WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 34 ] --

Підняття Волино-Подільської височини змінило напрямок течії річок цього району – ті, що текли на південь, подекуди потекли старими руслами на північ та північний схід у напрямку Прип’ятського прогину. Підтвердженням цього є будова долин річок Случ та Горинь, у яких високим крутим берегом є лівий, що означає, що певний період часу ці річки текли в зворотному напрямку, тобто їх лівий берег був правим, більш високим під дією сил Коріоліса. Без сумніву, у цих річках повинен був зберегтися елемент сарматської фауни, який теоретично міг За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого пережити періоди зледеніння, жодне з яких, включаючи Дніпровське, не доходило до Поділля. Сформоване в Прип’ятському прогині Поліське озеро-море, приймаючи стоки подільських річок, безперечно отримувало приплив і південних видів, і детриту; а з іншого боку, у періоди потепління і з’єднання з системою при льодовикових прісних, а в окремі періоди і солонуватоводних водойм – північного фауністичного компоненту.

Водночас нез’ясованим залишається питання – яким чином всі ці види могли співіснувати в одному басейні такий довгий час? Відповідь на це може дати лише детальний аналіз фактів щодо становлення гідромережі. На сьогодні практично доведено факт існування на місці Прип’ятського басейну так званого Поліського озера-моря, прориви якого до Чорного моря визначали озерні або річкові періоди в історії Дніпра [4, 10, 13, 14]. На північному заході, в межах сучасної Білорусі, озеро, площа якого була близькою до площі Чорного моря, блокувалось Білоруською височиною, а у льодовикові періоди – безпосередню тілом льодовика [10]. В останній період існування озеро на півдні блокувалося Подільською височиною, Словечансько-Овруцьким кряжем та залишками кінцево-моренних гряд попередніх зледенінь, а на південному сході – Мозирською грядою.

Безперечним можна вважати також те, що вплив льодовиків не обмежувався зоною безпосереднього поширення льоду, він відчувався на багато сотень кілометрів на південь. При цьому під час наступу льодовика північні акваторії Поліського озера-моря могли переживати етапи «спійманої» водойми, до якої спускався льодовик, наповзаючи своїм тілом на вже сформований потужний шар льоду у замерзлому озері. Такий сценарій вельми ймовірний для останнього наступу Валдайського зледеніння, закінчення якого збігається у часі з формуванням поліських дюн та дещо передує утворенню озерних западин і торфу. Крім того, саме цим періодом, а саме близько 12 тис. р. тому, датується останній прорив Поліського озера через Мозирську гряду у басейн Дніпра [11].

Таким чином, найбільш імовірним сценарієм формування гідромережі басейну р. Прип’ять у сучасному вигляді можна вважати наступний. У період Валдайського зледеніння на місці басейну існувала величезна водойма, яка була повністю вкрита шаром власного льоду, що був до того ж на півночі «придавлений» тілом льодовика. На півдні в літні місяці водойма найімовірніше звільнялась від льоду, при цьому підживлюючись річками, які стікають з Подільської височини. Потужність власного льодового покриву водойми безумовно збільшувалась на північ. У місці придавлювання льодовиком, а скоріш за все і південніше, льодовий панцир практично лежав на ґрунті. Глобальне потепління призвело до утворення на поверхні льоду великої кількості води, яка по тріщинах почала надходити під лід, викликавши при цьому підвищення рівня озера, що, в свою чергу, призвело до прориву Мозирської гряди і дуже швидкому відтоку підлідної води в басейн Дніпра, відтак лід знову ліг на ґрунт. При цьому через різницю в товщині льодовий панцир повинен був неминуче тріснути і надлоГідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін митися по лінії напруги, паралельній південному краю льодовика, проте значно далі на південь. Після цього тріщини і основний розлом стали своєрідними водовідводами для величезної маси води, що збиралась на поверхні льоду, що танув. Промиваючи ґрунт під розломом, потоки талої води утворили основне русло басейну – Прип’ять. Під тріщинами, а також між льодовим панциром і ґрунтом утворювалися притоки, а в них – гряди донних відкладень – ози, що згодом стали «дюнами». При збільшенні припливу води лід періодично відривався від дна, збільшуючи при цьому простір для надходження води з поверхні, а відтак і створюючи передумови до збільшення місцевих витрат і виникнення вертикальних вихрових потоків. На місці локальних тріщин і їх перетинів тала вода, спрямовуючись вниз, утворювала в ґрунті величезні воронки озер, пробурюючи при цьому товщу перекриваючих відкладень і вимиваючи кремінь на навколоозерні вали. Енергетику цього явища розглянув В.

