WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 34 |

«Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор (Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector) Book · May 2014 READS 5 authors, including: Anatoly Shvidenko ...»

-- [ Страница 14 ] --

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ яке потім корегувалося на основі кліматичних показників індивідуальних років. Для обчислення середніх величин загального дихання ґрунтів за виділеними типами була використана база даних (Mukhortova et al., 2014), що являла собою доповнену регіональними даними глобальну базу (Bond-Lamberty and Thomson, 2010).

Оскільки літературні дані відносно впливу кліматичних показників на дихання ґрунтів досить різноманітні, була проведена пошукова робота з вибору адекватних аналітичних виразів для відповідних регресійних рівнянь. У табл. 4.2 наведені кліматичні показники, включені в статистичний аналіз значущості їх впливу на гетеротрофне дихання.

Таблиця 4.2 Кліматичні параметри, що використовувалися для обґрунтування регресійних рівнянь для коригування загального дихання ґрунту Позна- Опис чення Середня річна температура, °С MAT SumT0 Сума температур днів із середньою добовою температурою вище 0°С, °С SumT5 Сума температур днів із середньою добовою температурою вище 5°С, °С SumT10 Сума температур днів із середньою добовою температурою вище 10°С, °С Середня річна кількість опадів, мм MAP Сума опадів за дні з середньою добовою температурою вище 0°С, мм P0 Сума опадів за дні з середньою добовою температурою вище 5°С, мм P5 Сума опадів за дні з середньою добовою температурою вище 10°С, мм P10 Кількість днів з середньою добовою температурою вище 0°С, днів DT0 Кількість днів з середньою добовою температурою вище 5°С, днів DT5 Кількість днів з середньою добовою температурою вище 10°С, днів DT10 Гідротермічний коефіцієнт Селянінова для періоду з середньою добовою HTC0 температурою вище 0°С Гідротермічний коефіцієнт Селянінова для періоду з середньою добовою HTC5 температурою вище 5°С Гідротермічний коефіцієнт Селянінова для періоду з середньою добовою HTC10 температурою вище 10°С Індекс вологості – відношення SumT0 до MAP IndW Для оцінки значущості впливу кліматичних показників на загальне дихання і відбору їх для включення в регресійні рівняння Гетеротрофне дихання ґрунту HSR розраховувалось як різниця між загальним диханням SR та його автотрофною складовою ASR, тобто:

ASR HSR = SR(1 ). (4.4) Результати розрахунків, усереднені за останні дві декади, представлені в табл. 4.5, 4.6 та 4.7. За цими даними, обидва показники – загальне і гетеротрофне дихання, варіюють у досить широких межах.

Потік вуглецю до атмосфери, спричинений розкладом відпалої деревини (грубих деревних залишків, DEC), залежить від різних процесів: мікробне дихання – мікроби трансформують вуглець деревини до CO2; грибний розклад компонентів деревинної маси; біологічна трансформація (мікроби і безхребетні включають органічні речовини у свій метаболізм і далі в біологічний кругообіг); процес перколяції (вода просочується через ГДЗ і виносить розчинні речовини); фрагментація та руйнування (фізичне у зв’язку з розламуванням, усадкою/розбуханням та циклами замерзання /розтавання, що призводять до утворення тріщин;

вплив транспортних засобів на лісозаготівлях; а також процеси вивітрювання (дезінтеграція за рахунок впливу атмосферних компонентів). Температура і вологість є основними факторами, що визначають інтенсивність розкладу деревини. Наявність вологи виступає суттєвою де M ij – кількість вуглецю в ламані (i) і сухостої (j), kij – відповідні коефіцієнти декомпозиції в простій експоненціальній моделі.

Враховуючи дуже обмежену кількість експериментальних даних, а також те, що потік вуглецю, спричинений розкладом деревини, не перевищує 5% від величини гетеротрофного дихання ґрунтів, у рамках простої експоненціальної моделі були прийняті єдині усереднені коефіцієнти інтенсивності розкладу (0,03 для сухостою і 0,06 для ламані).

