними залишками, тверді піски і ділянки зі щебеневим дном у відвідному каналі. На більшій частині дна за чисельністю домінували Tubificidae і Ostracoda, за біомасою – Chironomus plumosus. У період з 2003–2004 по 2012 р. основним домінантом в донних угрупованнях літоралі ВО ХАЕС стала дрейсена (Dreissena polymorpha).

Біомаса зообентосу при її домінуванні досягала 5 кг/м2, локально у районі впадіння у водойму р. Гнилий Ріг – до 30 кг/м2.

Розвитку угруповань перифітону у водоймах технічного призначення сприяє наявність великої кількості антропогенних твердих субстратів [14, 18]. У зонах мінімального і середнього впливу підігріву формуються угруповання з домінуванням дрейсени, черевоногих молюсків, губок і зелених нитчастих водоростей. У зонах, максимально близьких до скидання підігрітих вод, типовими були угруповання з домінуванням синьозелених нитчастих водоростей і мохуваток, що зазвичай у водоймах Полісся зустрічаються у вкрай незначних кількостях.

У зв’язку з вселенням дрейсени біомаса донних угруповань у ВО зросла до десятків кілограм на квадратний метр. У підвідному каналі сформувалися поселення загальною масою до 700 тонн. Крім дрейсени проблеми у системах водопостачання АЕС створюють нитчасті водорості, які розвиваються у великій кількості не лише тільки на мілководдях ВО, а й у підвідному каналі. У ВО ХАЕС найбільш масовими є кладофора (Cladophorа glomerata) і лінгбія (Lyngbya sp.).

У ВО ХАЕС відзначено 19 видів вищих водних рослин з 11 родин. Найбільша кількість видів (п’ять) належить до род. Potamogetonaceae. Один із видів рдесників (Potamogeton compressus) включений до Червоної книги України як такий, що знаходиться під загрозою зникнення. Рослинність включає всі екологічні групи: десять видів занурених рослин, шість – повітряно-водних і три – з плаваГідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін ючим листям. В останні роки вищі водні рослини, а саме наяда морська (Najas marina), створюють значні біологічні перешкоди. Слід відмітити, що у водоймах, що приймають підігріті води, занурені рослини можуть досягати значної біомаси, як це спостерігалося на Конінських озерах у Польщі [12]. Не виключено, що розвиток деяких видів вищих водних рослин є одним з наслідків антропогенного підвищення температури і може розглядатися як ознака змін у розвитку гідробіоценозів при потеплінні клімату.

Іхтіофауна ВО ХАЕС налічує 24 види як аборигенних, так і інтродукованих риб. Умови відтворення аборигенних видів та їх нерестовища можна оцінити як цілком задовільні, але у водоймах такого типу можливі значні коливання рівня води, що є загрозою для їх розмноження. Біологічні перешкоди в експлуатації обладнання АЕС, що виникли зі вселенням дрейсени, зумовили необхідність заходів із зариблення водойми рибами-меліораторами – чорним та білим амуром і товстолобом. Слід відмітити, що фільтраційна активність дрейсени значно впливає на розвиток рослинності [8]. Це відмічено і у природних водоймах, куди вселився молюск [4]. Зариблення ВО проводиться винятково з метою меліорації, однак з санітарної та паразитологічної точок зору доцільно виловлювати великі особини для попередження вторинного забруднення водойми і запобігання масових паразитарних захворювань. Встановлено, що плітка та короп також споживають значну кількість дрейсени.

Інвазійний процес у ВО ХАЕС відбувається досить інтенсивно: у фауні і флорі водойми відзначено більше десяти видів, які можна віднести до інвазійних та локальних вселенців – інсайдерів. В екосистемі ВО найбільш суттєві зміни (у порівнянні з іншими вселенцями) викликала інвазія дрейсени річкової, або поліморфної – Dreissena polymorpha. За рахунок фільтраційної активності молюсків прозорість води у водоймі збільшилась, що призвело до значного зростання первинної продукції і кількісних показників безхребетних у контурній підсистемі (бентос і перифітон). До недавнього часу ВО ХАЕС був єдиним в Україні охолоджувачем, в якому не було зареєстровано жодного з двох видів дрейсен, хоча вона розташована в межах ареалу D. polymorpha. Виходячи з розмірного складу популяції (за даними 2005 р.) цей молюск найімовірніше заселив водойму в 2002–2003 рр. і до 2004 р. досяг значного розвитку.

