WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 27 ] --

5.3. Фороморфа В В. 4. Екологічна група тварин, які пересуваються за допомогою зміни товщини тіла Дощові черв’яки та ґрунтові личинки довгоніжок (Tipulidae) активно прокладають ходи та пересуваються по вже наявних свердловинах, розсуваючи частинки ґрунту шляхом зміни товщини тіла. За твариною, що пересувається, залишається хід, по якому її можуть наздогнати хижаки. Формування складної постійної системи нір – дрилосфери – є важливою адаптацією для зменшення пресингу хижаків. Крім того, ходи таких тварин добре аеруються, тому можуть швидко змінювати вологість повітря, що знаходиться у ході. При використанні цього типу пересування лімітуючими факторами є тривалість зберігання в ґрунті порожнин відповідного діаметра та потреба в незначній протидії при їх розширенні. Ці фактори призводять до того, що дощові черв’яки, личинки типулід та інші тварини з таким типом пересування переважно мешкають у вологих ґрунтах важкого механічного складу. Вони уникають легких піщаних ґрунтів, де ходи швидко обсипаються, або кам’янистих ґрунтів, де є значна протидія поширеню ходів.

Проміжний тип локомоції між пересуванням зі зміною товщини тіла та С-подібним спостерігається у личинок лускокрилих (Lepidoptera). Личинки цих тварин здатні легко пересуватися по рівному субстрату, що спостерігається серед багатьох мешканців крон дерев та кущів, які дуже поширені серед лускокрилих. Покриви гусениць озброєні великою кількістю чутливих щетинок, розташованих уздовж усього тіла, що властиво для тварин, які мешкають на субстраті. Але серед Lepidoptera є справжні ґрунтові тварини, наприклад деякі совки (Noctuidae). Ці безхребетні досить великі, їх розміри перевищують шпари в ґрунті. Покриви тіла гусениць досить щільні, але дозволяють змінювати товщину тіла перистальтичними рухами. З іншого боку, личинки Lepidoptera мають добре розвинену та сильно склеротизовану голову (Чадаева, 1964). Щелепи значно розвинені, міцні, здатні споживати міцні частини рослин та подрібнювати частки ґрунту під час руху. Черевні ноги розташовані на 3–6 та на 10-му сегментах і цілком відповідають визначенню «фіксуючі утворення на кінці або уздовж всього тіла».

Важливою форичною функцією групи тварин, які пересуваються змінюючи товщину тіла, є утворення галереї ходів у ґрунті, якою можуть активно користуватися інші тварини.

Ця галерея (створена дощовими черв’яками звичайно називається дрилосферою) може простиратися на значну глибину. По норах дощових черв’яків у глиб ґрунту проникають корені рослин. Відома особливість дощових черв’яків затягувати в нори органічні рештки у кількості, яка перевищує їх трофічні потреби, внаслідок чого мінеральні ґрунтові горизонти збагачуються органікою, що сприяє активізації процесів гумосоутворення. Розвинена система ходів сприяє перенесенню газів та оптимізації газового та водного режимів ґрунту.

Термін «метабіоз» (від грецького meta – після, через, між) був запропонований швейцарським мікробіологом Гарре (Garre, 1887, цит. за Тиунов, 2007). Цей термін зараз Жуков О. В.

використовується в такому розумінні: метабіоз є формою екологічних зв’язків, при яких один організм (видова популяція) впливає на інший організм (видову популяцію) за допомогою перетворення середовища існування. У такому значенні цей короткий термін максимально широко охоплює цілком певний клас явищ і не включає двозначного поняття «інженерія» (Пахомов, Жуков, 1998; 2004). Незважаючи на давню історію терміна, він не знайшов широкого застосування в загальній екології і використовується рідко, головним чином мікробіологами. Спробу реактивації терміна в ґрунтовій біології недавно зробив Дж. Вайд (Waid, 1997; 1999).

Основні характеристики метабіотичних зв’язків такі (Тиунов, 2007):

1) Метабіотичні взаємодії здійснюються за допомогою модифікації кондиціонуючим видом середовища існування залежних видів.

2) Мірою напруженості метабіотичних взаємодій слугує не ступінь модифікації середовища, а зміни популяційних параметрів залежних видів.

3) Метабіотичні зв’язки можуть діяти як при тісному сусідстві, так і на великому віддаленні учасників у просторі або в часі.

4) Метабіотичні зв’язки можуть бути дифузійними або зв’язувати цілком певні пари або групи учасників. Вплив кондиціонуючого виду на залежні види невибірковий, хоча залежні види часто виробляють спеціальні адаптації до певних модифікацій середовища.

5) Позитивний або негативний зворотний вплив залежних видів на кондиціонуючий можливий, але не має принципового значення для характеристики зв’язку.

