WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 619:616:981:55 В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент В.О.АНДРІЯЩУК, ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 619:616:981:55

В.П.РИЖЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор

Г.Ф.РИЖЕНКО, кандидат біологічних наук, доцент

О.І.ГОРБАТЮК, кандидат ветеринарних наук, доцент

В.О.АНДРІЯЩУК, науковий співробітник

Л.С.МІЛЬКО, провідний лікар ветеринарної медицини

М.С.ЮЩЕНКО, аспірант*

Інститут ветеринарної медицини УААН (м. Київ)

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ФУЗОБАКТЕРІОЗУ

(НЕКРОБАКТЕРІОЗУ) Висвітлені результати розробки та ефективності засобів специфічної профілактики фузобактеріозу тварин. Для специфічної профілактики і лікування фузобактеріозу тварин в Україні авторами статті запропоновані асоційовані вакцини: "Некросан", "Некросан-2", "Некросан-3", "Некроколісальм", "Некросальм", "Фузоактиносан".

Ключові слова: фузобактеріоз, некробактеріоз, асоційована вакцина, вакцинопрофілактика, імуностимуляція.

Фузобактеріоз (некробактеріоз) – інфекційне системне захворювання, яке характеризується гнійно-некротичними ураженнями шкірних покривів різних ділянок тіла тварини (дистальний відділ кінцівок, вим'я та ін.), слизових оболонок (ротова порожнина, статеві органи), внутрішніх органів (печінка, легені, нирки, селезінка), при септичному процесі - м'язової тканини, мозку та внутрішніх органів.

Виходячи з характерних клінічних ознак, хворобі давали відповідні назви: копитна гниль, парша губ, панарицій, гангренозний дерматит, копитка, некротичний та дифтероїдний стоматит та ін.

До фузобактеріозу сприйнятливі велика та дрібна рогата худоба, коні, свині, кури. Можуть хворіти собаки, кролі, зайці, дикі тварини [1].

Хворіють на фузобактеріоз і люди (синдром Лемьєра у людини характеризується орофарингеальною інфекцією, персистентною лихоманкою, розсіяними метастатичними абсцесами, які супроводжуються септичним тромбофлебітом внутрішньої яремної вени ) [2].

Збудник фузобактеріозу є постійним мешканцем шлунковокишкового тракту тварин і виділяється зі слиною, виділеннями з вогнищ некрозу, екскрементами у довкілля, постійно інфікуючи стійло, підстилку.

Таким чином збудник попадає в організм тварини із довкілля через "ворота інфекції" – рани, подряпини, садна (при утриманні тварин на решітчастих підлогах, випасанні по стерні, несвоєчасній або неумілій розчистці копит), а також при утриманні тварин в антисанітарних умовах. Але для розвитку інфекційного процесу необхідно, щоб мікроорганізм взаємодіяв з організмом тварини з пониженою резистентністю [3,4].

*Науковий керівник – доктор ветеринарних наук., професор В.П.Риженко Пошук засобів специфічної профілактики фузобактеріозу розпочали в 20роках XX століття. В конструюванні їх приймали участь А.Г. Ревнивих (1920), В.Н. Попов (1922-1929), Я.Р. Коваленко і співавт.

(1934), С.Н. Муромцев (1935), Н.Х. Глебов (1957), А.К. Краснобаев, П.І.

Ребров, Є.П. Пушменков (1932-1962) та ін. [4].

В 1967-1968 рр. у Австрійській сироватковій лабораторії була отримана протинекробактеріозна вакцина для овець (I.R.Egerton and Coll., 1969). Але дані про її ефективність в літературних джерелах відсутні. Всі ці вакцини готувались із цілих бактеріальних клітин і, ймовірно, що після вакцинації утворювались антитіла на поверхневі структури клітини, а не на токсин, котрий викликав захворювання [3].

