WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 19 ] --

– вплив змін навколишнього середовища на стан та продуктивність лісів (зміна клімату; ефект впливу підвищеної концентрації CO2;

осідання азоту; забруднення повітря, ґрунтів та води).

У зв’язку з недостатнім знанням ряду важливих процесів, вплив деяких чинників не може бути коректно включений в формальні розрахунки. Це зумовило необхідність у деякій мірі використання експертних оцінок.

Достовірних оцінок запасів вуглецю ґрунту і його динаміки в Україні на даний час не існує. Ми використали припущення, що за період прогнозу накопичення вуглецю в ґрунті вкритих лісовою рослинністю ділянок, які не є об’єктом порушень, складає 15% від накопичення фітомаси в межах інерційного сценарію і 30% – в межах прогресивного сценарію.

За результатами багатьох досліджень у країнах помірного поясу, залісення територій, що перед цим використовувалися для вирощування сільськогосподарських культур, особливо малопродуктивних земель, сприяє досить швидкому збільшенню органічної речовини і елементів живлення рослин у ґрунті (Paul et al., 2002; Loveland, Webb, 2003; Morris et al., 2007; Moussavou Boussougou et al., 2010). Як загальна схема вважається, що протягом перших п’яти років після садіння дерев кількість органічного вуглецю ґрунту (ОВГ) дещо знижується у зв’язку з механічним пошкодженням останнього, створенням канав або підвищень для посадки і т.д. Ці втрати не компенсуються достатнім надходженням відмерлої органічної речовини рослин. Після цього настає період, коли надходження нової органіки, як результат зростання первинної продукції, починає перевищувати її втрати внаслідок декомпозиції. В ряді оглядів (Paul et al., 2002; Laganieere et al., 2010) показано, що період такого збільшення залежить від попереднього типу землекористування, деревних порід, що висаджені, типу підготовки ґрунту і технології посадки, рельєфу і кліматичних умов, і довжина такого періоду складає від 10 до 60 років. Як правило, листяні породи забезпечують орієнтовно на третину вищий рівень акумуляції вуглецю в ґрунті (наприклад, 0,35 т С·га–1·рік–1 проти 0,26 т С·га–1·рік–1 для умов півночі материкової части США, Morris et al., 2007). Для малопродуктивних земель збільшення ОВГ у ґрунті дещо вище. Так, за даними (Sauer et al., 2012)), протягом від 17 до 51 року після посадки,

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

збільшення ОВГ у поверхневому 30-см шарі становило від 0,40 до 0,72 т С·га–1·рік–1 (середнє 0,56±0,05 т С·га–1·рік–1, або 30,0±5,1%). Разом із тим, створення спеціальних коротко-ротаційних плантацій для використання в енергетичних цілях на відносно багатих ґрунтах не привело до суттєвих змін в ОВГ (Lockwell et al., 2012).

Детальне вивчення впливу українського лісопромислового сектору на вуглецевий бюджет не було метою цього дослідження.

Але деякі питання (наприклад, використання деревини для виробництва енергії) були включені. Нижче ми наводимо необхідну інформацію з планованого розвитку лісової промисловості шляхом впровадження цільових показників різних, в основному державних, рішень та планів.

Програмою розвитку лісопромислового сектору були визначені головні індикатори лісової промисловості на 2015 рік: обсяг виробництва деревини на душу населення (показники в дужках надаються за 1993 рік): пиломатеріали – 57,7 м3 (67,3); ДСП – 43,3 м3 (21,2); фанера – 3,8 м3 (1,7); папір та картон – 38,5 кг (11,2).

Очікувалося, що виробництво пиломатеріалів зменшиться на 3 мільйони м3. У 1990 році було вироблено 169,1 тис. м3 фанери (73% використання виробничих потужностей; новий завод із виробництва фанери з річним обсягом 50 тис. м3 було відкрито у 1988 р.). В 1995 році використання виробничих потужностей знизилося до 16%, головним чином через недостатність сировини. Можливості внутрішнього ринку забезпечення таких підприємств сировиною для виробництва фанери обмежені, тому зростання виробництва тут може бути досягнуте тільки завдяки впровадженню нових технологій.

Максимальний рівень виробництва фанери, який можна досягнути в 2015 році, був оцінений на рівні 195 тис. м3.

Передбачалося, що до 2015 року річне виробництво паперу буде на рівні 970 000 тонн, картону – 1030 тисяч тонн, целюлози – 646 000 тонн, хімічної та термомеханічної целюлози – 335 000 тонн.

Розрахунки програми передбачали річний імпорт деревини на рівні орієнтовно 7 мільйонів м3 до кінця 2015 року. Якщо програма буде успішною, через 25 років 86% деревини буде зекономлено, додаткові ресурси деревини зростуть на 87%, а прибуток за одиницю продукції виробничого ресурсного потенціалу на ринку збільшиться на 43%.