Величина гетеротрофного дихання ґрунтів на вкритих лісовою рослинністю ділянках за областями оцінена в 30,5 Тг С·рік–1, або в середньому 319 г С·м–2·рік–1. Потік вуглецю за рахунок розкладу відпалої деревині склав 1,09 Тг С·рік–1, тобто середня величина гетеротрофного дихання лісових екосистем за останнє десятиріччя оцінена в 31,6 Тг С·рік–1, а його щільність у 330 г С·м–2·рік–1. У середньому для країни гетеротрофне дихання лісових екосистем становить 66,5% від чистої первинної продукції. Мінливість щільності залежить від багатьох причин і досить значна (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Гетеротрофне дихання лісових ґрунтів України 4.2.3. Емісії вуглецю внаслідок порушень у лісових екосистемах Природні та антропогенні порушення в лісах включають заготівлю деревини, пожежі, пошкодження шкідниками та хворобами, а також несприятливі погодні умови. Крайнім проявом дії шкідливих факторів є загибель лісових насаджень.

Дані, необхідні для обчислення ролі порушень у вуглецевому бюджеті, визначаються з різною точністю, але, в своїй більшості, супроводжуються досить значними невизначеностями. останні пов’язані з різними причинами: 1) більша частина їх наводиться лише для лісів, які знаходяться в управлінні ДАЛРУ (табл. 4.8, рис. 4.2);

2) значна частина даних, що наявні в різних джерелах, не витримує логічного контролю; і 3) процеси і параметри впливу порушень на лісові екосистеми, особливо за часткової ушкодженості насаджень, вивчені в Україні недостатньо. Роль інших факторів, які впливають на вуглецевий бюджет (наприклад, погіршення життєвості і зниження ЧПП лісових екосистем внаслідок забруднення навколишнього середовища і кліматичних аномалій) може бути значною, особливо в районах із розвинутою промисловістю, але відповідних даних для України недостатньо для отримання обґрунтованих висновків.

ВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Рис. 4.2. Площі загиблих насаджень внаслідок порушень у лісах Як свідчать дані табл. 4.8 та рис. 4.2, у середньому в лісах ДАЛРУ за останні дев’ять років (2004–2012) зафіксовано 153,4 тис. га загиблих насаджень (близько 17 тис. га в рік), з яких 46% загинуло внаслідок несприятливих погодних умов, 26 – від впливу хвороб, 19 – через лісові пожежі і 6% – масове розмноження шкідливих комах.

Заготівля деревини. Потоки вуглецю внаслідок заготівлі деревних продуктів на рівні країни Сзагот можуть бути визначені за наступним рівнянням (див.

також Ciais et al., 2008a):

Сзагот = Свив – Сліс – Сдек + Сімп – Сексп, (4.6) де Свив – потік вуглецю за рахунок вивезеної з лісу заготовленої деревини;

Сліс – емісії внаслідок лісозаготівельних робіт (порушення лісового середовища, розклад відходів лісозаготівель, що залишаються на лісосіці тощо);

Сдек – емісії внаслідок декомпозиції деревних продуктів, які були заготовлені в минулі роки;

Сексп та Сімп – потоки внаслідок міжнародної торгівлі (експорт та імпорт).

Рис. 4.3. Об’єми заготовленої деревини в Україні в 1990–2012 рр.

За даними таблиці 4.9, загальні обсяги вивезення деревини з лісосік внаслідок усіх видів рубок за останні шість років становили близько 4,3 Тг С·рік–1. Експертна похибка вказаної величини оцінюється в 10–15%. Дані з міжнародної торгівлі лісовими продуктами України, запозичені з бази даних ФАО ООН FAOSTAT (http://faostat.fao.org/site/628/default.aspx) свідчать, що експорт дереВУГЛЕЦЬ, КЛІМАТ ТА ЗЕМЛЕУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЛІСОВИЙ СЕКТОР вних продуктів з України (перерахований в одиниці маси вуглецю) за останні п’ять років склав 1,8±0,3 Тг С·рік–1, тобто загальна кількість вуглецю, що надходить з деревними продуктами для використання в Україні становить 4,2 – 1,8 = 2,4 Тг С·рік–1.

