WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 25 ] --

5. АДАПТАЦІЯ ЛІСІВ ТА РОЛЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У ПОМ’ЯКШЕННІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН коротким ротаційним періодом (як з метою поглинання вуглецю, так і покращанням умов адаптації деревних порід); (5) поліпшення режимів управління лісами, спрямованих на оптимізацію вікової структури насаджень; (6) використання мінеральних добрив; (7) оптимізацію основних технічних індикаторів, що регулюють лісозаготівлю (наприклад, вік рубок головного користування); (8) запровадження екологічно безпечної технології рубок головного користування (зокрема, використання відповідної комбінації суцільних, поступових і вибіркових рубок на базі відповідних машин і механізмів) у лісах різних регіонів, породного складу і функціонального призначення.

Поліпшення охорони лісів. Як зазначалось вище, значні площі лісів страждають від шкідників і хвороб (наприклад, 753 тис. га в 2004 році). Зміна клімату знижує стійкість і життєздатність лісів у багатьох регіонах. Так, прискорюється процес всихання смерекових деревостанів у Карпатах, особливо в похідних насадженнях, створених за межами корінних типів лісу. Штучні насадження, створені в певних умовах (наприклад, на пісках) потребують спеціальних запобіжних заходів захисту. Лісові пожежі стають все більш небезпечними в умовах зростання посушливості клімату. Абсолютна більшість пожеж спричинюється місцевим населенням, що свідчить про недостатній рівень його екологічного і громадського виховання.

Особлива увага повинна приділятися моніторингу захисту лісів від біотичних порушень. Потрібен ранній моніторинг реакції лісів на зміни клімату. Моніторинг лісів у цілому, в тому числі його основні складові (лісопожежний моніторинг, захисту лісів від шкідників і хвороб тощо) потребує значних поліпшень. Загальне вирішення проблеми бачиться в створенні інтегральних систем спостережень як основи загальнодержавної системи екологічного моніторингу.

Дуже ймовірно, що очікувані кліматичні зміни призведуть до значного збільшення загрози масштабних спалахів небезпечних шкідників, що потребує сьогоднішнього розуміння, як і яким чином повинна реагувати на це лісогосподарська практика. В адаптаційні заходи, пов’язані з захистом лісу від шкідників і хвороб, рекомендовано включати: 1) аналіз історичних даних, 2) порівняння особливостей розвитку видів шкідників, надто тих, які здатні до широкомасштабних спалахів розмноження, організація 3) експериментів уздовж кліматичних градієнтів для чисельної оцінки

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

специфіки й інтенсивності трофічних взаємодій, і 4) відповідне моделювання (Bjrkman et al., 2011). Суттєве значення в цьому відношенні може мати розповсюдження нових шкідників і хвороб, що зумовлено розвитком міжнародної торгівлі лісовими продуктами.

Останнє потребує розуміння внутрішньовидової мінливості загрозливих патогенів та реалізації програмно орієнтованої системи дій, яка б включала спеціальне законодавство, інші засоби урядового впливу та участь громадськості (Stenlid et al., 2011).

Покращення наукового та інформаційного забезпечення управління лісовим господарством. Перехід до адаптивного лісового господарства, необхідність підвищення продуктивності і життєздатності лісів вимагають відповідного вдосконалення режимів управління лісовим господарством та його нормативної бази. Це потребує відповідного наукового супроводження та організації цілеспрямованих довгострокових досліджень. Частина цих досліджень виходить за межі суто лісового сектору (наприклад, регулювання оптимальної лісистості; наявності та розміщення особливо охороннних територій чи рекреаційних лісів). Особливої уваги потребує обґрунтування структури майбутніх лісів та інших захисних елементів ландшафтів у лісостеповій і степовій зонах. Потрібно створення нової системи інформаційно-законодавчого регулювання лісогосподарської діяльності (створення комплексної системи обліку лісів та лісовпорядкування нового типу; регулювання віку рубки;

вікової структури лісів; правил охорони лісів та багато іншого).

