WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 23 |

«Кафедра загальної психології та психодіагностики Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної психології та психотерапі ї Актуальні питання психологічної науки Альманах ...»

-- [ Страница 17 ] --
ПІДЛІТКІВ Охмак Лілія, студентка 5 курсу РДГУ Керівник: Артемова О.І., кандидат педагогічних наук, доцент Актуальність дослідження комплексів визначається тим, що з віком у дітей міняються мотиви поведінки, відношення до навколишнього світу, до дорослих, однолітків. Підростаючі діти по іншому дивляться на світ, на навколишнє оточення, і в них з'являтися комплекси. Комплекс неповноцінності має велике, якщо не вирішальне значення в житті людини, і при успішному його розв’язанні може давати позитивні наслідки: піднести особистість на якісно новий щабель розвитку, вдосконалювати її до безкінечності. Якщо людина приймає свій комплекс як належне, то це негативно відображається на її життєвому шляху, посилює невпевненість у своїх силах, нездатність чогось досягти, в її меншовартості відносно інших. Комплекс неповноцінності є складним, багатогранним соціально-психологічним утворенням, який впливає на життєдіяльність і розвиток особистості, і шляхи його позитивного вирішення повинні стати першочерговими для нашого суспільства. [4] Психологічні особливості комплексу неповноцінності підлітків є досить актуальною на сьогодні темою і досліджувалась багатьма відомими психологами, зокрема: А. Адлер, Г. Адлер, А.

М. Запашний, Л. М. Зюбін, Т.В.Габай, А. А Крилов, К. Н. Волков, Г. С. Костюк та інші.

Вперше поняття комплексу неповноцінності в психологію ввів Альфред Адлер. Комплекс неповноцінності – психопатологічний синдром, що характеризується стійким переконанням особистості у власній неповноцінності. Вивчаючи форми компенсацій,які проявляються в дітей з дефектами органічного розвитку, Адлер встановив наявність у них почуття неповноцінності, яке спочатку розглядав як наслідок дефекту, потім

– як універсальну рушійну силу розвитку особистості, а згодом – як наслідок фрустрації потреби в подоланні несприятливих обставин.

Нездатність компенсувати дефект і подолати почуття власної неповноцінності призводить до утворення комплексу неповноцінності. Замість реального подолання труднощів, розвитку своїх умінь і здібностей деякі люди (невротики) намагаються Актуальні питання психологічної науки уникнути самих переживань почуття неповноцінності. Вони переконують себе і оточуючих у своїй нікчемності і нездатності. Це призводить до хронічної пасивності, що і становить комплекс неповноцінності. Виникнення комплексу неповноцінності є результатом стійкої неадекватної (заниженої) самооцінки людини [1].

Формується комплекс в дитинстві, під впливом батьківських установок, в результаті помилок, невдач, поразок. У пубертатному періоді (підлітковому), коли механізми самоствердження є головними у поведінці, цей комплекс остаточно формується, і приймає одну з форм поведінки.

Підлітки ще не вміють аналізувати, чим викликане погане ставлення або образа, не вміють і правильно вести себе в складній ситуації. Вони не можуть розумно відреагувати на подію, ранить самолюбство, так як всі емоційні реакції ще недостатньо зрілі, тому зневага оточуючих їх дуже ранить. Реакцією на психотравматичну ситуацію можуть бути образа, сльози або відхід у себе. Підлітки емоційно чуйні й спостережливі, тонко помічають всі нюанси по відношенню до оточуючих. Якщо щось не так, якщо він не такий, як інші однолітки, якщо вони його за це дражнять, - то це створює основу для формування комплексів. [2] У деяких підлітків комплекси виникають через те, що в цьому дуже важкому віці ніхто не каже їм підбадьорливих слів, які могли б надати їм упевненості в собі. Хоча прагнення підлітка до незалежності цілком природно, - все-таки думка батьків та інших дорослих людей має для нього дуже велике значення.

Найголовніше, що потрібно підлітку - це моральна підтримка батьків.

Формуванню комплексу неповноцінності у підлітків сприяють такі риси характеру, як боязкість, нерішучість, сором'язливість, невпевненість у собі. Основа комплексів - низька самооцінка. [3] При дослідженні було виявлено те, що в основному неповноцінність проявляється в меншій кількості респондентів від загальної вибірки. Це такі діти, які мають низький рівень успішності у навчанні або ж в їхній сім’ї є не сприятлива ситуація.

