WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 20 ] --

Ряд інших законодавчих актів також становить істотний інтерес для використання в прогресивному сценарії, зокрема, «Концепція реформування та розвитку лісового господарства», затверджена Кабінетом Міністрів 18 квітня 2006 року №208-д. Як передбачалося

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

Концепцією, ефективне ведення лісового господарства та перехід до сталого розвитку повинно включати в себе:

– збільшення лісистості;

– збереження біорізноманіття;

– невиснажливе використання лісів;

– розвиток прозорого ринку деревини через впровадження аукціонів;

– покращення економічної та фінансової систем лісового господарства;

– залучення підприємств малого бізнесу до ведення лісового господарства та створення нових робочих місць;

– удосконалення державної системи лісокористування.

Були окреслені принципові риси реформування лісового управління.

По-перше, головним та пріоритетним завданням цієї реформи є досягнення розуміння того, що ліси – це головне екологічне джерело, яке формує економічні рамки для стабільного розвитку природних ландшафтів у цілому. В цьому контексті, реформа повинна радикально переглянути всю систему відносин між суспільством та природою, запустити довгострокову програму для поступового покращення екологічної ситуації та забезпечити стабільний розвиток утилізації природних ресурсів.

По-друге, необхідно забезпечити всебічне використання лісів у межах їх максимального потенціалу (за принципом неперервного та невиснажливого багатоцільового користування лісом), наголошуючи на всіх функціях лісів – екологічних, соціальних та економічних, виконуючи базову концепцію ведення лісового господарства на ландшафтно-екосистемній основі.

По-третє, при умовах децентралізації економічного менеджменту, переходу до ринкової економіки і з огляду на соціальні аспекти перехідного періода та економічного спаду, існує потреба в більш жорсткому державному контролюванні експлуатації природних ресурсів.

Усе це призводить до наступних висновків:

– за можливості різних форм власності на ліси, державна власність оцінюється як переддомінантна;

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

– вертикальна система державного лісового управління (країнарегіон-район) та існуючі інституційні структури вимагають модифікації та адаптації до нової ситуації;

– лісовий сектор повинен зберегти незалежність, представляючи державу у взаємодії з громадськістю, національною економікою і лісами.

Очевидно, що реформа лісового сектору, враховуючи властиві йому довгий період виробництва та значну інерцію, особливо в умовах політичних, економічних та соціальних змін у суспільстві, вимагає часу.

Таким чином перехідному періоду повинна передувати фундаментальна реконструкція лісогосподарського сектору. Передбачалось, що протягом періоду впровадження Концепції будуть розроблені нове лісове законодавство; адекватний механізм фінансування; знайдені необхідні фінансові ресурси та встановлені юридичні механізми розподілу прибутків; сформована нова організаційна структура лісового управління; сформована ринкова інфраструктура.

Аналіз вказаних Програми та Концепції свідчить, що економічний потенціал, як і можливість його практичного використання, в основному визначаються не тільки цілями, а й всією системою державної та суспільної підтримки (ефективне адміністрування, виділення необхідних ресурсів і дійовий контроль) протягом усього періоду, запланованого для реалізації програмних документів. Можна навести деякі елементи більш ранніх планувань держави для того, щоб проілюструвати наскільки різними можуть бути наміри та очікувані результати прогнозів в лісовому секторі. В серпні 1993 року Кабінет Міністрів України прийняв «Державну програму розвитку лісогосподарського і лісопромислового комплексів України на період до 2015 року». Після набуття незалежності, це була перша спроба розв’язати важливі, але важкі проблеми в рамках створеної країни та розробити нову національну політику.

В цитованому документі було сформульовано п’ять напрямів роботи:

– інтенсифікація відновлення лісу шляхом підвищення продуктивності наявних насаджень, реконструкція похідних та низькопродуктивних насаджень, поширення плантаційного залісення, збільшення лісорозведення на еродованих землях та землях, що не використовуються;

– повне та ефективне використання потенціалу лісу шляхом розширення експлуатації захисних лісів, ширші масштаби впровадження екологічно-безпечних технологій заготівлі деревини;

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

– радикальна зміна структури галузі обробки деревини, з наданням більшого пріоритету целюлозному та паперовому виробництву, забезпечення оптимальної утилізації всієї деревної біомаси та інших лісових ресурсів;

– розвиток та широке впровадження сучасної техніки, обладнання та технологій для інтенсифікації лісовідновлення, утилізації та індустріальної обробки деревини;

– фундаментальна реорганізація існуючого економічного механізму, який повинен бути націлений на більш повне та ширше впровадження ринкових відносин.