При дослідженні фітоперифітону ВО ХАЕС (підвідний і відвідний канали, ділянка виходу відвідного каналу) було виявлено діатомову водорість Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compere, яка дотепер взагалі не реєструвалась у прісних водоймах. У зв’язку з цим важливо відмітити, що дослідження водойм-охолоджувачів як модельних у вказаному вище аспекті мають охоплювати не лише з’ясування впливу підвищеної температури, і й пов’язаних з цим явищ, зокрема, зміни гідрохімічного режиму. Наприклад, підвищення температури призводить до збільшення випаровування, а відтак – до збільшення мінералізації води.

У ВО ХАЕС знайдено прісноводну губку Eunapius carteri Bowerbank [10]. Це найбільш рідкісний з семи видів прісноводних губок фауни України.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого Її масовий розвиток зареєстровано на гідротехнічних спорудах (опори мостів, бетонні поверхні блокової насосної станції), біомаса поселень перевищувала 1 кг/м2. Важливо відмітити, що цей вид став конкурентом дрейсени і в деяких біотопах повністю витиснув її (на бетонних спорудах у підвідному каналі).

На бетонному відкосі дамби, на камінні у північному районі, а також на металевих конструкціях у західному районі ВО ХАЕС відмічені поліпи прісноводної медузи Craspedacusta sowerbii (Lankester). У лютому 2008 р. цей вид зареєстрований на експериментальних пластинах (нержавіюча сталь), що були встановлені у підвідному каналі у березні 2007 р., тобто експонувались упродовж року. У вересні 2008 р. він виявлений в донних угрупованнях у поселеннях дрейсени. Медузоїдна стадія C. sowerbii в планктоні виявлена не була.

Відмічено єдиний випадок знахідки черевоногого молюска Theodoxus euxinus (Clessin, 1885): в липні 2006 р. у південній частині ВО, на дамбі, що відмежовує водойму від затопленої заплави р. Гнилий Ріг, у приурізной зоні на камінні.

У перифітонних та бентосних угрупованнях з домінуванням дрейсени в 2005 р. вперше були знайдені черевоногі молюски роду Ferrissia Walker, 1903.

У липні та жовтні 2007 р. і вересні 2008 р. в перифітоні на бетонних укосах підвідного каналу (на глибині 0,7 м) і на гравії та дрібному камінні (на урізі) північніше входу в підвідний канал були виявлені черевоногі молюски роду Planorbella Haldeman, 1843. Ці молюски поширені у водоймах Флориди (США).

Вірогідно, у водойму потрапили з акваріумів. Значну кількість цих молюсків було знайдено у ставках-відстійниках очисних споруд.

На обох укосах підвідного каналу на глибині 2–4 м була виявлена зелена нитчаста водорість з порядку Cladophorales – Chaetomorpha henningsii P. Richt. Її біомаса досягала кількох кілограмів на квадратний метр, але значних біологічних перешкод при заносі цих водоростей у системи водопостачання відмічено не було.

Також було виявлено новий для водойми вид вищих водних рослин з род.

Najadaceae – наяду морську (Najas marina L.). В Україні цей вид поширений спорадично, переважно на півдні, що пов’язано з температурними умовами. Значний розвиток цієї рослини у літній період спричиняв значні перешкоди у роботі блочних насосних станцій (БНС).

