WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 6 ] --

га 7131 7771 8457 8261 8558 8620 9400 9491 9510 У т. ч. включені у розрахунок головного 3368 3417 4448 4438 4331 4312 5680 3697 3676 користування Штучні насадження, д.в. д.в. 3706 2685 2832 3885 4715 4843 4945 тис. га Запас, млн м3 733 738 968 1026 1240 1320 1736 1765 2102 У т. ч. включені у розрахунок головного 421 398 613 627 711 731 849 856 903 користування Середній запас, м3·га–1 103 95 115 124 145 153 185 186 220 Лісовідновлення в цілому за 5-річний 771 415 283 260 238 221 181 155 377 період, тис. га У т.ч. штучні 722 385 262 240 219 209 164 140 251 насадження Лісорозведення, тис. га 168 191 199 136 77 85 61 43 23 Зауваження: 1. Площа та запас лісів, включених у розрахунок головного користування надані для лісових земель, що знаходяться у підпорядкуванні підприємств Державного агенство лісових ресурсів України. 2. Дані взяті зі статистичного щорічника за 2011 р., звітів Держлісагентства України, матеріалів Державного обліку лісів за 2002 та 2011 роки.

1. ЛІСИ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

За даними з табл. 1.4, площі вкритих лісовою рослинністю ділянок і запаси деревини у країні збільшувалися в основному за рахунок значних територій штучно створених насаджень (табл. 1.5).

Найбільші площі штучних насаджень були створені в 1960– 1990 роках. Разом із тим, у цей час відбулося і значне збільшення площ орних земель. Практика землекористування була екстенсивною (великі території розораних земель; використання важкої техніки;

недостатня кількість добрив). Усе це разом привело до істотного зниження якості сільськогосподарських земель.

Таблиця 1.5 Площа лісовідновлення та вирубування лісу в Україні у 1995–2010 рр.

За роками, тис. га Показник Площа лісовід- 46,5 44,8 40,0 33,8 34,7 35,3 39,1 42,0 41,9 45,7 49,0 56,1 новлення Площа лісозаго- 25,4 28,1 27,9 28,5 27,8 27,9 27,9 29,6 33,1 35,9 38,2 29,1 тівель Згідно з офіційними даними Державного агентства лісових ресурсів України (2007), коефіцієнт лісовідновлення в Україні залишається досить високим (94%), тоді як лісорозведення, головним чином на еродованих і непродуктивних сільськогосподарських землях, останніми роками проводиться на площі 7 тис. га, садіння полезахисних лісових смуг на площі 1,1 тис. га. Ці площі набагато менші за необхіді.

Лісові пожежі та біотичні пошкодження є основними природними порушеннями в лісах України (табл. 1.6).

За останні тридцять років середня річна кількість лісових пожеж зросла в 2,6 раза, хоча загальна площа пожеж на лісових землях була найвищою в першому десятиріччі цього століття: 1673 пожежі і 1176 га у 1980-ті; 3917 і 3962 га у 1990-ті; 4743 та 4367 га у 2000– 2010 роки (Zibtsev, 2010). Типовим явищем пожежних режимів останнього часу стала наявність років із підвищеною пожежною Таблиця 1.6

–  –  –

небезпекою (1997, 2007 роки). В основному, найбільш вразливими є соснові насадження, особливо створені лісові монокультури в південній частині України.

Так, у 2007 році 95% згорілої площі було в степу (Херсонська область) та в Криму. У середньому, інтенсивність пожеж збільшується. Наприклад, якщо в 1980-ті роки частка верхових пожеж була менша ніж 40%, то зараз вона перевищує 50%, особливо на півдні країни.

Основне джерело запалювань (93–96%) – відвідувачі лісу, близько 4% – транспортні засоби та 3% – спалення рослинних залишків на сільськогосподарських землях. У цілому, відносно невелика середня величина пожеж свідчить про досить оперативну боротьбу із загораннями, хоча більш-менш достовірні дані є лише для лісів, що управляються державними органами лісового господарства.

Загалом у середині 2000-х років у лісах країни створювалося близько 450 км 30-метрових пожежних бар’єрів, 45–47 тис. км протипожежних розривів шириною 1,4 м, догляд за протипожежними розривами на 250 тис. км тощо. Загальні витрати на протипожежну охорону лісів, що управляються державними органами лісового господарства, досягали 3 мільйони доларів США на рік (22– 25 мільйонів гривень) (Zibtsev, 2010). Роки з великою пожежною небезпекою показали значні недоліки в організації захисту лісів від пожеж в Україні.

