WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 2 ] --

До особистісних дисгармоній призводять психологічні проблеми, які неадекватно вирішуються людиною, або інші патогенні події чи фактори: рольові конфлікти, несприятливі поведінкові комплекси, негативний досвід рольової поведінки, неадекватні уявлення про рольові очікування, неприйняття ролей та інші [4].

Список використаних джерел:

1. Алексеева И. А. Жестокое обращение с ребенком. Причины.

Последствия. Помощь. / И. А. Алексеева, И.Г. Новосельский М.: Генезис, 2005. -256 с.

2. Боулби Д. Создание и разрушение эмоциональных связей. / Д.

Боулби -М., 2004. - 232 с.

3. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь. 3-е изд.

/Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. – М., 2002. – 630 с.

4. Особистісні дисгармонії як деформації рольової поведінки.

Стратегії рольової психотерапії [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела:

5. http://www.refotext.com/referat-text-4271-1.html

6. Соціально-психологічні деформації особистості вчителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела:

7. http://osvita.ua/school/teacher/1175/.

Актуальні питання психологічної науки УДК [159.9 : 371. 26] : 316. 346. 32 – 053. 6 ШКІЛЬНА УСПІШНІСТЬ-НЕУСПІШНІСТЬ ЯК

ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЙ

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Артимовець Анна, студентка 3 курсу РДГУ Керівник: Одолінський В.Г., викладач Проблемі шкільної неуспішності завжди приділялася особлива увага з боку, як психологів, так і педагогів (М.М. Данилов, В.І. Зинова, Н.А. Менчинська, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, О.М. Лєонтьєв, А.Р. Лурія, А.А. Смірнов, Л.С. Славіна, В.К. Бабанський). Причинами шкільної неуспішності були відзначені: непідготовленість до шкільного навчання в крайній своїй формі виступаюча як соціальна і педагогічна занедбаність;

соматична ослабленість дитини в результаті тривалих захворювань в дошкільний період; негативні стосунки з однокласниками і вчителями. Причинами зворотного ж - успішності та прихильності учня в класі відзначені: позитивні взаємини з вчителями, однокласниками; додаткові заняття з батьками вдома чи з репетиторами; участь дитини у додатковій освіті (дитяча школа мистецтв, спортивна школа, дитячі центри розвитку, гуртки та секції, студії); підготовленість дитини до шкільного навчання;

благополуччя в сім'ї. Все що може вплинути на формування індивідуальних якостей дитини, важливі чинники для її успішності чи неуспішності у навчанні. Фахівці відзначають, що проблема успішності і неуспішності є і педагогічною, і медичною, і психологічною, і соціальною. Саме тому в останнє десятиліття все частіше і частіше звучать заклики до об'єднання зусиль фахівців різного профілю в справі підвищення успішності школярів. Існує думка, що для виявлення причин неуспішності необхідне комплексне обстеження. Не дивлячись на пильну увагу педагогів і психологів, науковців і практиків до проблеми шкільної неуспішності, кількість учнів, які відчувають труднощі в навчанні, безперервно зростає. За даними Інституту вікової фізіології РАО на 2010 рік, труднощі у навчанні відзначаються у 15-40% школярів.

Відзначають, що більше 30% дітей мають неминущі труднощі у навчанні. Треба сказати, що проблема шкільної неуспішності характерна не тільки для нашої країни. Так, наприклад, за даними М. Ленардюссі, 25% учнів Західної Європи відстають у навчанні.

Стійка неуспішність і другорічництво можуть призвести до Випуск 6 серйозних психологічних наслідків. Можливі суттєві відхилення в розвитку особистості школярів, формування агресивності, невпевненості в собі, замкнутості, брехливості. Неуспішність школяра може стати причиною шкільної дезадаптації, стрімкого зниження навчальної мотивації, а як наслідок - погіршення поведінки, а іноді навіть і кримінальної поведінки. Труднощі адаптації та труднощі навчання у школі можуть мати однакові зовнішні прояви, що відбиваються в поведінці дитини, її успішності, відносинах у колективі тощо, але їх причини, психологічні та фізіологічні механізми, їх етіологія можуть бути зовсім різними. Тому і допомога дитині в кожному окремому випадку має бути спрямована не на зміну поведінки як такої а на усунення небажаних причин. Допомога конкретній дитині неможлива без розуміння певних труднощів, які у неї викають. А це вимагає від педагога розпізнавати типові труднощі, викликані неуспішністю, і надавати конкретну допомогу.