Інформаційна та наукова підтримка повинні бути орієнтовані на перспективні галузі лісової науки, таких як генетика і селекція, лісовідновлення та лісорозведення, нові методи і препарати захисту лісів від шкідників і хвороб тощо. Виникає проблема в підготовці лісогосподарських кадрів нового типу.

Ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення. У результаті аварії на Чорнобильській атомній станції майже 300 тис. гектарів лісу були вилучені з господарського використання, а значна частина Полісся має обмежений режим лісокористування. Забруднені цезієм–137 площі сільськогосподарських угідь в 11 областях становлять 8,4 млн га, з яких 35,6 тис. га за межами зони відчуження і 54,9 тис. га в межах зони відчуження з рівнем забруднення більше 15 Кі·км–2. Це виключає будь-яку можливість для проживання населення та будь-якого

5. АДАПТАЦІЯ ЛІСІВ ТА РОЛЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У ПОМ’ЯКШЕННІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН використання цих земель за існуючими технологіями. Санітарний стан територій в зоні відчуження (так звана 30-кілометрова зона) є незадовільним. Накопичення сухої деревини являє собою постійну загрозу виникнення пожеж. Бур’яни на землях сільськогосподарського призначення також слугують джерелом вторинного забруднення. Рівень природного відновлення також незадовільний. За таких умов лісорозведення є одним із небагатьох способів поліпшення стану лісових земель та навколишнього середовища. Виконання плану садіння лісу на землях, забруднених радіонуклідами в зоні відчуження (35,6 тис. га) потребує розробки спеціальних технологій.

Основні напрямки адаптації та заходів з пом’якшення наслідків змін клімату в цих районах включає (1) дії, направлені на посилення фіксації радіоактивних речовин у лісових екосистемах; (2) регулювання стоку, зниження вимивання радіонуклідів, (3) зменшення вітрової та водної ерозії, а також (4) переведення забруднених сільськогосподарських земель в ліси і пасовища. Підтримка лісового покриву і запобіганню виникнення лісових пожеж є основними завданнями ведення лісового господарства на забруднених територіях.

Розвиток законодавчої бази з адаптації та пом’якшення наслідків змін клімату. Належна законодавча база та інституційна структура лісового господарства мають вирішальне значення з урахуванням проведення заходів на різних рівнях, включаючи фінанси, оподаткування, законодавство і належне управління.

Використання лісової біомаси для вироблення біоенергії.

Україна імпортує 75% природного газу та 85% нафти та нафтових продуктів. З точки зору споживання енергії, країна має одну з найбільш неефективних галузей: індикатор TPES (відношення загального виробництва первинної енергії до валового національного продукту) для України знаходиться на рівні 3,82 (Росія – 1,74, Канада – 0,35, Нідерланди – 0,21). За таких умов, покращення енергетичної ефективності, як і використання інших внутрішніх джерел енергії, є проблемою національного масштабу. Отже використання лісової біомаси стає важливим напрямом розвитку лісового сектору, і нещодавні рішення української влади поставили це питання на порядок денний.

Відповідно до нашої оцінки, базуючись на даних Державного лісового кадастру, фітомаса українських лісів містить ~27 EJ енергії (еквівалентно 920,7 мільйонів т умовного палива). При цьому, понад 22 EJ (757,0 млн т у.п.) зосереджено в надземній деревній фітомасі За оцінкою науковців Національного університету біоресурсів і природокористування України (Лакида та ін., 2011), щорічний потенціал деревної біомаси, який може бути залучений до структури паливно-енергетичного балансу України, становить 89,1 ПДж, або 3,0 млн т у.п., що складає понад 1,6% від загального споживання всіх видів енергоносіїв у країні (табл. 5.7–5.8).

