WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 59 |

«Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин BOOK · JANUARY 2009 DOI: 10.13140/RG.2.1.2029.7764 READS 1 AUTHOR: Alexander Zhukov Dnepropetrovsk National University ...»

-- [ Страница 13 ] --

Кліщі орибатулоподібного типу – представники вищих орибатид – відрізняються середніми розмірами, середньосклеротизованими і середньопігментованими покривами, слабким розвитком птероморф, ламел та інших виступаючих захисних утворень. Кліщі цього типу, до якого ми відносимо представників родів Oribatula Hafenrefferia, Astegistes, Scheloribates, Liebstadia, Protoribates і деяких дрібних, менше склеротизованих і пігментованих (ніж більшість представників цих родів) видів з родів Ceratozetes, Liacarus, Oribella та ін., є найчисленнішими в біотопах (із трав’янистою рослинністю) тундри, а також степів і луків.

Представники тектоцефоподібного морфоекологічного типу відрізняються незначними для орибатид розмірами, подовженим, середньосклеротизованим і середньопігментованим тілом, що часто має на поверхні нотогастра потовщені валики й інші утворення. Подовжене тіло цих орибатид і невеликі розміри дозволяють їм проникати досить глибоко в ґрунт, а порівняно міцні покриви – жити у верхніх шарах підстилки. Представники цього типу, до якого відносяться деякі види з родів Tectocepheus, Passalozetes, Carabodes та ін., є найбільш еврибіонтними серед орибатид. Від представників попереднього типу такі кліщі відрізняються дрібнішими розмірами, подовженим тілом, слабкіше розвинутими захисними утвореннями, але так само, як і представники орибатулоподібного типу, вони найчисленніші на поверхні ґрунту і не мають спеціальних пристосувань ні для проникнення в глиб ґрунту шляхом самостійного прокладання чи розширення тонких ходів, ні для постійного мешкання на поверхні підстилки.

Гідробіонтні орибатиди. Усі згадані вище життєві форми орибатид – мешканці добре дренованих, а часто і посушливих ґрунтів. Але в заболочених лісах, на морській літоралі, у болотах, а також у торф’яних відкладеннях мешкають численні види, які не можуть бути віднесені до жодної з них. Це вимагає виділення особливої життєвої форми – гідробіонтів.

Інтерес до цих кліщів зріс у зв’язку з вивченням орибатид у торф’яних відкладеннях, де іноді домінують водні, а не ґрунтові форми. Розрізняють три морфоекологічні типи гідробіонтних орибатид: лімнозетидний, гідрозетидний, амеронотридний.

Лімнозетидний тип. Середнього розміру, сильно склеротизовані і пігментовані орибатиди з добре розвинутими ламелами і птероморфами, ботридіями і трихоботридіями.

Типові представники – види родів із родин Limnozetidae і Zetomimizidae. У межах цього типу багато живородних і партеногенетичних видів, передімагінальні стадії без щитів і склеритів на поверхні тіла. Полюбляють перезволожені ґрунти, болота, вологі мохи.

Гідрозетидний тип. Середнього розміру орибатиди з гладкими покривами, яйцеподібної форми, без птероморф. Це типові мешканці прісних, добре аерованих стоячих чи повільнотекучих водойм, у яких вони тримаються на водних рослинах. Зустрічаються й у перезволожених ґрунтах і мохах.

Амеронотридний тип. Середнього розміру кліщі з гранульованими, складчастими чи перетинчастими покривами, без ламел і птероморф. Типових представників групи можна знайти в родинах Ameronothridae, Selenoribaridae, Fortuniidae; вони варті уваги завдяки тому, що постійно живуть у літоралях і під час припливу з’являються в морській воді. У межах цього типу виділено і більш дрібні екологічні групи, розглядати які тут немає необхідності.

Відзначимо тільки, що, наскільки це зараз з’ясовано, представники родини Selenoribatidae є хижаками і поїдають дрібних безхребетних на літоралі.