Усі без винятку живі організми модифікують середовище перебування інших видів і тим самим впливають на них. Сила метабіотичних зв’язків може варіювати від невимірно малої до такого рівня, що визначає саме існування залежного виду. Виділення «важливих» і «неважливих» метабіотичних зв’язків неминуче залежить від об’єкта та завдання конкретного дослідження. Практично зручним підходом є заміна суб’єктивної оцінки «важливий – неважливий»

статистично розв’язуваним завданням «достовірний – недостовірний» (Тиунов, 2007).

У деяких працях ґрунтові ходи дощових черв’яків розглядаються як місцеперебування, якому мікроартроподи віддають перевагу, без аналізу та виділення приваблюючих позитивних факторів (Bayoumi, 1978; Loksa, 1978). Важливим впливом рийної діяльності черв’яків є вплив на ґрунтову структуру (Satchell, 1967). Ґрунтові колемболи дуже чутливі до щільності ґрунту і зменшення шпаруватості призводить до зменшення кількості цих тварин. Тому більші колемболи чисельніші в тих місцях, де вища кількість дощових черв’яків (Marinissen, Bok, 1988; Loranger et al., 1998). Позитивний вплив дощових черв’яків на мікроартропод обумовлений збільшенням утримання води в ґрунті (Hamilton, Sillman, 1989), або дренажем (Loranger et al., 1998). Показано, що розподіл одного з видів колембол Heteromurus nitidus у градієнті ґрунтового рН контролюється присутністю дощових черв’яків. Даний вид колембол уникає кислих ґрунтів і віддає перевагу нейтральним і слаболужним ґрунтам, а дощові черв’яки виступають як фактор, що сприяє зниженню кислотності. Це стимулює ріст чисельності колембол (Salmon, Ponge, 1999).

Діяльність норних дощових черв’яків (на відміну від черв’яків інших екологічних груп) призводить до формування яскраво вираженої просторової гетерогенності ґрунтового покриву (масштабу сантиметрів і десятків сантиметрів). Концентрація рослинних залишків у стінках і в устях нір Lumbricus terrestris відбивається на просторовому розподілі ґрунтових тварин усіх розмірних класів. Загальна чисельність найпростіших (лабораторні дослідження) у стінках нір перевищує контрольні значення в 2,5–9 разів (Тиунов, 2007). Чисельність інших найважливіших мікробофагів – нематод – також різко підвищена у стінках нір. При цьому в ґрунті липового лісу реєструється найбільша чисельність мікофагів. Незважаючи на це, відмінності складу та структури домінування угруповань нематод у стінках нір і в навколишньому ґрунті були в цілому невеликі. Відносна чисельність деяких родів вірогідно відрізнялася в стінках нір і в контрольному ґрунті, але таких родів було небагато (збільшення

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

чисельності: Plectus, Paramphidelus, Eumonhystera у дубовому, Malenchus у буковому лісі;

зниження чисельності: Paratylenchus у липовому, Acrobeloides у дубовому й Neopsilenchus у буковому лісі). Вплив нір L. terrestris на загальну чисельність колембол і панцирних кліщів істотно відрізнявся і, крім того, мав різний характер у різних типах лісу. Очевидно, що зона нори Lumbricus terrestris не є безумовно привабливою для багатьох видів ґрунтових безхребетних (Тиунов, 2007). Неоднорідна реакція різних видів колембол, орибатид і енхітреїд на нори дощових черв’яків була показана і в інших дослідженнях (Bayoumi, 1978; Dozsa-Farkas, 1978; Loksa, 1978; Hamilton, Sillman 1989; Maraun et al., 1999).

Деякі види бактерій, включаючи актиноміцетів, більш численні у свіжих копролітах, ніж у навколишньому ґрунті, що може приваблювати мікроартропод (Martin, Marinissen, 1993).

У лабораторних умовах установлено, що нори дощових черв’яків Aporrectodea caliginosa і Lumbricus terrestris приваблюють колембол Folsomia candida.

У польових умовах колемболи віддають перевагу норам дощових черв’яків тільки в тих випадках, коли ґрунт сильно утрамбований транспортом (Wickenbrock, Heisler, 1997).

Досить сильно впливають дощові черв’яки на структуру угруповань ґрунтових нематод. За присутності дощових черв’яків спостерігається значне зростання популяцій нематод, що харчуються мікрофлорою при різкому скороченні фітопатогенних форм (Senapati, 1992).

За відсутності дощових черв’яків в експериментальних умовах значне зростання популяції грибів інгібує розвиток фауни найпростіших і бактерій. Крім того, спостерігається явище диференціальної кількості мікроорганізмів у різних розмірних агрегатах ґрунту. Під діяльністю дощових черв’яків досягається баланс між різними компонентами живого населення ґрунтів, відзначається зростання популяції найпростіших і нематод, знижуються розходження метаболічного потенціалу бактерій у різних фракціях ґрунту (Winding et al., 1997).