Особливо інтенсивні і плідні роботи по розробленню вакцин проти некробактеріозу проведені в 90-х роках XX століття в Росії. В цей період випробовувались вакцини „Нековак” і „Нековак-стимул”, емульгована інактивована вакцина та ін. [5,6].

На основі вивчених літературних джерел теоретично і практично обґрунтовано, що заходи боротьби з фузобактеріозом великої рогатої худоби базуються на комплексному проведенні організаційнопрофілактичних, ветеринарно-санітарних і лікувально-профілактичних заходах, які діють на всі ланцюги епізоотичного процесу – сприйнятливу тварину, збудника інфекції і фактори передачі [7-9].

Слід зазначити, що проблеми специфічної профілактики фузобактеріозу на сьогодні залишаються невирішеними. Цим питанням і присвячується дана стаття.

Метою даної роботи було вивчення факторів, що сприяють поширенню фузобактеріозу великої рогатої худоби в Україні;

удосконалення діагностичних досліджень на фузобактеріоз; асоціацій мікроорганізмів, виділених з патологічного матеріалу при бактеріологічних дослідженнях та розроблених власних асоційованих біологічних препаратів.

Матеріали і методи досліджень. Об'єктом досліджень були хворі тварини, патоморфологічний матеріал, ізоляти мікроорганізмів і окремі штами фузобактерій та асоційовані з ними анаеробні та аеробні патогени.

Зразки усіх асоційованих вакцин пройшли випробовування на лабораторних тваринах і на поголів'ї різних видів тварин у господарствах більшості областей України.

Результати досліджень та їх обговорення. Установлено, що в Україні виникнення і поширення фузобактеріозу прямо пов'язане з імпортом племінної худоби. Джерелом збудника являються хворі тварини і бактеріоносії [10].

Клінічне проявлення цього захворювання у великої рогатої худоби саме різноманітне: фузобактеріоз кінцівок (ДПЗ "Матусівський " Черкаської обл., племстанція "Пасічна" Хмельницької обл.); ураження кінцівок, катаральні та гнійно-катаральні ендометрити, параметрити, вестибуліти, виразкові ураження слизових оболонок піхви, ураження шлунково-кишкового тракту з явищами проносу і домішками крові, іхорозний запах фекалій, загальна інтоксикація (господарство "Лідіївське" Миколаївської обл.) [10], АФ "Шахтар" Донецької обл.

В інших господарствах у стадах імпортованої худоби реєструвались аборти, мертвонародження, затримки посліду, ендометрити, пододерматити, загибель телят. В Україні відмічається поширення фузобактеріозу на місцеві породи корів – червону степову, поліську червоно-рябу (Дніпропетровська, Хмельницька обл.) [10].

Нами здійснено комплекс досліджень з вивчення факторів, що сприяють виникненню та поширенню хвороби (рис.1, табл.1)

–  –  –

У хворих на фузобактеріоз тварин м'язи, внутрішні органи часто контаміновані мікроорганізмами. При бактеріологічних дослідженнях патологічного матеріалу від хворих та загиблих тварин нами установлено, що фузобактеріоз, як правило, ускладнюється асоціаціями збудників C.perfringens, S.aureus, E.coli тощо (табл. 2).

–  –  –

Результати лабораторних досліджень та клінічних спостережень дозволили нам сформулювати форму перебігу інфекційного процесу при захворюванні тварин на фузобактеріоз (рис.2).

На частку цієї хвороби припадає 40-60% усіх захворювань кінцівок великої рогатої худоби. Від фузобактеріозу гине до 30% дорослої худоби та 80% молодняку [1,3].

Економічні збитки, які спричиняє фузобактеріоз тваринництву є досить значними і пов'язані з передчасним бракуванням тварин внаслідок зниження м'ясної та молочної продуктивності, зниження інтенсивності росту молодняку, втратою відтворювальної функції, а також пов'язані з витратами на проведення лікувально-профілактичних заходів. Тому для запобігання або

–  –  –

Хронічні артрити, анкілоз суглоба, F.necrophorum з враженої флегмонозне запалення кінцівки і при кінцівки може попадати у недостатньому або відсутності лікування венозну систему, проникає хвороба може закінчитись летально в легені, де можуть утворюватись абсцеси Рис. 2 - Схема патогенезу при фузобактеріозі ВРХ зменшення витрат на профілактику та ліквідацію цього захворювання першочергову роль відіграє своєчасний та вірогідний діагноз.