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

4.5.2. Інерційний сценарій Інерційний («бізнес-як-звичайно») сценарій був розроблений на базі експертної модифікації тенденцій, що спостерігаються в Україні протягом останніх двох десятиріч, а також зважаючи на нещодавні та сучасні тенденції економічного та соціального розвитку країни.

Сценарій базується на:

– існуючій тенденції динаміки лісових територій;

– поточному та очікуваному фінансуванні ведення лісового господарства;

– сучасному рівні лісовідновлення та лісорозведення;

– поточному і в цілому незадовільному рівні охорони та захисту лісу;

– консервативній оцінці рівня рубання лісу протягом періоду прогнозу (в межах 17 млн м3·рік–1).

Невизначеності та ризики інерційного сценарію в основному пов’язані зі специфікою майбутнього політичного та економічного розвитку країни та недоліками і неповнотою доступної офіційної інформації, зокрема недостатньої повноти і достовірності даних про обсяги заготівлі деревини (незаконні рубки зокрема).

Дані, наведені у таблиці 4.16, показують нещодавню та очікувану динаміку ділянок, вкритих лісом за областями. Значне збільшення площі лісів у 1988–2002 рр. (орієнтовно на 10% з 1988 року) виникло внаслідок змін у підходах до інвентаризації лісів, головним чином тому, що всі захисні насадження (включаючи лісозахисні смуги на сільськогосподарських землях та ін.) почали вважати лісовими територіями. Так чи інакше, ми не вважаємо цей компонент головною рисою динаміки лісового покриву і ця динаміка не вплинула на припущення сценарію. Застосований підхід призвів до збільшення лісової території в країні на ~5%. Ми також не включили в цей прогноз очевидну потребу в завершенні формування системи захисних лісів (включаючи лісозахисні смуги), особливо на території південного лісостепу та степової зони.

Динаміка фітомаси (табл. 4.17) була оцінена на базі моделей та методології, описаних у розділі 3. Втрата живої біомаси через рубання лісу та інших природних і антропогенних чинників була оцінена на рівні 2002–2010 років.

4.5.3. Прогресивний сценарій Певним чином прогресивний сценарій бере до уваги екологічну, соціальну та економічну значимість українських лісів, оцінює їх роль у поточному та майбутньому стані навколишнього середовища і забезпечує ґрунтовну передумову переходу до сталого ведення лісового господарства. Однак ми використовуємо термін «прогресивний» тому, що цей сценарій не є «оптимальним» в повному розумінні цього слова.

Парадигма сталого ведення лісового господарства вважається загально прийнятою філософією у відносинах людини і лісового сектору, а також є професійною базою для поточного та майбутнього розвитку лісового сектору України. Очевидно, що перехід до сталого ведення лісового господарства дуже довгий та тернистий, і його успіх залежатиме від політичного, соціального та економічного курсу країни.

Адаптивне лісове господарство – це обов’язкова передумова сталого ведення лісового господарства і будь-який перехідний процес повинен бути пов’язаним зі змінами традиційно існуючих положень і рекомендацій для того, щоб мати сенс в світі, що постійно змінюється. І все ж таки враховуючи 1) дуже важливу роль українських лісів у захисті навколишнього середовища, 2) тимчасову стабільність базових наукових принципів лісового господарства, 3) обов’язковий характер аналізу базових принципів та рішень відповідної стратегії багатоцільового лісокористування під час драматичних змін політичної та соціальної системи країни, необхідно взяти до уваги критерії та індикатори сталого ведення лісового господарства і використати їх як основу для майбутніх стратегій лісоуправління.

Головні вимоги впровадження сталого ведення лісового господарства в українських реаліях включають (Кравець та ін., 1999):

1. Збільшення продуктивності лісів та збереження потенціальної продуктивності.

2. Підтримка здоров’я та життєвих функцій лісів та дерев за межами лісів.

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

3. Збереження та підтримка захисних функцій лісів.

4. Розвиток та підтримка структури природних ландшафтів, що забезпечили би сталий розвиток сільськогосподарських угідь та достатню якість стану навколишнього середовища, з особливим наголосом на населених районах.

5. Розвиток та підтримка біорізноманіття на генетичному, видовому, екосистемному та ландшафтному рівнях.

6. Підтримка та збільшення ролі лісів у головних екологічних (біохімічних) циклах (вуглецевому, азотному, гідрологічному).

7. Відновлення природних ландшафтів, забруднених радіонуклідами, і зменшення втрат від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

8. Підтримка та посилення соціальних та економічних функцій лісу.

9. Розвиток законодавчої бази та інструментів для лісової політики, що покликана прискорити впровадження парадигми сталого розвитку лісового господарства в Україні.