Г Пазинич [12], якому, безумовно, належить пріоритет ідеї такого механізму утворення поліських озер:

за діаметру отвору 1 км і товщині льоду 30 м сумарна потужність енергії вод дорівнює близько 6 000 МВт, що еквівалентно потужності 12 турбін Красноярської ГЕС. У разі, коли така воронка виникала над вже сформованим озом, вона просто розмивала його частину, формуючи озерну западину.

При сучасному рівні знань саме такий сценарій формування гідрографічної мережі та біоти найкращим чином пояснює факт своєрідної суміші південних і північних, морських і прісноводних гідробіонтів, а також особливості ландшафту, утвореного дією льоду, що танув, який при цьому не має слідів власне діяльності льодовика (лід не рухався з півночі, а був сформований безпосередньо на поверхні озера). Велика кількість рукавів верхньої Прип’яті, наявність озер і озероподібних розширень русел з глибокими воронками, що перерізають підстилаючі породи і дають можливість розвантаження підземного стоку, забезпечили величезну різноманітність водних біотопів з різними гідрологічними, температурними і гідрохімічними характеристиками, дозволили дожити до наших днів рецентним популяціям гідробіонтів, що процвітали на цій території в різні геологічні епохи.

список використаних джерел

1. Анистратенко В. В. Гипотеза автохтонности Potamopyrgus в Европе в связи с миоценовыми находками некоторых Rissoiformes (Mollusca, Gastropoda) // Біостратиграфічні та палеоекологічні аспекти подвійної стратиграфії. – К., 2000. – С. 63–64.

2. Афанасьев С. А., Примак А. Б. Планктонные и донные группировки беспозвоночных рек бассейна Западного Буга// Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2001. – № 3 (14). – С. 28–29.

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого

3. Дмитрієв М. І. Рельєф УРСР (геоморфологічний нарис). – Харків: Рад. школа, 1936. – 112 с.

4. Докучаев В. В. Способы образования речных долин Европейской России. – СПб.:

типография В. Дермакова, 1878. – 78 с.

5. Дубис Л., Длужевський М. Літологічні особливості відкладів та вік реліктової дюни в околиці смт Маневичі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 39. – С. 140–148.

6. Киндюк Б. В. Исследование происхождения и развития речной сети Украинских Карпат // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвуз. центр «Крым»: 2002. – № 43. – С. 26–30.

7. Линник В. Я., Зенкович Е. М. Кошачья акула в пресных водах Белоруссии // Докл. АН БССР. – 1967. – № 7. – С. 649–650.

8. Лычков Б. Л. К вопросу о существовании пустынь в четвертичное время в Европе // Зап. Киев. об-ва естествоисп. – К., 1928. – Т. 28. – Вып. 3. – С. 42.

9. Малюдов Б. Р. Ледниковый карст и его значение // Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты. VI Щукинские чтения. – М.: изд-во МГУ, 2010. – С. 171–173.

10. Пазинич В. Г. Геоморфологічний літопис Великого Дніпра. – Прилуки: Гідромас, 2007. – 372 с.

11. Пазинич В. Г. Стратиграфія Кирилівської верхньопалеолітічної стоянки та особливості будови долини Дніпра в околицях Києва // Фіз. географія та геоморфологія. – 2010. – № 60. – С. 145–161.

12. Пазинич В. Г. Проверка соответствия некоторых ландшафтно-геоморфологических доктрин законам элементарной физики. Часть 3. – 2012. Режим доступу: http:// geografica.net.ua.

13. Полищук В. В. О бореальных элементах фауны Черноморского бассейна // Гидробиол. журн. – 1978. – Т. 14. – № 4. – С. 17–24.

14. Полищук В. В. О значительном позднеголоценовом подъеме уровня Черного моря и происхождении северных элементов в его фауне // там же. – 1984. – Т. 20. – № 4. – С. 3–12.

15. Поліщук В. В., Люрін І. Б. Про знаходження Potamopyrgus jenkisni (Smith, 1889) (Gastropoda, Molluska) в Прип‘ятському Поліссі // Доп. АН УРСР, сер. Б. – 1976. – № 4. – С. 364–366.