З цією метою нами розроблені методичні рекомендації "Методи діагностики некробактеріозу сільськогосподарських тварин" [11]. У методичних рекомендаціях узагальнені основні дані про особливості клінічного прояву та патологоанатомічні зміни при фузобактеріозі у різних видів сільськогосподарських тварин, про морфологію збудника цього захворювання, його культурально-біохімічні, патогенні властивості, методи індикації та ідентифікації збудника. Розроблена схема діагностичних досліджень на фузобактеріоз наведена на рис.3.

ФУЗОБАКТЕРІОЗ

–  –  –

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Рис. 3 - Схема діагностичних досліджень на фузобактеріоз (некробактеріоз) На підставі результатів власних бактеріологічних досліджень та аналізу епізоотичної ситуації щодо фузобактеріозу в господарствах ряду областей України нами розроблена стратегія створення асоційованих вакцин для захисту великої рогатої худоби, овець, свиней від фузобактеріозу.

В результаті були створені інактивовані вакцини: „Некросан”, „Некросальм”, „Некроколісальм”, „Некросан-2”, „Некросан-3”, „Фузоактиносан”. З дозволу органів ветеринарної медицини ці вакцини спочатку були апробовані як аутовакцини, а згодом і в інших господарствах України з позитивними результатами.

Оцінку ефективності вакцин здійснювали не тільки за показниками епізоотичних спостережень, а й за результатами імунологічних досліджень.

Нами встановлено, що в організмі щеплених тварин відбувається імунологічна перебудова, про що свідчать показники гуморального і клітинного імунітету. Титри аглютинінів на 7-му добу після другого щеплення зростають в 3-5 разів відносно вихідних даних, протективна і нейтралізуюча властивість сироваток крові щеплених тварин з'являється через 14 діб після першого щеплення, достовірно зростає фагоцитарна активність крові та завершеність фагоцитозу.

Вакцина “Некросан” характеризується високою специфічною ефективністю і не має обмежень для застосування, забезпечує одночасне формування імунітету проти фузобактеріозу, некротичного гепатиту, злоякісного набряку та інфекційної (анаеробної) ентеротоксемії тварин.

Перед аналогами вакцина має наступні переваги: містить антигени вітчизняних штамів мікроорганізмів, які циркулюють на території України;

вакцина може використовуватись не тільки проти фузобактеріозу, а й проти вищевказаних захворювань; містить засоби, які сприяють активації синтезу антитіл та зменшують негативний вплив препарату на щеплений організм, завдяки чому вакцину дозволяється застосовувати навіть ослабленим і хворим тваринам з лікувальною метою.

Спостереженнями за результатами щеплення ВРХ в окремих господарствах Донецької та Чернігівської областей встановлено, що при застосуванні вакцини при септичному перебігу хвороби втрати тварин скорочуються в 3-6 разів.

Щеплення сприяє підвищенню відтворювальної функції самок, стійкості до захворювань, життєздатності новонародженого молодняку, одужанню тяжко хворих тварин, збереженості молодняку.