У цій програмі екологічні потреби представлені істотно ширше, ніж у наступних документах: програма передбачала збільшення лісової території від 3 до 4 мільйонів гектарів (в деяких офіційних документах середини 1990-х років, що розглядали необхідні базові умови переходу до сталого розвитку, вказувалося 4–4,5 мільйонів га). Ці площі включали: 1,5 мільйонів га землі, виведені з сільськогосподарського використання, розглядались як резерв залісення разом із 2 мільйонами га дуже еродованих орних земель та 2 мільйонами га еродованих пасовищ. Очікувалося, що проект триватиме досить довго час (орієнтовно 40–50 років), і що відтворення лісів зросте від 60000 м до 80000 га щорічно (у 1990 році було посаджено 53000 га лісу, включаючи 35000 га на землях Лісового фонду та 18000 га на землях сільськогосподарських підприємств).

Розглядалося два варіанти. Один був запропонований колишнім Міністерством лісового господарства, інший – Радою з вивчення продуктивних сил України Національної академії наук України.

Відповідно до першого варіанта, пропонувалось зменшити площі лісовідновлення і лісорозведення від 53000 га в 1990 році до 40000 у 2015 році, відповідно до другого варіанта – збільшити від 53000 до 100000 га. В межах загальних площ лісовідновлення і лісорозведення було заплановане створення лісозахисних смуг усіх видів для забезпечення достатнього захисту 20 мільйонів га сільськогосподарських земель (що не були забезпечені захистом на середину 1990-х років), а до 2015 року практично всіх сільськогосподарських земель, що потребуватимуть такого виду захисту. Беручи до уваги поточний стан земель та навколишнього середовища в Україні, вищенаведені цифри необхідно вважати мінімально доцільними на шляху оптимізації.

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Для порівняння наведемо оцінку розмірів землі, економічно доступної для заліснення, здійснену Nijnik M. (2002), Nijnik et al.

(2012), у розмірі 2,29 мільйонів га. Автор включила в цю площу незаліснену територію державного лісового фонду – 0,4 млн га (відзначимо, що в лісокультурний фонд при усереднених витратах на лісорозведення можна включити не більше четверті цієї площі) та невикористовувані сільськогосподарські землі – 1,69 млн га. За біокліматичними зонами територія розподілялася наступним чином:

Полісся – 248,0 тис. га, Лісостеп – 710,5 тис. га, Степ – 935,5 тис. га, Карпати – 171,0 тис. га і Крим – 224,3 тис. га. Ці площі близькі до контрольних чисел Державної програми «Ліси України» і Концепції реформування і розвитку лісового господарства.

Теоретично такі площі наявні для лісорозведення. Практично ж лісорозведення на таких територіях пов’язане зі значними труднощами, зумовленими специфікою власності на сільськогосподарські землі; придатністю доступних земель для вирощування лісу без проведення спеціальних (і дуже дорогих) лісомеліоративних заходів;

можливими конфліктами в місцевих пріоритетах землекористування;

відсутністю належного законодавства та дійових механізмів фінансової підтримки тощо. Потрібні дуже непрості інституціональні рішення – хто повинен провадити весь комплекс посадки, догляду та охорони нових лісів на площі, що перевищує 2 млн га? Передача цих земель лісовому відомству навряд чи можлива та, ймовірно, і не доцільна, якщо вбачати основну перспективу в суттєвому удосконаленні системи місцевого самоврядування в Україні.

Треба погодитися з пропозицією Попкова і Савущика (2009) відносно необхідності розробки єдиної національної програми лісорозведення, яка включила б усіх основних землекористувачів, центральні і регіональні органи влади та органи місцевого самоврядування і яка базувалася б на спеціально зібраній об’єктивній інформації.

Програма 1993 року передбачала, що заготівля деревини повинна збільшитися від 12,5 млн м3 у 1995 р. дo 14,0 млн м3 у 2015 р. (відповідно до першого варіанта), і від 15,7 млн м3 дo 17,2 млн м3 (за другим варіантом). Частка рубок проміжного користування в обох варіантах досить висока – 7,0 млн м3 та 7,8 млн м3 відповідно. Крім того, згадані вище заходи, які були

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ націлені на покращення стану лісів, включали також інші організаційні заходи, такі як дозвіл на більш інтенсивну рубку в захисних лісах (за виключенням рубки в національних заказниках, національних парках, протиерозійних плантаціях на крутих схилах та цінних лісах) та зниження віку головного користування у деяких категоріях лісу. Також було запропоновано переглянути та удосконалити поділ лісів за категоріями захисності. Відповідно до оцінки Програми 1993 року відміна заборони заготівлі в захисних лісах може дозволити додаткову заготівлю деревини в розмірі від 3 до 5 млн м3 без загрози захисним функціям цих лісів.