На даний момент, Україна переживає значні політичні, економічні та соціальні зміни, що роблять будь-які жорсткі прогнози дуже проблематичними. Для прогресивного сценарію деякі індикатори «Державної програми «Ліси України 2002–2015», затвердженої Кабінетом Мініністрів України (№ 581) від 29 квітня 2002 р., було використано на початковій стадії періоду прогнозу.

Головні очікувані результати програми представлені в таблиці 4.18.

Програма визначає наступні головні напрями розвитку та ведення лісового господарства:

– збільшення лісистості до оптимального рівня в усіх природних зонах;

– підвищення продуктивності лісів, покращення якості насаджень;

– розширення екологічних послуг, що надаються лісами, збереження біорізноманіття;

– сприяння пристосуванню лісових екосистем до негативних впливів навколишнього середовища та зміни клімату;

– диверсифікація методів ефективного використання лісових ресурсів;

– інтенсифікація заліснення та агролісівництва;

Програма передбачала впровадження нових природно-захисних технологій заготівлі лісу, зокрема широке використання вибіркових та поступових видів рубок; ведення лісового господарства за водозбірним принципом та його гармонізація на зонально-типологічній та програмноорієнтованій основі, покращення системи інвентаризації лісу та планування на базі широкого застосування геоінформаційних технологій.

Очікувалося, що впровадження Програми збільшить площі лісових насаджень на 0,5 млн га, лісистість від 15,6 до 16,1%, загальний запас лісових насаджень – на 16,7%. Було заплановано підвищити загальний обсяг лісозаготівель на 15–20%, що дозволило б заготовляти додатково до 2,4 млн м3 у лісах Держлісагентства. За оцінками Програми, кожний гектар створених насаджень повинен поглинати 0,7 т C·га–1·рік–1 у віці 10 років та ~ 1,0 т C·га–1·рік–1 у віці 20 років.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«95 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ УДК 573.2:141.155 ПОДІЛЬСЬКІ ЛУЧНІ СТЕПИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОНТИНУУМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ Г. М. Лисенко1, І. М. Данилик2 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Кропив’янського, 2, Ніжин, Чернігівська область16600, Україна e-mail: lysenko_gena@yahoo.com Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів 79026, Україна e-mail:...»

«SWorld – 19-30 March 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013 Статья/Технические науки – Технологии продовольственных товаров УДК 641.528:635.82 Орлова Н.Я., Нестеренко Н.А. МОДЕЛІ ЯКОСТІ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ ПЕЧЕРИЦЬ КОРИЧНЕВОЇ РАСИ Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Кіото 19, 02156 UDC...»

«aurea: обидві таксономічні назви вказують на золотисте забарвлення поверхні тіла та крил метеликів [Ключко 2006, 193, рис. 131] (Panchrysia – від грец.: pa/j( pa/sa( pa/n всякий, crusi,on to, золото, cru,sioj 3, 2 золотий, тому перекладається як повністю золота; aurea – лат. aureus, a, um золотий, золотоносний, позолочений’) та ін. Отже, непрямі, метафоричні назви-етноніми переважно асоціативно відображають особливості забарвлення (223), будови (74), поведінки (29) біологічних об’єктів. Аналіз...»

«Національний лісотехнічний університет України 15. Юглічек Л.С. Нарис рослинності східної частини Малого Полісся// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія, 2002, № 2 (17). – С. 30-36.16. Юглічек Л.С. Нові місцезнаходження рідкісних гігрофітних видів у східній частині Малого Полісся// Укр. ботан. журн, 2001, т.58., № 1. – С. 40-47.17. Юглічек Л.С. Раритетна компонента флори східної частини Малого Полісся// Зб. праць Всеукраїнська науково –...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Мельник Ірина Василівна УДК 664. 84: 633. 654 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСЕРВОВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ НУТУ Спеціальність 05.18.13 – технологія консервованих продуктів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеській державній академії харчових технологій, Міністерство освіти України Наукові керівники: доктор технічних наук, професор, академік-радник академії...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«Прилади і системи біомедичних технологій УДК 615.837. 3 ОЦІНКА ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛУ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ. Частина 1 Терещенко М.Ф., Кирилова А.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Проведено дослідження впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Визначені закономірності зміни концентрацій речовин в при мембранних шарових просторах. Запропонована модель дифузії та отримана математична залежність впливу параметрів...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Стойко С.М. Біогеоценологічні основи заповідної справи, охорони фітогенофонду і фітоценофонду // Флора і рослинність Карпатського заповідника / С.М. Стойко. – К. : Вид-во Наук. думка, 1982. – С. 5-28.2. Стойко С.М. Наукові основи охорони раритетних фітоценозів // Раритетні фітоценози західних областей України (Регіональна зелена книга) / за ред. проф. С.М. Стойка. – Львів : Вид-во Поллі, 1998. – С. 7-15. 3. Стойко С.М. Автоматизована...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»