Також у східному районі ВО ХАЕС було знайдено рогіз Лаксмана (Typha laxmannii Lepech.) – широко поширений у водних об’єктах степових районів Украни вид, який лише спорадично зустрічається у лісостепу та на півдні Полісся У ВО ХАЕС на сьогодні відсутні організми понто-каспійського комплексу (Polychaeta, Gammaridae, Corophiidae, Cumacea), які можна розглядати як основні групи інвазійних видів у прісноводних екосистемах Палеарктики. В ньому можлива натуралізація теплолюбних вселенців, як це відбувається у інших водоймах технічного призначення. Наприклад, у ВО Південноукраїнської АЕС після елімінації дрейсени через високі температури вселився і став домінантом за біомасою тропічний черевоногий молюск Melanoides tuberculata Mller [5].

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін Не виключена можливість вселення (знахідок) також і організмів орієнтального комплексу, молюсків родів Sinanodonta, Corbicula, а також кишковопорожнинних південного комплексу, таких як Cordilophora, субтропічних мохуваток і губок. У Конінських озерах (Польща) двостулкові молюски роду Sinanodonta досягли значного розвитку і є важливим елементом системи самоочищення водойм [13–17], Те, що окремі види при розселенні надають перевагу саме технічним водоймам, підтверджується фактом знахідки молюска Ferrisia в одному з водоймищ-охолоджувачів поблизу Тюмені (Західний Сибір) [11]. Він досягає значного розвитку і у ВО ХАЕС, причому його чисельність цілком виразно зростає при спільному існування з дрейсеною. Водночас є дані про знахідку його у водоймі ЧАЕС, який вже понад 10 років не отримує підігрітих стоків. У ВО ХАЕС цілком можливе вселення й інших видів, які згодом можуть натуралізуватися і у природних водоймах.

Відомо, що види-вселенці у початковий період інвазії, як правило, дають спалах чисельності. Водойми-охолоджувачі, зокрема ВО ХАЕС, можуть виступати посередником інвазій, в тому числі і для водойм охоронних територій.

Вкрай необхідним є періодичний моніторинг природних водних об’єктів у зонах прямого гідравлічного зв’язку з підігрітими водоймами. Доцільно також проводити контроль паразитарного фону інвазійних видів для запобігання масових паразитарних захворювань.

Таким чином, водойми-охолождувачі, що входять до техно-екосистем теплових і атомних електростанцій, є динамічними за структурою екосистемами.

Як показано на прикладі ВО ХАЕС, підвищення температури, яке можна розглядати як аналог кліматичних змін, не призводить до катастрофічних наслідків, але під його впливом відбуваються досить суттєві перебудови структури та характеру функціонування окремих підсистем. Важливо відмітити, що зміни термічного режиму можуть опосередковано впливати на трансформації структури екосистем, наприклад, за рахунок сприяння вселенню та натуралізації видіввселенців.Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982.– 255 с. Рецензент: канд. психол. наук, доц. Курилюк С. І. УДК 378.147.88 ББК 74.200.585.4 Тарас Маланюк ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКОКРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В статті розглядається питання підготовки педагогів у використанні засобів туристськокраєзнавчої роботи в системі патріотичного виховання школярів Ключові слова: патріотичне виховання,...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«УДК 502.5 (045) ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ПАРКОВО-ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЕВ КАШТАНА Е.М. ПОПОВА, доктор біологічних наук А.В. ДРАЖНІКОВА, аспірантка* Т.В. ЛУЦЕНКО, студентка магістратури Національний авіаційний університет Встановлено, що поява фітопатогенних грибів на листі дерев каштана запобігає його ушкодженню мінуючою міллю Cameraria ohridella. Така взаємодія визначає стан дерев каштана наприкінці вегетаційного періоду. Спори фітопатогенних грибів, потрапляючи в повітря поблизу...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«ДИСКУСІЙНІ НОТАТКИ Микола Ткач В космічному оркестрі Підвладно все одній руці. Павло Тичина МУЗИКА МОВИ І МОВА МУЗИКИ Дискусійний відгук на наукову працю А. І. Іваницького „Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики”. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками. Тривалий час у науці склався і превалює принцип лінійного сприйняття й вивчення еволюції життя на Землі. Він же застосовується й до питання...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»