WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 26 ] --

4. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти:

монография / под ред. А. Г. Ободовского, А. П. Станкевича, С. А. Афанасьева. – К.: Кафедра, 2012. – 448 с.

5. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины / под ред. А. Г. Васенко, С. А. Афанасьева. – К.: Академпериодика, 2002. – 356 с.

Дослідження зоопланктону басейну р. Прип’ять проводились ще наприкінці XIX – початку XX сторіч. Перший етап досліджень, відображений в працях В. К. Совінського, Н. В. Воронкова, І. Вишневського, А. Новикова, Т. Вольського, С. Якубісяка, Ю. М. Марковського та інших, стосувався переважно окремих груп гідробіонтів р. Прип’яті і водойм її басейну. Другий етап, який умовно починається з виходом у 1970 р. монографії Д. О. Радзимовського і В. В. Поліщука «Планктон річки Прип’ять» [24], характеризується більш детальним вивченням складу і кількісного розвитку зоопланктону, його просторової і сезонної динаміки. Дослідження зоопланктону р. Прип’ять на території Бєлaрусі викладено в роботах [1, 4, 9, 10, 21, 26, 28, 29, 31, 32] та інших, на території України – в роботах [3, 5–7, 15–17, 19, 23, 27, 29, 30].

Результати багаторічних досліджень свідчать, що фауна планктонних тварин басейну р. Прип’ять характеризується високим видовим багатством. Однак літературні дані щодо складу зоопланктону басейну дуже різнорідні і потребують уточнень. Список визначених до виду зоопланктерів р. Прип’ять, її приток і заплавних водойм, складений Д. О. Радзимовським і В. В. Поліщуком [24] на основі оригінальних і літературних згідно чинної на той час номенклатури, налічує 231 вид, в тому числі 124 – Rotatoria, 41 – Copepoda і 66 – Cladocera. Декількома роками пізніше, при узагальненні видового складу зоопланктону Прип’ятського Полісся, виявили 355 видів (194 – Rotatoria, 59 – Сopepoda, 102 – Cladocera) [28].

За даними білоруських авторів, які охоплюють майже сторіччя (1888–1985 рр.), зоопланктон р. Прип’ять налічує 257 видів і варієтетів, в тому числі Rotatoria – 145, Cladocera – 68, Copepoda – 44 [26, цит. за 25].

На основі даних літератури і власних досліджень складено загальний список зоопланктону басейну р. Прип’ять, який налічує 451 вид, серед яких 307 – коловерток, 58 – веслоногих і 86 – гіллястовусих ракоподібних (таксони рангом нижче виду не враховували). При складанні списку коловерток різнорідні дані щодо назв видів узагальнено згідно сучасної номенклатури та синоніміки [34, 35]. Для назв видів Сyclopoida використовували визначник [12], Calanoida – [2], Harpacticoida і Cladocera – [18, 33].

Близько 70% зареєстрованої упродовж всього періоду досліджень кількості видів зоопланктону було виявлено як під час попередніх досліджень (до 1970 р.), так і в період 1970–2012 рр. (табл. 4.4).