Наш досвід застосування вакцини „Некросан” більш ніж в 50 господарствах України, неблагополучних щодо фузобактеріозу в комплексі з господарськими та санітарно-гігієнічними заходами, свідчить про високу специфічну ефективність цієї вакцини і доцільність її застосування в комплексі оздоровчих заходів, що забезпечують оздоровлення тваринництва від фузобактеріозу протягом календарного року. Виходячи з епізоотичної ситуації в окремих господарствах, результатів бактеріологічних досліджень патологічного матеріалу та від тварин хворих на фузобактеріоз, поряд з фузобактеріями виділяли і збудника сальмонельозу. Виникла потреба розроблення технології виготовлення вакцини асоційованої інактивованої концентрованої проти фузобактеріозу і сальмонельозу тварин „Некросальм” (патент України на корисну модель №18335, дата публікації 15.11.2006, Бюл.№11).Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 159.922.2: 502.3 Бондарчук В.В., Дудатьєва Н.А., Злепко С.М. (Україна, Вінниця) ПСИХОСОМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТРЕСУ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕКОЛОГІЇ Кожна людина підлягає постійному стресовому впливу екстремальних факторів, які негативно впливають на здоров’я, тому надзвичайно актуальним являється індивідуальний підхід до вивчення виникнення і розвитку «адаптаційних захворювань» [1]. Ця проблема тісно пов’язана із...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНИЙ НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД МОЙСІЄНКО Іван Іванович УДК 582.998 (477.72) УРБАНОФЛОРА ХЕРСОНА 03.00.05 ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Ялта 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Херсонському державному педагогічному університеті Міністерства освіти. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Бойко Михайло Федосійович, Херсонський державний педагогічний університет, завідувач...»

«УДК 631.44 (477.83) Семащук Р. Б. Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kfgeogrunt@franko.lviv.ua Аннотація. Наведено результати досліджень морфологічної будови профілю та хімічних властивостей слаборозвинених рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора. Ключові слова: ініціальні рендзинні ґрунти, морфологічні особливості, валовий хімічний аналіз. Вступ Слаборозвинені...»

«УДК 634.11 : 663.293 : 663.1 : 653 ЗАХИСТ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ВІД ВІЧКОВОЇ ГАЛИЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ БІОЛОГІЇ Й ШКІДЛИВОСТІ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Й.Т. ПОКОЗІЙ, доктор біологічних наук, Ю.П. ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, І.С. КРАВЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, О.Г. СУХОМУД, кандидат сільськогосподарських наук Національний аграрний університет Мліївський інститут садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН Уманський державний аграрний університет Наведено результати...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 292-302. УДК 581.524.1 РОЗМІРНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСАХ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ Скляр В.Г. Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна E-mail: geminiz@ukr.net Здійснена оцінка величин розмірних параметрів дерев та розмірної структури деревостанів сосни звичайної в різних лісових фітоценозах Новгород-Сіверського Полісся....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 2. С. 67-74. УДК 577.151:54-38 ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ МАРГАНЦЕМ НА ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ ЩУРІВ Коновалова О.О., Гончаренко О.В. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua Створено реальну модель дослідження механізму розвитку марганцевого мікроелементозу на основі застосування підгострих доз хлориду...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гарбузенко Ольга Борисівна УДК 577.12:577.112:577.24 ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СИНТЕЗ КОЛАГЕНУ, ЕЛАСТИНУ ТА В(ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у НДЧ Харківського державного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,...»

«УДК 631.811.98: 577.125:635.72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук Прилуцька дослідна станція УААН Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки вирощування. М’ята...»

«30 РОЗДІЛ 2. ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН УДК 564: 574.5 ЗНАЧЕННЯ ДРЕЙСЕНИ У ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЦІЙ Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Розглядаються питання загальнобіологічного характеру, що пов’язані з утворенням та функціонуванням консорції водних безхребетних, у яких детермінуючим центром є Dreissena. З’ясовано середовищеутворююче значення дрейсени у формуванні супутніх видів-консортів. Ключові слова: дрейсена, двостулкові молюски, консорція,...»

«Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 172-178. УДК 581.132:632.954:633.15 ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РОСЛИН СОЇ ЗА СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ТА МІКРОДОБРИВ Радченко М.П., Сорокіна С.І, Гуральчук Ж.З., Мордерер Є.Ю. Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, Украина E-mail: mpalanytsya.ifrg@i.ua Вивчали вміст фотосинтетичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»