WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 38 |

«Hydroecosystems at the protected areas of Upper Pripyat in conditions of climate change BOOK · JANUARY 2013 DOI: 10.13140/RG.2.1.3715.9840 READS 29 AUTHORS, INCLUDING: O. Manturova ...»

-- [ Страница 21 ] --

середні річки у кристалічних породах на низовині Річка Тур’я, довжина якої складає 134 км, розташована переважно в межах Поліської низовини. Район досліджень від с. Бузаки до с. Мостище. Заплава та берег інтенсивно використовуються під забудову, випас худоби та сінокоси. Рослинний покрив заплави порушений. Ширина русла річки 30 м, глибина – до 3 м, швидкість течії – 0,1 м/с, прозорість – 2,5 м. Донні відклади – пісок на плесах, замулений пісок та мул в затонах.

Вища водна рослинність розвинена добре, ступінь заростання – до 70%. Характер заростання поясний та поясно-масивний, виражені 2–3 пояси. Перший утворюють лепешняк великий та очерет озерний, другий – глечики жовті, третій – елодея канадська, кушир занурений, водяний жовтець та ряски. Загалом відмічено 17 видів, значна частка болотних (5) та лімнофільних (5), характерних для водойм з підвищеним рівнем трофності. У складі угруповань вищих водних рослин масово зустрічається альгосинузія зелених нитчастих водоростей (до 30% ПП).

За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого У донній фауні домінуючою групою були Trichoptera, представлені чотирма видами. Крім них зустрічались Chironomidae, Oligochaeta, Ephemeroptera, Odonata, Bivalvia, Gammaridae, Gastropoda, Spongia, Isopoda, Hirudinea, Sphaeriidae.

В іхтіологічних ловах переважали плоскирка, плітка, окунь, гірчак, пічкур, щипівка, уклея та щука.

великі річки у кристалічних породах на низовині Річка Стир бере початок на Волино-Подільскій височині і лише її нижня течія розташована на Поліській низовині. Через значний похил швидкість течії в річці висока, береги круті, абразивні.

Район дослідження було розташовано на відрізку річки від м. Луцька до с. Рожище. Заплава річки освоєна під різні види господарської діяльності та порушена надмірним будівництвом. Береги річки круті (висотою до 2 м), їх структура в багатьох місцях порушена (не задерновані ділянки, наявні осипи). Вздовж берегів зазвичай розвиваються вербняки, подекуди по берегових відкосах відмічені зарості очерету. Русло шириною до 30 м, характерний різкий звал глибин, глибина понад 3 м, вода каламутна (прозорість 0,4 м), швидкість течії становить 0,4–0,7 м/с. Донні відклади – глинисті, піщані, піщано-мулисті.

Іонний склад води формується під впливом вапняків та мергельнокрейдових відслонень, у зв’язку з цим мінералізація води порівняно висока. Це також зумовлює значну каламутність та низьку колірність води річки. Значення рН (8,0), висока концентрація розчиненого у воді кисню та невисокі значення БО підтверджують відсутність болотних вод у стоку річки (заболочені ділянки заплави зустрічаються лише у притерасній частині).

Внаслідок дії комплексу чинників (значна швидкість течії, відсутність мілководної зони, великі глибини, висока каламутність) вища водна рослинність на цій ділянці розвивається дуже слабо. Вона або відсутня зовсім, або присутня у вигляді окремих куртин реофільних макрофітів (стрілолист, сусак зонтичний, рдесник пронизанолистий, глечики жовті), загалом відмічено шість видів. Ступінь заростання русла – менше 1%.

Домінантами угруповання донних безхребетних виступають молюски родини Unionidae. Водночас видовий склад бідний, присутні лише Oligochaeta, Bivalvia, Gastropoda, Isopoda, Odonata.

У складі рибного населення, крім звичних для басейну плоскирки, плітки, окуня, карася срібного, щипівки, уклеї та щуки, були відмічені також колючка триголкова, гірчак та вівсянка.

дуже великі річки у кристалічних породах на низовині Ділянка р. Стир, кваліфікована як «дуже велика річка в кристалічних породах на низовині», розташована від межі с. Зарічне до державного кордону. Для цієї ділянки характерне закономірне чергування перекатів та плес. Заплава помірно заболочена, рослинний покрив значно порушений. Структура берега порушена: забудова, рілля, випас худоби та сінокоси. Ширина русла – 70 м, глибиГідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін на – до 3 м, вода каламутна, прозорість – до 0,5 м, швидкість течії – до 0,2 м/с.

Донні відклади – темний мул, замулений пісок, на перекатах – пісок.