Фауна коловерток басейну р. Прип’ять налічує найбільшу серед інших таксономічних груп зоопланктону кількість космополітних, або видів з широким ареалом. Для видів Adineta gracilis Janson, Hexarthra fennica (Lev.), Lecane verecunda Harr. at Myers, Notommata placida Harr. at Myer, знайдених в басейні, Палеарктика не вказується як зоогеографічна зона розповсюдження [35]. З регіону відомі знахідки рідкісних видів коловерток (Cephalodella cyclops Wulf., C. zeteta Wulf., C. jakubski Wiszn., Dicranophorus siedleckii Wiszn., Euchlanis contorta (Wulf.), E. hyphidactyla (Parise) та ін.) та видів-індикаторів забруднення (Brachionus nilsoni Ahlst., B. urceolaris Mll., B. calyciflorus Pall., Diplois daviesiae Gosse, Encentrum kulmatyckii Wiszn., Filinia longiseta (Ehrb.), Rotaria rotatoria (Pall.)). Розташування басейну р. Прип’яті на заболочених територіях пояснює широке розповсюдження в зоопланктоні видів, характерних для боліт та інших ацидних водойм (близько 30% видового складу). Особливо багато їх серед коловерток: Ascomorpha saltans Bart., A. ecaudis Perty, Beauchampiella eudactylota (Gosse), Cephalodella delicata Wulf., C. exigua (Gosse), C. gibba (Ehrb.), C. sterea (Gosse), C. zeteta Wulf., Collotheca campanulata (Dobie), Colurella obtusa (Gosse), Dicranophorus proclestes Harr. et Myers, Dipleuchlanis propatula (Gosse), Diplois daviesiae Gosse, Epiphanes brachionus (Ehrb.), Erignatha clastopis (Gosse), Euchlanis meneta Myers, E. triquetra Ehrb., Filinia cornuta (Weisse), Gastropus stylifer Imh., G. hyptopus (Ehrb.), G. minor (Rouss.), Hexarthra mira (Huds.), Keratella serrulata (Ehrb.), K. testudo (Ehrb.), Lecane acus (Harr.), L. lunaris (Ehrb.), L. crenata (Harr.), L. curvicornis (Murr.), Lecane decipiens (Murr.), Lecane depressa (Bryce), L. elsa Hauer, Lecane inermis (Bryce), Lecane intrasinuata (Olofs.), L. pyriformis (Dad.), L. stichaea Harr., Lepadella (Lepadella) imbricata Harr., L. (Lepadella) triptera (Ehrb.), Lindia (Lindia) pallida Harr. et Myers, Monommata caudata Myers, M. longiseta (Mll.), Mytilina mucronata (Mll.), M. unguipes (Lucks), Notommata copeus Ehrb., Plationus polyacanthus (Ehrb.), Ploesoma triacanthum (Berg.), Polyarthra minor Voigt, Squatinella rostrum (Schm.), Taphrocampa selenura Gosse, Testudinella emarginula (Stenr.), T. reflexa (Gosse), T. truncata (Gosse), T. parva (Tern.), Trichocerca bicristata (Gosse), T. bidens (Lucks), T. brachyura (Gosse), T. collaris (Rouss.), T. cylindrica (Imh.), T. insignis (Herr.), T. lophoessa (Gosse), За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого T. musculus (Hauer), T. porcellus (Gosse), T. rattus (Mll.), T. similis (Wierz.), T. stylata (Gosse), T. tenuior (Gosse), T. tigris (Mll.), T. weberi (Jenn.), Trichotria tetractis (Ehrb.), T. truncata (Whit.).

З ряду Copepoda у басейні виявлено 58 видів, в тому числі 35 – Cyclopоida, 8 – Calanoida i 15 – Harpacticoida. За даними В. І. Монченка [14], потамопланктон р. Прип’ять формують 17 видів вільноживучих циклопоподібних; за нашими даними 2000–2012 рр., ця група включала 16 видів. З 35 видів Cyclopоida, які вказано для басейну р. Припять за даними літератури, більша частина виявлена в притоках, різнотипних водоймах заплави, а також належить до непідтверджених даних раннього періоду досліджень.

Як і вся прісноводна частина фауни циклопоподібних Понто-Каспійського басейну, в басейні р. Прип’ять представлено три зоогеографічні групи [14]. Поперше, ендеміки голарктичного простору, до яких відносять представників роду Cyclops, що мають бореальні і бореально-арктичні ареали. По-друге, група родів Acanthocyclops, Diacyclops, Macrocyclops і Paracyclops, які найбільше поширені у Північній півкулі, але мають представників і в інших зоогеографічних областях.