Мало уваги як у вітчизняних так і у зарубіжних дослідженнях приділялося залежності успішності-неуспішності від особливостей групових інтеракцій дитини, і, як наслідок, отриманого нею групового статусу. Саме залежність групового статусу від успішності і стало предметом нашого пошуку.

Нами були проведені соціометричне дослідження 63-х школярів 1-3-х класів, в результаті якого виявлено, що статус школяра є похідною, залежною змінною від успішності, свідченням чого є наступні результати соціометричного дослідження: вибори між учнями в класі розподіляються нерівномірно; у вибірці є діти всіх груп, тобто ті, хто отримав більшу кількість виборів, - I група, і ті, хто має середню кількість виборів - II група, отримали 1 - 2 вибори - III група, і учні, які не отримали жодного вибору, - IV група. За даними соціометрії в першу групу входить 13,3% від загальної кількості в групі - з них 10% відмінники; друга група становить 40% від загальної кількості досліджуваних - 26% учні високої і середньої шкільної успішності; третя група - 26,7% з них учнів з хорошою шкільною успішністю; четверта група 20% з високою і середньою успішністю. Найбільш численні за кількістю II і III групи. У сприятливому становищі перебуває близько 54% учнів. У несприятливому становищі опинилися 46% учнів. Аналіз даних результатів дозволяє підтвердити безпосередній взаємозв’язок статусу дитини у групі від її шкільної успішності та Актуальні питання психологічної науки визначити її місце у відповідності з її здобутками у школі.

У молодшому шкільному віці, провідною діяльністю якого є навчальна, положення учня в колективі визначається за результатами цієї діяльності. Тому стан успішності дитини є визначальним фактором її групового статусу у даному віковому періоді.

Продовження нашого напрямку дослідження ми вбачаємо у виявлені впливу соціального положення дитини на емоційно вольову сферу, що дасть підстави для розробки системи впливів на школяра з метою покращення його успішності і, як наслідок, повноцінної інтеграції у систему суспільних відносин.

Список використаних джерел:

Амосов Н.М. Країна дитинства. Збірник. – Н.М.Амомов, 1.

Л.О.Нікітіна, Д.Д.Воронцов. — М.: Знання, 1990. - 288 с.

Божович Л.І. Проблеми формування особистості. Вступна 2.

стаття Д.І. Фельдштейна. / Л.І.Бождович. — 2-е вид. — М.:

Видавництво "Інститут практичної психології", Воронеж: НВО "МОДЕК", 1997. - 352 с.

Бондарчук О. І. Основи психології та педагогіки: Курс лекцій.

3.

3-тє вид., Стереотип. / О.І. Бондарчук, Л.І. Бондарчук. — К.:

МАУП, 2002. - 168 с.

Вікова та педагогічна психологія. Учеб. посібник для студентів 4.

пед. ін-тів. / Під ред. проф. А.В. Петровського. — М.:

Просвещение, 1973. - 288 с.

Дитяча психологія / Автор-упорядн. Р.П. Ефімкіна. — 5.