Ця кількість деревини розподіляється в декілька резервуарів вуглецю. Дані для коректної оцінки динаміки запасу вуглецю в деревній продукції залежно від різної тривалості їх використання відсутні. В цьому розрахунку була використана спрощена схема, з припущенням, що 60% деревини, яка використовується в країні, спрямовується в резервуар довготривалого використання (деревина в будівлях, меблях тощо), що збільшує загальний запас вуглецю в лісових продуктах щорічно на ~1,5 Тг С·рік–1. Решту 40% складає деревина, що використовується в рік заготівлі (відходи від лісопиляння, паливні дрова і т. п.). Враховуючи попередню історію використання деревини в країні, величину власних лісозаготівель, поставок деревини з інших районів Радянського Союзу та внутрішнього споживання деревини до 1990-х років, а також показники лісокористування за останні дві декади, резервуар деревини в продуктах довгострокового використання був наближено оцінений в 250–300 Тг С, тобто відповідні емісії за коефіцієнта розкладу 0,01 становлять величину 2,5–3,0 Тг С·рік–1. Тоді загальний потік вуглецю, що зумовлений заготівлею деревини, оцінюється в 5,0–5,5 Тг С·рік–1. Відзначимо, що така оцінка практично збігається з оцінкою за припущенням, що вся вилучена з лісу деревина надходить у вигляді емісій до атмосфери в рік заготівлі. Достовірність отриманої оцінки можна визначити тільки експертно. Ймовірно, вона дещо недооцінює величину емісій вуглецю, викликаних заготівлею деревини, а величина цієї недооцінки, головним чином, залежить від обсягу нелегальних рубок у країні.

Лісові пожежі. Офіційні дані відносно природних пожеж існують лише для лісових земель, підпорядкованих ДАЛРУ (табл. 4.10). Площі пожеж розподіляються за трьома типами (верхові, низові, підземні), та вказується кількість стовбурової деревини, яка згоріла, або пошкоджена на корені. Очевидно, що цей показник не дає повної картини. Як відомо, під час найінтенсивніших пожеж згорає не більше 25–30% надземної фітомаси: пагони, товщі за 0,7 см і стовбури ростучих дерев не згорають. Післяпожежний відпад після

4. ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ТА БІОСФЕРНОЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

–  –  –

деревини в 2001–2010 рр. у 76 м3·га–1 при середньому запасі в країні понад 200 м3·га–1 та співвідношенні площ верхових пожеж до низових близько 2:1, особливої довіри не викликають: складається враження, що тільки починаючи з 2007 року подібні дані наближуються до таких, що можуть бути логічно пояснені.

Викиди вуглецю внаслідок лісових пожеж були оцінені за методом, описаним Shvidenko, Nilsson (2000), Kaiji et al. (2002) та Швиденко и др.

(2011). Основу розрахунку становить підхід, запропонований Seiler and Crutzen (1980). Безпосередні емісії (в рік пожежі) розраховано на основі типу пожежі, кількості рослинних горючих матеріалів (РГМ), інтенсивності горіння, базуючись на опублікованих даних і базах даних, створених в IIASA для Евразійського континенту (доступно на http: //www.iiasa.ac.at/web/home/research/modelsData/RussianForests.en.html).

Як свідчать дані таблиці 4.10, емісії внаслідок лісових пожеж є відносно низькими (~ 0,1 Тг С·рік–1), хоча у несприятливі роки вони можуть вийти на рівень 0,3 Тг С·рік–1. Базуючись на узагальнених оцінках для північної Євразії, продукти горіння включають 84,6% С-СО2, 8,2% С-СО, 1,1% С-СН4, 1,2% неметанових вуглеводнів, 1,1% органічного вуглецю; на тверді частинки припадає 3,5%, на фракцію менше 2,5 мкм – 1,2% (Швиденко, Щепащенко, 2013). Глобальна база даних GFED3 дає близький розподіл. Структура викидів основних парникових газів (крім СО2), обчислена за методологією IPCC, є дещо іншою (табл. 4. 11). Наближено можна вважати, що врахування всіх основних парникових газів подвоює парниковий ефект, зумовлений викидами вуглецю (в С-СО2 еквіваленті).

Таблиця 4.11 Емісії парникових газів внаслідок лісових пожеж, тис.