Таблиця 5.7 Потенціали відходів лісозаготівель та рубок догляду

–  –  –

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що розподіл запасів деревної енергетичної біомаси в Україні має регіональні особливості (рис. 5.1). Так, майже 60% її запасів зосереджено на Поліссі та у Карпатах, ще близько 30% – у Лісостепу і менше 10% – у Степу. При цьому, ліси Карпатського регіону характеризуються найвищою щільністю енергетичної деревної біомаси – 457,2 КДж·(м2)–1, тоді як в інших лісо рослинних зонах ці показники значно нижчі: Полісся – 255,8 КДж·(м2)–1, Лісостеп – 144,2 КДж·(м2)–1, Степ – 36,5 КДж·(м2)–1 (Лакида та ін., 2011, 2012). У той же час, у Карпатах значна частина лісових ресурсів технічно недоступна через недостатню кількість лісових доріг.

Рис. 5.1. Енергетичний потенціал лісів України за областями

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

В інших регіонах ситуація з транспортною мережею дещо краща.

Однак тут виникають проблеми технічного характеру, пов’язані з відсутністю промислових потужностей для ефективного використання енергетичного потенціалу лісів. Беручи до уваги віковий розподіл лісів України, слід зауважити, що в найближчі 10–20 років різко зростатиме частка стиглих насаджень, що призведе до збільшення наявних обсягів лісової біомаси для отримання енергії. Таким чином, Україна повинна бути готова до таких змін. У цьому випадку слід удосконалити й привести до належного стану існуючу законодавчу базу, а також подбати про наявність технологічних потужностей, які б дозволили ефективно використати ці потенціали деревної біомаси.

На сьогодні близько 30% технічного потенціалу деревної біомаси вже використовується для енергетичних потреб, насамперед для опалення паливними дровами індивідуальних житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості;

використання відходів деревини з метою отримання теплової енергії для технологічних потреб та опалення на деревопереробних підприємствах: виробництва деревних брикетів, пелет (паливних гранул), деревного вугілля, тощо. Понад 60% зазначених обсягів енергетичної деревної біомаси щорічно експортується (деревні брикети, пелети, паливна тріска, деревне вугілля, паливні дрова).

Слід також зазначити, що майже п’ята частина технічного потенціалу лісової біомаси у вигляді лісосічних залишків, відходів деревини на дрібних деревообробних підприємствах, деревних залишків у побуті, комунальній сфері згниває, викидається, вивозиться на смітники, спалюється або утилізується в інший спосіб без корисного ефекту.

Наразі для забезпечення раціонального використання енергетичного потенціалу лісової біомаси вкрай необхідні регіональні цільові програми заміщення викопних енергетичних ресурсів деревним біопаливом.

Під час їх реалізації потрібно звернути увагу на вирішенні наступних питань:

– забезпечення заготівлі, збору, переробки та транспортування до котелень наявної деревної біомаси, яка утворюється на лісосіках головного користування і ділянках, пройдених рубками формування та оздоровлення лісів;

5. АДАПТАЦІЯ ЛІСІВ ТА РОЛЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У ПОМ’ЯКШЕННІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

– створення плантацій з вирощування енергетичної деревини;

– забезпечення поступового поетапного збільшення обсягів планових лісозаготівель з урахуванням зміни вікової структури деревостанів головних лісотвірних порід;

– будівництво лісових доріг для забезпечення транспортного доступу до ресурсів деревної біомаси, особливо в гірських регіонах;

– забезпечення глибокої переробки деревини, що дозволить ефективніше використовувати лісосировинні ресурси та їх відходи.Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО) випуск 3(6), 2015. ISSN 2413-158X (online) Scientific journal ISSN 2413-1571 (print) PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION Has been issued since 2013. Науковий журнал ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Видається з 2013. http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/ Стучинська Н.В., Лисенко Т.А. Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – 2015. –...»