Жуков О. В.

Роль орибатид як біоіндикаторів Види орибатид та їх комплексів надають певні можливості для оцінки стану наземних екосистем, їх якості, індикації властивостей та процесів. Вони мають високе видове різноманіття, зустрічаються в природі з високою щільністю популяцій, орибатиди легко можуть бути зібрані, облік може бути проведено протягом усього року, видова ідентифікація може бути відносно легко проведена. Більшість з орибатид мешкає у гумусовому горизонті, тобто у горизонті, що відповідає за родючість ґрунту, ці тварини представлені різними трофічними групами.

Серед індикаторних ознак якості ґрунту можуть бути використані такі властивості ґрунтових тварин (Linden et al., 1994): характеристики на рівні окремого організму (поведінка, розвиток), характеристики угруповань (видове багатство, трофічна структура, структура функціональних груп) та характеристики біологічних процесів (біоакумуляція, модифікація грунтів).

Загальні тенденції змін структури угруповань Oribatida та Astigmata в агроекосистемах. Агроекосистеми штучно підтримуються на ранніх стадіях сукцесії (Odum, 1984).

На доповнення до того, що вони значно змінені у фізичному та хімічному відношеннях, вони вміщують неприродні угруповання рослин. Під час культивації, сівозміни, монокультури, застосування пестицидів швидко зменшується кількість сприйнятливих видів, або вони зовсім зникають, особливо такі, життєвий цикл яких більший за рік, до яких належать Oribatida.

Дренаж, полив, використання добрив стимулюють збільшення кількості тих груп мікроартропод, що залишилися, наприклад, Prostigmata. Так, орибатиди, хоч інколи й найбільш різноманітна група кліщів у ґрунтах агроекосистем, демонструють значно меншу кількість видів за умов сільськогосподарської діяльності порівняно з поряд розташованими природними екосистемами (Tomlin, Miller, 1987). Орибатиди мають незначну можливість кількісно компенсувати навіть короткочасні зміни умов навколишнього середовища. Зниження щільності популяцій цих кліщів безпосередньо після змін їхнього середовища дозволяє розглядати цю властивість як показник деградаційних процесів.

На противагу до Oribatida, кліщі Astigmata порівняно добре представлені в сільськогосподарських угіддях. Ця група спеціалізована в освоєнні просторово обмежених або тимчасових біотопів, тому може бути різноманітною та кількісно великою в агроекосистемах.

Популяції астигматних кліщів часто значно збільшуються внаслідок діяльності людини. Серед кліщів ця група була домінуючою у ґрунтах урбанізованих біотопів у Японії (Aoki, Kuriki, 1980). Таке зростання популяцій, можливо, пов’язане зі зменшенням щільності популяцій хижаків, коротким часом генерації астигматних кліщів та наявністю в них ефективної розселювальної стадії – гіпопуса.

Роди орибатид, які знайдено у ґрунтах сільськогосподарських угідь, зустрічаються у значно порушених біотопах, або в тих, що перебувають на ранніх стадіях сукцесійних змін.

Види з родин Brachychthoniidae, Tectocepheidae, Oppiidae є звичайними в порушених біотопах.

Відновний менеджмент. У той час коли кліщам із груп Astigmata, Mesostigmata, Prostigmata для колонізації відновлених ґрунтів необхідно декілька місяців, орибатидні кліщі потребують значно більше часу. Для відновлення структури комплексів орибатид після антропогенного втручання необхідно понад 10 років. За умов сівозміни, яка відбувається кожні 3–7 років, відновлення структури угруповань орибатид неможливе.

Використання орибатидних кліщів для оцінки інерції (відносна стійкість структури угруповання до пертурбації) та еластичності (час повернення до попереднього перед пертурбацією стану) екосистем потребує ураховувати низьку продуктивність орибатидних кліщів та слабкі можливості цієї групи до розповсюдження. Ці особливості призводять до повільного відновлення початкового стану популяцій орибатид.

Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин

Вплив пестицидів. Як і ніші групи безхребетних, орибатидні кліщі підлеглі селективному впливові пестицидів. Виявлено, що орибатиди можуть бути не чутливими до деяких інсектицидів, наприклад хлорпірофосу (Stark, 1992). Існують дані як про позитивний вплив пестицидів (Broadbent, Tomlin, 1979), так і про негативний, наприклад, у випадку з азадирахтином (Stark, 1992), не високими рівнями вмісту міді, 2,4,6-тринітротолуолу та р-нітрофенолу (Parmelee et al., 1993). Таким чином, характер реакції орибатидних кліщів на пестициди є вибірковим та видоспецифічним. Але даних із цього питання ще не достатньо для досить чіткого розуміння процесів, що відбуваються за умов забруднення середовища пестицидами.

Урбанізовані території. Вивчення біоіндикаторів стану урбанізованих територій показало, що орибатидні кліщі є групою, чутливою до повітряного забруднення середовища міст. Повітряне забруднення призводить до збіднення видового багатства угруповань ґрунтових кліщів та формування більш вирівняних угруповань (Steiner, 1995). Багато з видів орибатид значно чутливіші до змін мікроумов існування, ніж до рівня забруднення середовища.

Популяційна структура, видове багатство та репродукція орибатид негативно пов’язані з рівнем важких металів в урбанізованому середовищі (Denneman, Van Straalen, 1991). Фунгіфаги, що харчуються як клітинною стінкою гриба, так і її вмістом (наприклад, Platynothrus peltifer, Nothrus silvestris), більш уразливі до впливу важких металів порівняно з фунгіфагами, що живляться тільки вмістом грибкових клітин (наприклад, Tyrophagus similis) (Siepel, 1995).

2.4. Екологічні групи дощових черв’яків Анеліди колонізували морські, прісноводні і наземні місцеперебування. Понад 3500 видів так званих дощових черв’яків живуть у ґрунті. Найбільше вивченою і поширеною є родина Lumbricidae, представники якої особливо численні в Палеарктиці. Сільськогосподарська діяльність і промислове виробництво мали драматичні наслідки для цих тварин. Багато хто з великих видів (представники яких перевищують розміри 18–25 см) були витиснуті із сільськогосподарських і промислових територій і збереглися в деяких природних біогеоценозах. Дощові черв’яки традиційно розглядаються як зручний біоіндикатор ґрунтової родючості. Ще Tanara (1644) (цит.

за Paoletti, 1999) відзначав, що присутність на полі птахів, наприклад, сорок і ворон, яких приваблюють ґрунтові безхребетні, котрі витягаються на поверхню ґрунту при оранці, здебільшого дощові черв’яки, є гарним показником родючості ґрунту.

Дощові черв’яки становлять важливий компонент тваринного населення різних екосистем помірних широт. У степовій зоні основна розмаїтість цієї групи тварин зосереджена в азональних та інтразональних угрупованнях. Степові угруповання бідні за видовим складом і досить нечисленні. Розмаїтість лісових, лугових і болотних угруповань відображається в закономірностях зміни фауністичної й екологічної структури тваринного населення ґрунтів цих біогеоценозів, у тому числі і дощових черв’яків.

Донедавна дощових черв’яків розглядали як групу екологічно однорідну, розділяючи усі відомі види переважно за їх ставленням до вологості ґрунту (Перель, 1979). Надалі були виділені, але не цілком вдало, екологічні групи видів дощових черв’яків залежно тільки від їх приуроченості до певного ґрунтового ярусу (Балуев, 1950; Wilcke, 1953). Виявлена різниця в живленні різних видів Lumbricidae (Lindquist, 1941) дала підставу розділити їх на «гумусоутворювачів», що харчуються рослинним матеріалом, який мало розклався, і «гумусоспоживачів», які харчуються ґрунтовим перегноєм, включаючись у процеси переробки рослинних залишків на пізніших стадіях їх розкладання. У ході подальшого вивчення цієї групи безхребетних з’ясувалося, що існуючі екологічні відмінності між видами і формами можуть Жуков О. В.