16. Поліщук В. В., Травянко В. С., Коненко Г. Д., Гарасевич І. Г. Гідробіологія і гідрохімія річок правобережного Придніпров’я. – К.: Наук. думка, 1978. – 267 с.

17. Тутковский П. А. Ископаемые пустыни северного полушария. (Приложение к журналу «Землевладение».) – М., 1910. – 120 с.

18. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины // под ред. А. Г. Васенко и С. А. Афанасьева. – К.: Академпериодика, 2002. – 355 с.

19. Zborzewski A. Apercu des recherches physiques rationelles sur les nouvelles curiosites podolie-volhyniennes et sur ieurs rapports geologiques aves les autres localites // Bull. Soc.

Natural, Vjscou. – 1834. – N 7. – S. 224–254.

Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін

5.2. Водойми-охолоджувачі як модельні об’єкти для вивчення змін клімату О. О. Протасов, С. О. Афанасьєв Одним із аспектів глобальної зміни клімату на планеті є підвищення температури, так зване «потепління». У водоймах, що розташовані у помірній зоні Європи та отримують підігріті води енергетичних станцій, формується термічний режим, близький до субтропічного [1–3, 6]. Період льодоставу в них відсутній або різко скорочений, температура води в районах скиду охолоджувальних вод може сягати 38° С і більше, середня на 3–5° перевищує фонові значення.

Крім того, у таких водоймах існують різноманітні варіанти термічного градієнта [7, 8]. В них формується достатньо багате населення гідробіонтів для того, щоб робити висновки про вплив підвищення температури на всі компоненти екосистеми. Таким чином, водойми-охолоджувачі можуть слугувати як модельні для дослідження впливу зміни кліматичних умов на стан гідроекосистем.

На сьогодні на території Полісся функціонують дві АЕС – Хмельницька (ХАЕС) та Рівненська (РАЕС). Хмельницька має водойму-охолоджувач, а на Рівненській використовують так звану замкнену систему охолодження з градирнями. Однак необхідність постійної продувки системи обумовлює скидання підігрітих вод у р. Стир, щоправда у невеликій кількості – 0,2 м3/с. У 2004 р. на ХАЕС і РАЕС були введені в експлуатацію додаткові потужності – відповідно другий і четвертий енергоблоки потужністю 1 млн кВт кожен, що збільшило техногенне навантаження, передусім термічне, на екосистеми водних об’єктів, вода яких використовується для охолодження агрегатів.

Водойма-охолоджувач (ВО) ХАЕС, розташована на межі лісостепової та лісової зон України, створена у 1986 р. на заплаві малої річки Гнилий Ріг. Об’єм води, що надходить з цього водотоку, становить близько 19 млн м3/рік. Додатково у водойму надходила вода з р. Горинь; з 1990 р. забір води з неї проводиться нерегулярно і в незначній кількості. Надлишкові паводкові води скидаються через канал водозливу у р. Вілію, що також впадає у р. Горинь. Площа ВО за проектними даними при нормальному підпорному рівні (НПУ) становить 20,0 км2, протяжність берегової лінії – 20,4 км, об’єм при НПУ – 120,0 млн м3. Це досить мілководна водойма: незважаючи на наявність глибин 10–19 м, 40% його акваторії має глибину 3 м і менше.Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.5 3. Голубець М.А., Царик Й.В. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем// Ойкумена. – 1992, №1. – С. 21–26.4. Козловський М.П. Біотичне різноманіття ґрунтових фітонематод рослинних поясів Українських Карпат// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2001, вип. 28. – С. 65–71.5. Козловський М.П. Оцінка функціональної організації ґрунтових безхребетних на основі фітонематодних угруповань// Наук. вісник Львівського НУ. Серія біологічна. – 2002,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. директора Лукієнко Олександр Михайлович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2015 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Акціонерне товариство АТП 16361 2. Організаційно-правова...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«Науковий вісник, 2004, вип. 14.6 заних показників з урожайністю, відповідно 0,75; 0,40; 0,38 і 0,35. Аналіз фактичного та теоретичного значень F-критерію свідчить про високу достовірність отриманих результатів [1]. Істотність впливу інших таксаційних показників (приросту пагонів, маси повітряно-сухого плоду і листка (7,2 %)) незначна. Ймовірно, їхня частка у формуванні запасу плодів применшується дією сукупності більш вагоміших факторів. Одержані дані можуть бути використання для визначенні...»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»