За останнє десятиріччя суттєво (на 40–50%) збільшилася площа осередків шкідників і хвороб лісу порівняно з даними 1980– 2000 років (дані для лісів Державного агентства лісових ресурсів України; ситуація в лісах інших лісокористувачів невідома). Дуже ймовірно, що це збільшення пов’язане з кліматичними аномаліями останніх років. Усе це разом призвело до майже дворазового збільшення площі загиблих насаджень – 19 тис. га в 2006–2010 роках проти 7 тис. га в 1990–2000 рр.

Парадигма сталого управління лісами та лісовим господарством є основною передумовою офіційної політики управління лісовим господарством в країні, як це задекларовано в Лісовому кодексі України (затверджений Верховною Радою України 8 лютого 2006 року, № 3404-IV). Кодекс стверджує державне управління лісами, необхідність покращання багатоцільового лісокористування,

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

сертифікацію лісів, лісового господарства та лісових ресурсів.

Кабінет Міністрів України затвердив «Концепцію реформування та розвитку лісового господарства» (18.04.2006, № 208), яка передбачає збільшення площі лісів, охорону біорізноманіття, невиснажливе і неперервне користування лісом, формування прозорого ринку лісоматеріалів та удосконалення системи управління лісами в країні.

Концепція має бути реалізована шляхом виконання Державної програми «Ліси України (2002–2015)», що була затверджена Кабінетом Міністрів 29.04.2002 р., № 581. Разом із тим, останні два десятиріччя були періодом поступового «розмивання» політичного та громадського розуміння ролі лісів в Україні. Це виразилось як у помітному зниженні значущості лісового господарства в бюрократично-адміністративному відношенні (від Міністерства лісового господарства до другорядного агентства), зменшенні частки професіоналів, особливо на верхніх рівнях лісоуправління, обсягів фінансування тощо.

Щоб досягти бажаного рівня лісового господарства, Україна також бере активну участь у різних міжнародних процесах та ініціативах (Міністерська рада з охорони та захисту лісів в Європі, лісова сертифікація, Кіотський протокол і т. п.), і ці процеси розвиваються в останні десятиріччя. Було розроблено Національний стандарт з сертифікації лісів (схема Лісової опікунської ради, з англійської Forest Stewardship Council, FSC). Розпочалася сертифікація в 2001 році. За 12 років площа сертифікованих лісів збільшилася до 1488 тис. га, переважно на заході і півночі країни (Закарпатська, Львівська та Чернігівська області). Повністю або частково 34 деревообробних і лісоторговельних підприємств впровадили систему моніторингу за рухом сертифікованої деревини від виробника до споживача. За оцінками експертів, підприємства Держлісагенства України на 70% відповідають вимогам лісової сертифікації. Разом із тим, існують серйозні перешкоди стосовно інтенсивного поширення сертифікації в лісовому секторі України (Кравець, 2013). Впровадження регламенту Європейського Союзу № 995/2010 «Про вступ у дію зобов’язань підприємств, які поставляють на ринок деревину та продукти з неї» з березня 2013 року повинно значно посилити процес сертифікації на підприємствах, які беруть участь у міжнародній торгівлі деревиною та продуктами її переробки.

1. ЛІСИ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

1.3. Лісова промисловість Лісовий сектор (лісове господарство, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість) у 1997 році постачав 2,0% валового національного доходу країни, 2,2% обсягу промислового виробництва і в ньому були зайняті 5,0% працюючих на виробництві.

За останні 15 років ситуація принципово не змінилася.

Деревина є одним з основних лісових промислових продуктів у країні. Останніми роками щорічно заготовлюється близько 15– 17 млн м3 ліквідної деревини (в тому числі підприємства Державного агентства лісових ресурсів України – 12 млн м3). Обсяг рубок головного користування за останні п’ять років становить 6,5–7,2 млн м3 (у тому числі на підприємства Державного агентства лісових ресурсів України – майже 85%). Розподіл заготовленої деревини за породами представлений на рис. 1.3. Основні напрями використання деревини після рубок головного користування показані на рис. 1.4.

–  –  –

Рис. 1.3. Розподіл заготовленої деревини (головне користування) за породами Рис. 1.4. Основні сортименти, що заготовлюються при проведенні рубок головного користування Лісозаготівлі досить механізовані, хоча недолік наявності новітньої техніки відчувається, особливо в гірських умовах.

Трелювання здійснюється колісними трелювальними тракторами ЛТ– 157, МТЗ–82L і МТЗ 82,2 (Білорусь), ЛКТ–81 і ЛКТ– 120 (Словаччина) тощо. Для рубання дерев використовуються ланцюгові пили (Still, Housquarna, Мотор Січ).