Новосибірськ: Науково-навчальний центр психології НГУ, 1995 УДК: 316.6:167.7

ОГЛЯД ІНТЕРТИПНИХ ВІДНОШЕНЬ У РІЗНИХ МОДЕЛЯХ

СОЦІОНІЧНОЇ ТЕОРІЇ Бородаєвський Володимир, магістрант РДГУ Керівник: Воробйов А.М., кандидат педагогічних наук, професор Питання інтертипних відносин – одне з ключових і найважливіших в соціоніці. Кожен тип має свої сильні і слабкі сторони – і якщо розуміння суті психологічних типів дає змогу проаналізувати це, то вивчення інтертипних віднос ин може дати розуміння суті комунікацій між людьми, дати бачення шляхів Випуск 6 гармонізації відносин між ними. Глибина людського мислення досягається за рахунок його спеціалізації, тобто звуження відображення світу, а точніше – окремі частини навколишнього світу відображаються психікою людини з різною мірою усвідомленості. Тобто кожен індівид глибоко і усвідомлено відображає лише якусь із сторін зовнішнього світу [1(3)]. Різниця в цій мірі усвідомлення і є підставою для розгляду інтертипних відносин.

В моделі А (Аушри Аугустінавічуте) характер інтертипних відносин визначається порядком функцій тих двох соціотипів, відносини між котрими описуються. Зокрема, тут прослідковується вплив психоаналітичних ідей – як добре усвідомлювані функції одного соціотипу впливають на погано усвідомлювані в іншого.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Коротко опишемо види інтертипних відносин, наведених в рамках моделі А:

Дуальні – оптимальні по більшості аспектів. Що погано виходить в одного – виходить в іншого. Важливо, що кожен у дуальній парі сприймає допомогу дуала природно, без напруги і конфліктів.

Відносини активації – підвищують активність один одного, думку одного продовжує і розвиває інший. Однак тривале спілкування виснажливе.

Тотожні – відносини людей одного типу. Вони однаково сприймають світ, діють за однаковими схемами. Але таке спілкування несу мало нового.

Дзеркальні – партнери весь час вказують на помилки один одного. Кожен бачить ніби по пів-світу, причому з різних боків.

Справи виконуються добре, оскільки обовязки легко розподілюються.

Напівдуальні – доповнення не повне. Партнери дивують іншого раптовими вчинками. Динаміка відносин нестабільна, варіює між крайнощами.

Відносини повної протилежності – партнери все оцінюють з різних позицій. Добре діють разом лише поки удвох – якщо зявляється третій, то кожен намагається залучити його на свій бік.

Родинні стосунки – партнери схожі, мають подібні інтереси і мотиви, але методи сильно відрізняються. Відносини зазвичай досить нейтральні.

Актуальні питання психологічної науки Ділові – партнери діють схожими методами, розуміють один одного, але мають різні цілі. Спілкування різноманітне, неконфліктне. Однак близькості тут немає через неприйняття цілей один одного.

Міражні – партнери цікавлять один одного, але погано розуміють. Дозвілля протікає легко. У справі їм важко, бо в проблемі їх хвилюють різні аспекти.

Відносини суперего – кожен бачить в іншому ті якості, які хоче мати сам. Але усвідомлення цієї різниці і створює конфліктні ситуації.

Квазітотожність - партнери не зачіпають слабких місць, але погано розуміють іншого. Те, що в одного не виходить, інший робить дуже ефективно – але кожен вважає іншого менш здібним.

Конфліктні – у відносинах постійна напруженість, неприйняття, протест, роздратування. Кожен з двох партнерів вважає, що інший діє йому на зло.

Соціальний контроль – один з партнерів є контролером, другий

– підконтрольним. Контролер постійно ревізує підконтрольного, вказує на його недоліки і тим самим постійно тисне на нього, викликаючи значний дискомфорт.

Соціальне замовлення – один з партнерів замовник, інший – підзамовний. Замовник здається цікавим, іноді недосяжним, але підзамовному його проблеми і слабкості зрозумілі. У підзамовного часто зявляється бажання відокремитися, щоб не робити того, що від нього вимагають.

Існує також ряд інших соціонічних моделей, серед найпримітніших з яких можна назвати модель Букалова (Б), Таланова (Т), «Штурвал Калінаускаса», та міжтипологічний проект, котрий називають моделю Х.

Так звана модель Х не вносить змін в соціонічну теорію – однак в ній відбувається спроба інтегрувати між собою велику кількість сучасних типологій особистості, серед яких можна назвати психософію, темпорістику, типологію Майер-Брігс, якісну типологію Княжиної та ряд інших [4].Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»