У руслі помітно виражена мілководна зона, тому водна рослинність розвинена добре, ступінь заростання – до 30%. Присутні 3 пояси рослинності. В поясі повітряно-водної домінує лепешняк великий. Пояс рослинності з плаваючим листям утворений глечиками жовтими з рясками, також добре виражений пояс зануреної рослинності. Видовий склад багатий – 20 видів, значна частка болотних та лімнофільних.

Домінантом бентосного угруповання безхребетних виступає черевоногий молюск Viviparus viviparus. Крім нього зустрічались 11 груп тварин, серед яких Oligochaeta, Chironomidae, Trichoptera, Isopoda, Ephemeroptera, Gammaridae, Gastropoda, Spongia, Odonata, Hirudinea, Sphaeriidae.

Іхтіофауна різноманітна, представлена пліткою, окунем, карасем срібним, щукою, крім того тут зустрічались бичок-пісочник, пічкур, вівсянка, гірчак.

малі річки у кристалічних породах на середніх висотах Річка Устя, довжина 68 км. Ділянка спостережень розташована у верхній течії, біля с. Гільча. Лучна заплава слабко порушена, добре задернована. Русло трансформоване (каналізоване, спрямлене), його ширина становить 3 м, глибина – до 1 м, швидкість течії – до 0,1 м/с. Вода каламутна, прозорість 0,4 м, донні відклади мулисті.

Вища водна рослинність представлена переважно повітряно-водними видами, що утворюють вузький пояс уздовж берега. Домінує лепешняк великий, рідше – очерет. Серед зануреної рослинності зареєстрований лише водний мох Fontіnalis antipyretica L. Ступінь заростання – 20%.

Видовий склад донної фауни досить багатий. Тут відмічені личинки Simuliidae, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonata та Chironomidae, крім того, зустрічаються Bryozoa, Bivalvia, Gastropoda, Asellus aquaticus та інші безхребетні.

Іхтіофауна бідна, представлена такими видами, як пічкур, вівсянка, уклея, гірчак, плітка, окунь.

великі річки у кристалічних породах на середніх висотах Річка Случ є найбільшою притокою Горині, її довжина становить 450 км, площа водозбору – 13 800 км2. Басейн розташований у двох геоморфологічних ділянках: верхів’я – на Волино-Подільській височині, де Случ кваліфікується як «велика річка в кристалічних породах на середніх висотах», а нижня частина – на Поліській низовині, де вона переходить у тип «дуже великі річки в органічних породах на низовині». Район досліджень був розташований на височині, де річка перетинає кристалічні породи. Заплава сильно порушена надмірним рекреаційним навантаженням, однак її задернованість зберігається у задовільному стані. Ширина русла – 70 м, глибина – до 3 м, у ньому зустрічаються крупні валуни гранітів та острови. Дно щебнисто-кам’янисте, піщане, швидкість течії незначна (0,2–0,3 м/с), прозорість води – 0,75 м.

Характер заростання вищою водною рослинністю поясний (на плесах) або За ред. В. Д. Романенка, С. О. Афанасьєва та В. І. Осадчого масивно-заростевий (на перекатах). На плесах виражено 2 пояси рослинності (домінують лепешняк великий та глечики жовті), на перекатах розвиваються угруповання з домінуванням сусака зонтичного та рдесника пронизанолистого.

У видовому складі переважають реофільні види, ступінь заростання русла – 40%.

Відмічена значна кількість зелених нитчастих водоростей – показників антропогенної евтрофікації річки.

У складі бентосу домінувала живородка Viviparus viviparus, у помітній кількості зустрічались річкові раки Astacus leptodactylus. Загалом відмічені представники 12 груп макробезхребетних: Chironomidae, Oligochaeta, Asellus, Trichoptera, Odonata, Bivalvia, Gastropoda, Sphaeriidae, Spongia, Ephemeroptera, Hirudinea, Decapoda.

Іхтіофауна представлена такими видами, як бичок-піщаник, пічкур, марена, вівсянка, уклея, гірчак, плітка, окунь.

річки у породах органічного походження Наступна велика група – річки, що протікають у породах органічного походження, а саме серед торфових відкладах. Такі субстрати характерні для більшої частини басейну р. Прип’ять (центральна та північна частини). У цих районах відмічається слабкий дренаж ґрунтових вод та процеси заболочування, коли за надлишкового обводнення та дефіциту кисню утворюється торф. Річки мають широкі заболочені долини та заплави.