Третя група, представлена в басейні р. Прип’ять родами Eucyclops, Thermocyclops, Metacyclops, Mesocyclops і Microcyclops, складається з тропічних за генезисом видів. Своєрідність фауни циклопоподібних басейну р. Прип’ять надають видимешканці боліт: Diacyclops languidus (Sars), D. nanus (Sars), D. crassicaudis (Sars).

З 8 видів Calanoida, вказаних для басейну р. Прип’ять в літературі, нами виявлено лише три: Eudiaptomus gracilis (G.O. Sars), E. graciloides (Lill.) та Eurytemora velox (Lill.). Більшість знайдених в басейні видів мають вузькі ареали в межах Палеарктики, що є закономірним для цієї групи з високим ступенем ендемізму.

Нarpacticoida – найменш досліджена група серед Copepoda в цьому регіоні. Зазначені в літературі види [11, 19, 23 та ін.] – представники Палеарктики або Голарктики. З 15 вказаних для басейну видів 12 відмічено у Дніпрі [13]. Це переважно представники прісноводного фауністичного комплексу, за винятком двох понто-каспійських: Halectinosoma abrau (Kritschagin) і Limnocletodes behningi Borutzky (гирлова ділянка р. Прип’ять [19]), які також мешкають у Дніпрі. Серед Harpacticoida басейну р. Прип’ять присутні види сфагнових боліт: Phyllognathopus viguieri (Maupas), Bryocamptus (Bryocamptus) vejdovskyi (Mrzek), Elaphoidella gracilis (G.O. Sars).

З 86 виявлених у басейні видів Cladocera більшість широко розповсюджена в Палеарктиці або також і в інших частинах світу. Разом з цим у фауні присутні досить рідкісні (Alona weltneri Keilhack, Bunops serricaudata (Dad.), Camptocercus fennicus Stenroos, Ceriodaphnia setosa Matile, Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, Phreatalona protzi (Hartwig), Scapholeberis erinaceus Dad., Simocephalus lusaticus Herr), види з південним ареалом (південь Палеарктики) (Dunhevedia crassa King, Moina micrura Kurz, Moina mongolica Dad., Picripleuroxus similis (Vvra), Scapholeberis kingi Sars, Polyphemus exiquus Sars, Tretocephala ambiqua Lill.), а також види, які розповсюджені в північній частині Палеарктики (Alonopsis elongatus (Sars), Daphnia Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін (Daphnia) cristata Sars, Ilyocryptus acutifrons Sars). Загалом у складі зоопланктону басейну р. Прип’ять група південних організмів більш численна, ніж північних, що також відмічалося Д. О. Радзимовським і В. В. Поліщуком [24].

Таким чином, високе видове багатство зоопланктону басейну р. Прип’ять обумовлене різноманітними екологічними умовами, характерними для цього регіону, та географічним положенням між північчю і півднем Палеарктики, завдяки чому тут знаходять сприятливі умови види з північними і південними ареалом, види різних екологічних угруповань: типові планктонні, характерні для чистоводних водойм, фітофільні, що мешкають в заростях водних рослин, мохах та заболочених водоймах, придонні, характерні для дрібних мілководних або прибережних ділянок більш крупних водой, види, характерні для псамона, перифітона, ефемерних водойм.

Річка Прип’ять має щільну мережу приток, які різняться за розмірами, гідрологічним режимом, типом живлення, характером дна тощо. Внаслідок цього видовий склад і домінуючі види зоопланктону окремих приток дуже відрізняються, що також відмічалось раніше [24]. Подібність зоопланктону між досліджуваними притоками за індексом Серенсена [8] у червні 2010 р. склала 0,09–0,48, в вересні – 0,24–0,60. Найбільше різниться фауна планктону річок Горинь та Словечна, Горинь та Ствига. При цьому найбільша подібність фауни між річками Словечна і Ствига (табл. 4.5), що можна пояснити подібністю екологічних умов на досліджених ділянках, які мають здебільшого лісисту і болотисту заплаву, на відміну від переважно залуженої заплави р. Горинь в місцях відбору проб.