т за рік (Джерело: МООПС Украины, 2010) Газ Рік CH4 N2O NOx CO 1990–1994 0,85 0,014 0,184 7,43 1995–1999 0,50 0,014 0,206 7,24 2000–2004 0,33 0,004 0,089 2,94 2005–2009 1,46 0,028 0,400 14,05 Потоки внаслідок дії біогенних факторів та несприятливої погоди. Дані відносно впливу біогенних факторів на продуктивністьPages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УДК 577.156:577.15.072 і. Л. Вовчук, д.б.н., професор Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії, вул. дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна, тел.: (0482) 687875, e-mail: irvov@mail.ru ДіАГНОстИЧНЕ тА ПРОГНОстИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОФЕтАЛЬНОГО АНтИГЕНА сА-125 ЗА ПУХЛИННОГО ПРОЦЕсУ В ЯЄЧНИКАХ (ОГЛЯД) Наведені літературні дані про сучасну класифікацію пухлинних маркерів, діагностичну та...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №7/2011 р. УДК 620.95 Голуб Г.А. (Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України) ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ АВТОНОМНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования биотоплив в агроэкосистемах и пути их решения. Scientific, technical and economic problems which touch a production...»

«Український державний лісотехнічний університет отопах. В енергетичному потоці осінніх угруповань вона не потрапляє у групу лідерів тільки в листяних заростях товтр, а за масою не входить у лідери тільки в хвойних заростях товтр та на узліссях. Серед зимуючих птахів синиця є найбільш масовою у середньовікових та стиглих дібровах та населених пунктах. Все, викладене вище, підтверджує, що синиця велика є найбільш важливим видом осілих птахів у біоценозах. Вона відіграє важливу роль у процесах...»

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту Томас Едісон РІК, ЩО МИНАЄ. Через продовження воєнного конфлікту, стрімку інфляцію та гальмування довгоочікуваних реформ рік 2015 видався дуже складним для України загалом та для науково-освітньої галузі зокрема. Проте, незважаючи на всі негаразди та перешкоди, колектив кафедри біохімії та біотехнології намагався та продовжує професійно робити свою справу, а саме: проводити дослідження світового рівня, публікуватися у визнаних наукових виданнях...»

«Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2010, № 4 35 УДК 547.466: 578/ 579: 620.169.462.21: 616 — 005.6: 612.6.052.4 Н.В.ЗАІЧКО Науково дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Рівні гомоцистеїну, цистеїну та гідрогенсульфіду в плазмі крові пацієнтів з тромбозами глибоких вен нижніх кінцівок: зв’язок з поліморфізмом С677Т в гені метилентетрагідрофолатредуктази З кожним роком з’являється все більше даних про те, що...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЯКОСТІ БІОРЕСУРСІВ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ НУБІП УКРАЇНИ ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» 19 – 20 квітня 2012 р. КИЇВ – 2012...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОБІОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ЖИРОЗАМІННИКІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.091700 Технологія жирів та жирозамінників (ТЖ-ІV) напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної форми навчання Всі цитати, цифровий та факСХВАЛЕНО тичний матеріал, бібліографічні на засіданні кафедри відомості перевірені. біотехнології мікробного Написання одиниць...»

«Шулдик Володимир кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВЧИТЕЛЬ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ У статті розкриваються сучасні підходи до організації педагогічного процесу в загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, акцентується увага на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автор дає коротку характеристику освітніх технологій, розкриває методичні можливості та...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 УДК 630* 182.21 Проф. В.І. Парпан, д-р біол. наук; мол. наук. співроб. Р.М. Вітер; мол. наук. співроб. Т.В. Парпан –УкрНДІгірліс; Я.П. Целень – об'єднання Львівліс ЕКОЛОГІЧНА CУКЦЕСІЯ ТРАВ'ЯНОГО ВКРИТТЯ НА ЗРУБАХ В РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСАХ УКРАЇНИ Наведено систематичну і еколого-біологічну структуру трав'яного вкриття зрубів букових лісів Українського Опілля. Виділено і охарактеризовано етапи і стадії сукцесій та проаналізовано динаміку різних екологічних груп...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»