Проте такі результати є не сталими, оскільки в підлітковому віці формуються всі якості особистості, зокрема самооцінка, мотивація, які можуть змінюватися під впливом різних життєвих обставин.

–  –  –

УДК:316.62-053.6

РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Пилипака Катерина, магістрантка РДГУ Керівник: Безлюдна В.І. кандидат педагогічних наук, професор Формування просоціальної поведінки є важливим соціальним явищем на сучасному етапі розвитку суспільства. Передумовою формування просоціальної поведінки виступає розвиток моральних якостей з врахуванням сензитивності у підлітків.

Просоціальна поведінка, на думку зарубіжних дослідників, являє собою дії, які приносять користь іншим людям, а також форми поведінки, що включають в себе симпатію, співробітництво, допомогу, сприяння, альтруїзм (В.Джеймс, В.Занден, Л.Мерфі, В.Стауб, Р.Чалдіні )[6]. Вітчизняні дослідники В.В.Абраменкова, Б.С.Братусь, Ф.Е.Василюк, А.Н.Леонтьев, В.Н.Куницина, В.А.Ядов і інші [1], розглядаючи поняття «гуманні відносини» (як еквівалент просоціальної поведінки), описують їх як відносини солідарності, взаємодопомоги, співучасті, активного «співпереживання загальних цінностей», які реалізуються у спілкуванні людей і їхньої спільної діяльності.

Результат внутрішньої діяльності підлітка над власними переживаннями та певна реакція на покарання чи похвалу допомагають сформувати основи просоціальної поведінки.

Актуальність вчасного формування у підлітка передумов морального вчинкового вибору із врахуванням розуміння потреби в моральності, як когнітивної складової та бажання здійснити правильний вибір, як мотиваційної складової забезпечує психологу необхідний грунт для формування основ стійких проявів Актуальні питання психологічної науки просоціальної поведінки.

Просоціальну поведінку людини розглядають - “як альтруїстичні дії, націлені на благополуччя інших, надання їм допомоги” [4]. Альтруїзм (від лат. alter - інший) - у психології - вид діяльності, безкорислива турбота про благо людей, готовність поступатися і жертвувати особистими інтересами заради іншої людини [4]. Форми просоціальної поведінки різноманітні: від простої люб’язності до серйозної благодійної допомоги, яку надає людина іншим людям, іноді з великою шкодою для себе, ціною самопожертвування. Деякі психологи вважають, що в основі такої поведінки формується особливий мотив, і називають його мотивом альтруїзму (мотивом допомоги, мотивом турботи про інших людей) [5]. При альтруїстичній поведінці акти турботи про інших людей здійснюються за власним переконанням людини, без будь-якого розрахунку чи тиску зі сторони.

Просоціальна поведінка людини може бути ситуативною, яка актуалізується в діях суб’єкта в конкретних небезпечних ситуаціях (наприклад, врятування дитини ціною власного життя). Альтруїзм може стати свідомою ціннісною орієнтацією, яка визначає поведінку особистості в цілому; у цьому випадку він перетворюється в сенс життя особистості.

Просоціальна поведінка може бути виявлена в дітей уже в ранньому віці. Ряд досліджень, проведених останнім часом, дозволяє нам припустити, що діти раннього віку демонструють емпатійні відносини як первинне осмислення стандартів просоціальної поведінки, як фактор, що визначає подальший розвиток моральної свідомості.

Гаврилова Т.П. виявила, що співпереживання, як більш безпосередня концентрована форма емпатії, характерна більшою мірою для молодших школярів, а співчуття як більш складна опосередкована моральним знанням форма емпатійного переживання - для підлітків [3].

Займаючись вивченням альтруїзму, дослідники зазвичай звертають увагу на мотиваційну сферу особистості. Разом з тим поведінкові прояви на користь іншого, що реалізуються соціальними очікуваннями або навіть збільшенням самоповаги суб’єкта, не можуть відноситися до альтруїстичних; відповідно, в альтруїзмі важлива ідея повної безкорисливості, яка в явному чи прихованому вигляді, але наявність якої психологічно вловити і Випуск 6 довести дуже складно.

Дж.Аронфред [6], що здійснив, з нашої точки зору, плідну спробу дослідження умов формування альтруїстичної поведінки, вказував, що фактичне моралізування дорослого має значно менший, а іноді і зворотній ефект для прояву дитячої допомоги, співчуття, щедрості, ніж техніка научіння, що ґрунтується на виявленні наслідків альтруїстичного вчинку. Подібна поведінка витікає з позитивного досвіду сімейних відносин дитини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Чим більшою мірою у моральній поведінці присутнє безкорисне прагнення діяти в інтересах інших, без реальної винагороди за це, тим вище рівень альтруїстичності учнів.