бути поставлені у відповідність з деякими анатомо-морфологічними і фізіологічними розходженнями, що мають явний пристосувальний характер (Перель, 1979).Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 59 |
Похожие работы:

«УДК 001.8.641.1.002.2 Шифр роботи 15-08-10 Б № держреєстрації 0107U010138 Міністерство освіти і науки України Харківський державний університет харчування та торгівлі Кафедра гігієни харчування та мікробіології 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333; тел. (057) 349-45-62 ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ХДУХТ д-р. техн. наук, проф. _О.І. Черевко (підпис) (ініціали, прізвище) «» 2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «НАУКОВІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ...»

«МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Київ-КНУБА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СПІЛКА УРБАНІСТІВ УКРАЇНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований у 1998 році Випуск №32 Київ КНУБА 2009 УДК 711.11; 711.112 Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2009. – Вип. 32. – 517 с. Українською та російською мовами. В збірнику...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. УДК631.3:636 (075.8) Прасолов Є.Я. Знова Л.В. (Полтавська державна аграрна академія) ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАТКУВАННЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОГАЗУ ТА БІОДОБРИВ У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Разработана биогазавая установка которая имеет аератор-обеззараживач, что позволяет получить экологически чистый биогаз и биоудобрения. Ключевые слова: биогаз, аератор-обеззараживач, реактор, охрана окружающей среды. At clause...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 А.Г.Ключковский, И.В.Дюкарев [ и др.].М.: Агропромиздат, 1985.279 с.3. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных / Н.И. Лебедев. – Л.: Агропромиздат, 1990. – С. 84-90.4. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – 398 с. Summary USE MINOVITU AND MINAZY IN FEEDING YOUNG PIGS / Gutsol A.V., Mazurenko M.O., Lotka...»

«78 ЛІТЕРАТУРА 1. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / Скальный А.В. – М.: Оникс 21 век, 2004. – 216с.2. Хімічні елементи і речовини в організмі у нормі та в патології: укр.-рос.довідник / Ф.О. Чмиленко, Т.С.Чмиленко, Ю.С. Сапа та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 216с.3. Tudor R. Zinc in health and chronic disease / R.Tudor, P.D.Zaleski, R.N.Ratnaike // J.Nutr. Health Aging. – 2005. – Vol. 9, №1. – P.45-51. 4. Кравців Р.Й. Цинк як модулятор імунної...»

«УДК 664.8.047 ПЕРЕРОБКА ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ НА СУШЕНУ ПРОДУКЦІЮ Ю.Ф. СНЄЖКІН, член кореспондент НАН України Р.О. ШАПАР, Ж.О. ПЕТРОВА, Д.М. ЧАЛАЄВ, кандидати технічних наук, В.С. ШАВРІН, Г.К. ВОСПІТАННІКОВ, наукові співробітники Інститут технічної теплофізики НАН України Представлено результати експериментальних досліджень процесів сушіння плодоовочевої сировини з метою інтенсифікації процесу та розробки енергоефективної технології. Плодоовочева сировина, експериментальні дослідження,...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА» (за підтримки Торговельно-Промислової Палати України та Iraqi-Ukrainian Business Council) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНИХ НАУК» 17 листопада 2015 року ТОМ 1 м. Вінниця УДК 001(08) ББК 72.4(4УКР)я 431 H 34 Актуальні питання сучасних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції H 34 (м.Вінниця, 17 листопада 2015 р.) / відп. за випуск Панасюк М. А. Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАСЛОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК: 611.316+612.313.5].068.8:616-097]-053.13 ВІКОВА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ АНТИГЕННОЇ ДІЇ 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»