–  –  –

Одним з головних чинників, що впливають на розвиток зоопланктону приток р. Прип’ять, є часткове або повне живлення болотними водами. За даними П. Г. Петровича [22], болотні води Поліської низовини впливають на розвиток зоопланктону у багатьох притоках сильніше, ніж у р. Прип’ять. Однак цей вплив не завжди лімітує розвиток: і найбагатший, і найбідніший зоопланктон відмічено в річках, в яких болотне живлення складає головну або значну частку [24]. У роботі [28] відзначається зв’язок кількісного розвитку зоопланктону з географічним положенням: річки, що течуть майже повністю в межах Поліської За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого низовини, зазвичай мають бідний зоопланктон (біомаса до 0,1 г/м3), у річках, що мають значну довжину або течуть поза межами болотистого Полісся, він більш багатий (до 1 г/м3).

За нашими даними, кількісний розвиток зоопланктону приток р. Прип’ять низький: біомаса, як правило, не перевищувала 0,1 г/м3 (табл. 4.6), що, очевидно, пов’язано з їх болотним типом живлення. Періоди найбільшого розвитку в різних притоках припадали на різні пори року [5, 6, 24, 29]. Найнижчі показники чисельності і біомаси реєстрували в р. Словечна, найвищі – в р. Горинь.

–  –  –

Наші дослідження зоопланктону в 2011–2012 рр. були проведені на ділянці верхньої Прип’яті в літньо-осінній період. Відбір та обробку проб зоопланктону проводили загальноприйнятими методами [20].Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«УДК 339.137.2:338.439:663.35 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ, ЦІНИ Й КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУНИЧНИХ ВИН А.Ю. Токар, кандидат сільськогосподарських наук О.Г. Мачушенко, старший викладач Н.С. Руда, аспірантка* Уманський національний університет садівництва В.І. Войцехівський, кандидат сільськогосподарських наук Національний університет біоресурсів і природокористування України Встановлено, що у формуванні ціни та конкурентоспроможності суничних вин важливу роль відіграє сорт суниці, з якого вони приготовлені....»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ УДК 557.4 : 577.486 Голубець М.А. (Україна, Львів) ЕКОЛОГІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ Екологія – у науковому розумінні – розділ біології, що вивчає взаємовідношення живих істот та їх сукупностей між собою і з навколишнім середовищем,...»

«УДК 366.1.001.57 Г.Я. Левків, канд. екон. наук, доцент Львівський державний університет внутрішніх справ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Постановка проблеми. Сьогодні однією з основних проблем молокопереробних підприємств, що діють в умовах ринку, є досягнення стійкості збуту продукції. Окремо взяте підприємство турбує не тільки загальна місткість конкретного ринку, але й та частка цього ринку, яка буде припадати на збут саме його продукції. Й саме тут важливими чинниками є...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«УДК 631.3:528.8:681.518 О.О. БРОВАРЕЦЬ* МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОКОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІННИХ НОРМ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНИХ ДАНИХ ҐРУНТУ * Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна Анотація. У статті наведена прогностично-компенсаційна технологія змінних норм внесення технологічного матеріалу на основі уточнених даних ґрунту, що дозволяє на основі даних моніторингу параметрів стану...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«Тадеуш Глов’як 300-річчя Вроцлавського університету Tadeusz Gowiak 300-lecie Uniwersytetu Wrocawskiego Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Серія «DOCTOR HONORIS CAUSA» Тадеуш ГЛОВ’ЯК 300-річчя Вроцлавського університету Львів • 2003 УДК 378.4.096:548.3(438.26-25)(092)Т.Глов’як ГЛОВ’ЯК Тадеуш. 300-річчя Вроцлавського університету / Укладач Б.Котур. Вступ. сл. Я.Каличака та Б.Котура. Редкол.: І.Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2003. – 28 с....»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»