Отже, проблема просоціальної поведінки є актуальною і на сьогоднішній день, оскільки є лише фрагментарні дослідження окремих моральних якостей індивіда, а також немає систематичних досліджень з розвитку просоціальної поведінки підлітка. Усе це зумовлює необхідність подальшої розробки проблеми розвитку просоціальної поведінки індивіда на підлітковому віковому етапі.

Список використаних дже рел:

1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства / В.В.

Абраменкова.-М.: Ин-т практической психологии, НПО «МОДЭК»,2000.-416 с.

2. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологи / Б.С. Братусь // Вопросы психологи. 1997 №5 С.3-19.

3. Гаврилова Т.П. Анализ эмпатийных переживаний младших школьников и младших подростков: Психология межличностного познания / Т.П. Гаврилова. М., 1981.

4. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. К.: Вища школа, 1982. - 215 с.

5. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г.

Ярошевского. 2-е изд., исправл. и доп. М.: Политиздат, 1990. 494 с.

6. Чалдини Р. Социальная психология. Пойми других, чтобы понять себя. В 2 Т. / Р.Чалдини, Д. Кенрик, С. Нейберг. — СПб.:ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002.

Актуальні питання психологічної науки УДК 159.954:159.955-053.6

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ Покидько Ольга, студентка 4 курсу РДГУ Керівник: Сторож О.В., кандидат психологічних наук, доцент Одним з найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення давно перетворився у соціальну необхідність. Нові умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науковотехнічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою успішного існування людської спільноти.

З точки зору сучасної психологічної літератури (В.М.

Дружинін, Л.Ф. Обухова, О.M. Матюшкін, І.С. Кон, Д.Б.

Богоявленська та ін.), підлітковий вік у певному розумінні є унікальним, адже багато складових психіки підлітка знаходяться в стадії активного формування. У цьому віці творче мислення отримує поштовх у розвитку, зміцнюється, входить в систему внутрішніх психічних зв'язків навчально-пізнавальної діяльності, закріплюється під контролем особистості [2, с.231]. У підлітків починає розвиватися власне дослідницьке ставлення до дійсності, виникає інтерес до зіставлення фактів і встановленню причин тих чи інших подій [4, с.87]. Підлітків відрізняє підвищена пізнавальна активність, поява нових мотивів навчання, що дозволяє займатися самостійною творчою працею [4, с.93]. Головним є те, що саме в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток логічного мислення (стадія формальних операцій, за Ж. Піаже), що визначальним чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 23 |
Похожие работы:

«Збірник наукових №1 (56) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 innovative technologies in agriculture is the key to highly efficient and profitable process of production. The development of the domestic crop is by bringing into circulation of agriculture of the new plants, equipments, technologies, economy of labor and energy cost, and its increase quality and competitive of products in the world market. УДК 60:167.2 (477/9) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЙ В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) 13 грудня 2013 р. БІОТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДУ І ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал на засіданні кафедри бібліографічні відомості біотехнології продуктів...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/276864502 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФЛОРУ І ФАУНУ ВОДНИХ ТА НАВКОЛОВОДНИХ УГРУПОВАНЬ БУДІВНИЦТВА ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ НА р. БОРЖАВА (ок. с. БЕРЕЗНИКИ, СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ). TECHNICAL REPORT · APRIL 2007 DOI: 10.13140/RG.2.1.1544.0805 DOWNLOADS VIEWS 7 AUTHORS, INCLUDING: Andrey Kovalchuk Natalia Kovalchuk Uzhhorod National University Uzhhorod National University...»

«УДК 621.436:665.75 UDC 621.436:665.75 ВПЛИВ МАСИ ВАНТАЖУ НА ВИТРАТУ ПАЛИВА ТА ВИКИДИ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ВАНТАЖНИМ АВТОМОБІЛЕМ ПРИ РУСІ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ Корпач А.О., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Левківський О.О., Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт», Київ, Україна EFFECT OF LOAD MASS ON FUEL CONSUMPTION AND HARMFUL EMISSIONS OF TRUCKS OPERATING ON BIODIESEL Korpach A.О., candidate of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»