Історично, за радянських часів лісова, деревообробна та целюлозно-паперові промисловості (табл. 1.7) були досить стабільними з точки зору виробництва. У період з 1960-х і до другої половини 1998-х років низка великих підприємств з високими виробничими потужностями були запущені для виробництва плит, панелей, а також для виробництва меблів і обробки деревини.

Протягом останніх десятиліть, до розпаду Радянського Союзу, Україна споживала 30–40 млн м3 деревини, з яких лише 10– 12 млн м3 було заготовлено в українських лісах. Потужна деревообробна промисловість була розвинена в північно-західних регіонах країни (наприклад, на Поліссі, в Карпатах). На початку 1990-х років

1. ЛІСИ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

значна частина лісопереробних потужностей була повністю зруйнована. Разом із тим, кількість заготовленої деревини значно не зменшилася (табл. 1.8). Деяка активізація українського лісопереробного сектору спостерігається впродовж останніх років.

Наприклад, протягом цього періоду більше 110 деревообробних підприємств були переобладнані. Виробництво основних видів лісопромислової продукції за останнє десятиріччя наведено в табл. 1.9.

–  –  –

Історично склалося так, що заготівля деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України знаходилася під суворим контролем з боку держави. Деревина в основному поставлялася на внутрішній ринок з метою обробки, будівництва, сільського господарства, вугільної промисловості тощо. Паралельно значна кількість малих деревообробних підприємств, особливо в сільських територіях, виробляли прості вироби з деревини для домашніх потреб, сувенірну продукцію, товари для сільського

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

будівництва тощо. Такі підприємства останніми роками переробляють близько 1,8 млн м3 деревини низької якості і створю

–  –  –

ють робочі місця для місцевого населення. Порівняно невелика частина деревини спрямовується на експорт. Наприклад, 19,2% деревини, заготовленої в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, було експортовано в 2004 році; сьогодні ситуація суттєво не змінилася. Внаслідок невідповідного стану національної економіки, внутрішній попит на деревину залишається низьким.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«125 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ. УДК 581.162:582.632:616-056.3:(477) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕРГЕННОГО ПИЛКУ ARTEMISIA В АТМОСФЕРІ МІСТ СТЕПОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ В. В. Родінкова Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова вул. Пирогова, 56, Вінниця 21018, Україна e-mail: vikarodi@gmail.com У статті обговорюються інтенсивність і періодизація палінації рослин роду полин (Artemisia), пилок якого є чинником полінозу та...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«УДК 591.5:598.296.1 Інж. Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглядаються особливості біотопічного розподілу дрозда співочого, який у всіх біотопах заповідника має надзвичайно важливе значення, оскільки в переважній більшості з них він знаходиться на домінуючих позиціях. Обмежуючим фактором для нього виступає лише архітектоніка крон, що утруднює будівництво гнізд. Велика...»

«УДК 630*5 Доц. Г.Г. Гриник, канд. с.-г. наук; студ. В.В. Пукман – НЛТУ України, м. Львів; директор М.В. Костриба; гол. лісопатолог В.Я. Буній – Івано-Франківське державне спеціалізоване лісозахисне підприємство Західлісозахист ПОПЕРЕДНІ МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ15 Наведено огляд нормативно-правових актів загальнодержавного і міжнародного рівня щодо ведення моніторингу довкілля. Описано передумови ведення, завдання та головні засади моніторингу...»

«УДК 591.5:598.296.1 Я.І. Капелюх – Природний заповідник Медобори ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ДРОЗДА СПІВОЧОГО (TURDUS PHYLOMELOS BR.) У ЗАПОВІДНИКУ МЕДОБОРИ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ Розглянуто особливості біотопічного розподілу дрозда співочого (Turdus phylomelos Br.) у заповіднику Медобори та його околицях. Ya.I. Kapeliukh – Natural Reserve Medobory The peculiarities of Turdus phylomelos Br. biotopic distribution in the natural reserve Medobory and its outskirts The article deals with the...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»

«1 Руйнування озонового шару Подивіться вгору: озоновий шар Автори: Клімент Мінджов, Iвелiна Ангелова, Леонід Фірсов Основна концепція Руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Bідеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Природознавство, біологія, екологія, географія Цілі • Навести інформацію про проблеми, спричинені руйнуванням...»

«49 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2014, № 4 УДК 577.121.2 Н. РАКША, О. САУК,. КОНОПЕЛЬНЮК, Л.І. ОСТАПЕНКО Навчально-наукови центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ nkudina@ukr.net Пептиди як основа для створення фармакологічних препаратів спрямованої дії Останні десятиліття охарактеризувалися бурхливим розвитком пептидоміки – одного з нових напрямів ізико-хімічної біології, в межах якого вивчають склад, ункції, механізми...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»