Деякі вчені пропонували інтенсивніше збільшення рубок головного користування в українських лісах. Розрахунки, що базуються на динамічній моделі, яка включає продуктивність насаджень, їх поточний стан, експлуатаційні режими, та беручи до уваги зменшення росту лісу внаслідок впливу антропогенних чинників, показали, що протягом наступних ста років в середньому доцільно заготовляти в державних лісах 15 млн м3 у рік (Nilsson et al., 1992). Кліматичні зміни та зміни зовнішнього середовища в цитованій роботі не розглядалися. З іншого боку очевидно, що маючи загальний середній приріст у 30– 35 млн м3 (з яких близько 2/3 розміщені в лісах, можливих для експлуатації) за середнього віку насаджень країни орієнтовно 60 років (це дуже близько до кількісного віку стиглості для основних лісотвірних деревних порід в українських лісах, тобто віку, що забезпечує максимальну продуктив-ність стовбурової деревини за період ротації), теоретичний ліміт на величину лісозаготівель не повинен перевищувати 18–19 млн м3 (Швиденко та ін., 1996).

Очевидно, що значне зростання експлуатації лісу (на величину понад 5 млн м3 у рік) можливе лише за умови значного підвищення продуктивності насаджень, зміни законодавчої бази та норм рубок у захисних лісах та – що є обов’язковим –впровадження екологічно дружніх технологій і машин лісозаготівель.

Згідно з розрахунками О. А. Гірса (2011), за рахунок посилення інтенсивності користування в захисних категоріях лісів можна збільшити обсяг лісозаготівель на величину до 5 млн м3 у рік.

Зрозуміло, що практична реалізація таких прогнозів потребує значної підготовчої роботи (законодавство, відповідні технології, інфраструктура) та великої обережності.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«УДК 611.01:001.4 Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько Львівський національний університет імені Івана Франка СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА АНАТОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ © Король Т. В., Бичкова С. В., Манько В. В., 2012 Статтю присвячено проблематиці вживання анатомічних термінів у сучасній українській науковій практиці. Автори висвітлюють суть проблеми через аналіз літературних джерел та формулюють власне бачення важливості дотримання міжнародного й національного...»

«120 Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2015. – Вип.45 (частина І) УДК 130.26:17.035.1 ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇЗМУ У СВІТЛІ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО (ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД) О.Б. Фельдман, канд. філософських наук, докторант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди У статті на основі гендерного підходу досліджується феномен альтруїзму у контексті чоловічого та жіночого начал. Доводиться, що чоловічій альтруїзм містить «етику справедливості». Жіночий альтруїзм спирається на «етику турботи»,...»

«Збірник №36 Вип.4 Захист рослин наукових праць ВНАУ 2012 При обробці даних використовували методи математичної статистики [4]. Результати досліджень та їх обговорення. Ефективність мікробних препаратів вивчали в порівнянні з хімічним фундазолом. Результати дослідів (табл. 1) свідчать, що біологічні препарати не тільки не поступалися хімічному препарату фундазолу, а й перевищували його за багатьма показниками. Дані обліку засвідчують достовірні переваги мікробного препарату хетоміка над іншими...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»

«ТОМ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ ТОМ 10. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНУ УДК 543.48 Масенко Я.В., Зайтова О.О., Клімова Я.Г., студенти гр. Х-12 1/9 Науковий керівник: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач Державний ВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж», м. Дніпропетровськ, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРУ ВОДИ Про роль води в житті людини багато написано. Її унікальні фізичні та біологічні властивості ще до кінця не вивчені. Особливо це стосується структури води....»

«Збірник №8 (48) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 9. Baylis A. D. The effects of lodging and a paclobutrazol – chlormequat chloride mixture on the yield and quality of oilseed rape / A. D. Baylis, I. T. J. Wright // Ann. Appl. Biol. – 1990. – Vol. 116, № 2. – P. 287-295.10. Bouchereau A. Water stress effects on rapeseed quality / A. Bouchereau, N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud // Eur. J. Agron. – 1996. – Vol. 5, № 1-2. – P. 19-30. 11. May W. E. Free fatty acid contents in developing seed of...»

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини М.С.ЮЩЕНКО, аспірант* Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ (НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 577.47.003.2 : 613.004.4 : 613.95 Сергета І.В. (Україна, Вінниця) НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Здоров’я людини, за визначенням Всесвітньої органiзацiї охорони здоров’я, являє собою стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише вiдсутнiсть захворювань або інших фізичних дефектів. Такий підхід досить чітко...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 АГРОХІМІЯ ТА ГРУНТОЗНАВСТВО 14. Розподіл важких металів у ґрунтах південнополіських ландшафтів Києва та приміської зони / [І.В. Кураєва, А.І. Самчук, Л.Ю. Сорокіна та ін.] // Мінералогічний журнал.– 2010. – 32, № 1. – С. 77-90.15. Соколов О.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн. 1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников. – Пущино : ОНТИ ПНЦ РАН,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»