малі річки в органічних породах на низовині Річка Ствига – права притока р. Прип’ять довжиною 178 км. Район досліджень розташовано від с. Блажове до с. Залав’я. Заплаву та береги інтенсивно використовують під забудову, рекреацію, випас худоби, сінокоси. Рослинний покрив заплави в межах населеного пункту порушений (городи, садиби, сінокоси), відмічено стихійні звалища побутового сміття. У багатьох місцях відмічена деградація рослинного покриву через надмірний випас та порушення берегів (водопій та броди для худоби). Береги часто заторфовані, в руслі переважають мул та замулений пісок. На цій ділянці річка сильно меандрує. Ширина русла – 10 м, глибина – до 1,5 м, швидкість течії – 0,2 м/с, вода каламутна, прозорість – 0,3 м.

Внаслідок невеликої ширини русла (7–10–15 м) виражений лише один пояс – повітряно-водної рослинності (домінує лепешняк великий). Видовий склад дуже бідний, справжня водна рослинність представлена лише окремими екз.емплярами. Ступінь заростання – 40%.

Домінантом угруповання макробезхребетних тут виступають молюски з родини Unionidae. Крім того, тут були відмічені наступні групи: Oligochaeta, Chironomidae, Coleoptera, Trichoptera, Bivalvia, Gastropoda, Spongia, Isopoda, Hirudinea.

У складі іхтіофауни відмічені плітка, пічкур, карась, минь, окунь, в’юн.

середні річки в органічних породах на низовині Район досліджень розташовано у середній течії р. Прип’ять між селами Речиця та Окачево. Лучна заплава добре розвинена, широка, заболочена, помірно Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін використовується під сінокоси та випас худоби. Береги у природному стані, заторфовані. Ширина русла – 50 м, глибина – до 2,5 м, прозорість – 1,0 м, швидкість течії – 0,2 м/с. В донних відкладах переважає торф та замулений пісок.

Внаслідок невеликої глибини та уповільненої швидкості течії русло значною мірою (до 70%) заростає вищими водними рослиннами. Розподіл рослинності за поясами є типовим для такого типу поліських річок. У поясі повітряноводних рослин домінує лепешняк великий. Пояс рослинності з плаваючим листям шириною до 10–15 м утворений глечиками жовтими. В цьому поясі значна частка болотних видів (різак алоевидний, ряски, кушир занурений). Відмічена добре розвинена альгосинузія зелених нитчастих водоростей.

Загалом у донній фауні зареєстровано 10 груп макробезхребетних. Відмічені представники Chironomidae, Oligochaeta, Trichoptera, Gastropoda, Ephemeroptera Bryozoa, Isopoda, Odonata, Hirudinea, Sphaeriidae. Домінантом за чисельністю та біомасою виступає ставковик Lymnaea stagnalis.

В іхтіофауні домінували плітка, краснопірка, минь, окунь, уклея, щука.

великі річки в органічних породах на низовині Річка Стохід – права притока р. Прип’ять довжиною 188 км. Більша частина його басейну розташована на Поліській низовині. Район досліджень розташований в нижній течії, неподалік від її впадіння в р. Прип’ять. Заплава широка, слабко заболочена, на цій ділянці річка слугує водоприймачем меліоративних систем. Заплава інтенсивно використовується як пасовище, прибережна зона – як рекреаційна. Рослинний покрив лучний, знаходиться у задовільному стані.

Ширина русла – 30 м, глибина – до 3 м, швидкість течії – 0,1–0,2 м/с, прозорість – 1,3 м. В донних відкладах переважає замулений пісок.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 38 |
Похожие работы:

«СПОРТИВНІ ЖУРНАЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Свістельник І.Р. Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлені спортивні наукові журнали, що формують систему документальної наукової інформації. Описано становлення, розвиток і формування наукових видань, а також їх типологоформуючі ознаки та проблемно-тематичну спрямованість. Окреслено самодостатність спеціалізованих спортивних журналів. Проаналізовано наукові видання України, Російської...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«95 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ УДК 573.2:141.155 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ Г. М. Лисенко1, І. М. Данилик2 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Кропив’янського, 2, Ніжин, Чернігівська область16600, Україна e-mail: lysenko_gena@yahoo.com Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна e-mail:...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/273318302 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University 139 PUBLICATIONS 31 CITATIONS SEE PROFILE Available from: Alexander Zhukov Retrieved on: 10 April 2016 Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин О. В. Жуков Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«УДК 631.16:636.932.3 К.О. Свириденко, аспірант* Інститут тваринництва УААН ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА Постановка проблеми. З 1999 р. умови утримання та забою хутрових звірів на фермах Європи регламентуються вимогами Рекомендацій Постійної комісії Ради Європи з дотримання Європейської конвенції захисту тварин, яких розводять на фермах [6]. В сучасних умовах розвитку суспільства та на виконання загального державного курсу щодо входження до Євросоюзу і адаптації...»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»