Дощові черв’яки Lumbricus terrestris L. в умовах мікрокосму викликають збільшення кількості ґрунтових найпростіших у 3–19 разів і росту виділення вуглекислого газу. Як одне з пояснень інтенсифікації мікробіальної активності і збільшення чисельності найпростіших висувається гіпотеза про стимулювальний вплив екскрецій дощових черв’яків (Binet et al., 1998). Просторовий розподіл дощового черв’яка Aporrectodea caliginosa (Savigny) корелює з кількістю ґрунтових амеб. Як доказ харчування дощових черв’яків найпростішими є той факт, що молоді представники зазначеного виду дощових черв’яків в умовах присутності в ґрунті амеб ростуть удвічі швидше, ніж без найпростіших. У копролітах дощового черв’яка Octolasion lacteum (Oerley) міститься набагато менше фізіологічно активних найпростіших, ніж у навколишньому ґрунті (Bonkowski, Schaefer, 1997).

Вміст у копролітах дощового черв’яка Lumbricus terrestris вуглецю, азоту, відношення C/N, мікробіальна біомаса, рівень респірації набагато вищий, ніж у навколишньому ґрунті.

Виявлено, що кількість кліщів Gamasina і Uropodina, а також нематод у копролітах набагато більша, ніж у ґрунті, у той час як орибатидні кліщі Brachychthonidae, Oppiidae, Poronota віддають перевагу навколишньому ґрунту. Загальна кількість комплексу колембол мало відрізнялася в ґрунті і копролітах дощових черв’яків. Однак деякі види цих тварин віддають перевагу або ґрунту, або копролітам. Велика чисельність таких видів як Isotoma violacea, Folsomia quadrioculata, F. manolachei, Onychiurus furcifer і Stenaphorurella denisi спостерігається в копролітах, тоді як щільність Lepidocyrtus lanuginosus значно вища в ґрунті (Maraun et al., 1999).

Копроліти – щонайменше тимчасові – є мікропомешканнями, чи рефугіумами, яким віддають перевагу багато ґрунтових тварин. Вони можуть розглядатися як фактор, який сприяє формуванню розмаїтості ґрунтових безхребетних.

Загальна чисельність та особливо біомаса представників ґрунтової макрофауни завжди буває вища в зоні нори дощових черв’яків-норників, ніж на ділянках ґрунту між норами, головним чином за рахунок сапрофагів (дощові черв’яки, молюски, личинки типулід). Безумовно, розмір формованих L. terrestris ґрунтових структур (50–150 см2) занадто малий для формування специфічного комплексу макрофауни, що включає великих і рухливих тварин. Розбіжності Жуков О. В.Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«Т.І. Мантула. Періоди взаємодії людства з природою УДК 502. 573 Т.І. Мантула, викладач (Кіровоградський ОІППО) ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до природи. Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй, держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення...»

«ЗЕМЛЕРОБСТВО Список використаних літературних джерел 1. Національна доповідь „Про стан родючості ґрунтів України” Блюк С.А., Медвєдєв В.В, Тараріко О.Г. – К., 2010 – 111с.2. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / Патика В.П., Патика М.В. // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2006. – Вип. 4. – С. 7 – 20.3. Патика В.П. Біологічний азот / В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін. – К.:Світ, 2003.– 422 с. 4. Носко Б.С. Шляхи підвищення родючості...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«УДК 504.054 131:551. 3 П.К. Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА Розглянуто особливості створення спеціального моніторингового полігону для спостереження за екологічним станом підземних вод в історичній частині м. Львова. Охарактеризовано просторово-часові закономірності зміни глибини залягання вод, їх хімічного складу і якості. Виявлено основні джерела порушення природного гідрохімічного і гідродинамічного...»

«ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО) випуск 3(6), 2015. ISSN 2413-158X (online) Scientific journal ISSN 2413-1571 (print) PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION Has been issued since 2013. Науковий журнал ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Видається з 2013. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. –...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 БІОТЕХНОЛОГІЯ УДК 581.143.6: 635.21 БОРОДАЙ В.В., кандидат біол. наук, доцент, КЛЯЧЕНКО О.Л., кандидат біол. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України e-mail: veraboro@gmail.com ОСОБЛИВОСТІ ІНДУКОВАНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ ГЕНОТИПІВ SOLANUM TUBEROSUM L. УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ Досліджено особливості морфогенетичних реакцій Solanum tuberosum L. у культурі in vitro для низки...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–П курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за спеціальністю «Психологія» (6.030102) факультету № 2 (термін навчання-5 років) на основі повної загальної середньої освіти на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»