«УДК 630*114.5 ФАКТОР ТРОФНОСТІ У ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ Б.Ф. ТАНЦЮРА, кандидат сільськогосподарських наук, А.Є. ЧЕРВОННИЙ, кандидат біологічних наук, ВП НАУ Боярська лісова дослідна станція Розглянуті результати дослідження одного з важливих чинників лісової типології. Трофність, родючість грунту, тип лісу, деревостан, фітомаса, трав’яні рослини Трофність є першою складовою поняття родючості ґрунту в частині вмісту в ньому поживних речовин. Другою частиною родючості є урожай на певній ділянці....»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 631.361 Свистунова І.В. Глотова В.О. Філатова А.В. (Національний університет біоресурсів та природокористування України) ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО В ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЕЛА Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения помещений разного назначения в условиях предприятия с промышленной базой производства сельскохозяйственной продукции. The questions of the effective use of the second products of hard biological mass are...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Горшенин Н.М., Криницкий Г.Т., Савич И.П. Влияние трав'яного покрова вырубок на возобновление бука европейского и методы определения жизненности подроста// Лесоведение. – 1972, № 4. – С. 41-50.2. Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 292 с.3. Бельков В.П. Некоторые закономерности развития живого покрова на вырубках// Докл. АН СССР. – Том 130. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – С. 26-29. 4. Гроздов Б.В. Динамика покрова...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 68. 2007 УДК 528.92 Л. Бабій, Н. Грицьків Національний університет “Львівська політехніка” КОСМІЧНІ МЕТОДИ ДЗЗ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА @ Бабій Л., Грицьків Н., 2007 Рассмотрены вопросы использования космических данных дистанционного зондирования Земли для применения в области лесоводства. Анализируются преимущества и возможности применения космических изображений для решения задач лесного хозяйства. There are considered questions of...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Ростовська Ольга Вікторівна УДК 597.851:575.17(477) ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ГІБРИДНИХ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (LINNAEUS, 1758) В МЕЖАХ УКРАЇНИ 03.00.08 — зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І....»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УДК 378.6:371.32(54+57) Савчук П.Н. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ Постановка проблеми. В умовах сьогодення, як зазначається у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті [2], виникла потреба в підготовці освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці. Виконання цього відповідального завдання підвищує...»

«УДК 524.581.630.907.1 Доц. О.Т. Данчук, канд. с.-г. наук – Природний заповідник Розточчя; доц. І.М. Горбань, канд. біол. наук – ЛНУ ім. Івана Франка МОНІТОРИНГ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ Наведено пріоритетні напрямки організації моніторингу в лісових екосистемах. Розглянуто питання оцінки стану біологічного різноманіття, визначення основних параметрів екосистем регіону Розточчя. Рекомендовано запровадити систему регіонального моніторингу досліджень процесів дефоліації....»

«Правила для авторів журналу “Вісник Харківського національного агарного університету. Серія – Біологія.” І. Профіль серії У журналі публікуються результати оригінальних досліджень з таких напрямів біологічних наук: фізіологія, біохімія, генетика і селекція рослин, біотехнологія, проблеми вивчення і збереження біорізноманіття, агроекологія.До публікації приймаються: – закінчені оригінальні роботи, ніде раніше не видані (статті обсягом до 0,75 друк. аркуша – 18 стор. машинопису, 30 рядків на...»

«БІОТЕХНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ УДК 615.281:615.451:615.453:438.135 О.Є. Макарова, ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ канд. фарм. наук, АКТИВНОСТІ ДОСЛІДНИХ Національний університет ЗРАЗКІВ ПРЕПАРАТУ харчових технологій, Київ «ПРОПОЦИД» Л.Ф. Сілаєва, канд. біол. наук Національний фармацевтичний університет, Харків Проведено вивчення антимікробної активності дослідних зразків присипки під умовною назвою «Пропоцид» на основі поєднання фармакотерапевтичноі дії екстрактивних речовин настойки прополісу з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»